20.11.19

Učitelská platforma: Směřování nové vzdělávací strategie je obrovskou příležitostí, ta ale nesmí zůstat jen na papíře

Navýšení rozpočtu školství, snižování nerovností ve vzdělávání, zlepšení výuky na druhém stupni základních škol, aby nedocházelo k odlivu dětí na víceletá gymnázia. To jsou příklady cílů Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, jejíž hlavní směry v prvním listopadovém týdnu představilo ministerstvo školství. Učitelská platforma na materiálu oceňuje snahu o zapojení všech aktérů, kteří budou strategii uvádět v život, ale zároveň připomíná, že máme problém s implementací strategických dokumentů.

Učitelé sdružení v Učitelské platformě vidí zásadní přínos Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ v zaměření na podporu rozvoje kompetencí žáků a snižování nerovností. V textu je dále uvedeno mnoho dalších strategických linií, které dlouhodobě považujeme za zásadní pro zkvalitnění českého školství. “Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ je pro české školství obrovskou příležitostí, ale důležitější je se ptát, jak bude zajištěna její implementace. Psát strategie umíme, ale často nám zůstávají jen na papíře,” říká předsedkyně Učitelské platformy Petra Mazancová. Petra Mazancová připomíná např. Strategii digitálního vzdělávání do roku 2020, která byla velmi kvalitně napsaná, ale k výraznému zapojení technologií do výuky v českých školách nedošlo.

Za nejpodstatnější cíle Učitelská platforma považuje:

  • Záměr zvýšit a zajistit stabilitu financování českého školství tak, aby výdaje na školství roku 2030 odpovídaly průměru OECD 5 %. Výdaje na školství se dlouhodobě pohybují pod 4 %. Navýšení by mělo být zajištěno zakotvením procenta výdajů na školství již v samotném rozpočtu.
  • Zlepšení kvality výuky na druhých stupních základních škol, aby se snížil podíl žáků přecházejících na víceletá gymnázia.
  • Zvýšení kvality a atraktivity některých učňovských oborů.
  • Snižování nerovností ve vzdělávání, a to např. meziresortní spoluprací ministerstev školství a sociálních věcí nebo propojováním škol s mimoškolním vzděláváním.
  • Dojde k proměně výukového obsahu a metod vzdělávání. Tato změna bude provázána i se změnou centrálních zkoušek jako jsou jednotné přijímačky a státní maturity.
  • Podle Strategie 2030+ se má výuka zaměřit spíše na rozvoj dovedností než získávání vědomostí.
  • Podpořit vedení škol v podobě středního článku řízení, který by poskytoval výklad legislativy, koordinaci činností, zajišťoval vzdělávání pedagogů a jinými způsoby zajišťoval spojení mezi školami a MŠMT.

“Představení hlavních směrů nové vzdělávací strategie má velmi dobrý základ a doufáme, že se uvedené cíle propíší i do finálního dokumentu. Je ale nezbytné, aby na rozdíl od předchozích dokumentů měla strategie zajištěnou implementaci i průběžné vyhodnocování,” dodává Petra Mazancová.

7 komentářů:

E.Kocourek řekl(a)...

na podporu rozvoje kompetencí žáků a snižování nerovností

Tzv. kompetence jsou hovadina, a snižovat nerovnosti stát dokáže jenom vynuceným snížením úrovně těch lepších. ////

A proto si o těch, kdo chtějí řešit "kompetence" a snižovat nerovnosti, myslím svoje. ////

mirek vaněk řekl(a)...

To je ten problém. Snižování nerovností!!!. Mělo by být: Podpora potřebných!!. Snižování nerovností je totiž i sebrání bohatému, aby měl tolik co ten chudý. A tohle opravdu chcete?

E.Kocourek řekl(a)...

A tohle opravdu chcete?

Samozřejmě že to opravdu chtějí. Nic jiného totiž neumějí. ////

"Podpora potřebných" totiž znamená v podstatě zaplatit extra učitele pro ty potřebné. A pokud stát odmítá pořádně zaplatit i ty regulérní učitele, jak by asi zaplatil ty "extra" pro potřebné? ////

Druhá možnost je, že nechápou smysl svých vlastních slov a nedomýšlí důsledky. ////

krtek řekl(a)...

"Dojde k proměně výukového obsahu a metod vzdělávání. Tato změna bude provázána i se změnou centrálních zkoušek jako jsou jednotné přijímačky a státní maturity."
Promiňte, prosím, ale to jsou kecy. Co to konkrétně znamená v matematice?

Radek Sárközi řekl(a)...

V matematice to konkrétně znamená, že se přejmenuje na Zábavné počty :-)

Nicka Pytlik řekl(a)...

Směřování nové vzdělávací strategie je obrovskou příležitostí

Ale to je přece vždycky!
Příležitost, jak pod záminkou konečně už to pravého zkompetentňování, počerpat bez valného výsledku vše, co se ještě počerpat dá. Aby se po nějaké době zjistilo, že to ty staré struktura zase zhatily.
Na koho se to ale hodí, až budou dnešní staříci ze systému pryč, toť otázka.
Aktuálně frčí zpětná vazba a práce s chybou. Jestli to má být zpětná vazba kladná, a nebo záporná, se evidentně netuší. A kdo pak bude napravovat ten veškerý napáchaný šlendrián, už vůbec ne.

Lenka Pokorná řekl(a)...

Nejvíc mi ta strategie stylem a kecy, jakými je napsána, připomíná závěry Xtého sjezdu KSČ. Za X dosaď číslo 1 - 18. Soudruhům stratégům zdar!!!

Okomentovat