16.11.19

Usnesení valné hromady Asociace středních pedagogických škol: trváme na navýšení platů pedagogických pracovníků ve výši 10 % do tarifní složky a 5 % na nenárokové složky platů


Na jednání ve dnech 16.-18. 10. 2019 byla přijata následující usnesení:

Valná hromada Asociace středních pedagogických škol ČR

  • trvá na navýšení platů pedagogických pracovníků od 1. 1. 2020 ve výši 10 % do tarifní složky a 5 % na nenárokové složky platů.
  • trvá na navýšení platů nepedagogických pracovníků od 1. 1. 2020 ve výši 7 % do tarifní složky a 3 % na nenárokové složky platů.
  • opakovaně nesouhlasí se stávajícím modelem přijímacího řízení s možností dvou termínů v prvním kole. Tento postup je neekonomický, administrativně i časově náročný a bez významného efektu směrem k žákovi, jehož výkon je s minimálními odchylkami shodný.
  • podporuje návrh MŠMT na zachování volitelnosti mezi cizím jazykem a matematikou ve společné části maturitní zkoušky.
  • žádá MŠMT o systémové řešení proplácení pedagogických praxi žáků oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika.

Romana Studýnková,
předsedkyně Asociace středních pedagogických škol ČR, z.s.

Žádné komentáře:

Okomentovat