12.11.19

Protidrogový vlak je příkladem škodlivé praxe

Odborníci ze Společnosti Podané ruce se přidávají k aktuálnímu prohlášení Evropské společnosti pro výzkum v oblasti prevence (EUSPR), která označila projekt Revolution Train jako příklad nefunkčního a potenciálně škodlivého přístupu v prevenci závislostí u dětí a mládeže. Speciálně vybavený vlak plný šokujících audiovizuálních prvků přijede tento měsíc také do Česka. Odborníci jeho návštěvu mládeži nedoporučují.

Je bezpečně vědecky ověřeno, že mladí lidé nezačnou brát drogy primárně z důvodu nedostatku informací. Navíc zastrašování pomocí fotografií, filmů i otřesných svědectví bývalých uživatelů drog může mít na určitou skupinu dospívajících paradoxně zcela opačné účinky, než bylo zamýšleno. Pro řadu mladých jsou rizika a různé senzace velmi atraktivní. Atmosféra strachu a nebezpečí, kterou naplno prožijí při návštěvě kontroverzního vlaku, může probudit zájem právě takové rizikové chování vyzkoušet.

Projekt Revolution Train je prvoplánový, navíc pro nevhodně zvolenou cílovou skupinu

„Vlak se zaměřuje na děti od 10 do 17 let. To je příliš velké rozpětí. Děti v těchto letech potřebují rozdílnou intenzitu informací. Pro mladší mohou být v tomto pojetí návodné, pro starší zase neadresné,“ vysvětluje vedoucí Centra prevence v Brně Mgr. Jan Veselý, PhD. Zastrašování odůvodňované zvyšováním povědomí o drogách a závislostech není samo o sobě žádnou vědecky podloženou prevencí, právě naopak. „Takový přístup je neefektivní a vůbec neodpovídá dnešním vědeckým poznatkům. Dětem je zde prezentována jen jedna cesta, a to že vyzkoušet návykové látky automaticky znamená závislost a později bezdomovectví,“ dodává Veselý.

Dnešní moderní preventivní programy musí být schopny pružně reagovat na konkrétní potřeby dětí a mladých lidí. Projekt Revolution Train je z tohoto pohledu naprosto neflexibilní. Navíc není součástí komplexního preventivního působení. „Přijede a odjede bez provázanosti na místní poskytovatele preventivních služeb. S mladými lidmi, kteří jej navštíví, nijak dál nepracuje. Takový projekt již ze své podstaty nemůže mít prakticky žádný skutečný preventivní dopad,“ říká Veselý.

EUSPR vyzývá k odmítnutí škodlivých metod prevence

Ve svém prohlášení EUSPR vyzývá každého s rozhodovací pravomocí o tom, jakými preventivními metodami se bude práce s mládeží realizovat, aby jako kritérium výběru používali vědecké důkazy o jejich účinnosti. Revolution Train jako exemplární příklad škodlivého přístupu a neefektivnosti je navíc jako projekt mimořádně finančně nákladný. „Mladé lidi je třeba během preventivních programů především pozitivně motivovat k bezpečnému a uvědomělému životnímu stylu. K tomu jim musíme předávat pravdivé a komplexní informace. Revolution Train jsem v minulých letech osobně navštívil a byl jsem mimo jiné svědkem toho, kdy lektorka mladým návštěvníkům řekla, že stačí dát si několikrát extázi k tomu, aby skončili někde ve squatu. Taková informace je ryze účelově podaná a určitě není komplexní,“ uzavírá Veselý.

Prohlášení Evropské společnosti pro výzkum v oblasti prevence (EUSPR) naleznete zde.

European prevention researchers call to avoid harmful prevention methods


Prevention methods using shock tactics are proven to be ineffective. Nevertheless, strategies based on predominantly providing information about the dangers of substance use are widespread in Europe. The European Society for Prevention Research (EUSPR) is concerned about those so-called prevention strategies. It calls on decisionmakers, influencers and policymakers to use scientific proof of effectiveness as a criterion for exposing our youth to prevention methods and not to spend public money on rather commercial offers, since there are better and less expensive alternatives.

The so-called shock tactics, controversial forms of informational approaches where strong imagery or testimony (also by ex-substance-users) about the consequences of substance use are conveyed to children and adolescents are ineffective and expensive. Moreover, they may be harmful, leading to reactions that are opposite to those aimed for, e.g. increasing the willingness of certain target groups to try drugs. There is clear consensus in the scientific world that lack of information or lack of awareness about substance use dangers are not the risk factors leading to drug use or drug problems. Studies on the effect of prevention strategies even show that shock tactics and fear stimulus could

awake sleeping dogs

• be actually inspiring for those youngsters who are attracted by risk, danger and new sensations.

One of the most marketed examples of such approaches is the Revolution Train. It is a specially- equipped functioning train which guides 12-17 year olds through a touring exhibition on drugs. The children and adolescents are meant to experience the worst outcomes of substance use through appealing audio-visual techniques. It is an example of a prevention strategy that is counter-effective, but builds its sales tactics on satisfaction rates and dissemination volume instead of effectiveness studies.

EUSPR calls on decisionmakers, influencers and policymakers at all levels to use scientific proof of effectiveness as a criterion for exposing our youth to prevention methods. Dissemination of programs or projects that are harmful for the target group should be rejected. Recent tools available to help identifying quality standard interventions are: the European Prevention Curriculum, the Xchange registry and Best Practice Portal, all open source at the European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) and the International Standards of Drug Use Prevention at the United Nations.

Žádné komentáře:

Okomentovat