10.11.19

Stávkující zaměstnanci táborských škol: Prohlášení ke stávce konané dne 6. 11. 2019


Váženi rodiče, studenti, spoluobčané,

obracíme se na Vás, abychom Vám vysvětlili důvody, kvůli kterým se připojujeme ke středeční stávce.

Stávkujeme
 • za důstojné ohodnocení naší práce, které by zajistilo dostatek kvalifikovaných učitelů
 • za dlouhodobou ucelenou koncepci školství, nezávislou na aktuální politické situaci
 • proti nedodržováni slibů vlády 
 • proti způsobu jednání ze strany vlády, které je degradováno na nedůstojné handrkování
 • proti účelovému zkreslování důvodů stávky v médiích
Nestávkujeme
 • proti své škole
 • proti rodičům; ani si za rukojmí nebereme děti, ale požadujeme takové podmínky, aby se dětem dostalo toho nejlepšího vzdělání
Obracíme se

 • na ministra školství, aby hájil zájmy pedagogů za všech okolnosti a nevystupoval proti nim
 • na zřizovatele a vedení škol,
  • aby respektovali právo na stávku a nebránili svobodnému rozhodnuti pedagogů se k ní připojit (jak je garantováno v Listině základních práv a svobod)
  • aby nebránili šíření informací směrem k pedagogům
 • na všechny učitele, aby nezávisle na členství v odborech našli odvahu k podpoře našich společných zájmů
 • na rodiče a veřejnost, aby podpořili naše požadavky a postoj, protože všem nám jde o stejnou věc: zkvalitnit vzdělávání našich dětí
 • na média, aby informovala objektivně, nestranně a pravdivě a nepředkládala veřejnosti zkreslený obraz situace ve školství

Stávkující zaměstnanci táborských škol

Žádné komentáře:

Okomentovat