5.11.19

ZŠ Petřiny Sever: Připojujeme se ke stávce

Nechceme se účastnit nedůstojného handrkování o procenta a zároveň nám připadá důležité svým postojem upozornit na palčivější a závažnější problémy ve školství. Rozhodli jsme se proto pouze pro jednohodinovou stávku.

Přejeme si důstojný plat pro učitele a zároveň stojíme o individuální ocenění naší práce ředitelem.

KE STÁVCE NÁS VEDE PŘEDEVŠÍM:

Nedostatečně připravená inkluze

Myšlenka inkluze je správná, ale nejsme na ni dostatečně připraveni (materiál, prostory, učitelé, asistenti, pomůcky, apod.)

Přeplněnost jednotlivých tříd

Třídy s počtem žáků kolem třiceti nám brání v používání nových způsobů a forem vzdělávání a znemožňují rozvoj všech dětí. V těchto podmínkách není možná ani smysluplná integrace.

Nadměrná administrativa

Kromě výuky a přípravy na ni jsme nuceni se věnovat také rozsáhlé administrativě. Ta mnohdy ubírá čas a energii potřebnou pro výuku.

Budoucnost občanské společnosti

Absence dlouhodobé koncepce vzdělávání a laxní přístup k učitelskému oboru ze strany politiků ohrožuje podle nás budoucnost naší země. Děti by měly zažívat, že mohou věci zodpovědně měnit. Demotivovaný učitel jim to nemůže poskytnout.

Očekávání společnosti a nároky na profesi učitele a jeho kompetence se stále zvyšují. Potřebujeme podporu veřejnosti i státu, která je pro nás mnohem cennější než několik procent platu navíc.

Vysvětlení rodičům:

Vážení rodiče,

ráda bych Vám předala stanovisko a vyjádření naprosto většinového názoru pedagogického sboru, tak jak mi byl předložen stávkovým výborem, který zastupuje pedagogické pracovníky naší školy. Považujeme za důležité se vyjádřit k situaci, která nyní hýbe společností a vyúsťuje ve vyhlášení stávky školskými odbory. Ve středu 6.11. 2019 bude výuka zahájena v 9:00. Ranní družina nebude v provozu. Učitelé, vychovatelé a asistenti pedagoga se ve většině připojují hodinovou stávkou na podporu změn současného školství. Důvody jsou stručně shrnuty v přiloženém prohlášení. Doufáme v pochopení a podporu Vás rodičů, kteří s námi každodenní úsilí o výchovu a vzdělávání Vašich dětí prožíváte.

S pozdravem

Mgr. Jana Kindlová
ředitelka školy

ZŠ Petřiny-sever
Na Okraji 43/305, Praha 6 - Veleslavín
Tel: 235090733
GSM: 728819174


Žádné komentáře:

Okomentovat