12.12.19

Politická platforma pro vzdělávání: Stávající model maturit a návrh na jeho vylepšení

Současný model maturity vykazuje řadu systémových nedostatků, které je třeba řešit prioritně, pokud má mít maturita skutečně vypovídající hodnotu ve smyslu ověřování znalostí a dovedností žáků maturitních oborů. Maturita by měla být prostředkem ke zhodnocení toho, co se žáci na střední škole skutečně naučili. Neměla by vytvářet umělou bariéru, která žákům uzavírá jejich další vzdělávací dráhu či možnost následného pracovního uplatnění při přechodu na trh práce. Český pracovní trh patří mezi nejvíce ohrožené postupující robotizací a modernizací a náš „rakousko-uherský“ model maturit k tomu bohužel výrazně přispívá.

Schází nám jasně definovaná poptávka státu po tom, co by maturita měla vlastně ověřovat a jaký je účel maturity jako takové. Právě toto hledisko by mělo být prioritou v diskusi o budoucím nastavení maturitní zkoušky. Jedním z hlavních nedostatků současného modelu je skutečnost, že zadání testů ve společné části maturity (tzv. didaktické testy) příliš nenavazují na to, co se žáci v průběhu studia zvoleného oboru skutečně učí. Příprava na testy ve společné části tak ve výsledku zabírá příliš mnoho prostoru na úkor vlastní výuky. Zadání testů by se mělo přizpůsobovat obsahu výuky, ne naopak.

V rámci politické platformy pro vzdělávání diskutujeme o následujících koncepčních změnách podoby maturit:
  1. Stanovení toho, co má maturita ověřovat: Vymezení vlastní role maturity je stavebním kamenem, bez kterého nebude žádný model maturity řádně fungovat. Právě toto hledisko by tak mělo být jednou z hlavních priorit v diskusi o budoucím nastavení modelu maturitní zkoušky.
  2. Předvídatelnost: Změny modelu maturity musí být realizovány s ohledem na žáky, kteří se k maturitní zkoušce připravují. Účinnost plánovaných změn by tak měla být minimálně 4 roky, aby žáci nebyli v nejistotě
  3. Návaznost maturitních testů na cíle vzdělávání: Proces vzdělávání by neměl být degradován pouze na přípravu k maturitní zkoušce. Testy by měly ověřovat to, co se žáci reálně učí.
  4. Ověření kvalifikačních předpokladů v profilové části maturitní zkoušky: Maturita ve společné části by neměla být kvalifikační zkouškou, ale hodnocením a ověřením znalostí a dovedností žáka maturitního oboru. Požadované středoškolské minimum či základní gramotnosti by měly být ověřovány již v rámci studia zvoleného oboru, před připuštěním k maturitní zkoušce. Ověření kvalifikačních předpokladů by pak probíhalo v rámci profilové části maturitní zkoušky u oborů, kde je to žádoucí.
  5. Možné zavedení bodového hodnocení: V rámci společné části maturity lze zachovat porovnatelnost výsledků žáků pomocí bodového hodnocení místo známek, což může mít větší výpovědní hodnotu jak pro vysoké školy, tak pro zaměstnavatele.
  6. Rozložení dílčích zkoušek do více ročníků: Některé části maturitní zkoušky mohou žáci absolvovat již v průběhu studia.
  7. Větší využití žákovských portfolií a projektová činnost jako dílčí část maturity
  8. Zpětná vazba pro zvyšování kvality výuky: Možnost využití výsledků maturit jako jednoho z indikátorů při posuzování kvality výuky a jejího posilování
Nové podobě maturit by měla předcházet komplexní revize RVP, a to především z hlediska redefinice cílů a obsahu vzdělávání, které by měly být v souladu s jasně stanovenými prioritami pro oblast vzdělávání ve Strategii 2030+.

14 komentářů:

Josef Soukal řekl(a)...

Autoři textu si dali záležet na tom, aby zopakovali kdejaký nesmysl, jež je v souvislosti s maturitou udržován v oběhu. Podle toho bude "vylepšení" vypadat.

krtek řekl(a)...

Snažil jsem se dohledat, co je politická platforma pro vzdělávání. Našel jsem jen zmínku o senátorovi Drahosovi a jeho iniciativě.
Vzato do důsledků - tato maturita by měla být spuštěna nejdříve 2020+4, spíše však 2020+4+4, což už ji automaticky řadí do pozice utopie.

Jiri Janecek řekl(a)...

Taky mi vrtalo hlavou, kdo za temito originalnimi napady je… Tipoval jsem na nejakeho Adalberta Kolinskeho a Elisku Kutnohorskou.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Senátor Drahoš a parta jeho přikyvovačů.Vás do party nevezmou, pokud nebudete jak kývací psík.

Simona CARCY řekl(a)...

Část dílčích testů by žáci skládali během středoškolského studia a zbytek během celoživotního vzdělávání, aby ta maturita měla opravdu nějakou váhu a směla se psát s velkým M. To samozřejmě znamená legislativní opatření v pravidlech českého pravopisu, které by odlišilo starou, prohnilou maturitu od té moderní, dokonalé Maturity.

mirek vaněk řekl(a)...

Nic tedy nebrání spustit příští rok státní maturitu z matematiky. Žáci se na to víc jak 4 roky připravují. Žádné relevantní výsledky o tom, že nezvládají nejsou. A zavést bodování, co jim brání?

Radek Sárközi řekl(a)...

Zavést bodování? Maturant obdrží už nyní výpis, kde jsou uvedena procenta bodů a percentil...

Simona CARCY řekl(a)...

A zdá se, že s jistým drobným, leč pochopitelným procesním zpožděním, přece jen přínos maturitní zkoušky začíná být zřejmý:
https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/uspesnost-studentu-u-prijimacek-na-vs-nadale-roste-40306906
Jo, vím, co chcete říci, nedělám z toho zobecňující závěry, ale jeví se mi to tak, že ta cesta poslední dekády nebyla úplně zbytečná.

Petr řekl(a)...

"U přijímacích zkoušek na vysoké školy letos opět vzrostl podíl úspěšných zájemců o studium. Ze zhruba 90 tisíc jich školy přijaly kolem 84 procent, zatímco v roce 2012 uspěly tři čtvrtiny uchazečů."

Já tomu fakt nerozumím. Čemu by vadilo, kdyby se na VŠ dostalo méně studentů. Asi taky záleží na kriteriích jednotlivých vysokých škol pro přijímání těch studentů.
Kdyby byla maturita zrušená úplně, tak by si snad VŠ nevybraly žádné studenty?
V poslední době se stále omílá dokola povinná maturita z matiky, jestli testovat nebo netestovat, jestli státní část, nebo jen školní část.
Tak bych tu MZ zrušil úplně, ušetřeli by se peníze, nervy kantorů a jejich čas za stejné peníze a hotovo. Ať si pak VŠ vybírají sami dle svých kriterií.
PetrK

Simona CARCY řekl(a)...

Stolzová, článek sděluje jiný jev - popisuje nárůst úspěšnosti, tedy podílu mezi těmi, co to dokázali, vůči těm, co to zkusili. Tedy množina přistoupivších k příjmačkám se co do jakosti zlepšila. Jediná možnost, jak to vysvětlovat, je obvinit vysoké školy, že snížily své nároky. Což ale půjde těžko prokázat, když nejsou přijímačky na VŠ jednotné, že?

Radek Sárközi řekl(a)...

Rozcestník k tématu změny v maturitách:

https://www.pedagogicka-komora.cz/2019/12/aktualni-tema-zmeny-v-maturitni-zkousce_6.html

Unknown řekl(a)...

Článek je jasným důkazem toho, že Platforma se nezajímá o skutečný stav, ale přebírá názory jiných bez toho, že by si cokoliv ověřila. Přitom by si stačilo přečíst vybrané partie školského zákona. Takto se Platforma stává pouze prodlouženou rukou některých aktivistů. Viz např. body 1, 3 - odpověď je možné nalézt v zákoně, bod 5 - body i dosažený percentil jsou uvedeny na výpisu už dnes, komický bod 8 - portfolia. Nejen, že si to SŠ mohou dát do profilu už teď, ale uvědomují si lenové Platformy, že zase vnášejí nerovnost do systému? Už se těším na inzeráty typu vyrobíme portfolio na míru! Já bych jen chtěla vysvětlit, co je špatného na tom, že je ověřován požadovaný výstup RVP (pro většinu SŠ úroveň B1) u zkoušky z cizího jazyka? Co je špatné na zkoušce z matematiky? Ví vůbec Platforma něco o obsahu učiva na SŠ? Že derivace a komplexní čísla tak nějak vypadly?

Nicka Pytlik řekl(a)...

Že derivace a komplexní čísla tak nějak vypadly?

No bedejť!
U derivací hrozí žactvu deprivace a z komplexních čísel vznikají mindráky.
To ví každý školní psycholog...

Radek Sárközi řekl(a)...

Je poznat, že se jedná o politickou platformu, nikoliv odbornou...

Okomentovat