6.11.19

Prohlášení pedagogických pracovníků litvínovských škol ke stávce 6. 11. 2019

My, pedagogičtí pracovníci litvínovských škol (ZŠ Litvínov-Hamr, 29 pedagogů ZŠ s rozšířenou výukou jazyků Litvínov a ZŠ a MŠ Litvínov-Janov), podporujeme svým stanoviskem ČMOS pracovníků školství, protože pokud chceme, aby se české školství posunulo správným směrem, musíme vystupovat jednotně. Využíváme právo na stávku, kterou dáváme najevo nesouhlas s přístupem Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a s reakcí předsedy vlády Andreje Babiše, který svým nedávným vyjádřením k dnešní stávce podrývá autoritu všech pedagogických pracovníků v očích veřejnosti.

Základním požadavkem je 15 % navýšení platů v roce 2020 pro pedagogy (z toho 10 % do tarifů). Pokud bude stále plat učitele a zejména jeho tarifní plat na nízké úrovni, bude jen velmi obtížné získat do škol mladé učitele a ty zkušené tam udržet. Nízké platy odrazují čerstvé absolventy od nástupu do školství. Demotivovaní učitelé odcházejí pracovat mimo školství a průměrný věk učitelů roste. Učitelé jsou soustavně přetěžováni, narůstá administrativa. Neexistuje program pro prevenci syndromu vyhoření pedagogů. Obrovský nápor na učitele také přinesla špatně nastavená inkluze. Učitelé kromě výuky musejí zajišťovat řadu dalších činností, které nemají adekvátně zaplaceny.

Vláda záměrně předkládá veřejnosti čísla, která nejsou pravdivá. Ta uvádějí průměrný plat učitele ze všech peněz, které na platy posílá, tzn. včetně nenárokových složek, které se často nazývají „peníze na odměny“. Tyto peníze se však ve spoustě případů k učitelům nedostanou. Ředitel školy je z nich povinen platit nenadálé výpadky ve financování, suplování apod. Reálně mu na odměny zbude velmi málo.

Další dezinformací veřejnosti je to, že od roku 2013 stoupl průměrný plat učitele o 60 %. To je očividná lež. Skutečností je nárůst o 31%. Zde se však neuvádí druhý důležitý údaj, a sice že průměrná mzda v ČR za toto období narostla o 27%. Tudíž nejde ani tak o navyšování, jako o valorizaci. Realita vycházející z tarifů: v roce 2020 bude plat začínajícího pedagoga 28 630 Kč hrubého, tedy 21 790 čistého. Mzda se zdaleka ani nepřiblíží předvolebnímu vládnímu slibu o platech učitelů na úrovni 130% průměrné mzdy. Opravdu je stále školství prioritou této vlády?

České školství je podfinancované, či spíše peníze chybí tam, kde jsou potřeba: na vybavení škol ICT, na pomůcky, učebnice a na podpůrný personál. Výdaje na školství činí pouhých 3,9 % HDP. Argument vlády, že nemá slíbených 5 miliard na postupné navyšování platů a zatraktivnění tohoto povolání, je tedy vyloženě směšný zejména v situaci, kdy stát dává 5,6 miliard na slevu na jízdném jako dárek voličům.

POŽADUJEME REVIZI INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Současná legislativa pro společné vzdělávání přetěžuje pedagogické pracovníky a klade na učitele až nesplnitelné pracovní nároky, přetěžuje školy administrativními úkony, a proto jim nezbývá čas věnovat se žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Inkluze má negativní vliv na kvalitu výuky intaktních žáků. Takzvaná inkluze „po česku“, která prakticky likviduje naše kvalitní speciální školství a velmi silně narušuje práci ve třídách základních škol, způsobila to, že pedagog prakticky nemá čas na „klasické“ a dobře prospívající děti, které systémem školství proplouvají pouze o své vůli. Toto se musí změnit a vzrůstající nespokojenost s takto nastavenou inkluzí může být důvodem pro vyvolání další stávky, jelikož takto nesmyslně nastavený systém ničí základní školství v České republice.

Není nám lhostejná budoucnost dětí. Přejeme si pro ně motivující prostředí, moderní vybavení a zejména kvalitní a spokojené učitele, kteří se mohou plně věnovat výuce a potřebám dětí.

Další kroky budou věcí diskuze.

ZA STÁVKUJÍCÍ UČITELE VÝŠE UVEDENÝCH ŠKOL:

Mgr. Jitka Karásková
Mgr. Andrea Janíčková
Mgr. Ilona Bursíková
Bc. Jakub Ozaňák
Mgr. Hana Kilianová
Mgr. Markéta Říhovská

1 komentář:

Petr řekl(a)...

"kvalita výuky intaktních žáků"

Dobrej hnus. Fakt si učitelé pod sebou tu větev musejí řezat tak debilním způsobem?

Okomentovat