25.12.19

E-kniha pro vás: Rámec profesních kvalit učitele cizího jazyka

Rámec vymezuje a popisuje kompetence učitele nezbytné pro kvalitní vykonávání profese učitele cizího jazyka v podmínkách české školy. Rámec profesních kvalit učitele cizího jazyka poskytuje komplexní obraz práce učitele cizího jazyka. Vychází z Rámce profesních kvalit učitele, který je výstupem národního projektu MŠMT Cesta ke kvalitě a od svého vzniku vešel do povědomí odborné veřejnosti. Hlavním cílem rámce je poskytnout podporu učitelům při jejich profesním rozvoji, tzn. nabídnout nástroj pro systematickou reflexi výuky a vyučování, sebereflexi, identifikaci dobrých kvalit výuky a zároveň možných oblastí dalšího rozvoje. Rámec může být užitečný i mentorům (uvádějícím učitelům), kteří poskytují učitelům metodickou podporu.Žádné komentáře:

Okomentovat