5.11.19

Prohlášení CZESHA k platovým poměrům v regionálním školství od 1.1.2020 po jednání s vedením MŠMT dne 4. 11. 2019

Stanovisko Unie CZESHA ke stávce ve školách ze dne 3. 11. 2019 bylo vyjádřením názoru na očekávané přerozdělení prostředků meziročního navýšení pro platy pedagogických pracovníků v regionálním školství. Okamžitou reakcí ministra školství Roberta Plagy na toto stanovisko byla výzva k jednání pro upřesnění číselných údajů, ze kterých jsou prováděny výpočty ministerstva v rámci kalkulací růstu pedagogů od 1. 1. 2020. Jednání proběhlo 4. 11. 2019.

Vedení ministerstva na jednání předložilo tyto argumenty: plánovaný nárůst tarifních platů o 8 % v roce 2020 je kalkulován pro očekávaný maximální počet pedagogických pracovníků 185 000. K tomuto počtu došlo MŠMT na základě statistických údajů z roku 2018 (168 475 pedagogů) a navýšení o předpokládaný nárůst počtu pedagogů růstem kapacit, rozsahem přímé výuky v souvislosti s reformou financování, implementací společného vzdělávání a překryvy při zajištění výuky v předškolním vzdělávání a se zohledněním možného navýšení příplatků za vedení, které jsou od tarifních platů odvozeny.

Při plánovaném počtu učitelů představuje navýšení platových tarifů o 8 % reálnou částku, která přibližně odpovídá objemu 75 % z celkového nárůstu objemu platových prostředků (tedy 11 miliard Kč včetně odvodů). To je v souladu s dohodou z jednání s panem premiérem Babišem a panem ministrem Plagou z 25.10. 2019, podle která má dojít k navýšení platů o 75 % v tarifní části a 25 % v nadtarifní části platu.

V této souvislosti také apelujeme na členy poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, aby při projednávání rozpočtu pro rok 2020 došlo k naplnění přijatých usnesení a objem prostředků na platy pedagogických pracovníků pro rok 2020 dosáhl meziročního růstu 15 %. Aktuální situace bude také předmětem dalšího jednání Národní rady Unie CZESHA dne 6.11.2019.

Za Unii CZESHA:

V Praze 4. listopadu 2019

Ing. Jiří Zajíček, předseda Národní rady a předseda Asociace Středních průmyslových škol ČR, v.r.
Mgr. Jan Mareš, místopředseda Národní rady a předseda Asociace energetického a elektrotechnického vzdělávání, v.r.
Mgr. Jiří Nekuda, člen předsednictva Národní rady a předseda Asociace ředitelů hotelových škol, v.r.
Karel Dvořák, člen Národní rady a předseda Sdružení učňovských zařízení, v.r.

Žádné komentáře:

Okomentovat