6.11.19

Prohlášení pedagogů gymnázia Arabská, Praha 6, kteří podporují stávku 6. 11. 2019 a požadují odstoupení předsedy ČMOS PŠ

My, níže podepsaní pedagogové Gymnázia Arabská, podporujeme stávku a požadujeme dodržení vládního slibu, že školství bude prioritou této vlády a ročně dojde k zvýšení platů pedagogických pracovníků o 15 procent. Požadujeme, aby vláda svůj slib bezodkladně začala plnit a navýšila k 1. 1. 2020 mzdy o deklarovaných 15 procent. Našim jediným cílem je zvýšení kvality českého školství, jež bez navýšení mezd není v naší společnosti realizovatelné.


Vyzýváme předsedu ČMOS Františka Dobšíka k neprodlené rezignaci na funkci předsedy. Odbory pod jeho vedením podle nás, níže podepsaných, nezastupují zájmy pedagogů, ale spíše je poškozují svým neprofesionálním postupem. Stávku podporujeme, ale postup odborů považujeme za svévolný a se způsobem vyjednávání se v žádném případě neztotožňujeme

K Prohlášení se připojilo 27 učitelů.

Žádné komentáře:

Okomentovat