18.12.19

Základní škola Úpice-Lány: Otevřený dopis poslancům Parlamentu ČR

Z dopisu vybíráme: "Působíme ve školství již několik desítek let a přistupujeme ke všem žákům tak, abychom z nich vychovali řádné občany naší vlasti. V posledních deseti letech jsme znepokojeni situací, která nastává, a i přes veškerou naši snahu se nám nedaří přesvědčit některé žáky i jejich rodiče, že vzdělání je základ. Přibývá tak negramotných mladých lidí, kteří nemají žádné uplatnění a vychází školu s tím, že se o ně stát postará. A to je špatně."


V Úpici 4. 12. 2019

Otevřený dopis poslancům Parlamentu ČR

Vážení poslanci Parlamentu České republiky,

obracíme se na vás s prosbou o pomoc při řešení palčivých problémů současného školství.

K tomuto kroku jsme se dlouho odhodlávali, ale pocit bezmocnosti, a především obavy z budoucnosti nás vedly k sepsání tohoto dopisu.

Delší dobu sledujeme dění nejen v našem městě, ale napříč republikou. Roste počet rodin, ve kterých rodiče nepracují a v tomto duchu jsou vychovávány děti již od nejútlejších let (nic nemusím... za nic nezodpovídám... všichni jsou na mě krátcí... když potřebuji, tak dostanu vše od státu...“). Vyrůstá nám generace nezodpovědných lajdáků, neplatičů, zkrátka lidí, kteří nechtějí a nebudou dodržovat žádná pravidla. Vzhledem k tomu, že se jedná o rodiny s velkým počtem dětí, přibývá počet takových osob geometrickou řadou a za chvíli bude situace neúnosná.

Působíme ve školství již několik desítek let a přistupujeme ke všem žákům tak, abychom z nich vychovali řádné občany naší vlasti. V posledních deseti letech jsme znepokojeni situací, která nastává, a i přes veškerou naši snahu se nám nedaří přesvědčit některé žáky i jejich rodiče, že vzdělání je základ. Přibývá tak negramotných mladých lidí, kteří nemají žádné uplatnění a vychází školu s tím, že se o ně stát postará. A to je špatně.

Jak máme reagovat na stále častější dotazy našich žáků, proč někteří jejich spolužáci (kterých neustále přibývá) si nemusí plnit povinnosti? Ze jejich chování je v rozporu se školním řádem a my s tím nic neděláme? Tyto dotazy dostáváme i od rodičů, kteří řádně pracují, děti do školy posílají a i z malých příjmů jsou schopni pokrýt veškeré náklady spojené se školou.

Vše řešíme v rámci školního řádu a ve spolupráci dalších institucí. Bohužel neustále narážíme na legislativu, která současnému stavu nahrává. I přes veškerou snahu učitelů se snižuje úroveň vzdělávání na školách, což negativně působí na nadané i průměrné žáky.

Jak máme přesvědčit dítě, aby chodilo do školy, když zbytek jeho rodiny ráno nevstává, do práce nechodí a do noci se věnuje pouze zábavě?

Pro lepší představu přikládáme seznam situací, které ve škole řešíme.

Problematika základního školství

 1. Časté absence - děti nechodí do školy, rodiče omlouvají (rodinné důvody).
 2. Neomluvené absence – rodiče děti neomlouvají, z učitelů se stávají „naháněči“.
 3. Dluhy ve škole (pomůcky, kurzy, exkurze...).
 4. I když děti pomůcky obdržely, do školy je nenosí nebo je ihned zničí.
 5. Nemají přestrojení na tělocvik.
 6. Nedodržují hygienu – mají špinavé a roztrhané pomůcky, často i plesnivé, vše je cítit kouřem. Děti chodí špinavé v potrhaném oblečení.
 7. Rodiče své děti nepodporují ve vzdělání. Děti od malička vědí, že nic nemusí. Od mala tvrdí, že budou na „sociálce“.
 8. Nezájem dětí o učení, často i z důvodu snížené inteligence, vede k problémovému chování žáků. Tito žáci mají ukončenou povinnou docházku, ale naposledy prospěli např. v šesté třídě. Nastala i situace, že nemají dokončenou ani první třídu.
 9. Po ukončení základní školy nemají zájem o další vzdělávání. Po podání přihlášky na střední školu nenastoupí nebo na ní setrvají velice krátkou dobu. 
 10. Opakují se situace, kdy rodiče odmítají pomoc školy (pomoc asistenta, nezajistí potřebnou dokumentaci ohledně vyšetření...).
 11. V rodinách se často opakovaně objevují vši a děti jsou jejich přenašečem. S rodiči se nelze spojit a škola se dostává do neřešitelné situace, kdy takové dítě musí zůstat ve škole.
 12. Rodiče zneužívají situace, kdy se často stěhují a děti do školy nedochází. Škola nemá přehled o docházce. Přibývá dětí, které nejsou schopny naučit se číst ani psát.
 13. Přestože rodina pobírá dávky, nezajistí dětem nejnutnější pomůcky ani uspokojení základních potřeb dítěte (obědy, svačiny...). V současné době se začalo využívat možnosti, kdy rodiče žádají o „obědy zdarma“ pro své děti, aniž by bylo řádně prověřeno, zda na to má rodina nárok.
 14. Nevhodné a hrubé chování problémových rodičů vůči učitelům.
Při řešení problémů se škola obrací na OSPOD, kdy očekává především rychlou a účinnou pomoc. Ve většině případů se problémy řeší velice dlouho a neefektivně. Pracovnice do rodin dochází, rodiče vše odsouhlasí, ale ke zlepšení situace ve škole nedojde. V účinných opatřeních, která by mohla pomoc, jim brání legislativa (nelze uplatnit finanční postih, odebrat dítě z rodiny je téměř nemožné...).

Chceme připojit i několik postřehů z pohledu občana našeho města. Řádně pracující občané, senioři a další obyvatelé města neustále upozorňují na hlučné a nevhodné chování skupinek lidí (dospělí i děti). Jedná se o vulgární vyjadřování dětí vůči dospělým osobám, vyhrožování vrstevníkům a následné okrádání. Často se setkáváme se situací, že dochází k ohrožování bezpečnosti ostatních občanů. Hromadí se neuvěřitelný nepořádek v domech, kde tito lidé žijí. Zároveň znečišťují i veřejná prostranství.

Lidé po práci nemají potřebný klid na odpočinek, jelikož tyto skupiny netolerují pravidla klidného sousedského soužití. Dlouho do noci vyřvávají, zpívají, nadávají si a ostatní tím ruší. Na upozornění reagují vulgárně a agresivně.

Je nutné připomenout, že město se snaží situaci řešit, avšak naráží na nevoli státu. Nabízí se otázka: „Proč?“

Proč stát vyplácí vysoké sociální dávky lidem, kteří nemají snahu pracovat a nedostatečně se starají o své děti? Proč nelze sáhnout na peníze ze sociálních dávek při vymáhání dluhů a pohledávek? Proč se tito lidé cítí beztrestní a vysmívají se zákonům? Proč mohou kolem sebe beztrestně šířit strach?

Proč mohou malé děti beztrestně vulgárně napadat a vyhrožovat dospělým lidem? Děkujeme za zvážení našich připomínek a nastolení takových opatření, která povedou ke zlepšení situace. Tento dopis podporují všichni zaměstnanci školy.

Základní škola Úpice-Lány, Palackého 793, 542 32 Úpice

Mgr. Petr Kalousek, ředitel školy

Petr Hron, starosta města
16 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Pytlici by řekli, že se ředitel školy společně se starostou města udali.
Odborníci na vzdělání dětí sociálně vyloučených občanů jim omlátí o hlavu, že ten nenadějný stav je přímým důsledkem neschopnosti dopisovatelů.

Jiří Klabal řekl(a)...

Smekám před těmito lidmi, kteří se nebojí popsat věci tak, jaké skutečně jsou...

Unknown řekl(a)...

Popsat věci tak, jaké skutečně jsou je dobrá věc, ale ten popis by měl být přesný, adresný a méně politicky korektní. Ani není třeba číst mezi řádky, aby čtenář dospěl k závěru, že se jedná o romskou menšinu v obci. Ten popis je hezký, ale netýká se patrně jen Základní školy Úpice-Lány, nebo jen Podkrkonoší. Své by asi mohli říci i kantoři v severních a západních Čechách.
Už to vidím, jak na MŠMT zasedne krizový štáb a dá se do koncipování odpovědi starostovi a řediteli školy. Tedy v tom lepším případě. A v odpovědi budou obecně známé floskule, jako je inkluze, boj proti sociálnmu vyloučení aj.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Ne, nemusí jít jen o romskou menšinu. My se takto potýkáme s dětmi, které nejsou romské. Stejné problémy ve škole i na veřejnosti. Minulý týden jsme měli "případovou konferenci". Sešlo se nás tam cca 8 a dlouho do pozdního odpoledne jsme řešili,co s dítkem. Které je v 6. ročníku(mělo by být v 8.) a celé se to táhne od čtvrtého ročníku. je to celé na pytel, pane stavitel, a k ničemu.
V šestce nám sedí dva žáci, které kdybychom vzali a posadili do specky, tak je naši šesťáci speckaři převálcují vědomostmi i chováním.
Marnost nad marnost.
Hlavně, že máme inkluzi.

Tomáš Barták řekl(a)...

A co na to Jana Zapletalová a Klára Laurenčíková? Co poradí? Ony přece vědí. Nebo nevědí?

Unknown řekl(a)...

Navrhuji podpořit snahu školy a poslat poslancům dopis s tím, že podobné problémy řeší většina škol a nic se neděje. Veškeré problémy civilizace jsou přehazovány na bedra škol a přitom školy nemají páky.
Uvařte oběd,ale to jde těžko bez nádobí a sporáku.

mirek vaněk řekl(a)...

No teď tam nakluše ČŠI a zjistí, že škola nevyužila všechny zákonné možnosti a že vina je na škole, vždyť přece všechny ostatní školy to zvládají a nestěžují si.
Jen ti negramotní jaksi neexistují, neprojdou přijimačkami, tak si jich nikdo nevšimne. Vlastně chudáčci trpí zvůlí škol, které je nutí něco se i učit. A na maturitu mají právo, ne?
S romskou menšinou to nemá co dělat. Takových je plno i mezi neromy. Jenže tohle je parketa sociálky a komunikačních systémů. Ale za to může učitel. Když to nenahlásí sociálce, tak ho potrestáme, že nesplnil povinnost a když nahlásí, tak za to, že zbytečně vyvolal vyšetřování, a očernil dítě a rodinu, vždyť si to rodiče omluvili. A tak učitel kromě učení, psabní zpráv a hlídání ve škole objíždí rodiny a přesvědčuje rodiče.

E.Kocourek řekl(a)...

na MŠMT zasedne krizový štáb a dá se do koncipování odpovědi

A nejen to! Učitelé z provinivší se školy budou podrobeni soustavnému školení o přínosech inkluze a o nutnosti zabránit "sociálnímu vyloučení". MŠMT (a možná i MPSV) odešle milióny (možná miliardy?) na konto nejrůznějších neziskovek, které mají inkluze a sociálního vyloučení plné huby. Kapitola o inkluzi ve Strategii 3030+ bude rozšířena nad všechny meze. Bude zřízeno (další) Ministerstvo pro boj se sociálním vyloučením. ////

Co se změní v reálu? K lepšímu vůbec NIC! ////

E.Kocourek řekl(a)...

obyvatelé města neustále upozorňují na hlučné a nevhodné chování skupinek lidí (dospělí i děti)

V tomto ohledu je situace stejná i např. na Kladně. Písemně jsem upozornil Městskou policii na (JENOM!) jeden z projevů této situace (kouření školáků a nejsíš i před-školáků) a mám písemnou odpověď Policie, že proti tomu NEZASÁHNE. ////

za chvíli bude situace neúnosná

Tohle záleží na tom, co komu připadá únosné. Za ancien régime (před plyšákem) by Bezpečnosti i státní správě taková situace zajisté neúnosná připadala! ////

Jiří Klabal řekl(a)...

Přijmout za své tezi, že se stejně nic nezmění, je podle mne chyba. Historie už nás mnohokrát přesvědčila o opaku. A navíc obávat se inspekcí a vyhazovů je také trochu paranoia. Ještě jednou těmto lidem tleskám!

Unknown řekl(a)...

Omlouvám se, že komplikuji vaši zdárně se rozvíjející diskusi, ale dopis pana starosty a pana ředitele ZŠ Úpice-Lány při připomíná jednu písničku od Jarka Nohavici.
Pane prezidente - ústavní činiteli
píšu Vám stížnost, že moje děti na mě zapomněly
jde o syna Karla a mladší dceru Evu
rok už nenapsali rok už nepřijeli na návštěvu

Vy to pochopíte
vy totiž všechno víte
vy se poradíte vy to vyřešíte
vy mě zachráníte
pane prezidente
já žádám jen kousek štěstí
pro co jiného jsme přeci zvonili
klíčema na náměstí.

Nevím, co pan ředitel, kolegové a kolegyně ze školy a pan starosta obce Úpice-Lány od dopisu očekávají. Pochopení? Řešení uváděných problémů? Přijetí nového zákona či vyhlášek? A to ještě od poslanců PČR?

Jana Karvaiová řekl(a)...

Myslím, že očekávají rozpatlání problému a pokus o řešení celkově. Asi to nebude hned.Nepokusit se zńamená rezignovat.To oni asi nechtějí.

Jiří Klabal řekl(a)...

Minimálně ten pocit, že jsem pro změnu něco udělal, může být dostatečným zadostiučiněním. Někdy je pohnutka důležitější než výsledek...

krtek řekl(a)...

Když se spojí tento článek, článek o exekucich a výkonech žáků a o Ústeckém a Karlovarském kraji, uvidíme, že jde o problém sociální, který školy a vzdělání vyřešit nemohou! Takže buď se stát postará o vyrovnání těchto rozdílů (a nemyslím tím naplasti v podobě sociálních dávek, ale pracovni příležitosti s perspektivou růstu) nebo se nesmí experti divit.

Unknown řekl(a)...

Pár legračních nápadů z konkurenčního portálu na diskutované téma:

odle poslankyně Evy Fialové, která půl roku bydlela v ústeckých Předlicích, je nutné se zaměřit na vzdělávání dětí z vyloučených lokalit. Ty ze své zkušenosti poslankyně považuje za velmi vnímavé. „Bez pomoci ale budou jen přebírat vzorce svých rodičů, kteří jsou často závislí na dávkách,“ dodává. Ministerstvu školství chce proto navrhnout zřízení tabulkového místa sociálního pedagoga, který by třeba mohl dbát na to, aby rodiny ráno posílaly děti do školy.

Ministryně Jana Maláčová připravuje několik zpřísnění v systému sociálních dávek. Nezaměstnané, kteří nespolupracují s úřadem práce, chce vyřadit z evidence uchazečů až na rok. Po tuto dobu by přišli o dávky na bydlení a stát by za ně neplatil sociální a zdravotní pojištění. Fialová si myslí, že hrozba tvrdšího postihu by mohla lidi přimět, aby s úřadem práce spolupracovali.
Zamlouvá se jí i další ministerský plán, podle něhož by o dávky na bydlení přišli také rodiče, kteří neposílají děti do školy. „Škola pro tyto rodiče není prioritní. A dokud není navázaná na finance, tak ani nikdy nebude,“ myslí si poslankyně.

Proti těmto plánům však protestují odborníci z neziskového sektoru. „Nepovede to k návratu na trh práce ani ke zlepšení školní docházky dětí, ale naopak: ztráta bydlení obojí zkomplikuje či znemožní,“ píše v prohlášení pět organizací, mezi nimi Institut pro sociální inkluzi, Platforma pro sociální bydlení nebo Člověk v tísni.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Ale jistě, je to problém sociální. Tudíž by měli diskutovat lidi někde jinde. Už mě nebaví, že školy mají řešit všechno, od pohybu dětí, přes jejich mobily až po sklizeň řepky či kůrovce na šumavě. Možná nám přišijou ještě globální oteplování a pak už sbohem v Bohnicích.

Okomentovat