21.12.19

Zabraňte rušení poboček knihoven v Ústí nad Labem

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyzval dopisem primátora Ústí nad Labem Petra Nedvědického a hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, aby zabránili zrušení poboček Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem Kamenný vrch a Krásné Březno k datu 1. lednu 2020 a pobočky Hornická k datu 30. června 2020.


Uzavřením poboček dojde k omezení dostupnosti knihovnicko-informačních služeb pro obyvatele sociálně vyloučených lokalit Kamenný vrch a Krásné Březno. Rušení poboček je důsledkem sporu o jejich financování, kdy město odmítá zvýšit financování poboček, které plní městskou funkci. Příspěvek na její činnost je z magistrátu Ústí nad Labem pouze symbolický. Celkové náklady na provoz krajské knihovny se ročně pohybují kolem 57,3 mil. Kč ročně, z této částky činí provoz na městskou funkci za rok 2018 přibližně 17 mil. Kč. Město na činnost přispívá částkou pouze 0,6 mil. Kč.

Podílet se na financování krajské knihovny, pokud město nezřizuje vlastní knihovnu, ukládá knihovní zákon. Skutečnost, že krajská knihovna v Ústí nad Labem plní současně úlohu městské knihovny je pro město Ústí nad Labem jednoznačně výhodné. Pro srovnání uvádíme výdaje na městskou knihovnu v krajských městech, kde město samo knihovnu provozuje a financuje: Brno (377 131 obyv.) dává ročně na svou městskou knihovnu 90,4 mil. Kč, Ostrava (298 331 obyv.) dává 77,9 mil. Kč, Plzeň (175 614 obyv.) dává 42,9 mil. Kč, Olomouc (102 791 obyv.) dává 22,3 mil. Kč, Hradec Králové (94 165 obyv.) dává 40,3 mil. Kč.

Občané Ústí nad Labem organizují proti rušení poboček knihovny online petici:

Petice proti zrušení provozu poboček knihovny Kamenný vrch, Krásné Březno a Hornická v Ústí nad Labem

Vážení, my, níže podepsaní občané, nesouhlasíme s uzavřením poboček knihovny Kamenný vrch, Krásné Březno a Hornická na území Statutárního města Ústí nad Labem, které provozuje příspěvková organizace Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, jejímž zřizovatelem je Krajský Úřad Ústeckého kraje. Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodlo 9. 12. 2019 o zrušení poboček Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, p. o. Kamenný vrch na adrese Rubensova 29 a Krásné Březno na adrese Krčínova 6 k datu 1. 1. 2020 a pobočky Hornická na adrese V Kutišti 7 k datu 30. 6. 2020. Jako občané Statutárního města Ústí nad Labem nesouhlasíme se zrušením výše zmíněných poboček zejména proto, že bude i tímto krokem dále klesat kulturní vybavenost krajského města a zejména proto, že knihovnické služby budou pro mnoho občanů města, kteří navštěvují výše zmíněné pobočky, obtížně dostupné. Jde především o děti, osoby s omezenou hybností a seniory.


Žádné komentáře:

Okomentovat