6.11.19

Prohlášení učitelů ze Základní školy, Trutnov, Komenského 399, ke stávce

Část pedagogického sboru Základní školy, Trutnov, Komenského 399, se připojuje ke stávce školských odborů. Ve středu 6. listopadu 2019 společně s kolegy odboráři i kolegy, kteří v odborech nejsou, vyjádříme nesouhlas s tím, jak naši političtí představitelé opakovaně neplní své sliby. Z původně slibovaných 15 % navýšení platů to tentokráte bude pouhých 8 % do tarifu a 2 % do nadtarifu. Dříve to z původních 15 % bylo 10 % do tarifu a 4 % do nenárokové složky. Zbylé 1 % školy vůbec neviděly. Platy pedagogů jsou v ČR momentálně ve výši 64 % platu vysokoškoláka, což je nejméně ze států OECD a EU. Rozhodně to však nejsou pouze naše platy, kvůli kterým jdeme do stávky.

Nelíbí se nám také následující:

  • způsob, jakým byla realizována inkluze, požadujeme změny v nastavení inkluzivního vzdělávání
  • nedostatečné financování českého školství (o čtvrtinu méně než je průměr vyspělých států)
  • směšně nízké třídnické příplatky za náročnou práci třídních učitelů
  • velmi nízké platy asistentů, ale také kuchařek a dalších nepedagogických pracovníků
  • nekoncepční řešení nedostatku aprobovaných učitelů
  • skutečnost, jakým vládní představitelé prostřednictvím médií zavádějícím způsobem informují veřejnost o výši platů učitelů

Stávkující učitelé ze Základní školy, Trutnov, Komenského 399

Ke stávce se připojuje 18 pedagogů.

Žádné komentáře:

Okomentovat