22.12.19

Eduard Palíšek: Bez povinné maturity z matematiky nebude dost vzdělaných lidí pro digitalizovanou společnost

Maturitou z rodného jazyka studenti prokazují dovednost jasně formulovat a předat myšlenku. Maturitou z matematiky, jež je nezbytným základem všech technických a přírodovědných oborů, dokladují schopnost logicky uvažovat a analyzovat. Bez povinné maturity z matematiky nebudeme mít dostatek kvalifikovaných a relevantně vzdělaných lidí pro digitalizovanou společnost.


Z článku na SvětChytře.cz vybíráme:

Matematika je přece to, na čem technika, počítačové a přírodní vědy stojí. Vizualizace a analýza dat, rozpoznávání řeči, to vše je založené na matematických modelech. Matematika je řeč vědy, která má svá pravidla, axiomy. Ty je třeba se naučit. A to velmi brzy, dokud je náš mozek schopný absorbovat velké množství nových informací a vytvářet z nich znalosti. Nepodléhejme trendům alternativních směrů. Není možné celý život násobit na prstech – pro počítání integrálů máme prstů málo. Není možné odvozovat každou věc. Když chcete mluvit cizí řečí, musíte slovíčka umět, nemůžete je odvozovat. Matematika je dril, ať se to lidem líbí, nebo ne.

Rodiče někdy argumentují tím, že chtějí, aby jejich děti byly ve škole nejméně zatěžovány. Takovým rodičům však jde patrně mnohem víc o jejich vlastní klid a pohodlí než o budoucnost jejich dítěte. Co je cílem školy? Má prodloužit dobu dětství a her, nebo naučit a připravit na budoucnost? V životě je několik fází. Fáze, kdy si hrajeme, fáze, kdy se učíme a připravujeme na budoucnost, fáze, kdy tu budoucnost žijeme a tvoříme, a fáze, kdy se díváme zpět na to, co jsme v životě dokázali.

30 komentářů:

L.snirch řekl(a)...

"Maturitou z rodného jazyka studenti prokazují dovednost jasně formulovat a předat myšlenku. Maturitou z matematiky, jež je nezbytným základem všech technických a přírodovědných oborů, dokladují schopnost logicky uvažovat a analyzovat."

Jestliže někdo zamění 4 letou výuku za hodinový či dvouhodinový test a u dělá z něho kult - co si o tom myslet? Výuka zajišťuje uvedené, ne maturita.
Copak test, navíc formou zatrhni právě jednu správnou volbu ABCD a opravený počítačem, něco takové může prokázat? Je to jedna z největších mystifikací jednotných státních maturit, které stále věří mnoho vzdělaných lidí. Maturitní test matematiky schopnost logicky uvažovat a analyzovat vůbec dokázat nemůže - je postaven jen a jen na schopnosti v rychlosti bez velkého přemýšlení uplatnit nadrilované výpočty.
Ale schopnost analyzovat a logicky uvažovat žádá jen pár úloh, ve kterých je neúspěšnost většinou okolo 80 %. Jinými slovy, maturita z matematiky vede výuku k drilování na rychlost bez velkého přemýšlení a odvádí od schopnosti tvořit, aplikovat znalosti, analyzovat.

krtek řekl(a)...

A nemyslíte, že známka z matematiky odráží právě to, co říkáte? 1, 2 - je schopen logicky uvažovat, 3, 4 - je schopen se naučit a použit známý postup. Za mne je to lepší než školní ústní zkouška z matematiky.

L.snirch řekl(a)...

Známka něco odráží? To mě jako studenta, který chodil 13 let na ZŠ a poté na gympl, dosud nenapadlo. A nenapadlo mě to ani jako učitele s desetiletou praxi.
Známka poskytuje okamžitou zpětnou vazbu k nějaké velmi malé části cílů vzdělávání, nic víc.
Směrem do budoucnu má skoro nulovou relevanci. Myslel jsem, že to každý ví.
Smysl má jen vzdělání s dlouhodobým dopadem, dovednosti (kompetence) studenta, jeho morální hodnoty a postoje - to rozhoduje o úspěšnosti a spokojenosti občana. To známka nemá šanci postihnout ani omylem. Ale mnoho té lži věří. Proto se rodiče ptají děti na známky. Mí rodiče se neptali a já se svých synů taky neptal. Je to cesta k úspěchu - neptat se na známky. To říkám studentům. Ptát se na to podstatné - co tě baví, co proto neustále děláš, co tě motivuje, kam směřuješ. To je cesta k sebevědomí a úspěchům. Známky jsou jen zdrojem stresu. Nic víc.

ema řekl(a)...

Maturitní test je součást čtyřleté výuky, ne její náhrada. Certifikáty, řidičské průkazy, státnice, maturity a podobně znamenají doklad o určité kvalifikaci. Budu-li najímat zaměstnance, je pro mne levnější a jednodušší chtít po účastnících pohovoru osvědčení o složení (respektované a všemi uznávané) zkoušky, než je složitě z něčeho přezkušovat. Pokud mi někdo řekne, že má CAE certifikát z angličtiny, vím poměrně přesně, jaké jsou jeho dovednosti. Vytvořit něco podobného v matematice je možné a žádoucí. Kdo maturitním testem není schopen projít, může se realizovat jinak. Představa, že absenci maturity z matematiky přivítá dnešní mládež formou nadšeného a kreativního samostudia matematiky..... :)))

L.snirch řekl(a)...

Když jsem byl ředitel v soukromé firmě, nikdy jsem si nevybíral lidi podle certifikátů a diplomů. Podíval jsem se na ně, ale vždy vybíral podle jiných kritérií. Diplom je jen předpoklad, ale žádnou skutečnost o použitelnosti člověka nedokládá.

ema řekl(a)...

Jistě, takovému doktorovi se v nemocnici na diplom vůbec nepodívají, že? Právník si bez něj taky neškrtne (plus advokátní zkouška) a i podle nového zákona o pedagogických pracovnících musí mít učitel alespoň diplom z vysoké školy. Řidič kamionu, autobusu atd. atd.

Na zkoušku CAE jsem se připravovala zhruba 14 dní. Tak dlouho mi to trvalo proto, že jsem si jako dospělá a dlouhou dobu mimo školy, potřebovala projít požadované slohové útvary. Ta zkouška prostě testovala moji angličtinu, toť vše. Asi bych jí dala i bez přípravy, ale vzhledem k ceně zkoušky, jsem to nechtěla ověřovat.
Jistě, některé firmy vysvědčení nepotřebují. Ale jak mám v patnácti nebo osmnácti letech vědět, že se uplatním i bez vysvědčení?

mirek vaněk řekl(a)...

První věc. Maturita z matematiky má asi necelou polovinu otázek uzavřených a 5 distraktorů ABCDE. Zbytek jsou úlohy otevřené. Veškeré snahy odborníků i Cermatu maturitní test zlepšit naráží na blokádu z ministerstva a politiků. Nikdo nemá zájem testy měnit, ani k lepšímu.
Maturita z matematiky je nastavena hodně nízko, ale vyžaduje úsilí studenta a to je problém. Tedy kvalitní výuka předmětu a úsilí žáků.
Pokud je žák inteligentní, žije doma v podnětném prostředí a má rozumné rodiče, pak je v pohodě a známky ho obtěžují a maturitu neřeší, pravděpodobně ji udělá. Angličtina je hodně jednoduchá. Ale není schopen zatnout zuby a překonávat překážky. Až narazí na problém, který nelze obejít a kdy musí vyvinout dlouhodobější úsilí, zkolabuje. Někteří páchají sebevraždy, někteří obviňují nespravedlivý svět okolo apod.
V okamžiku krize se to sesype.
Proto je třeba, aby děti získávali zkušenosti se zkouškami. Celý život budou muset bojovat a musí se naučit vítězit i prohrávat. Jen spokojeně živořit nestačí.
Písemky a testy jsou jen malý trénink.

L.snirch řekl(a)...

Ema:
Bavíme se o maturitách a její relevanci.
Vysokoškolské diplomy mají jistě větší relevanci, i když ani tady ne absolutní váhu.
Kolik je špatných doktorů, právníků, ....
Pořád je to jen podmínka výkonu práce, ale ne záruka.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Pane Snirchu, a k čemu jsem potom tedy testy z čehokoli? Nač jsou třeba výběrová řízení? Jsou nebo nejsou vypovídající?

Jana Karvaiová řekl(a)...

Já bych do kompetencí zahrnula i ?naučit děti prohrávat. Myslím, že pro život je to hodně nutné. Nikdo nechceme prohrát nebo mít neúspěch, ne vždy se to zadaří. Všichni chceme být zdraví, ne vždy se to zadaří. Nejdůležitější je nezhroutit se a bojovat. Za zdraví, za opakování zkoušky, za cíl, který jsem nedosáhla na poprvé, ale třeba to vyjde jindy.

L.snirch řekl(a)...

Otevřená otázka bez sledování postupu, způsobu uvažování, kdy na otázku jsou v průmětu 3 minuty, žádné schopnosti analýzy neprokáží. Je to o schopnosti nadrilovat bez velkého přemýšlení opakované postupy. K čemu to v životě je?
Jakmile tam dají úlohu (byt lehkou) např. letos květen 2019 úloha č.3, rupne 85 % maturantů, 70 % z gymplů ji nezvládne.
Tedy maturita neprokazuje schopnost přemýšlet a aplikovat poznatky, ale jen schopnost nadrilovat algoritmy na rychlost.
O tom mj. byly analýza ministra z léta a to bylo i konstatováno. Ostatní to ví (či by měli vědět) již 7 roků.

L.snirch řekl(a)...

Testy z čekokoliv jsou jen okamžitá jednoduchá zpětná vazba z něčeho, z nějakého úseku.
Není to většinou schopnostech, dovednostech, motivaci, hodnotách člověka. Kolik jedničkářů je nepoužitelných v praxi a kolik trojkařů jsou pr firmy nepostradatelní.
Výběrová řízení totéž - žádné zázračné absolutní soudy nikdy nemůžou přinést.

Naučit se prohrávat - od toho je tady stát(= nějaké úředník), aby formou testů z maturit vyhodnocených počítačem bez jakéhokoliv kontaktu a znalosti člověka ukázal palec nahoru či dolu. Poté, co 4 roky stát platil školné, je tady od toho, aby naučil mladého člověka prohrávat. Tak to by nevymyslel ani Orwell. To tedy smekám.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Ale o umění prohrávat se děti učit mají. Má to začít již v rodině a poté pokračovat ve škole. To není o umělém navozování proher,ale o reálných prohrách, které je třeba ustát.
Maturita by změny potřebovala, o tom žádná. jenže se o tom ani nediskutuje. Buď nechat nebo vyhodit. nic mezi tím jsem nezaznamenala, aspoň z oficiálních zdrojů.

Eva Adamová řekl(a)...

Pane Šnirchu jste zase zbytečně agresivní k lidem, kteří mají odlišný názor jako Vy. Dávám Vám palec dolů.

krtek řekl(a)...

Pane Šnirchu, nebavíme se o trojkařích a jedničkářích, bavíme se o hranici mezi udělal/neudělal. A jestli žák třikrát po sobě nezvládne ten údajně jednoduchý bezduchý test, který jen zjišťuje, zda zvládne výpočetní algoritmy, tak asi ty algoritmy nezvládne ani když mu dáte celý den. O něčem to svědčí.
Vás na gymnáziu maturita uráží, pro nás na středních školách je do určité míry strašákem, protože část žáků k nám přijde a neumí počítat se zlomky, nezvládá řešit rovnice. A my je doučujeme základní školu a víme, že mnohým z nich by bylo jinde lépe.

L.snirch řekl(a)...

Neučím na gymnáziu.
Ano, problémy už jsou s výukou na ZŠ. Souhlasím.
Jinde - myslíte učňáky ve stávající formě?
Elitářství nic neřeší ve společnosti 21. století. Nakonec na to u voleb doplatí i ti elitáři.

E.Kocourek řekl(a)...

Povídání toho pána, co byl ředitel v soukromé firmě, by zasloužilo doplnit statistikou, kolik že zaměstnanců nějaký ten certifikát nebo diplom mělo. Ačkoli pan ředitel si nikdy nevybíral lidi podle certifikátů a diplomů, třeba to nějaká šikovná sekretářka nebo personalista dokázali zaonačit ... ////

Zen řekl(a)...

Obavam se, ze pan exreditel v soukrome firme [s]proste keca. Velmi castou podminkou ve vyberovych rizenich je doklad o tom, kolik certifikovanych lidi zajemce ma (napr. 5x RHCE, 3x Weblogic, 3x Oracle DB, 2x MSCE) a pres to nejede vlak. Nemas = letis z vyberka pro nesplneni podminek.
A absolutne nikoho nezajima, ze i Tonda z Horni Dolni chce zazit pocit uspechu ...

L.snirch řekl(a)...

Popisuji dobu let 1998-2000 a tehdy diplom mánie nefungovaly. My hledali motivované lidi s dovednostmi na samostatné odborné pozice. Což není totéž co vlastnictví diplomů a certifikátů. Věřte, že to byly úspěšná výběrová řízení.
Netuším, jak je to dnes, mě se to netýká, tak to neřeším. Ale synové nic takového, co popisujete, taky nezažili. Možná proto, že Bruntálsko. :-)

Zen řekl(a)...

Aha. Ja mluvim/pisi o bysnyse, tj. v radu milionu za zakazku ...

Jeroným Pražský řekl(a)...

"Ale o umění prohrávat se děti učit mají. Má to začít již v rodině a poté pokračovat ve škole. To není o umělém navozování proher,ale o reálných prohrách, které je třeba ustát."

Mohl bych poprosit o nějaké příklady takové prohry? Nedokážu si to představit... Třeba že dítě doma nevyhraje Člověče nezlob se a pak dostane pětky ve škole?

L.snirch řekl(a)...

Manuál pro Zkoušku z dospělosti:

Mladí lidé často z rodin se nenaučili prohrávat. Situaci naštěstí zachrání ve jménu státu anonymní úředník, který na základě testu vyhodí (bez zdůvodnění, jak jinak) e-mailem ročně přes deset tisíc občanů různého věku od maturity a prokáže jim službu "naučit se prohrávat".
Proto to stojí sto milionů ročně a je s tím tolik papírů, musí být důkladná evidence na rodné číslo - kolikrát byla komu tato exkluzivní služba poskytnuta, přehled musí být.
Ta služba je nejen nejcennější a tedy logicky nejdražší co školství poskytuje.
Taková ta pravá zkouška z dospělosti.
Vždyť co je cennější než naučit se prohrávat s vlastním státem reprezentovaným anonymním úředníkem. Je třeba si zvykat.
Ten kdo projde, ten je správně srovnaný, porovnaný, zkontrolovaný, prověřený, evaluovaný a postupuje k dalším zkouškám (třeba na setkání s úředníkem stran EET).
Bočním efektem si stát rovnou vyrábí naštvané či pokořené mladé občany.

S úctou George Orwell

Jana Karvaiová řekl(a)...

Ano, je to o prohře v Člověče nebo jiné hře. O tom dostat občas blbou známku )zaslouženě. O tom, že nemám hned vše, když si dunu. je toho více. Vámi postavená věta :Třeba že dítě doma nevyhraje Člověče nezlob se a pak dostane pětky ve škole? ...je divná. Prostě každý z nás zažil neúspěch )prohru) už jako dítě a bylo potřeba se s tím vyrovnat. Vy snad ne? Pak jste exot. Žila jsem jako dítě s rodiči a prarodiči a když došlo na neúspěch, bylo mi řečeno: život není peříčko, pobreč si,ale pak se vzchop. my ti pomůžeme. Tak to prostě chodí a nečekej, že se ti to občas stávat nebude. Moc děkuji rodičům i prarodičům (a i učitelům ve škole, kteří to měli takto taky postavené), že mě naučili se s problémy poprat a neklesat na mysli.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Pane L.snirchu, právě jste předvedl úžasnou ekvilibristiku se slovy. A já vás měla za inteligentního člověka. Občas s vámi nesouhlasím, ale to neznamená, že vás neberu vážně. Tímhle jste u mě trochu ztratil body. Máte potřebu vyrovnat se s někým, kdo zde byl umlčen? To snad ne!

L.snirch řekl(a)...

Chci pojmenovávat to, co hodné pojmenování jest, slovy bez příkras.
Může se Vám to nelíbit, to je pochopitelné, ale s tím nemůžu nic udělat.
" s někým, kdo zde byl umlčen" - to jsem nepochopil.
Pojmenoval jsem činnost státu. Nic víc.
Stát umlčen nebyl - zde ani jinde, pokud vím.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Lidstvo zatím nic lepšího než "stát" nevymyslelo. Zažila jsem obojí - školní maturitu(já osobně a i jako doučovatelka lidí, které bych k maturitě ani nepustila a oni ji udělali za 1-2!?!?) a státní maturitu jako matka dětí, které ji udělaly v pohodě a dobrovolně si zvolily tu matiku (je fakt, že když mi to sdělily, tak jsem jim šla měřit teplotu, zda nejsou nemocné).
Ani jednu z variant nepovažuji za dobrou. Tu školní považuji za horší, protože to už zrovna mohli dát to vysvědčení všem. Státní je přeadministrovaná, předražená, metodicky nezvládnutá. Časový limit by měl být velký,aby to zvládali všichni a žáci s SVP nemuseli kvůli prodloužení času chodit zbytečně do PPP pro papír. Jinak s tím problém nemám.

L.snirch řekl(a)...

Nezpochybňuji existenci státu.
Kritizuji, jakým způsobem stát dělá státní maturitu. A pokud nebude novela, bude mnohem hůře.
Že moje či Vaše děti udělaly maturitu v pohodě není argument.
Argument učitelů, že učitele jsou nezodpovědní a dají všechno všem, ten mě vždy zaujme.
A k té státní máte taky docela dost oprávněných výhrad. :-)

Jana Karvaiová řekl(a)...

Ale já taky kritizuji způsob státní maturity.Jen jsem spíš pro státní maturitu, než školní.

E.Kocourek řekl(a)...

Tu školní považuji za horší, protože to už zrovna mohli dát to vysvědčení všem.

A což takhle přestat předstírat, že všechny české střední školy poskytují vzdělání na přesně stejně vysoké úrovni? Každá střední škola by se rozhodla, jakou úroveň znalostí a schopností bude vyžadovat, a tudíž jakou si vytvoří reputaci. A zaměstnavatel by si vybíral budoucí zaměstnance podle reputace té které školy. ////

Pokud vím, v U.S.A. to takhle funguje u vysokých škol. Požadavky na absolventa od nulových až po astronomické. ////

Zen řekl(a)...

Pane Koucourku, nejsem si uplne jist, zda brat skolstvi v USA za vzor ...
Jiz nyni se ozyvaji hlasy aktivistu, ze chudaci z oblasti Usti a pod. jsou diskriminovani, protoze maji spatne skoly

Okomentovat