23.12.19

9. 1.: Přednáška Cíle vyučování matematiky dle RVP a jak jich dosáhnout

Přednášející Antonín Jančařík se bude zabývat cíli, ke kterým má výuka matematiky směřovat dle v ČR platných kurikulárních dokumentů. Podobě, jakou by výuka matematiky dle těchto dokumentů měla mít a realitě, se kterou se ve školách setkáváme. Pokusí se naznačit cesty, které by mohly tento stav změnit. V tomto kontextu se pokusí představit některé přístupy, které tvoří součást metody, která je někdy nazývaná „singapurská matematika“ a zamyslet se nad tím, nakolik jsou tyto postupy aplikovatelné.

Přednáška Antonína Jančaříka bude doplněna ukázkami a aktivitami pro posluchače.

Kdy: ve čtvrtek 9. ledna 2020 v 16:10 až 18:10

Kde: Pedagogická fakulta UK, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, učebna R318 (3. patro)

Žádné komentáře:

Okomentovat