18.12.19

David Klimeš: Školxit. Z rozdílů mezi školami jsou propasti. Některé kraje už opustily republiku

Vzdělání u nás teď nezachrání ani peníze pro učitele, ani drcení studentů státní maturitou. Prvořadým úkolem dneška je výběrová pomoc žákům v regionech, které se propadají.

Z článku v Aktuálně.cz vybíráme:

"Ve společné části maturitní zkoušky pokračuje velmi nepříznivý a dlouhodobý trend (od roku 2014) zhoršování výsledků žáků v českém jazyce a literatuře," píší inspektoři. A dodávají, že Čeština v neúspěšnosti dokonce překonala obávanou matematiku. Nejen tedy, že nedokážeme počítat, ale už si o tom ani pořádně nepopovídáme…

Kruté smíchání špatných a elitních škol v kotli jednotné státní maturity navíc jen prohloubilo regionální rozdíly. Ničivé dopady tohoto diletantství jsou srovnatelné snad jen se škodami, které napáchala stalinistická reforma školství z pera Zdeňka Nejedlého.

Na to, že glajchšaltování umetá cestu do temnot už tedy máme i data. Přišel čas oficiálně uznat, že různé školy mají různou úroveň - a nabídnout maximální pomoc tomu, kdo pokulhává.

Připravovaná velká vzdělávací strategie 2030+ správně navrhuje testování žáků v uzlových bodech - tedy v páté a deváté třídě. To by ale nemělo sloužit jako jednosměrný lístek na učňák pro toho, komu se odpovědi nevyvedou. Škola s hojným výskytem neúspěšných žáků by se naopak měla stát prioritním adresátem pomoci, aby se šance jednou odmaturovat otevřela i před jejími absolventy.


8 komentářů:

Radek Sárközi řekl(a)...

Autor opomíjí, že hlavní příčina je v sociální oblasti. V ní je třeba hledat řešení problémů.

Eva Adamová řekl(a)...

"Prvořadým úkolem dneška je výběrová pomoc žákům v regionech, které se propadají."
"...nechápe, že místo plošného přilepšování všem je teď nutné hodně rychle pomoci nahoru hlavně ohroženým."

Já myslím, že chápe, protože výběrová pomoc do těchto regionů nyní proudí prostřednictvím projektů OP VVV, a že to není málo peněz. A např. my ve Zlínském kraji si o penězích, které proudí do Ústeckého kraje, můžeme nechat jenom zdát. Otázkou zůstává, zda se to při příštím testování PISA nějak projeví a zda po skončení projektového období dojde na něco, čemu se říká systémová podpora, protože záplatovat díry penězi z EU systémové není.¨

"Kdo se vejde, může "na studia", kdo ne, skončí "na učňáku"."

To je, s odpištěním, hrozný kec, protože, kdo chce, ten v současnosti na maturitní obor může nastoupit. Tolik je na nich volných míst, a to dokonce i na regionálních gymnáziích. Kdo si tam na gympl troufne, tak na něm je.

"A v matematice se nedokážeme vrátit ani na výsledky z nultých let."

Na výsledky z nultých let se jen těžko vrátíme tím, že budeme stále více odekávat osnovy v matematice.

"...ale z čím dál větší dálky už hledíme na záda i Polákům."

No protože Polákům se podařilo nevídané, zachovat původní osnovy z minulého století.

"...ano na severozápadě republiky střední školy nedokončí až 15 procent studentů!
Těžko se jim divit, když navštěvují ústavy s nejvyšším podílem nekvalifikovaných učitelů v zemi."

Další kec. To, že záci SŠ nedokonší docházku, s nekvalifikovaností pedagogů vůbec nesouvisí. Ty důvody jsou úplně někde jinde, jen je zase někdo nechce říct na plnou hubu.

"Ve společné části maturitní zkoušky pokračuje velmi nepříznivý a dlouhodobý trend (od roku 2014) zhoršování výsledků žáků v českém jazyce a literatuře," píší inspektoři."

A když páni inspektoři řeknou A, proč neřeknou i B. Proč neřeknou, že vliven demografického poklesu se na maturitní obory dostávají i žáci, kteří se na ně dříve nedostávali, tzn. i skoropropadlíci, tedy děti, které neumí ani pořádně číst. Lze se pak divit vrůstající neúspěšnosti už i u lehké maturity z češtiny?

"Škola s hojným výskytem neúspěšných žáků by se naopak měla stát prioritním adresátem pomoci, aby se šance jednou odmaturovat otevřela i před jejími absolventy."

Takže milé děti, chraň vás Pánbůh, napsat ty testy dobře! To by škola přišla o peníze.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Některé kraje už opustily republiku

Cože?!
Emigrovaly do Finska?

Nicka Pytlik řekl(a)...

Vypadá to, že glajchšaltování jednotnou maturitou způsobuje propad jen některých regionů.
To je ovšem poměrně pozoruhodné zjištění...
Pytlici nevládnuvše jazykem anglickým si tedy nejsou jisti, ale nemělo být spíš ustexit, karexit a školexit?

Jiří Kostečka řekl(a)...

Koncept státní maturity neselhal, jak píše další z těch "expertů", co na ZŠ a SŠ nikdy neučili, ovšem přesně vědí, co se ve třídách děje.

Státní maturita v prvé řadě v plné nahotě ukázala, jak špatně na tom je 75 % našich středoškoláků, pokud se maturita neuplichtí ve škole za pomoci spřátelených předsedů maturitních komisí.
Státní maturita na tvrdých číslech ukázala, že při jakémkoli domácím hodnocení se maturantům nepřípustně přidává.
Státní maturita jasně ukázala, že idiotská masifikace středního vzdělání, prosazovaná dlouhodobě našimi neomarxisty v zájmu "rovných šancí pro všechny", vedla k tomu, že na středních školách se potulují v počtech větších než malých žáci, kteří nemají ani intelektuální, ani morálně-volní předpoklady středního vzdělání nabýt.
Státní maturita též ukázala, že "hluboká vnitřní motivace žáků" je většinově chiméra; ani sebelepší učitel nic nesvede tam, kde žák prostě nechce. Proč nechce, by bylo na samostatný článek, ale podle mých zkušeností to z 90 % není způsobeno špatným působením učitele, ale rodinným zázemím žáka.

Tristní výsledky některých regionů, a to již od základního školství, opět nejsou důsledkem špatné práce učitelů, nýbrž katastrofálního počínání politiků.

Čím víc se ukazuje, že tažení za inkluzi po česku a postoj "vše pro žáka, na učitele nakašlat, zaslouží jen stírat" selhávají; tím víc ovšem "experti" řvou. Sklízejí, co zaseli.

Zbytek za mě již řekla paní Adamová a Pytlici.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Všude kolem nás se tohle řeší zvýšeným podílem SOCIÁLNÍCH služeb - zapojení terénních pracovníků (vyzvedávání záškoláků doma, vodění do školy, psaní úkolů a učení se s nimi...), zvýšení počtu bezplatných nebo lehce zpoplatněných služeb (školní autobusy, jídlo zdarma ve škole, kontrolované nákupy pomůcek). Jen u nás si někdo myslí, že to hodí na školy. Tuuudle. Tyto problémy se totiž řešily již v roce 198něco, když jsem do školství nastupovala.Nezměnilo se nic,lépe řečeno změnilo k horšímu. A to i přes peníze do toho údajně nacpané. Ono totiž když někdé někomu dává peníze na nesmyslné projekty typu - logo pro projekt, povinné školení o tom, že lítají včely a tak, tak by bylo rychlejší ty peníze zrovna nasypat do jámy a zakopat. Vyjde to na stejno.

mirek vaněk řekl(a)...

Paní Karvaiová, nevyjde. Když je zakopete nebude z toho nikdo nic mít. Svého času jsem slyšel ze seriozních zdrojů. že když se 20% z peněz na projekt dostane ke koncovému uživateli, tak se jedná o úspěšný projekt. Takže nejde o cíl, ale o ten proces. Nepodpoří se jen ti potřební, ale všichni okolo. Od Bruselu až po Dolní Kotěhůlky.
Další podpora nebude jiná. Proto všude všichni plánují podporovat.
Takže když peníze zakopete, tak podporovatelé vymřou, což možná taky není k zahození.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Když je zakopete nebude z toho nikdo nic mít.

Ale to je zřejmé od jaktěživa.
Podstatné je dostat ty peníze do oběhu. Pod jakou záminkou to bude, není ani dost málo rozhodující. A zkompetentňování žactva se na to hodí téměř dokonale.

Okomentovat