11.11.19

Pedagogové ZUŠ Boskovice požádali kraj o odvolání ředitelky

Třináct pedagogů ZUŠ Boskovice se obrátilo na Radu Jihomoravského kraje a požádalo o odvolání ředitelky Stanislavy Matuškové. Klima školy je podle nich tísnivé, vztahy mezi pedagogy narušené a chování ředitelky vůči zaměstnancům ponižující. Toto vše má podle jejich názoru zásadní dopad na kvalitní fungování školy. O řádné prošetření stížnosti požádala rovněž senátorka Jaromíra Vítková a starosta Boskovic Jaroslav Dohnálek. V současnosti se situací v ZUŠ Boskovice zabývá Oblastní inspektorát práce.

Ve středu 30. října obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje stížnost na způsob řízení a lidsky neúnosné chování Stanislavy Matuškové, ředitelky ZUŠ Boskovice. Text stížnosti, který podepsalo celkem 13 pedagogů (z toho 3 bývalí), viní ředitelku z toho, že svým chováním dlouhodobě poškozuje dobré jméno školy. Uvádí, že působením Matuškové odešla ze ZUŠ Boskovice řada pedagogů - profesionálů ve svém oboru, kteří pro školu pracovali s velkým osobním nasazením mnoho let: Martin Krajíček (známý mandolinista a člen několika hudebních těles), Ludmila Keršnerová (klavíristka, která podala na ředitelku žalobu, jež skončila soudním smírem; ZUŠ Boskovice hradila veškeré náklady sporu a L. Keršnerové byl zpětně vyplacen plat za dobu trvání sporu), Jana Kolmačková (známá boskovická výtvarnice), Eva Holoušová (která během 40 let své práce ve výtvarném oboru ZUŠ umělecky ovlivnila několik generací) a další.

Klima školy

Signatáři stížnosti uvádějí, že “klima školy je natolik choré, že řada zaměstnanců si dlouhodobě stěžuje na psychosomatické problémy nebo vyhoření a léčí se s nimi. Situace je o to horší, že ředitelka školy podporuje atmosféru donášení (anebo se tak alespoň navenek tváří) a vyvolává tak mezi pedagogy klima vzájemné nedůvěry…” Kritizují rovněž Matuškovou za to, že si za peníze z rozpočtu školy nechala uhradit roční MBA kurz v ceně cca 100 000 Kč, zatímco řadoví zaměstnanci neabsolvovali ve školním roce 2018/2019 žádný nebo téměř žádný vzdělávací seminář.
Pedagogové věří, že dlouhodobě traumatizující situace se může uklidnit pouze změnou ředitele – škola potřebuje skutečného leadra, který by byl schopen vybudovat si svou autoritu přirozeně, a nikoli mocensky. Volají po osobnosti, která bude důstojně reprezentovat nejen školu, ale bude zároveň protagonistou kultury v celém regionu.

Propojení ZUŠ se Spolkem

Za alarmující považují někteří pedagogové ZUŠ působení Stanislavy Matuškové na řídících postech ve dvou organizacích. Kromě funkce ředitelky školy je Matušková totiž také statutárním orgánem Spolku na podporu ZUŠ Boskovice, do něhož jsou každoročně převáděny děti, jež nebyly údajně z kapacitních důvodů přijaty do ZUŠ. Maximální kapacita školy přitom není několik posledních let zdaleka naplňována. Je běžnou praxí, že rodiče, kteří požádají o přijetí svého dítěte do ZUŠ, jsou vedením školy vyrozuměni, že dítě je přijato do výše uvedeného Spolku, v němž výuka “probíhá za stejných podmínek jako výuka žáků ZUŠ Boskovice.” Tato soukromoprávní organizace však nemá akreditaci na to, aby poskytovala vzdělávání podle školského zákona a pro rodiče je tak toto tvrzení bezpochyby zavádějící. V současnosti je podle důvěrného zdroje přípravný ročník tanečního a literárně-dramatického oboru veden ve Spolku na podporu ZUŠ Boskovice.

O situaci se zajímá veřejnost i představitelé města

O tom, že působení Stanislavy Matuškové ve funkci ředitelky ZUŠ Boskovice vnímá řada lidí z regionu jako problém, svědčí probíhající e-petice za její odvolání z funkce ředitelky školy. Za několik málo dní získala tato petice více než 180 podpisů obyvatel převážně Boskovic a blízkého okolí, jejichž počet velmi pravděpodobně ještě vzroste.

Starosta Boskovic Jaroslav Dohnálek je situací v ZUŠ Boskovice znepokojen a obrátil se proto na zřizovatele školy s žádostí o řešení stížnosti pedagogů. O pomoc signatářům tohoto podnětu požádala úřady rovněž boskovická senátorka Jaromíra Vítková. V úterý 5. listopadu ukončil šetření v ZUŠ Boskovice Oblastní inspektorát práce, na jehož závěry nyní čekáme.

Fotografie a některé doplňující informace jsou ke stažení zde.

Žádné komentáře:

Okomentovat