15.11.19

Odborová organizace NÚV: Stanovisko ke slučování NÚV a NIDV aneb Ministerstvo školství nepravdivě argumentuje

V současné době dochází ke slučování dvou ústavů – přímo řízených organizací MŠMT, které zajišťují dvě poměrně rozsáhlé a pro dobře fungující školství nezbytné organizace. Jedná se o Národní institut dalšího vzdělávání a Národní ústav pro vzdělávání. Smyslem první organizace je zajišťovat tzv. další vzdělávání pedagogických pracovníků, které je předpokladem pro rozšiřování inovativních metodických postupů v práci škol. Druhý ústav je především ústavem kurikulárním, vytváří pro školy základní pedagogické dokumenty, ve kterých stanovuje obsahy vzdělávání. Problémem není slučování ústavů jako takových, problémem je podstatná redukce úvazků, kterou MŠMT naplní z více jak jedné poloviny požadavek snížení zaměstnanců ve státní správě.

Bohužel navzdory prohlášením zástupců ministerstva školství na zasedáních školského výboru poslanecké sněmovny nebo v tisku dochází k faktické likvidaci a paralyzování obou těchto institucí a především pak Národního ústavu pro vzdělávání.

Ministerstvo se neustále zaštiťuje tvrzeními o vytváření silné organizace na bázi finského modelu a odstraněním duplicitních agend (které však reálně neexistují), ale ve skutečnosti je vedeno pouze snahou vyhovět požadavku ministerstva financí na zredukování počtu úvazků v rezortu. Toto provádí v rozporu s původním záměrem ministerstva financí primárně seškrtáním úvazků právě v Národním ústavu pro vzdělávání – škrty se dotýkají pouze kmenové činnosti (o jejímž posilování neustále hovoří zástupci ministerstva), kde dojde k faktické redukci ze 106,65 úvazku na 50,725; což je pouze necelá polovina nynějšího počtu. Z těchto 55,925 rušených úvazků je celých 41 fyzických osob odbornými pracovníky, což je více jak třetina nynějšího počtu. Ministerstvo nepravdivě argumentuje tím, že snížení počtu úvazků vycházelo z požadavků vedení NÚV, toto není pravda – vedení NÚV bylo postaveno před hotovou věc a snížený počet úvazku jim byl nadiktován bez možnosti ho nějak ovlivnit a bez ohledu na fatální dopady na fungování budoucí organizace.

Již v současné době jsou naše agendy personálně podhodnoceny (od podobné reformy pana ministra Dobeše), v polovičním počtu již není reálné zvládnout náročné úkoly, které má naše instituce na starosti (tvorba a revize 280 rámcových vzdělávacích programů a na ně navazující metodická podpora, metodické řízení poradenského systému, zajišťování metodické podpory pro jednotlivé školy, zajišťování Národní soustavy kvalifikací, pedagogicko-psychologického a speciálně pedagogického poradenství atd.). Činnosti pro příští rok zůstanou téměř ve stejném rozsahu, jako byly v roce letošním, ale na jejich plnění nám bude chybět 50 % pracovních sil. Například útvar pedagogicko-psychologického a speciálně pedagogického poradenství je víceméně personálně zrušen i přesto, že jeho činnost má pokračovat v nezměněné podobě. Některé další agendy mají být oficiálně zrušeny včetně úvazků, ale reálně úkoly s nimi spojené zůstanou v plánu úkolů dále, již však bez úvazkového personálního zajištění. Činnosti, které nebude možné pokrýt vlastními zaměstnanci, mají být outsourcovány a hrozí tak de facto privatizace vzdělávacího systému.

Krom propouštění dojde i k dramatickému snížení příjmů zbývajících kmenových pracovníků, protože na základě požadavku ministerstva nebude možné, aby zaměstnanec pracoval v kmenové a projektové činnosti na 1,2 úvazku, jak to bylo doposud, čímž mu klesne finanční ohodnocení o cca 25 %. Kvůli tomuto poklesu, který má být pouze symbolicky kompenzován (0-4.000 Kč) hrozí odchod zbývajících odborníků, které ale nebude možné nikým nahradit, protože nabídka trhu práce je v tomto segmentu značně omezená. Navíc jsou naši zaměstnanci hodnoceni dle tabulek pro nepedagogické pracovníky školství a již nyní je velmi obtížné získat pro práci v ústavu zkušené učitele ze škol – ústav jim může totiž nabídnout pouze omezenou dovolenou (8 týdnů učitel × 5 týdnů v ústavu) a snížení platu. Po zaslouženém navýšení platů učitelů bude získání zkušeného pedagogického pracovníka téměř nemožné.

Celá transformace navíc probíhá v naprostém chaosu a nesystémově – ještě týden před 31. 10. t. r., kdy měly být rozdány výpovědi, nebylo kompletně rozhodnuto, kterých pracovníků se budou škrty týkat. Pracovníkům, kteří mají v budoucí instituci zůstat, nebylo a prý ani nebude do ledna příštího roku sděleno, za jakých podmínek budou pracovat (plat, pracovní náplň, adresa budoucího pracoviště) – v obou institucích vládne atmosféra existenční nejistoty a strachu a někteří odborníci již sami dávají výpovědi a odcházejí jinam. Podklady k reformě (počty úvazků, požadavky na propouštění), které od ministerstva naše vedení dostává (první obdrželo až v druhé polovině září), jsou nedostatečné; procesní a právní chyby, které obsahují, jsou napravovány až po upozornění našich právníků a to opět neúplně a často v rozporu se zákoníkem práce. Ze strany úředníků ministerstva byl navíc vyvíjen tlak na vedení NÚV, aby v zájmu rozdání výpovědí do stanoveného termínu porušilo zákonné lhůty vyplývající ze zákoníku práce i za cenu hrozící pokuty.

Opatření ministra školství, na jehož základě má být oněch 55 úvazků zrušeno, je dle posouzení odborových právníků (které jsme si nechali zpracovat) nelegitimní a ministerstvo nemá žádné oprávnění ho vydat. Výpovědi na základě tohoto opatření vydané budou dle právního výkladu soudně napadnutelné a naši zaměstnanci jsou již odhodláni se soudní cestou bránit. Opatření navíc obsahuje i řadu dalších pochybení proti zákoníku práce.

Tento nešťastný experiment může svými dopady ohrozit vzdělávací systém České republiky na mnoho let.

Titulek redakce.

41 komentářů:

Robert Čapek řekl(a)...

Na chvíli jsem se zasnil a přemýšlel, jaká radost by byla číst tohle o Cermatu a ne o NIDV.

Vít Tomis řekl(a)...

Proč sloučit? Okamžitě zrušit...

Eva Adamová řekl(a)...

Jestliže by využívala služeb čapků ke svým školením, tak bych NIDV okamžitě zrušila, protože bych ji považovala za nekompetentní organizaci. Služeb čapků sice hlavně využívají pofiderní školící firmy, které se nám tu rozbujely díky EU penězům v šablonách, ale jestliže takto hluboko klesla i NIDV, tak okamžitě zrušit!!!

E.Kocourek řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
E.Kocourek řekl(a)...

Jestliže by využívala služeb čapků ke svým školením

Účastnil jsem se několika (až mnoha) školení pořádaných NIDV, ve valné většině k mé naprosté spokojenosti. A NIKDY nebyl ke školení použit vypatlaný kretén ani kvalifikaci předstírající tlučhuba. ////

krtek řekl(a)...

Nám na obchodkách kdysi velký Státní těsnopisný ústav, dnes jeden zaměstnanec se sdílenou adminsitrativní silou, zahrnuje státní zkoušky, soutěže, metodickou podporu výuky obchodní korespondence. Nevím, bude-li také zrušen, ale za potřebného ho považuji.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Kolik by se ušetřilo za bádání nad nesmysly třeba na Fakultě humanitních studií UK?

Unknown řekl(a)...

Reformy prý nelze dál odkládat – předchozí vlády prý dvacet let jen plánovaly koncepce a žádnou neuvedly do praxe. To má změnit chystaná Strategie vzdělávací politiky do roku 2030.
O to pikantnější je zrušení NÚV jako páteřní instituce pro vznik jakékoli strategie a kurikulární reformy a jeho sloučení s NIDV, které se věnuje výhradně dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků. Na jejich místě pak vnikne nová hybridní instituce, která bude zjevným pomníkem pana ministra Plagy, který Strategii vzdělávací politiky do roku 2030 vymyslí s akademickými externisty a neziskovými institucemi, kteří s dalších letech nad „poučením z předchozího vývoje“ s názvem Strategie vzdělávací politiky hezky umyjí ruce.
Aby toho nebylo málo, ještě se výrazně ušetří.

Radek Sárközi řekl(a)...

Logičtější bylo sloučit NIDV s NÚV, nikoliv takto naopak... NÚV zajišťuje řadu důležitých činností, NIDV řeší pouze školení a čerpání evropských peněz.

Nicka Pytlik řekl(a)...

NIDV řeší pouze školení a čerpání evropských peněz

No právě!
Co je důležitějšího, než soustavně jakékoli školení, jen aby se mohly čerpat ty prašule.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

NIDV řeší pouze školení a čerpání evropských peněz.

No, oni ti soukromníci-lektoři čerpají možná vydatněji. Mnozí zahodili i to učitelování.

Robert Čapek řekl(a)...

Klídek, milá paní Adamová. Pro NIDV jsme školil v učednických letech, ale pak jsem přestal, protože neplatí dost svým lektorům. A pan Kocourek má pravdu, když jsem pro NIDV školil, tak také jsem si všiml, že nikdy nebyl ke školení použit vypatlaný kretén ani kvalifikaci předstírající tlučhuba. Natož pak EKocourek.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Učené knihy se utěšeně prodávají v nákladu, který by mohl závidět nejeden věhlasný literát, školí se ostošest, termíny zaregistrovány na roky dopředu, učitelé vyloženě nažhaveni.
Teď už jen počkat, až se to začne lámat k lepšímu. Především v těch vyloučených lokalitách...

Jana Karvaiová řekl(a)...

Tak já jsem třeba byla na jednom školení, které čerpalo, až se hory zelenaly. Ten jeden den pracovní přišel školu na osobu bratru na necelých 3000,-.
Školení nestálo ani za odplivnutí.
Můžete zde tipovat, kdo nás školil.Jo a dostal to i písemně ve zpětné vazbě. Tím se nechlubí.

Robert Čapek řekl(a)...

Nu, skvělá paní Karvaiová, něco na tom bude. Nedovedu si představit, že vy se svými zpátečnickými názory byste přišla na mé školení a chválila ho. Kdybyste mě vy pochválila v písemné zpětné vazbě, tak jdu do kuchyně a vrazím si vidličku do krku :-D Je zpozdilé myslet si, že jakékoliv semináře jsou pro každého. není to školení o bezpečnosti práce :-D Moje jsou pro moderní, myslící učitele. Třeba ve středu v Ostravě jsem měl plnou učebnu učitelů z mnoha škol (včetně speciální), od prvního stupně až po střední školu a ode VŠECH byla zpětná vazba na škále od 1 do 10... chvíle napětí... 10! Ale je jasné, že kdyby tam seděla J. Karvaiová, ani by si neodplivla. Ale o tom to přesně je, ty workshopy nejsou pro učitelky tohoto typu :-) Nechoďte na ně, paní K, je to ztráta času ;-)

Nicka Pytlik řekl(a)...

kdyby tam seděla J. Karvaiová, ani by si neodplivla

To pytlici by si odplivli.

Radek Sárközi řekl(a)...

Neuděláme web, kam mohou učitelé psát veřejně zpětnou vazbu na školení lektora Roberta Čapka? On si ty zpětné vazby evidentně nečte a všechny kritické komentáře ze svého FB a blogu důsledně maže...

Robert Čapek řekl(a)...

Výborně. Ať hateri chytnou za nos. A p. Karvaiova bude admin :-) Ale R. S. tradičně lže, mažu jen hejty. Moc jich není a jejich všechny tři autory znám :-)

Josef Soukal řekl(a)...

Myslím, postačí zpětná vazba, kterou Čapek dostává za své nevyžádané školení zde. Ostatně brzy jakýmkoli čapkovským obsahem probublá podstata - nutkání vyzdvihovat sebe sama, pubertální reakce na kritiku a plivání na jiné.

Josef Soukal řekl(a)...

"mažu jen hejty"

říká ten, jehož produkce je jeden velký hejt.

E.Kocourek řekl(a)...

Už takhle tomu Velmistrovi věnujeme zbytečně velkou pozornost ... ////

Eva Adamová řekl(a)...

"Moje školení jsou pro moderní, myslící učitele."

Pro moderní snad, pro myslící těžko.

Robert Čapek řekl(a)...

Víte co je zajímavé? Že ty, co takhle o mě píší, bych spočítal na prstech jedné ruky. Zatímco za měsíc je na mých seminářích (odhadem) mezi 400 - 600 učitelů. Nepočítám konference. Jak to, že ke známe skvadře haterů Soukal, Karvaiová, Adamová, Kocourek, RS a několik dalších anonymů (odhadem 10 lidí) se nepřipojuje nikdo další? Když by ty semináře stály za starou belu, proč tu nikdo o tom nepíše? Proč se neobjevují noví kritici Čapka? :-D Ale tohle psát samozřejmě nemá smysl, určitě je na to nějaké vysvětlení, třeba že na Pedagogické info trefí jen "pedagogická smetánka" :-)

Ivo Mádr řekl(a)...

16. listopadu 2019 15:52 - toto ani nemá cenu komentovat

Radek Sárközi řekl(a)...

Dobré by bylo udělat web, který upozorní na rozpor mezi slovy Roberta Čapka a jeho činy. Např. jak na svém školení hodinu frontálně vykládá, že se nemá používat frontální výklad. :-) Nebo ocitovat příklady hodnocení, které zde v praxi předvádí.

Lenka Pokorná řekl(a)...

"Jak to, že ke známe skvadře haterů Soukal, Karvaiová, Adamová, Kocourek, RS a několik dalších anonymů (odhadem 10 lidí) se nepřipojuje nikdo další?"

Asi ji nestojíte ani za to odplivnutí.

Já jsem tedy na Vašem semináři nebyla, ale dvě kolegyně ano, a ty doslova prskaly. Celé to prý máte postavené jen na pomlouvání a zesměšňování jiných učitelů a dokonce i bývalých kolegů, jejich přístupu k výuce a údajně zastaralých metod. Takže se bály kriticky vyjádřit, aby se neocitly mezi příštími zesměšněnými, protože to bylo místy až odporné. Nechutné prý bylo i to, když jste tam udělal totálního blba z jednoho mladého učitele, který se opovážil mít drobnou kritickou připomínku k jedné z metod. Vaše tolik proklamované údajně ve všech předmětech použitelné metody je možné dle jejich vyjádření z větší části využívat ve výuce humanitních předmětů typu rodinná výchova a výchova k občanství, v přírodovědných předmětech lze využívat jen malou část z nich, v matematice skoro nic. Jedna kolegyně byla i na školení ohledně práce s třídou, a ta přijela vyloženě naštvaná, protože prý celý den poslouchala věci, které už slyšela stokrát jinde a v lepším podání.

Takže se připojuji k výše uvedeným kritikům.

Josef Soukal řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Josef Soukal řekl(a)...

S Čapkovými profesními výkony nemám žádnou zkušenost, takže se vyjadřuji výhradně k tomu, jak se prezentuje tady: Není to jiné než kdekoli jinde. Takže ne že se ke kritice Čapka nikdo nepřipojuje - pokud si vzpomínám, prostě ho za jeho manýry z diskusních fór vyhodí nebo mu pozastavují právo do diskuse vstupovat. Co se týče jeho názorů a tvrzení, část jsou nesmysly kombinované s hysterickými agresivními výkřiky, část samozřejmosti zjevné každému. Zatím jsem na žádnou Čapkovu myšlenku hodnou zapamatování nenarazil, zato bych si vzpomněl na několik tvrzení, jejichž hloupost či naivita mne opravdu udivila.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Tak na tom semináři nás bylo cca 15-17. A shodli jsme se v tom, že kdybychom si společně sedli do nejdražší restaurace v Hradci a popovídali si o svých zkušenostech a možnostech, tak by to bylo levné a přínosné především.
Když někdo na semináři s názvem Nové trendy v polytechnické výchově vypráví o tom, jak učil zemák o Jižní Americe….. No nechtě. Asi se nás tam sešlo 17 idiotů. A to tam byli tři lidé, co byli předtím na stáži ve Finsku. Ti trpěli nejvíc.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Víte co je zajímavé?

Zajímavé je především to, že člověk, který by to podle všeho neměl mít ani trošku zapotřebí, tak lidem, kterými podle všech ukazatelů hluboce opovrhuje, soustavně zdůvodňuje, jak je v oboru doopravdy dobrý, uznávaný a tedy opakovaně a neustále žádaný. Skoro by se to mohlo vnímat jako snad až nedůstojné holedbání se. Pak se tu nabízí otázka, jestli to má skutečná kapacita doopravdy zapotřebí. To je na tom to zajímavé.
Asi jako kdyby si šéf hradního protokolu nečistil zuby.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Za svá dlouhá léta působení jsem se setkala s mnoha kapacitami. Většinou to byli lidé skromní, nehovořili o sobě.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Toť!
Třeba pytlici nikdy nikomu neřekli, že jsou nejskromnější na celém okrese!

Radek Sárközi řekl(a)...

Koukám, že ten připravovaný evaluační web bude velice rozsáhlý...

Robert Čapek řekl(a)...

Velice, velice rozsáhlý.... jenom, že do této diskuze opět nikdo nepřibyl :-D Ale možná, že vzorný bohemista a eticky vítězný předseda Soukal by psal jeden příspěvek denně, P. Karvaiová by recyklovala svoji asi tak sedm let starou zkušenost každý měsíc... ono to nabude :-)

Pepouš řekl(a)...

Paní Pokorná, myslím, že jste to odhadla velmi dobře. Kolegyně měla ze semináře podobnou zkušenost.

No a já jsem byl také zařazen mezi "hejtry" na často zmiňovaném blogu. Dovolil jsem si poukázat na to, že mnoho zmiňovaných metod učitelé běžně používají, přesto většina z nich mi do matematiky přijdou jako málo efektivní a v mnoha případech jako ztráta času. Takže pozor, máte do nějakého blogu našlápnuto také.

Pan Čapek se zatím nedokázal se svými metodami vypořádat s matematikou. Většinou skončí u nějaké zkazky na Hejného metodu a má vyřešeno. To bych tedy čekal opravdu víc ...

Josef Soukal řekl(a)...

Zablokován R. Čapkem! No sláva, konečně jsem se to dozvěděl. To už je skoro, jako když mi v r. 1983 zrušili členství v SSM pro neplacení příspěvků. Dodnes jsem to nerozdýchal...

Robert Čapek řekl(a)...

Konečně jste pochopil, na stará kolena, že být zablokován není žádná hanba. Dokonce i vám se to podařilo, byť eticky jste gigantem. Jsem rád, že jsem vás zase něco naučil.

Josef Soukal řekl(a)...

Zatím jsem na žádnou Čapkovu myšlenku hodnou zapamatování nenarazil, zato bych si vzpomněl na několik tvrzení, jejichž hloupost či naivita mne opravdu udivila.

Unknown řekl(a)...

Jak tak pozoruji, hlavní téma tragikomického sloučení NÚV+NIDV není ani tak pro většinu diskutujících moc podstatné. Stačí jim jenom virtuální prostor, kde je možné jít jeden druhému krku. Na jaké téma se vlastně škrtíte? A není to jedno? Zvolte si nějaké téma a já vám vám dám za to pěkně přes držku!

Jana Karvaiová řekl(a)...

NÚV - podlehlo politickému tlaku a vyrobilo inkluzi po česku.Máma inkluze nebyla Valachová,ale paní Zapletalová a táta byl Štech. to, že se idealistické myšlenky v reálu míjejí s tvrdým životem - o tom se psalo a dodnes se to jen potvrzuje. přesto byly stále pořád vydávány "analýzy", jak je všechno v pořádku, kromě pár mušek na kráse, které se tak nějak samy od sebe vstřebají. Na tomto úřadě byli i lidé, kteří se o terén zajímali a snažili se myšlenky terénu nějak uchopit. Asi tam byli jen jako menšina, která neměla šanci.(vím o čem mluvím).Celkový výzkum asi za mnoho nestál nebo nebyl dostatečně flexibilní a kreativní. A opět vidím jako největší problém málo sbírání podnětů z reálného prostředí.
NIDV - instituce zaštiťující vzdělávání.Bohužel, zatím krajská vzdělávací střediska DVPP většinou mají lepší, levnější a terénu přizpůsobenější nabídku. navíc mají "okresní" školy, takže nemusíte jezdit až do krajského města.Škola ušetří na jízdném a platbě za školení. I tak máme povoleno jen jedno školení za pololetí - peníze i čas(suplování).
Ppokud se tyto instituce spojí, je možné, že služby NUV budou dostupnější v regionech. Jenže to by museli být lidi, kteří budou tohle všechno zajišťovat.nesměli by tam sedět akademici, nepolíbení realitou škol nebo poradenských zařízení.
Snaha NUV "standardizovat" práci PPP a SPC byla špatná a pokračuje to. Místo toho, aby se pracovníkům dostalo autonomie a možnosti rozhodovat se jako člověk, který ví, musí se přizpůsobovat "standardům" ve jménu sjednocení(kdoví proč, když jsme každý individuální) a ušetření (to je ještě hlavnější).Nepíšu tu o "nucení" PPP k vnitřním nepsaným nesmyslům.Nebo jen touto jednou větou.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Ve státní správě se něco slučuje z několika důvodů. Jednak proto, aby si ti správní pracovníci přišli na vyšší odměny za úspory. Pak, aby se zbavilo nepohodlných pracovníků pro právě vzniklou nadbytečnost. A nakonec, aby tím po nějaké době vznikla záminka počerpat peníze na ustavení obdoby toho, co bylo zrušeno, byla vytvořeny zajímavé pracovní pozice pro kamarádíčky a ti správní pracovníci mohli dostat odměny za nadstandarní aktivity vedoucí k rozvoji oboru. Ke zdánlivému rozvoji.
Je to pořád stejné.
Zavést, zrušit, zavést... dílny, jednotné maturity, speciální školy...

Okomentovat