12.12.19

Pavel Kohout: Paradoxy žebříčku PISA - Investovat do špiček, nebo do inkluze? Nápovědu nabízí hodnocení úrovně studentů

Ekonomové se celkem shodují v názoru, že lidský kapitál je dnes nejdůležitějším výrobním faktorem. Peníze si lze půjčit, suroviny lze dovážet, ale obstarat si vzdělaný národ není tak jednoduché. Žebříček hodnocení úrovně patnáctiletých studentů PISA (Programme for International Student Assessment) publikovaný organizací hospodářsky vyspělých zemí (OECD) se proto stal ostře sledovanou statistikou. Poslední, který shrnuje výsledky za rok 2018, byl publikován nedávno.


Z článku v deníku Lidové noviny vybíráme:

Jak se neslavná nedávná čínská historie srovnává s dnešními famózními výsledky tamních studentů? Lze formulovat hypotézu, že tradiční konfuciánská filozofie po stovky let brzdila společenský a ekonomický pokrok, což mělo za následek chudobu, podvýživu, a tudíž i nevalnou intelektuální úroveň většinové populace. Zlepšení životních podmínek v 70. a hlavně v 80. letech způsobilo i růst intelektuálních schopností – vskutku, výzkum ukazuje nárůst IQ dvanáctiletých dětí během let 1986–2012 o 6,19 bodu Wechslerovy stupnice (An Increase of Intelligence in China 1986–2012, Jianghong Liua a Richard Lynn).

V případě Číny se tedy pravděpodobně uplatnila obousměrná kauzalita: růst bohatství má za následek vyšší IQ a opačně. To je zřejmě dobrá zpráva pro svět, protože inteligentní národy bývají méně agresivní a více ochotné ke spolupráci. (Definitivní jistotu získáme ovšem teprve, až Čína odstraní ze svých bankovek portrét největšího masového vraha veškerých dějin, Mao Ce-Tunga. Do té doby bude lepší držet se principu předběžné opatrnosti.)(...)

Proč je tedy Izrael „ve škole“podprůměrný, a v realitě skvělý?

Hypotéza: Izraelci jsou si dobře vědomi vzácnosti svých zdrojů, a věnují proto maximální pozornost jejich využití. Produktivita každé generace studentů je dána potenciálem malého počtu jedinců na špičce. A zatímco Západ investuje ohromné prostředky do studentů s nízkým IQ – zcela marně, neboť z nich nikdy nebudou inovátoři –, Izrael investuje do těch, kdo jsou schopni něco dokázat. Kupříkladu program Talpiot, vzdělávací systém izraelské armády. Západoevropské země nemají nic podobného. Namísto do špiček investují do inkluze. Na tu si Izrael nepotrpí: vědecké objevy nedělají a nové firmy nezakládají ti, kdo by měli chodit do zvláštních škol.

Sebevětší objem investic nic neudělá s žáky, jejichž studijní předpoklady jsou chabé. To je hlavní poselství pro Česko, zemi, která v žebříčku PISA zaujímá zcela průměrnou pozici.

4 komentáře:

Zuzka Růžičková řekl(a)...

Souhlasím s tvrzením, že:.. sebevetší objem investic nic neudělá s žáky, jejichž studijní předpoklady jsou chabé....nebo tedy s nimi udělá velmi málo...Ale tu Čínu bych viděla tak, že kdyby neudělali pro průzkum úzký výběr studentů, kterých se PISA týká, dopadl by asi jinak. Na druhou stranu už dlouho vévodí takovým testům tyto země s neuvěřitelným drilem . Vždyť v Již.Koreji mají kromě běžné výuky i odpolední placenou a děti jsou ve škole doslova dřené od nevidím do nevidím. Je to extrémní.

E.Kocourek řekl(a)...

Vydávat ze zahraničí financovanou a podporovanou destrukci českého školství (pomocí "inkluze") za "investici" vyžaduje skutečně hluboké nepochopení situace. ////

Připomíná to krátce po plyšáku rozjetou likvidaci špičkových českých podniků péčí vrcholných českých politiků na objednávku od zahraniční konkurence. Tehdy se to vydávalo za "privatizaci". ////

mirek vaněk řekl(a)...

Investice dokážou zázraky. Sice ze slabého žáka atomového fyzika neudělají, ale pokud má slabý žák potřebnou péči, někdo ji zaplatí(Tedy není to jen přidání práce učiteli zadarmo místo příprav.) pak je vidět pokrok. Kvalitní podmínky a kvalitní učitel dokáže zázraky často rodičům navzdory.
Dnešní investice do školství končí v budovách nebo v placení často zbytečných školení. Většina se do škol ani nedostane.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Byla bych ráda, kdyby někdo konečně spustil inkluzi. Ty peníze za to stojí.
To,co zde je, má s inkluzí společného jen -i- na začátku.

Okomentovat