19.12.19

Robert Plaga: Cestou není návrat k osnovám

Z projevu ministra školství Roberta Plagy při projednávání vládního návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v prvém čtení podle § 90 odst. 2 na 39. schůzi Poslanecké sněmovny ve středu 18. prosince 2019 vybíráme: "Co se ale týče Finska, tak Finsko nejede podle jednotlivých učebnic a jednotlivých osnov. Ale ta podstata je skutečně v tom, abychom pomohli těm školám, kde ty výsledky, jak se ukazuje z těch šetření, nejsou dostatečné. Problém není primárně v tom, že by v rámcových vzdělávacích programech něco nebylo. Problém je v tom, že jsou přehlcené. Já jsem tady říkal ty argumenty, které svědčí ve prospěch redukce, resp. určení toho jádrového učiva, a ty se ukazují jak ze šetření České školní inspekce, tak z těch mezinárodních šetření."

Vážený pane předsedající, vážení poslanci, poslankyně, jen v reakci na to, co tady padlo od pana poslance Raise. Jistě, veďme tu debatu o těch výsledcích mezinárodního šetření PISA a o tom, že se ukazuje, že je nestejná kvalita našich škol.

Ale tou cestou není návrat k osnovám. Tou cestou je podpora těm školám, které nevyužívají dostatečně ty možnosti, které jim rámcové vzdělávací programy dávají. Ano, kde je drobný problém, a o něm víme, a je součástí připravované revize v rámci vzdělávacích programů, resp. jejího popisu, tak je přesně to, že musí být uzlové body, ve kterých se to bude potkávat, a k debatě, jestli je to první, třetí, pátá, sedmá, devátá. V tom souhlas.

Co se ale týče Finska, tak Finsko nejede podle jednotlivých učebnic a jednotlivých osnov. Ale ta podstata je skutečně v tom, abychom pomohli těm školám, kde ty výsledky, jak se ukazuje z těch šetření, nejsou dostatečné. Problém není primárně v tom, že by v rámcových vzdělávacích programech něco nebylo. Problém je v tom, že jsou přehlcené. Já jsem tady říkal ty argumenty, které svědčí ve prospěch redukce, resp. určení toho jádrového učiva, a ty se ukazují jak ze šetření České školní inspekce, tak z těch mezinárodních šetření. Tolik jenom faktická poznámka. Děkuji.

66 komentářů:

mirek vaněk řekl(a)...

Ano RVP jsou přehlcené žváty. Ale rozhodně ne učivem. To je ten problém.

To, co je podstatné je kolik se toho má v předmětu žák naučit, kolik na to má hodin a čeho je žák schopen a pak má-li schopného učitele a má-li přístup k vhodným pomůckám. RVP řeší jen to minimum, co má žák umět. Počet hodin určuje škola a čeho je žák schopen v důsledku inkluze neošetřuje nic. Rozdílné schopnosti žáků nejsou v RVP nijak ošetřeny, neboť autoři vůbec nevěděli, jaké spektrum žáků se ve školách vyskytuje. Tedy žákům, kteří se učili jak používat lžičku předepsali cizí jazyk apod. Předpisy a škola není přizpůsobena žákovi ale stále žák je přizpůsobován lejstrům a škole. Inkluze je jen přizpůsobování žáků, kteří potřebují řádnou péči, většině. Aby vyhověli RVP a mohli se vykázat jako úspěšní absolventi.
Vina za lenost žáka a neschopnost úředníků provést opatření je házena na učitele.
Osnovy by klidně být mohly, ale muselo by jich být násobně víc a musel by být někdo schopen je konkrétně zpracovat. Obecné kecy v RVP jsou jednodušší. A když není kontrola výsledků tak se vlastně ani na nic nepřijde.
Ministr řeší Finsko, které je dávno pasé. Je vidět, že nemá nikoho, kdo by mu dodával relevantní informace na úrovni.
To je ten průšvih posledních let, kdy ministr školství zrušil poradní sbor ministra a ani tiskový mluvčí ministerstva se nekoná. Pak se v plné nahotě projeví neznalost problematiky. Část veřejnosti občas sice tleská, ale odborníci kroutí hlavou.

Nicka Pytlik řekl(a)...

určení toho jádrového učiva

To by pytlika zajímalo, jak se srovná jádrové učivo s klíčovými kompetencemi.
Takže buď postaru klíčové učivo, nebo ponovu jádrové kompetence.
Pak jsou ale pytlici zvědavi, jak se s tím srovnají enviromentalisté, kteří mají povětšinou s jádrem problém.

Robert Čapek řekl(a)...

Samozřejmě, že jsou rozdílné schopnosti žáků v RVP ošetřeny. Právě tím že očekávané výstupy mají být realizovány podle schopností jednotlivých žáků, Učitel by měl s OV pracovat diferencovane a s individuálním přístupem. Ale to někteří učitele ani za X let nepochopili a stále učí výstupy osnovovym způsobem. A svou nekompetentnosti ještě vykřikuji do světa.

Nicka Pytlik řekl(a)...

svou nekompetentnosti ještě vykřikuji do světa

Toť!
To by pytlci bývali byli nikdy nevěřili, kolik všelijakých trdel dnes a denně dává v mediálním prostoru tu svoji trdlovitost k lepšímu. A ještě se tím holedbají...

mirek vaněk řekl(a)...

Ano. To přijde chápající inspektor a pochválí učitele za přizpůsobení výstupů schopnostem žáků, když zjistí, že Pepíček tyto výstupy RVP neovládá, protože toho není schopen. Tedy diferencovaně přistupuje k žákovi. Holt slova se mluví a voda teče.

Nicka Pytlik řekl(a)...

přijde chápající inspektor a pochválí učitele

Pytlici drahně let čekají, kdy už konečně z inspekce dorazí do škol sady testů pro různé kategorie žáků, ke kterým kompetentní učitelé přistupují individuálně a s kterými pracují diferencovaně. To jest žáky z vyloučených lokalit, žáky hraniční, žáky motivované a nemotivované, žáky nadané a nenadané, žáky takové i makové. A pořád nic.
Každý žák, který dosáhne cíle, ať už je cíl jakýkoli, zasluhuje nejvyššího ocenění.
Proč se děti pořád porovnávají s nějakým inspekčně smyšleným etalonem...

Josef Soukal řekl(a)...

Školní vzdělávání má vést k jistým vzdělávacím výsledkům. Jejich naplnění je individuální, k tomu slouží klasifikace, popř. výstupní zkoušky různého typu. Hodnocení se ovšem musí v principu odvíjet právě od plánovaných vzdělávacích výsledků, jinak nemá z hlediska státu a společnosti žádnou vypovídací hodnotu. Komentář R. Čapka je příznačný pro jistý směr myšlení - výrazně oživený v souvislosti s inkluzí - představující nepochopení smyslu vzdělávání jako hodnoty nejen individuální, ale i společenské, a také zaměňování výuky a hodnocení. Promítá se mj. i do odporu vůči objektivizaci hodnocení, zejména středoškolského. Důsledky jsou ovšem zjevné - např. část "úspěšných" maturantů není schopna vést pracovní komunikaci bez mnoha nedostatků nejrůznějšího typu, leckde se při nástupu na střední školu doučuje učivo základní školy, při nástupu na VŠ učivo středoškolské. Rozložit systém hodnocení znamená souběžně oslabit, poškodit systém vzdělávání.
Tendence subjektivizovat hodnocení směřují nejen ke kvantitě, ale i ke kvalitě. Např. jsem zaznamenal výrok, že když jistá část žáků není schopna pracovat delší dobu a systematicky, je třeba tomu hodnocení jejich výsledků přizpůsobit. Bylo by dobré se autorů podobných tvrzení poptat, zda jsou schopni stejná kritéria akceptovat při výběru svých spolupracovníků či životních partnerů.

Josef Soukal řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Josef Soukal řekl(a)...

Když už jsme u individuálních a inkluzivních aspektů, čerstvá minihistorka vysokoškolského učitele. Poté co studentovi znovu vrátil podstatnou část diplomové práce jako zcela nevyhovující, uslyšel z chodby studentův rozhořčený výrok: "Copak si myslí, že si všichni můžou dovolit nechat si to napsat? Vždyť já s bídou schrastím peníze na korekturu!"

Josef Soukal řekl(a)...

Nezbývá než poděkovat R. Čapkovi za potvrzení mých slov.

Josef Soukal řekl(a)...

Rád bych ještě R. Čapkovi připomněl jednu věc: Na rozdíl od řady jiných učitelů, a to samozřejmě nejen češtinářů (které by ani nenapadlo, že by snad měli učit češtinu), není schopen napsat text bez nejrůznějších nedostatků. Toto konstatování Nečapky určitě nesnižuje na úroveň robotů, prostě jen dokáží to, co Čapek ne. Možná to nejsou schopni pojmout roboti, kteří jsou naprogramovaní na určité názory a nic víc, ale to je jen jejich problém.

E.Kocourek řekl(a)...

JS: Nezbývá než poděkovat R. Čapkovi za potvrzení mých slov.
RČ: Je třeba tomu přizpůsobit samotnou práci a teprve po této diferenciaci hodnotit.

Opravdu děkuji R. Čapkovi za celkem přehledné shrnutí fantasmagorií jemu podobných progresivistů. ////

Odhaduji, že úkol individuálně diferencovaně přizpůsobený lemplovi, který není schopen pracovat potřebnou dobu, bude ostatním žákům připadat jako brnkačka, a pokud ti schopní dostanou normální úkol a lempl dostane přizpůsobenou brnkačku, naruší to atmosféru ve třídě. ////

Nicka Pytlik řekl(a)...

by pracoval podle principů, které znali už současníci Komenského

Pytlici to říkají pořád. Ty rákosky se ne-mě-ly zakazovat...

Josef Soukal řekl(a)...

Komentáře R. Čapka odhalují, že dotyčný buď hodnocení a jeho objektivizaci vůbec nerozumí, nebo se záměrně snaží zakrýt nepodloženost svých tvrzení: Uvádí příklady, které se objektivizace - alespoň v dnešním pojetí centrálních testů - vůbec netýkají, neboť je nelze dostatečně standardizovat (a ani by to nebylo účelné). Samozřejmě žádného soudného učitele - a snad ani nikoho mimo školu - by nenapadlo hodnotit žáka podle toho, jaký má na knihu osobní názor.
-
"A malá poznámka: není to tak, že pokud "jistá část žáků není schopna pracovat delší dobu a systematicky, je třeba tomu hodnocení jejich výsledků přizpůsobit". Je třeba tomu přizpůsobit samotnou práci a teprve po této diferenciaci hodnotit. Samozřejmě s individuálním přístupem. Jo, flaknout jim čtyřku, protože jiný to zvládne na jedna by bylo nejjednodušší. Ale zároveň nejhloupější, neboť pedagogicky nejméně vhodné."

Jsem rád, že R. Čapek polemizuje s tím, co se neučitelé snaží dnes učitelům vnutit. Jen si pak celou situaci samozřejmě posunul do podoby, která mu vyhovuje. Představit si, že žák nezvládá učivo ani s dopomocí, je zřejmě nad jeho síly. Pak se mu ovšem stane, že napíše blog, který je z didaktického hlediska na pětku - jednak se v něm suverénně komentuje výuková situace, jejíž okolnosti dostatečně neznáme, jednak se autor zabývá jen těmi možnostmi, které odpovídají jeho předem daným konstrukcím. A to pomíjím aroganci, urážlivý tón či pochybná tvrzení, které Čapkův text rovnou posílají mimo oblast hodnou seriózního zájmu.

Jiří Klabal řekl(a)...

Tvrdí-li někdo, že hloupí žáci neexistují, že nezvladatelní žáci neexistují nebo se zasazuje o to, aby školy žákům neodebíraly mobilní telefony, tak s takovým diskutujícím je jakákoliv plodná debata marná. I uklizečka na zvláštní škole má totiž reálnější přehled o dění v našem školství... Je zbytečné se tady donekonečna hádat a unavovat se tím. Navíc ty invektivy jsou na serveru, který nese název "Pedagogické.info", mnohdy až nedůstojné učitelské profesi.

Eva Adamová řekl(a)...

"Co se ale týče Finska, tak Finsko nejede podle jednotlivých učebnic a jednotlivých osnov."

Plaga evidentně vůbec netuší, jak to mají s učebnicemi ve Finsku. Třeba učebnice matematiky tam mají pěkně vymakané ve třech úrovních a doplněné ICT podporou, o čemž my si tady v Kocourkově můžeme nechat jenom zdát.

krtek řekl(a)...

A proč jste u toho nezůstal? Víte, kolik jste mohl zachránit ztracených existenci? Myslíte, že školením neschopných učitelů a psaním knih něčeho dosáhnete? Já se Vám divím.

Josef Soukal řekl(a)...

Pane Čapku, obracejte se na mne, až budete schopen uvést něco, co se skutečně vztahuje k mým argumentům, tedy také k tomu, co jste sám napsal.

Lenka Pokorná řekl(a)...

Vy se mu divíte? Já ani ne. Zjistil totiž, že zachraňovat ztracené existence tolik nenese. Pedagogický hrdina to rozhodně není. Je to spíše dezertér.

Josef Soukal řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Josef Soukal řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Josef Soukal řekl(a)...

Pane Čapku, protože zjevně nejste schopen pochopit, co jste skutečně napsal, pokusím se vám to podat srozumitelně:

Napsal jste ve zkratce:
- Já (R. Čapek) jsem učil spoustu žáků s problémy, musím tedy vědět, že řada z nich nezvládá učivo ani s dopomocí. -

V blogu se ovšem vyjadřujete tak, že to vůbec není poznat. Nepřipouštíte situaci, že by žák (či žákyně) učivo nezvládl i přesto, že mu byla věnována individuální péče; prostě se nepřipravil a je adekvátně tomu hodnocen.

Dále jste napsal cosi o mně. Neobtěžoval jste se ovšem zjistit si úplné informace; ale ani kdybych nikdy nikoho neučil, nemění to nic na podstatě věci a mé argumentaci - k té jste však neuvedl vůbec nic.
K tomu už jen vaše "standardní" arogance a nepodložené útoky.

Z vaší strany je to typický způsob diskuse. Samotného mne ovšem překvapuje, jak zoufalou odbornou nezpůsobilost projevujete i v oblasti, jež by měla být vaší doménou. Pokud se alespoň nepokusíte o věcnost nebo pokud to nebude nezbytně nutné kvůli vašim útokům, nebudu nadále na vaše komentáře v téhle diskusi reagovat.

Jiri Janecek řekl(a)...

"Co se ale týče Finska, tak Finsko nejede podle jednotlivých učebnic a jednotlivých osnov."

Finsky nikdo moc neumi, takze si to poradne overit nejde. Ale taky ke mne nekolikrat proteklo to, co rika pani Adamova.

Otazka teda je, co vlastne mysli slovem "jednotlivy"...

Josef Soukal řekl(a)...

Můj tatínek by řekl: Žvandá, a hovno hovno.
Nula argumentů, milion zbytečných hloupých, útočných a urážlivých řečí, snaha "vrátit to" oponentovi tím, co on poprávu vytýká vám. Váš komentář jsem jen přelétl, jako potvrzení informace "ano, to je Čapek" to stačí. Vypadá to, že jste psal o sobě. Hlavně to "hysterické řvaní", to opravdu sedí, vybavuje se mi vždy, když si vzpomenu na váš výstup v Apelu DVTV.
Do nového roku bych vám přál, abyste se polepšil, potřebujete to jako sůl, kvůli těm, který otravujete život, ale i kvůli sobě.

Datel řekl(a)...

Omlouvám se, ono to sem nepatří, ale na ČŠ stále někdo maže mojí reakci na otázku Mistra.
Ptám se Mistře, pan Komárek vás chrání před nemilými komentáři?

Josef Soukal řekl(a)...

... kterým...

Vladimír Stanzel řekl(a)...

Ajajaj, doubledoc & knight (three in one) se pustil do "úvahy", za niž ovšem považuje položení dvou otázek. Jak hlubokomyslné a analytické. Ale přistupme na to a podívejme se na problém učitelů A a B blíže.

Všimněme si, že při popisu učitele A je užit minulý čas - je tedy líčen jako někdo, kdo má rozličnou pedagogickou minulost. U učitele B je ovšem užit čas přítomný - jako by byl odevždy jen učitelem na stejném typu školy. Jenže zkusme si představit, že skutečnost je jiná, že učitel B minulost má, ať už jde o působení na ZŠ venkovského typu či naopak na ZŠ městské, sídlištní, s pokusnou třídou pro žáky se SVP. Za těchto okolností ovšem platí, že závěr příspěvku - "je zřejmé, že buď nevím, co mluvím nebo ho úmyslně nepravdivě pomlouvám" - můžeme s jistou úpravou aplikovat právě našeho logika - nejen že neví, co mluví (přesněji píše), ale dokonce ho úmyslně nepravdivě pomlouvá (pomiňme zjevnou logickou vadu spojení "nepravdivě pomlouvat", neboť pomluva je dle SSČ "nepravdivá špatná zpráva o někom" a vskutku nelze pomlouvat pravdivě).

I další příspěvek vykazuje kreativní nakládání s logikou - "A vlastně nikdo s vámi nikdy nediskutoval; Přitom každý, kdo čte...; " - obecné kvantifikátory zde užité totiž neplatí, pokud existuje alespoň jeden prvek, který nemá danou vlastnost. A on existuje, takže obě absolutizující tvrzení jsou důkazem argumentační nouze, resp. s opětovným užitím mírně upravené citace lze o jejich autorovi napsat: "Jen zoufale přitlouká prkna na lodi, do které teče a hystericky řve, protože podvědomě tuší, že se mu ta kocábka rozpadá pod rukama." Někdy se prostě jednomu přihodí, že při snaze odhalit druhé popíše sebe.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Omlouvám se, ono to sem nepatří

Komárci tím mazáním chrání především sebe. Čapky tam mají jen jako užitečná trdla.
Komentáře, které jsou podle komárků přesvědčení nevhodné, jim nezanedbatelně narušují celistvost jejich hodnotové orientace a především jejich snad až nezvladatelnou potřebu zalíbit se svým chlebodárcům.
A neomlouvejte se, pane Datle. Patří to sem, protože leccos souvisí s kdečím.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Jak už pytlici uvedli: Pro komárky užitečná trdla.
Tak si je komárci hýčkají. A nejen je...

Jana Karvaiová řekl(a)...

Ocekavane vystupy: co kdyz je nekdo nezvlada ani na konci deviti let vzdelavani? Je to chyba ucitelu nebo zaku spolecne s rodici? Ja tvrdim, ze to druhe.
Protoze mam mnoho podobnych pribehu:
- dite v sestce. Neumi nasobilku, nepouna pridavne jmeno, v Aj umi jen cca 10 slov. Vystridalo 8 skol. Vsude to same- spousta omluvenych i neomluvenych hodin. Nase skola nabizi nekolik doucovani. Zdarma. Tipnete si, kolikrat se ditka dostavila na doucko? I ucitel, ktery zcela evidentne dela diferenciovanou praci v hodine Aj nedocilil nic.
Jeste tu chce porad nekdo vsechno svadet jen na ucitele? Jako je to dnes cool to kaleni na hlavu pedagogum. Vysledkem ale nebudou lepsi ucitele, vysledkem budou znechuceni a nastvani ucitele.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Ono je celkem jedno, jestli osnovy, nebo něco jiného, nebo jinak pojmenovaného. Kolik že už let rozklíčovaně zkompetentňujeme? A výsledek?
Osnovy tu nejsou už právě tolik let, kolik let se zkompetentňuje.
V tom průběžném stavu ministerské bezradnosti slouží osnovy už jen jako cingrle pro odvodení pozornosti od právě té bezradnosti. To jako kdyby ministr dopravy ubezpečoval, že při stavně dálnic se tedy rozhodně nebudou používat dlažebky. Obdobně trdloidní.
A jak to bude po nějakých deseti letech s inkluzí?

Vladimír Stanzel řekl(a)...

No jo, pane dochtor, dyž pro ně je logika mudrováním a vohejbáním slov, pak chápu, že je jim ten umělák bližší a srozumitelnější. Samozřejmě vo světě bohemistů maj přehled, to se ví, dyť jsou puncovanej vodborník, co bude soupeřit v didaktice s "pane Konvičkou". Tak jen pozor na pusu, aby si ji, jak sami píšou na ČŠ panu Doleželojc, nezas..li.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Robert Čapek řekl(a)... 20. prosince 2019 17:09
Raději si zaserete vlastní pusu.

Fakt že jo! Už to tam visí dvě hodiny.
Evidentně v souladu celistvostí komárkovic hodnotové orientace.
Pytlici ty doležali čtou s nelíčeným zájmem. Zdroj informace k zamyšlení.

V každém případě to zatloukalů
Nedivme se, že výuka není pro žáky motivující a že je škola nebaví
Pytlikům asociovalo představu, jak se žáci pro svoji náležitou motivaci vehementně dožadují častějšího opakování nadmáru zábavného inspekčního testování.
Jakože fakt vodvaz...

Josef Soukal řekl(a)...

Všichni trolové to mají stejně: Začnou nesmyslem a manipulací a končí urážkami. Nebo opačně. Nebo vším dohromady.

Lenka Pokorná řekl(a)...

"Mimochodem, já zachraňuji ztracené existence i nyní. Ale nesedí v lavicích, sedí za katedrou."

Pokud vyrazí učitel na Vaše školení dobrovolně, tak to skutečně musí být ztracená existence, o tom žádná. Ale takto totálně ztracených učitelů zase není tolik, jak to na první pohled vypadá, protože většina učitelů sedí na Vašich školeních v podstatě z toho důvodu, že to dostali befelem od vedení školy v rámci šablon. Prostě si ty Vaše kydy poslechnou a jdou si zase po svých.

Nicka Pytlik řekl(a)...

to dostali befelem od vedení školy v rámci šablon

Nu ano! Šablony!
To se to pak machruje s vyjímečnou kvalitou a nepostradatelností.

Josef Soukal řekl(a)...

Ale to je přece každému jasné, pane Čapku, že jedním z pilířů vašeho diskusního umění je snaha se opičit - nemusel jste to snaživě znovu předvádět. Ale ani tohle vám tak úplně nejde, když si trochu pletete význam slov.

Josef Soukal řekl(a)...

"Bolek a Lolek ve světě bohemistů."

O světě bohemistů ví RČ asi tolik jako o tom, co to znamená věcnost a argument.
Co ví o Bolkovi a Lolkovi, mi není známo, ale připomínám, že

Bolek a Lolek jsou charakterizováni jako sympatičtí a nápadití uličníci,
podle B. a L. byl pojmenován jeden z vysílačů ilegálního rádia Solidarita
a také dva typy kalkulátorů,
dále ulice v devíti polských městech,
s oběma hrdiny bylo natočeno i devět vzdělávacích filmů,
se objevili na poštovních známkách,
v dobách největší slávy B. a L. chodily tvůrcům stovky nadšených dopisů denně,
patří k oblíbeným hrdinům celé řady osobností z uměleckého i vědeckého světa.

Knut Klapka řekl(a)...

Některé věci se nemění a jsou nezávislé na čase a ctihodných šedinách. Pánové, Vaše absurdní diskuse, a to nejen v tomto vlákně, se v podstatě nedá odlišit od diskusí, které slýchám mezi našimi šesťáky. Nebo od diskusí, které jsme vedli, když jsme sami šesťáky byli.
Kdo to říká, ten to je, tomu se to rýmuje.

mirek vaněk řekl(a)...

Vážení kolegové, jeden o voze, druhý o koze. Uvědomte si, že děti jsou jak nadané tak nenadané. Ve třídě máte jak až 34 žáků tak i 7 žáků. Je rozdíl učit matematiku, kde jakékoliv okecávání neobstojí. Dá se jen diskutovat, ale na základě faktů a argumentů tak nějakou výchovu od Tv, kde o diskuze taky nejde po výtvarnou výchovu, kde hrají prim dojmy a situace je hodně složitá jak ve výkoneh, tak v hodnocení.
Pro pana Čapka, žáci oborů E před 20 lety byly na úrovni mnohých dnešních maturantů. Dnešní učni jsou také úplně někde jinde. Náplň práce dnešního učitele je úplně jiná, než náplň práce před 5 lety, natož před více lety. Není to jen o individuálním přístupu učitele. Zrovna tak, si nedovede představit E-čkaře kantor na gymnáziu, když učí výběr žáků. Když narazí na žáka průměrného, fňuká jaký je to lempl.
Problém je někde jinde. Neprospěje tomu, že se budeme napadat.

Problém je v tom, že dnešní učitel, který maká na 100% ryje ústy v zemi. Proto takových moc není. Možná pár mladých(a ti jsou vzácní), mají ještě energii a ideály, ale dlouho nevydrží. Ti starší, zkušenější ví, že to nejde. Tedy vybírají priority a pokud je důležitější lejstro před výukou, podle toho to ve školách vypadá. Řada je před důchodem, vyhořením a vyhořelých.
Přehodit vzdělávání na žáky jde jen u některých. Zrovna tak realizovat vzdělávání přednášením jde jen u některých výběrových tříd.

Prioritou nejsou naivní představy pana ministra ani zájmy soukromých podnikatelů či vzájemné rafání se zástupců různých vzdělávacích směrů. Akademické debaty, které nikam nevedou a situaci ještě zhoršují.

Prioritou je mít ve školách kvalitní učitele, kteří budou mít čas na svou práci - výuku a chuť do práce. Pak mít ve školách odborníky na výchovu, kvalitní psychology a administrativní zaměstnance, kteří pokryjí další méně náročné požadavky.
Dnes potřebujete nastavit podmínky tak, aby mladí měli zájem jít do školství a staří měli zájem mladým pomoci a předat jim své zkušenosti. Situace na školách se mění každým rokem a než se ministerstvo rozhoupá trvá to několik let.

Jana Karvaiová řekl(a)...

http://robertcapek.cz/vanocni-nalada-na-webu-pedagogicke-info/
Jen tak pro srandu

Vladimír Stanzel řekl(a)...

A tak jej politujme, chudáčka malého, proti němuž se všichni pedagogičtí zpátečníci spikli. Vždyť už mu ani paměť neslouží, a tak zapomněl na to, jakou velikost u své velkorysé nabídky trička uvedl. Co už má ze života než jen ten svůj blogísek, v němž je táááááááááák veliký, mocný a skvělý...

Nicka Pytlik řekl(a)...

Jen tak pro srandu

Mámííí, Vašík do mě žduchl!

Pytlici s obdobnými týpky už párkrát měli co do činění.
Týpci machrují, čechrají si brka, a když na ně padne, žhaví telefóny, aby to kdekomu řádně zavařili. A povětšinou i bez příčiny. Jen tak, když tuší, že zavařit by mohli. Bez okolků a beze studu, zasviněná mysl.

Tak jaképak Nicka Pytlík – anonym.
V až tak skvělé společnosti dycinky Luděk Blaha, učitel a trdel bijec.

Josef Soukal řekl(a)...

Samozřejmě bez možnosti komentovat.

Ivo Mádr řekl(a)...

"Co se ale týče Finska, tak Finsko nejede podle jednotlivých učebnic"

Mají velmi dobře zpracované učebnice matematiky s třemi stupni náročnosti. Vymakané je má i Estonsko, Čína, Macao, Singapur, Japonsko,...Nejsou náhodou tyto země v mezinárních šetřeních matematické gramotnosti daleko před námi? Budou pak ještě čeští žáci schopni konkurovat? Jak chce pan ministr redukovat matematiku na běžných ZŠ, SŠ?

Eva Adamová řekl(a)...

"Eva Adamová – soudružka učitelka, propadlá do dnešních dnů strojem času z roku 1982."

Eva Adamová nikdy soudružkou nebyla, byť tak byla dětmi jeden rok oslovována, protože k tomu byly nuceny.

Eva Adamová se do dnešních dnů nepropadla v roce 1982, ale do dnešních dnů se od roku 1986 proučila a o školství ví tolik, že jí snahy čapků přijdou legrační až je to někdy k pláči. Naštěstí žádné další takové individuum neznám, i všichni ostatní "experti na školství", Tajní učitelé apod. přece jenom mají špetku zdravého rozumu.

Jiří Klabal řekl(a)...

Devět z deseti učitelů (myslím těch co aktivně učí), se shodnou na 80% problémů našeho současného školství i na tom, co je v něm třeba změnit. Diskuze s uctívači nového náboženství (kultu), jehož hlavou je "DÍTĚ" a které posílá všechny letité učitele a vychovatele do pekla, je zcela bezpředmětná.
Doporučuji takového člověka v diskuzích jednoduše ignorovat, jako je ve školní třídě třeba ignorovat "nevychovaného" žáka a sebrat mu možnost exhibovat...

Nicka Pytlik řekl(a)...

ignorovat, jako je ve školní třídě třeba ignorovat "nevychovaného" žáka

Ignorovat? Jako nechat jej, ať si dělá, co se mu zlíbí?
A co normální děti? Kdo je před spratky ochrání?
Pytlici původně mysleli, že zdejší civilizovaná společnost...

Nicka Pytlik řekl(a)...


Tak kohopak letos stihnou čapci ještě udat?

Josef Soukal řekl(a)...

Zábavné to je asi jako články o "nepřátelských živlech" v Rudém právu.

Zen řekl(a)...

"Žáci mi zobali z ruky"
Jaka skoda, ze svedci tohoto zazraku jiz neziji

Vladimír Stanzel řekl(a)...

No jo, my víme, doubledocu & knighte, že je to na nich dlouhej text, plnej "mudrování a vohejbání slov", což některý vyštudovaný tělocvikáři neradi (navíc se tejká voboru, vo kerým nic kalýho nevěděj). A vobzvlášť jich musí iritovat, dyž se v něm vobjevej tydlencty termíny jako paralelní kvinty, citlivej tón, harmonie, artificiální hudba - to zkrátka muší bejt pro zarytýho metalistu peklo na zemi. Ale nezoufaj, nezoufaj a ještě jednou nezoufaj, neb pořád můžou, jak řekl jejich velkej guru Vladimír Iljič Uljanov - učit se, učit se, učit se.

Pepouš řekl(a)...

Žáci mi zobali z ruky, zatímco ve sborovnách narážím na podobné Lenky Pokorné, s jejich "myšlením". A čelit mu, to je jistě opravdové hrdinství.

To co platí na žáky už tolik neplatí na dospělé. Těmi se tak snadno manipulovat nedá. Takže na řadě jsou provokace. Důvody jsou zřejmé - vyprovokovat ke komentářům, které se pak dají vytrhnout z kontextu a použít k tvorbě svých textů (blog, kniha). Nejdřív pozurážet všechny okolo a pak se postavit do role oběti. Hnus.

Josef Soukal řekl(a)...

S rudoprávními Kojzary má Čapek společné nejen naprosté překrucování skutečnosti a pomlouvání, ale především znemožnění jakékoli diskuse ke svým sprostým žvástům. Mentalita je podstata, která spojuje určité typy lidí bez ohledu na rozdíly v politických či jiných názorech.

Janek Wagner řekl(a)...

Komentáře lháře a trolla Roberta Čapka budu na Pedagogicke.info mazat bez výjimky do doby, kdy umožní diskusi na svém pomlouvačném blogu.

Pepouš řekl(a)...

Pane Lukáši,
dovolte mi několik otázek.

Jak moc správné je provokování diskutujících a poté vybírání částí jejich výroků a jejich uveřejňování na jiných platformách (facebook, blog, kniha) bez kontextu a možností reakce?

Jak moc je správné přispět urážlivým příspěvkem do diskuze a po vlně následných komentářů tento svůj příspěvek z diskuze odstranit?

Jak moc souhlasíte s budováním vlastního správného image záměrným očerňováním druhých?

Jak důvěryhodný může být člověk, který druhým radí jak pracovat s dětmi ve škole, když sám ve svém vystupování nedodržuje ani základní pravidla slušného chování?

Josef Soukal řekl(a)...

Pane Lukáši,

mé shrnutí bude o něco kratší:

Není správné mlčet ke sprostotě a ubohosti, i když to vyhovuje vašim záměrům.
Není správné soustavně lhát a pomlouvat.
Každý má právo zvolit si cestu trola, ale trolit není nic, na co by člověk mohl být hrdý.

Jiří Lukáš řekl(a)...

Pepouši, mohlo by to vypadat, jako bych Vám nechtěl odpovědět. Má reakce je v komentáři v 11:54.

Pane Soukale, souhlasím. Především pak s tím, že "není správné mlčet ke sprostotě a ubohosti".

Jana Karvaiová řekl(a)...

Mě zas tak nevadí, když tady někdo v diskusi řekne něco hnusného i na mou adresu. Nervíky jsou nervíky. Pokud si z toho ale udělá image, používá to ve svém blogu,který mohou přebírat i jiná média, pak je to ubohost. Zkuste si dohledat, zda tohle dělá ještě někdo jiný "ze staré party". Nedělá. navíc je to manipulace jak Brno. např. tam chybí invektivy, kdy se naráží na mou velikost (která je mimochodem M-L dle výrobce), jsem nazývána tak, jak to tam je. Ten pán mě nezná, nikdy jsme spolu nemluvili (možná na jednom školení,ale pochybuji, že si mou maličkost zapamatoval), nikdy mě neviděl učit, přesto šíří bludy o mé osobě. A o jiných. Nebo dělá fotomontáže fotek, které někde našel na netu. Samozřejmě ne příliš hezké.
Tak se ho klidně zastávejte, ono to o vás taky něco říká. Tak raději sledujte ČŠ. Tam se přece nemaže, tam se necenzuruje. Tam je to jen na denním pořádku. A to člověk ani nemusí napsat šrapnel.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Nechci vám do toho mluvit, ale vám se zdály příspěvky páně RČ vhodné? Já jsem nereagovala. když jsem si potřetí přečetla opět hrubosti, holt jsem zareagovala hrubě (mám vás na háku). nejsem totiž světice, víte, mám jen jedny nervy a klidně si to zopakuji, pokud se do mě někdo bude soustavně navážet. první můj příspěvek byl, že souhlasím s tím,co pán... na nějaké sociální síti napsal. a hned druhý příspěvek byl o tom, jak nade mnou pan RČ fňuká a zesměšnil mě. proč se třeba nevyjádřil k tomu,co já? proč měl potřebu se vyjádřit ke mně? A takhle to dělal pořád. Já taky nemá ráda sprostotu a ubohost. Což neznamená, že občas ze mě nevylítne sprosté slovo. na co bych si tu měla hrát. Ve veřejném prostoru se krotím. Jenže jak reagujete vy - na invektivi RČ jste nijak nereagoval, ani jeho napomenutím. Ale pak tu ječíte něco o cenzuře. Jo, maže se, teď, nepamatuji se, že kdy jindy nebo to bylo tak sporadické, že nemá smysl si to pamatovat. Jenže vy máte potřebu řvát kvůli smazání sprosťáren, zato k sprosťárnám jste se nevyjádřil vůbec.

Jana Karvaiová řekl(a)...

invektivy

Josef Soukal řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Josef Soukal řekl(a)...

Především pak s tím, že "není správné mlčet ke sprostotě a ubohosti".
-
Pane Lukáši, když to víte, proč už dávno Komárek na České škole nemaže vaše komentáře protestující proti jeho ideologické a personální cenzuře? Proč naopak takovéto sprosté a ubohé jednání omlouváte, ba dokonce podporujete? Proč se ho sprostě snažíte dávat na roveň smazání permanentně urážlivých komentářů R. Čapka? Proč se tváříte, že nic z výše uvedeného nebylo řečeno a svá zavádějící tvrzení po trolím způsobu opakujete? Proč se opakovaně uchylujete k podpoře dalšího ubohého jednání typu uvádění nepravd ze strany ministra Plagy?

Josef Soukal řekl(a)...

Pane Lukáši,

v předchozím příspěvku jsem ve svých otázkách ukázal, co je příčinou "neprivilegovaného postavení" na tomto webu. Proč jste se nepokusil obhájit, odpovědět nějakými argumenty, nikoli nepravdivým tvrzením, že na téma cenzury se nemůžete vyjádřit?

Jiří Lukáš řekl(a)...

Tak jak to vidíte, pane Soukale? Pořád dobrý? Ještě jednou Vám tedy přeju, abyste byl nadále šťastný.

E.Kocourek řekl(a)...

Ad Janek Wagner 22. prosince 2019 10:11 -- Chválím vaše rozhodnutí!

Komentáře lháře a trolla Roberta Čapka budu na Pedagogicke.info mazat bez výjimky ...

Okomentovat