3.11.19

Vyjádření Asociace ředitelů gymnázií ČR k vyhlášení stávky

Asociace ředitelů gymnázií ČR v současné době nepodporuje vyhlášení stávky. Pokud by odbory neustoupily bez boje z navýšení o 15 % na 10 %, tak by nyní stávka za 15% navýšení byla na místě.


I AŘG podporovala 10% navýšení do tarifů, ale to v době, kdy ministr školství hovořil o plošném navýšení do tarifů ve výši 1 500/2 250/2 700 Kč. Protest proti současnému navýšení 8 % do tarifů a 2 % do nadtarifů vidíme již jako spíše malicherný.

Navíc si myslíme, že termín vyhlášení stávky po podzimních prázdninách a na mnoha školách dvou dnech ředitelského volna není právě šťastný a nesetká se s pochopením veřejnosti.

AŘG i nadále podporuje navyšování platů pracovníků ve školství tak, aby dosáhli na alespoň 130 % průměrné mzdy vysokoškolsky vzdělaného zaměstnance.

Zároveň bychom rádi požádali novináře, aby informovali veřejnost i o tom, o kolik procent se pro příští rok zvyšují platy i v jiných odvětvích, neboť se domníváme, že z posledních informací v médiích mohla veřejnost nabýt dojmu, že platy se zvyšují pouze ve školství, které je ale dlouhodobě podfinancované.

V Praze 3. 11. 2019

PhDr. Renata Schejbalová, předsedkyně AŘG ČR

10 komentářů:

Radek Sárközi řekl(a)...

Zatímco lékaři dokážou táhnout za jeden provaz, pedagogové bohužel ne. A proto se nic ve školství nezlepší...

Eva Adamová řekl(a)...

Já se k tomu jen tak na okraj zeptám.

Kde byly Asociace ředitelů gymnázií ČR a Asociace ředitelů ZŠ, když se na jaro hovořilo o tom, že se jde ze slibovaných 15 % na 10 %? Nevzpomínám si byť na jedno jediné burcující vyjádření, že je něco špatně, doprovázené výzvou ke stávce.

Eva Adamová řekl(a)...

Na celé situaci je nejděsivější skutečnost, že Plaga využil neschopnosti odborů a že se ukázalo, že to není člověk schopný ale bohužel všehoschopný.

Eva Adamová řekl(a)...

Ješte k to mu dodám:
ANO je to ministr přesně podle střihu Babiše.

Radek Sárközi řekl(a)...

Takže ředitelé gymnázií budou stávkovat, ale s požadavkem 15 procent navíc a v pozdějším termínu? Nebo je to jen alibistické prohlášení?

Milan Randák řekl(a)...

Proč pedagogická komora nevyhlásí na čtvrtek stávku za 15%?
Já půjdu ve středu s transparentem SPLŇTE SLIBY! 15%!

poste.restante řekl(a)...

Pedagogická komora není odborovým svazem.

Milan Randák řekl(a)...

Takže ještě přidám "VEDENÍ ODBORŮ JE BANDA ZBABĚLCŮ!"

Zdeněk NUTZ řekl(a)...

Takové asociace většinou vznikají s vidinou pěkného vejvaru na povinných příspěvcích jejich členů a v reálu pořádají hlavně různá školení s bohatým občerstvením.
Ať ukáží svoje transparentní rozpočty, počty členů a potom se vůbec budeme zajímat o to, že tu něco takového máme.

Eva Adamová řekl(a)...

Když už jsme u té transparentnosti, já bych spíše požadovala po Plagovi dva údaje:

1. jaká absolutní částka by suma sumárum šla do tarifů při jeho navrhovaných fixních 2 700 Kč pro každého pedagogického pracovníka včetně učitelek v MŠ
2. jaká absolutní částka půjde do tarifů při současných 8 %.

Vsadím boty, že ta druhá je o dost nižší a že se nejedná z jeho strany o nic jiného než o podraz, který vyplynul z jeho uraženosti a ješitnosti.

Okomentovat