27.11.19

Tereza Tykalová: Zoufalství a pocity zmaru. Bylo to drsné, říkají mladí učitelé o svých začátcích za katedrou

Podle statistik ministerstva školství a tělovýchovy dokončilo magisterské studium na jedné z osmi pedagogických fakult v České republice v minulém roce přibližně 2600 studentů. Absolventi tím získali nejen magisterský diplom, ale především pedagogické minimum, které je pro práci učitele nezbytné. I přes to všechno téměř třetina nových kantorů přemýšlí o odchodu z pedagogického prostředí.


Z článku v E15.cz vybíráme:

Nedostatečná praxe s sebou nenese jenom otázky Co učit? a Jak to učit?. Odvíjí se od toho další problémy, jako je nedostatečná znalost administrativních prací učitele, která tvoří značnou část jejich povolání. Patří sem například kontrola absencí žáků, vyplňování třídnic, tvorba individuální vzdělávacích plánů. To vše činí začínajícím kantorům potíže.

Seznam tím ale nekončí. Jak používat interaktivní tabuli? Co dělat, když nejde projektor a já tím pádem nemám u sebe přípravy? Jak naučit děti skupinové práci? Jak vytvářet testy, aby správně ověřily znalosti žáků, je věc, se kterou si na začátku své učitelské kariéry lámal hlavu Honza P. z Pedf UK. Ještě složitější než sestavování písemek pro něj bylo jejich vyhodnocování. Jestli hodnotit práci žáků spíše objektivně a zaměřit se na to, co by žák dané třídy měl zvládat, nebo přihlížet k  individuálním schopnostem každého žáka. Jak ale potom vysvětlit Aničce, že dostala za tři stejně jako Pepa, který napsal jenom polovinu toho, co ona?

Fakulty si jsou těchto nedostatků vědomi. Brněnská pedagogická fakulta zařadila v letech 2017 a 2018 řadu volitelných předmětů, které mají studentům pomoct se zorientovat v  současném školství. Patří mezi ně předměty týkající se administrativy, e-learningových systémů ve vzdělávání, hodnocení žáků ve výuce nebo vedení třídnické hodiny. Kapacity seminářů jsou však omezené.

66 komentářů:

Eva Adamová řekl(a)...

Jen tak na okraj, když vydělíme 150 000 učitelů v regionálním školství číslem 35 (počet ročníků mezi 25 a 60 lety) vyjde cca 4280 učitelů na jeden ročník. Takže těch 2500 je evidentně málo, zvláště, když ještě třetina z toho do školství nechce. I když se domnívám, že nejsou započítány učitelské obory na přírodovědeckých a filozofických fakultách.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Jak ale potom vysvětlit Aničce, že dostala za tři stejně jako Pepa, který napsal jenom polovinu toho, co ona?

Tý jo!
Z intenzivního studia textů renomovaných odborníků na vzdělání nabyli pytlici dojmu, že jakékoli hodnocení práce žáka se nesmí zveřejňovat. Aby se v dětech neaktivovala nepřípustná soutěživost a z ní plynoucí zavržení hodná řevnivost, totiž.
Buď to tedy pytlici špatně pochopili, a nebo se to na Pedf UK doposud nedoneslo.
Ale jak to tak pytlici z povzdálí sledují, musí být to učitelování v té dnešní překotně se měnící době až nepředstavitelná makačka.
Si vzpomínají ti pytlici, jak v pondělí 30. září 1985 sloužili lidu jako poručíci Československé lidové armády, a v úterý 1. října téhož roku už učili maturanty elektrotechnická měření v laboratoři střední průmyslové školy elektrotechnické. Pravda, první dva roky spali ti pytlici tak čtyři až pět hodin, aby byli alespoň o hodinu napřed před svými žáky, ale jinak se řídili rozumem, citem a tím, co za ty roky vlastní školní docházky okoukali od svých učitelů. A hned následující rok třídnictví.
Nejspíš to bude tím, že totáče to byl tak nějak brnkačka. Hlavně, aby 7. listopadu byla dostatečně pestrá nástěnka. Co?

mirek vaněk řekl(a)...

Ono to možná bude tím, že za našich let jsme měli vzory ve svých učitelích, takže si člověk vzpomněl jak to učit a pak ještě byly učebnice, kterých se mohl váhající držet. Na VŠ nás nadřeli v odbornosti, nějaké základy didaktiky a pedagogiky nám také dali a zbytek se člověk naučil praxí. Třídnictví dostal člověk sotva nastoupil. Musel plavat. Administrativa byla ruční a bylo to jen sem tam posudek pro policii a vyplnit třídní výkaz. Vše ostatní psala sekretářka(nebyla asistentkou ředitele) za celou školu. A stíhala.
Sbor učitelů držel pohromadě, nebyl problém požádat kohokoli o pomoc a i narozky se slavili každý týden na půdě školy.
Jako mladí jsme suplovali, až se z nás kouřilo a rekord 10 vyučovacích hodin v jednom dnu padl několikrát. A při tom jsme měli spoustu volného času a divili se kolegům před penzí, že nestíhají.
Taky jsme byly Husákovy děti a museli jsme makat od základek, abysme se dostali na maturitní obor a VŠ. Konkurence byla velká.

Holt "pokrok" nejde zastavit. Můžeme jen vzpomínat.
Dnešním mladým nezávidím do čeho lezou. Ale bojovat by měli víc, než fňukat v koutě.

Vít Tomis řekl(a)...

Taky jsem si občas lámal hlavu, proč jedna třída napsala písemku dobře a druhá špatně. Později jsem se dověděl, že těm, kteří ji napsali špatně, bylo po včerejším mejdanu prostě špatně. Od té doby jsem začal hledat skutečné příčiny neúspěchů žáků a hodně mi to pomohlo. Na rozdíl od papírů z poraden a zasvěcených rad teoretiků.

E.Kocourek řekl(a)...

Co učit? -- Nahlédněte do Tematického plánu. Pokud vím, bývá zvykem začátečníkům zapůjčit TP toho, kdo totéž učil loni. ////

Jak to učit? -- Jo, to je legitimní otázka. ////

Jak používat interaktivní tabuli? -- Jako projekční plochu. ////

Co dělat, když nejde projektor a já tím pádem nemám u sebe přípravy? -- Tohle vysvětlete. Ty přípravy máte na flashce a díváte se na ně JENOM přes projekor? Ten počítač, kterým ovládáte projektor, nemá monitor? Odhaduji, že ten problém je v něčem jiném, nežli v nefungujícím projektoru. ////

Jak naučit děti skupinové práci? -- Takové blbosti děti neučte. I když to zkusíte učit, stejně je to nenaučíte. ////

Jak vytvářet testy, aby správně ověřily znalosti žáků -- To neřešte. Vytvořte test, který ty znalosti ověří jakkoli. Správně nebo jinak. ////

hodnotit práci žáků spíše objektivně -- Ano. ////

E.Kocourek řekl(a)...

K té skupinové práci.
Pokud někdo v zaměstnání pracuje v týmu, funguje v silně hierarchické struktuře. Něco takového ve třídě nedokážete vytvořit ani napodobit. Máte-li štěstí, ve třídě se najde jeden (maximálně dva) vůdčí týpek, který to může šéfovat. Ale ten jeden (ani dva) neobslouží zbytek třídy. Takže vám bude makat třetina, maximálně polovina třídy, a ten zbytek nebude nic dělat, a hlavně se nic nenaučí. ////

Nadějnější je týmová práce dvou- až tří-členných týmů. Tam se žáci mohou (a taky nemusí) sami naučit jistou spolupráci. Ale to je neučí učitel - učiteli stačí, aby zadal INDIVIDUÁLNÍ práci, a žáci si malé týmy vytvoří samovolně. ////

Robert Čapek řekl(a)...

Hlava mi to nejprve nebrala - opravdu jde být tak antipedagogický, jako je E. Kocourek? Ale pak jsem to pochopil: on tu nacvičuje své komické silvestrovské číslo! Jedině tak to smysl dává. Jinak ne.

Vít Tomis řekl(a)...

E. Kocourek- souhlasím.

Vít Tomis řekl(a)...

Když jsem studoval na PEDAGOGICKÉ fakultě, byla pedagogika nejhorším utrpením. Učili nás teoretici (čest výjimkám!), kteří nejspíš neměli na to učit na ZŠ a SŠ. Přednášky ještě šly, dalo se dělat něco jiného, smysluplného. Ale cvičení byla odpuzující.
Naštěstí jsem opravdové pedagogy potkal při svém studiu na střední škole a pak po nástupu do zaměstnání mezi zkušenými novými kolegy. I tady v diskuzích se dá lehce poznat, kdo je pedagog a kdo tlučhuba neschopný učit.

Robert Čapek řekl(a)...

Milý V, to mě zajímá. Jak byste tedy ohodnotil tohle: "Jak naučit děti skupinové práci? -- Takové blbosti děti neučte. I když to zkusíte učit, stejně je to nenaučíte."

Pedagog nebo tlučhuba? :-D

Jirka řekl(a)...

Možná praktik?

Pane Čapku, vy znáte konkrétní výsledky práce pana Kocourka a V.? Opravdu si myslíte, že vaše teoretické traktáty jsou důležitější?

Já bych mladým kolegům doporučoval, aby poznali především sami sebe a nenechali se tlačit do sebemodernějších, ultra skvělých metod doporučovaných experty. Pokud jedním dechem konstatují, že každé dítě je jiné a my s tím musíme pracovat, pak každý dobrý šéf ví, že každý jeho podřízený je jiný a nemůže se stát "dobře" naprogramovaným robotem. Jediným východiskem je měřit výsledky, a pokud jsou, nechat učitele na pokoji.

Nevzdávejte se osvědčeného, dokud si nepotvrdíte lepší výsledky dosažené "horkými" novinkami na poli didaktiky. Například sokratovský dialog přizpůsobený možnostem žáků, se dá s úspěchem praktikovat i na základní škole. Vzhledem k dnešním podmínkám (chování žáků, schopnost udržet pozornost, dosažený pokrok v čase atd.) je jeho účinnost násobně větší než skupinová práce. Propagovat metody s nižší produktivitou práce můžeme jen za situace, kdy se v celém veřejném sektoru přestala produktivita práce objektivně zjišťovat a měřítkem výkonu se stala vyplněná lejstra.

Robert Čapek řekl(a)...

přestala produktivita práce objektivně zjišťovat a měřítkem výkonu se stala vyplněná lejstra...

Lepší charakteristiku výkladu (po kterém opravdu zbudou jenom "lejstra" a to ještě za předpokladu, že žák nespí nebo nudou při opisování neomdlel) těžko najít :-)

Jirka řekl(a)...

Děkuji guru! Zřejmě ani vám o výsledky nejde.

Ivo Mádr řekl(a)...

Robert Čapek

Chápu to dobře? V současnosti neučíte, jste odpůrce současných víceletých gymnázií, známkování, tzv."biflování", "tradičního vyučování", frontální výuky, propagátor nových forem a metod ve výuce (skupinová práce, práce ve dvojicích je dávno používána většinou učitelů, stejně jako hodnocení a sebehodnocení žáka,...), příznivce všeho jiného než současné přístupy, ... a nerad diskutujete, rád shazujete ostatní diskutující,...

Robert Čapek řekl(a)...

Výborně pane M. Asi tak polovina je ok :-)

Nicka Pytlik řekl(a)...

Když se tedy konečně ví, jak se má podle čapků v té dneční překotně se měnící době správně zkompetentňovat, mohli by čapci mezi prostý učitelský lid pustit i něco málo o správné výchově dětí a mládeže. Jak třeba účinně naložit s tou šikanou a mnohými segregačními následky sociálního vyloučení, a tak nějak podobně.
Pytlici by řekli, že je už nejvyšší čas...

Radek Sárközi řekl(a)...

Já bych byl velmi nerad, kdyby se ve školách učilo podle Roberta Čapka. Osočování, pomlouvání, urážky nebo zesměšňování ostatních do výuky nepatří...

Jana Karvaiová řekl(a)...

Po gymplu jsem šla učit začínala jsem ve zvláštní škole v trojtřídce (6.,8.,9. ročníkú. výborný kolektiv kolem mě, skvělý ředitel. Díky tomu jsem se nechala ukecat ke studiu specky (předtím jsem vůbec nikdy učit nechtěla, mířila jsem do zdravotnictví).
Jistě, plácala jsem se v tom. jenže nás doma učili bojovat a v životě si něco dobývat, nehledě na to, že nás to bolí.
Díky těmto dvěma faktorům dnes dělám tu práci přes třicet let. Kdybych fňukala, nejsem tam, kde jsem.
Fakulta mi dala hodně teorie ke specce potřebné. Praxe mi pak dodala ten zbytek.
Jestli si někdo myslí, že peďáky jsou jediné školy, kde se učí spousta balastu, pak jste na omylu. Synové studují medinu a psycholu a je to stejné. Přesto nikdo nezpochybňuje u těchto oborů nutnost studia.

Pavel řekl(a)...

Absolventi tím získali nejen magisterský diplom, ale především pedagogické minimum, které je pro práci učitele nezbytné." Co to je za nesmysl? Pojmem "pedagogické minimum" se označuje něco úplně jiného, lze ho absolvovat na x dalších institucích, stejně jako Mgr. z PedF neznamená, že člověk získá kvalifikaci učitele (a kromě toho ji může získat Mgr.studiem na x jiných fakultách).

Robert Čapek řekl(a)...

Radek Sárközi: vy chcete někomu dávat lekce? Přemýšlel jsem, jestli ty vaše lži nechám plavat. Nyní jsem se rozhodl, že ne. Nebude to ale na stránkách pedagogického infa, potřebuji ještě větší tribunu :-) Ať každý vidí, jak sejete vítr a sklízíte bouři....

E.Kocourek řekl(a)...

Velmistr sedmasedmdesáti umění půjde vyřvávat na Letnou. ////

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Narcis potřebuje k životu nejen se neustále předvádět, ale také neustále ostatní kolem sebe srážet. Nemocný člověk.

Robert Čapek řekl(a)...

Pane Sotolari, čtu váš příspěvek... Píšete o sobě, že?

Nicka Pytlik řekl(a)...

A jak je to tedy s tou výchovou dětí a mládeže podle čapků?
Doposud se tu čapci prezentovali spíš jako odborníci na zabedněné učitele a jejich stávky.

Eva Adamová řekl(a)...

Čapci chtějí také někomu dávat lekce? Deset let pobíhali po základkách a internátech jako vychovatelé a "učitelé", a když si dodělali konečně vzdělání, prchli učit na školy vysoké. Z nich po určité době prchli dělat "školní psychology". Což je tedy dost podivný kariérní postup. A ani to dlouho nevydrželi, takže dneska lektorují. Já nevím jak ostatním, ale mi to připadá, že čapci jsou úplně obyčejní fluktuanti s problémovým chováním. Neznám jediného vedoucího pracovníka, který by něco takového chtěl mít ve své pracovní squadra azzuře. Rozhodně to nejsou osobnosti, u kterých by mladí měli hledat inspiraci a vidět v nich vzor.

Nicka Pytlik řekl(a)...

No, poradit by mohli, ne? Aspoň trošku...

Jana Karvaiová řekl(a)...

Čapci popsali stránky knih metodami, které se dělaly již pradávno. Prostě jak Božena Němcová sesbírali z terénu nápady, které intuitivně učitelé dělali a dělají. Pak to nazvali moderními metodami a předkládají na svých přednáškách. Je to něco, jako když jsem byla na školení, kdy nás lektorka povídala o jedné vynikající metodě. Měla tak děsivý název, že ani nevím, jak to řekla. když to vysvětlila lépe, tak jsme se my účastníci začali chechtat. Šlo totiž o klasickou hru našich babiček a prababiček a maminek "Vařila myšička kašičku". Fakt sranda.

Robert Čapek řekl(a)...

Nu, stovky učitelů, kteří mi dávají skvělé zpětné vazby nejsou ničím, rozhodující je hlas p. Karvaiove. Sice vzdělávání nerozumí, ani školnímu ani domácímu, ale na hodnocení je kadet. Co na tom, že vlastně píše o někom jiném... Maličkost! :-)

Nicka Pytlik řekl(a)...

Ameriku také neobjevil Amerigo Vespucci.

Robert Čapek řekl(a)...

A děkuji paní Adamově za rozbor kariéry. Ano, učit na školách znamená "pobíhat". Možná, že by mě nějaký ředitel nechtěl, možná bych já nechtěl do školy, kde pobíhají "pedagogové" typu Adamová. A o mou kariéru nemusí mít strach, dělám to co chci a jedu tam, kam chci. Svoboda. To je velká věc :-)

Nicka Pytlik řekl(a)...

stovky učitelů, kteří mi dávají skvělé zpětné vazby

To pytlikům desetitisíce učitelů a statisíce rodičů nedávají záporné zpětné vazby. Heč!

Eva Adamová řekl(a)...

"...dělám to co chci a jedu tam, kam chci. Svoboda..."

Člověk, který je zcela vleku svých bludů a fantasmagorických představ o fungování školství, si myslí, že je svobodný. No toto!!!

Jana Karvaiová řekl(a)...

Hodne spatny psycholog. Fakt.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Ja se tak bavim. Sarkozi= internet. Karvaiova= domaci vzdelavani. Ani trocha fantazie a kreativity. Jo a samozrejme vsichni zde jsou zcela jiste spatnymi uciteli. Jo a jeste- vsichni pisou o nekom jinem. A pak naslwduje smajlik.

Robert Čapek řekl(a)...

Tak bludy? Adamové jezuitský slovník sluší :-) Paní Karvaiová, co by se tak stalo, kdybyste mě vy chválila? ... to bych opravdu nesl hodně nelibě. Bez smajlíku. Protože by něco bylo hodně špatně.

Radek Sárközi řekl(a)...

Já jsem tu žádný pozitivní ohlas na Roberta Čapka nezaznamenal... Kde jsou ty stovky nadšenců? Nebo aspoň jeden. Tedy kromě Čapka, který je sám ze sebe naprosto unešený. Dokonce tak, že si založil jednočlenný fanklub. :-)

Nicka Pytlik řekl(a)...

Pby něco bylo hodně špatně.

Toť!
Znamenalo by to, že paní Karvaiová ztratila veškerou soudnost.

Robert Čapek řekl(a)...

Radek S. Tady? Tady na Pedagogickém infu? Jako vážně? :-D Legrační argument. Mezi Kocourky a Sotoláři by mě to jedině vyděsilo. Ale těší mě, že pozitivní ohlasy jsem sebral třeba na FB Spolku pedagogická komora, kde založil sám Radek S. anketu o tom, jaký jsem lektor. Ovšem výsledek mu vybouchnul do obličeje. Jak to tam dopadlo? :-D Neměl jsme tam náhodou většinu ohlasů kladných? U něho, v jeho domácím prostředí?

Jana Karvaiová řekl(a)...

Tak co tu ještě pohledáváte, mezi takovými píp?
Pozitivní ohlas na FB Spolku? To si jako fandíte. Tak proto vy považujete dva hlasy z padesáti za dobý ohlas. A tak to bude asi i s těmi dalšími aktivitami. Jo a taky tam bylo, jak jste byl z jedné školy odejit, když jste se tam projevoval jako jimi zaměstnaný školní psycholog. Chápu, oni, idioti, nepochopili vaše skvělé působení.

Eva Adamová řekl(a)...

"Tak bludy? Adamové jezuitský slovník sluší"

Podívají se čapci, jako Jezuiti se chovají oni, a to především na svém blogu. No kdyby jako Jezuiti, ale spíš jako inkviziroři, protože některé by nejraději upálili. Třeba učitele, jehož test ráčí na svém blogu kritizovat a rozebírat, přičemž mají v češtině znalosti sotva na úrovni průměrného čtvrťáka na prvním stupni ZŠ.
Už čapkům někdo vysvětlil, co jsou to vzory přídavných jmen, nebo stále ještě tápou ve svých bludech?

Robert Čapek řekl(a)...

dva z padesáti.... odejit... vy už lžete skoro jako váš falešný prezident :-)

Josef Soukal řekl(a)...

Abychom to upřesnili: R. Čapek se profesně věnuje metodám a postupům, v tom patří jeho práce mezi ty skutečně užívané. S teoretickým doprovodem je to už ale zřejmě výrazně slabší, s vlastním myšlenkovým přínosem pak nulové, s názory na vzdělávací problémy většinou silně problematické, s jeho chováním na sociálních sítích a charakterem katastrofální.

Robert Čapek řekl(a)...

Abychom to upřesnili: J. Soukal se profesně věnuje českému jazyku. v tom patří jeho práce mezi ty skutečně užívané. S didaktickým doprovodem je to už ale zřejmě výrazně slabší, s vlastním myšlenkovým přínosem pak problematické, s názory na vzdělávací problémy většinou silně zpátečnické, s jeho chováním na sociálních sítích a charakterem katastrofální. Ale i přesto - podle svých slov - vítězí vždy eticky ;-)

Vít Tomis řekl(a)...

Kdysi jsem si přečetl tak 5 či 6 příspěvků R. Čapka zde v diskusích a od té doby je ignoruju. Mám určitou profesní hrdost a nemám jediný důvod pana Čapka krmit.

Radek Sárközi řekl(a)...

Robert Čapek je prostě jen zlý člověk. Všechny další jeho projevy zde i jinde už jen ukazují, jak moc...

Josef Soukal řekl(a)...

No, na rozdíl ode mne je Čapek schopen máloco doložit. Jeho vyjádření k mým názorům a myšlenkám je irelevantní, protože je zčásti nezná, zčásti si je vymýšlí, nikdy je není schopen argumentačně rozporovat. Každopádně se mi nestává, abych vítězoslavně tvrdil něco, co mi jinými slovy předtím vysvětlil můj oponent. Na rozdíl od Čapka mne nikdo z žádné diskusní skupiny nevyloučil a také neurážím jiné na potkání; když o někom napíšu, že je špína, tak na základě jeho předchozího počínání. Pod mými příspěvky se vždy dá volně diskutovat. Didaktice jsem dosud věnoval jen okrajově, ale přesto jsem se dosud nikdy neprezentoval takovou hovadinou, jako je Čapkovo tvrzení, že lze hodnotit bez špatných známek; trochu mne mrzí, že jsem si neschoval vyjádření některých kvintánů, kteří tuhle absolutizaci snadno vyvrátili (podotýkám bez toho, že bych je nějak ovlivňoval a že by znali autora této velemyšlenky). A už vůbec nikdy jsem se nepokoušel tak pitomě propagovat, jak to Čapek činí dnes a denně.

Robert Čapek řekl(a)...

Hovadina? Soukal: "Didaktice jsem dosud věnoval jen okrajově, ale přesto jsem se dosud nikdy neprezentoval takovou hovadinou, jako je Čapkovo tvrzení, že lze hodnotit bez špatných známek"... a přitom stačí znát jen úplné základy z praxe škol jako je Montessori, Waldorf a mnoha jiných. Bez špatných známek.

Robert Čapek řekl(a)...

Soukale, vy ty kvintány pěkně indoktrinujete svou lží... chudáky. Ale jednou vám poděkují sami, ve svých vzpomínkách na to vaši edukační mizérii.

Josef Soukal řekl(a)...

Ano, naprostá hovadina. Zkuste žákům vysvětlit, proč by hodnocení nemělo odpovídat jejich znalostem a úsilí vynaloženému k přípravě na test apod. Žáci to chápou jako samozřejmou a správnou věc. Ostatně představte si, že byste mi některý z vašich blogů předložil jako školní práci a já vás za ni hodnotil kladně navzdory myšlenkovým pochybením či nelogičnostem a jazykovým nedostatkům.
Poznámka o indokrinaci je jen dalším neodloženým pomlouvačným tvrzením. Typicky robertočapkovským. Já nejsem ten, kdo na seminářích nebo na webu cosi cituje bez toho, aby existovala možnost se vašim lžím přímo na místě bránit. A nikdy vás citovat nebudu, protože okamurovskými typy, navíc bez schopnosti originální myšlenky se skutečně nehodlám zabývat nad rámec jejich opakované drzé vlezlosti.

Robert Čapek řekl(a)...

Vysvětlit, proč nedávat špatné známky a že to jde krásně bez nich, lze nejen žákům, ale komukoliv. Ale musí mít špetku rozumu. A příkladů jsou statisíce v tisícovkách škol v desítkách zemí po celém světě. A kdo je Okamurou české pedagogiky, ukazuje například každá diskuze ohledně státních maturit, jde JÁ jsem zastáncem svobody a autonomie škol, zatímco J. Soukal a další zpátečníci jsou zastánci totalitní centrálnosti. Mimochodem, nalepovat politické přívlastky na oponenty v oblasti edukace je právě znak argumentační chudoby. A také, J. Soukale, nevítězí ten, kdo to o sobě napíše ... natož eticky (ten význam je vás vás sotva ve velikosti poloviny atomu) a originalitu vy byste nepoznal ani kdyby vám lezla po zádech :-D

Eva Adamová řekl(a)...

JJ čapci chápeme, JÁ, JÁ, JÁ a jenom Já.

Hodnotit bez špatných známek? A co je to špatná známka? Mohl by, prosím, někdo superpsychologům čapkům vysvětlit, že pokud se přestanou dávat pětky a čtverky, začnou děti i rodiče vnímat jako špatnou známku trojku a asi i dvojku a vůbec nic se nezmění? Stane se jen to, že si omezíme už tak úzkou stupnici.

A stále čekám na vyjádření čapků, jestli už si ráčili dostudovat vzory přídavných jmen nebo jestli se pořád domnívají, že vzor jsou drav- práci? Tedy za mne, pokud by měli čapci trochu toho zdravého rozumu, už by dávno tu věru originální kritiku testu ze svého blogu smazali a zalezli by do díry.

Josef Soukal řekl(a)...

Jako obvykle skutek utek, jen prázdné řeči, vysvětlení žádné. A k tomu cosi o "totalitní centrálnosti", což je tak jediné, na co se v maturitní diskusi zmůžete - blábolení bez obsahu, s populistickým přídechem, výraz argumentační chudoby. Což přesně odpovídá postupu jedinců Okamurova typu; jeho příklad jsem užil jen proto, že je ve vašem případě velmi příhodný. Vy se vůbec velmi rád pokoušíte odvést pozornost od podstaty vyjádření poukazy na domnělé nálepky. Co se týče "vítězení", stále jste nepochopil, že já se s vámi nepoměřuji, já pouze komentuji vaše ubohosti.

Nicka Pytlik řekl(a)...

nedávat špatné známky

Zatímco v minulosti zastydlí čapci by odpojovali poslední vagon, pytlici už drahně let volají po zrušení celého vlaku. To jest jakékoli klasifikace.
Kupodivu se toho žádná ze skupin alternativního zkompetentňování doposud neujala.
Podivu hodné... Tak snad jedině samé jedničky.
Výborná práce tři jedníčky, mizerná jen jedna.

Jiří Kostečka řekl(a)...

R. Čapek: „A kdo je Okamurou české pedagogiky, ukazuje například každá diskuze ohledně státních maturit, jde JÁ jsem zastáncem svobody a autonomie škol, zatímco J. Soukal a další zpátečníci jsou zastánci totalitní centrálnosti.

Pane Čapku, s ohledem na naši dohodu o sdílení metod výuky na školách v r. 2020 jsem dosud nezasahoval do žádné diskuse, které jste se na Pedagogickém Info účastnil. (Na Českou školu zásadně nepřispívám již dlouhou dobu z důvodu totalitního vedení tohoto webu tamním normalizačním cenzorem, jakýmsi Komárkem.)

Rád bych ale v této souvislosti znovu poukázal na to, že údajná „totalitní centrálnost“ je základem nejuznávanější současné maturity, International Baccalaureate, o níž již deset let informuji pedagogickou veřejnost. Já jsem podle IB Diplomma Programme učil několik let na Gymnáziu Open Gate a Gymnáziu Nový PORG a ujišťuji Vás, že zde jde o vše jiné, než o „nesvobodu“ a „neautonomii škol“. Moji absolventi nyní studují na Ivy League i na Oxbridge; dvě třetiny jejich hodnocení stanovilo IB centrum a jednu třetinu mého hodnocení IB centrum kontrolovalo. Sešli jsme se vždy v 99 %. Objektivnější hodnocení jsem dosud na střední škole nezažil.
Něco si o IB maturitě prosím načtěte. Jak říkal již Karel Havlíček: „Osmělujeme se míti přesvědčení, že se máme napřed ve světě mnohému naučiti a pak teprv něco psáti…“

A pokud jde o Josefa Soukala: Víte, až napíšete ve svém oboru tělesná výchova takové Opus Magnum, jaké jsou – nepočítaje jiné publikace – Soukalovy dvě řady středoškolských učebnic literatury, které pro jejich kvalitu poctivě ocenila i taková odpůrkyně nové maturity, jakou je paní Valíková, pak prosím. Pak se máme o čem bavit.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Ale rak pochopte, on se musí zviditelnit, i kdyby to bylo tím, že je to blbé. On netuší nic ani o severských zemích. Třeba takové Finsko má taky totalitní testování. A třeba Norsko je supertotalitní. Tam se testuje na konci základky a kdo to udělá, může si vybrat další cestu vzdělávání. Kdo to neudělá, je mu přidělena komisí a basta. V USA se testuje,až se hory zelenají. Tam je taky totalita. V GB se testuje při přechodu na další stupeň a ještě drze chtějí doporučující dopisy. No kdo by to řekl?
Ale to čapci netuší, jsa zahlcení vlastní sebechválou a šířením netotalitní osvěty v českých zemích.

E.Kocourek řekl(a)...

Pane Soukal, přestaňte, prosím, používat odkazy na pana Okamuru v hanlivém smyslu. Ledaže byste pečlivě upřesnil, že nemíníte Tomia Okamuru. ////

Chcete-li mocí mermo používat hanlivé odkazy na politiky, nabízím vám Kraďouska, Fialu, Gazdíka, Rakušana, Stanjuru, Hamáčka, Pekarovou-Adamovou, Němcovou a Marečka Bendu. ////

Josef Soukal řekl(a)...

Samozřejmě budu i nadále užívat odkazy a příměry podle svého uvážení, obzvlášť když se paralely přímo nabízejí: "Komentáře nejsou povoleny..."

Nicka Pytlik řekl(a)...

Chcete-li mocí mermo používat hanlivé odkazy na politiky, nabízím vám...

Pytlici oceňují, že v seznamu nefiguruje nikdo z ano a káesčéem.

Robert Čapek řekl(a)...

Pane Kostecko, znáte přísloví "nikdo nekrici smradlave ryby"? A k té vaší vtipné poznámce: proč bych psal něco o tělocviku? Mám doktorát z pedagogiky i pedagogické psychologie učil jsem mnoho předmětů, nebudu se uzavírat před žádným. A jak sám poznáte, ani před českým jazykem :-) Není důležitý obor, ale didaktika. Aprobovanost je pláč minulosti, stejně jako státní maturity.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Kdyř voni po školách lítaj taková daVinčiové. Umí všechno -od angličtiny přes chemii až po češtinu. Stačí ,aby byli pořádní didaktici. Jako fór dobrý. totéž s inkluzí.Dobrý didaktik naučí i hluchého mluvit nebo bezrukého psát.Prostě taková brnkačka ti didaktikové.

Josef Soukal řekl(a)...

"Aprobovanost je pláč minulosti, stejně jako státní maturity."


Autor nemusí psát blogy, hlouposti dokáže soustředit do jednoduchého souvětí.

Eva Adamová řekl(a)...

"...učil jsem mnoho předmětů, nebudu se uzavírat před žádným. A jak sám poznáte, ani před českým jazykem :-) Není důležitý obor, ale didaktika. Aprobovanost je pláč minulosti,..."

Kecy, už odučit češtinu, matiku, fyziku či chemii na druhém stupni ZŠ není po odborné stránce žádná legrace (a pro čapky, kteří měli čtverky na vysvědčení už na základce, tím tuplem). Navíc čapci nezvládli po této stránce ani neustálý neuspořádaný pohyb částic, což je učivo fyziky v šestém ročníku, a k pochopení zadání testu z češtiny v pátém ročníku jim chybí znalost vzorů přídavných jmen i trocha toho selského rozumu. Víc už se čapci ani ztrapnit nemohli. Planými žvásty tyto trapbnosti, které za nimi zůstávají v jejich digitální stopě, nezachrání.

E.Kocourek řekl(a)...

Víc už se čapci ani ztrapnit nemohli

Ale mohli. Dejte tomu víc času ... ////

Jiří Kostečka řekl(a)...

Pane Čapku,
přísloví (?) "nikdo nekrici smradlave ryby" neznám (nastudujte si prosím definici přísloví a rozdíl mezi ním a úslovím/rčením – je asi takový jako rozdíl mezi úsečkou a přímkou). Patrně proto, že pokud vůbec existuje, je ve vašem podání gramaticky naprosto mimo. „Nekřičet ryby“ je spojení, které češtině rozhodně není vlastní. Nebo jste zapomněl na dvojtečku, uvozovky a velké písmeno N?
Nechci znovu provokovat Tajného Zbabělce, ale oba moje doktoráty jsou z didaktiky. Ten velký, Ph.D., jsem obhájil poměrem 7 pro : 0 proti při plném počtu oponentů. Z pedagogické psychologie jsem složil státnici. Na rozdíl od vás mám za sebou 37 let NEPŘETRŽITÉ pedagogické praxe, včetně setsakramentsky psychologického třídnictví. Ne poletování od kurzu ke kurzu a příležitostného dávání mouder tam či onde, ale 37 let VYUČOVÁNÍ tady a teď.
A buďte si jist, že neaprobovanost je katastrofa současnosti.
Na shledanou před žáky na podzim 2020.

Eva Adamová řekl(a)...

Oni mají čapci ve svém uvažování jeden zcela zásadní renonc.

Nerozlišují mezi dvěma situacemi:

1. Odučit efektně jednu či dvě hodiny čehokoliv se zařazením zábavných metod.

2. Odučit smysluplně např. český jazyk ve všech ročnících druhého stupně ZŠ tak, aby to děcka bavilo a aby i uměla vše potřebné.

To první skutečně zvládne kdejaký klaun s červeným nosem. Na to druhé už musí být k dispozici člověk vzdělaný po odborné stránce, který je navíc didakticky a metodicky zdatný a který v neposlední řadě umí jednat s lidmi.

Nicméně čapci na základce ve Zruči nad Sázavou nezvládli ani to první, neboť nepochopili, co je to difúze, natož aby pochopili, proč se ve fyzice v šestém ročníku toto učivo vůbec probírá a k jakému závěru se mají děti nasměrovat.

Nicka Pytlik řekl(a)...

nepochopili, co je to difúze

Cože?
Čapci si zamanuli difundovat do zkompetentňovacího procesu skutečných dětí?
Kdo ty čapky k těm dětem pustil? To jsou ale difušeří...

Okomentovat