17.11.19

MŠMT odpovídá na dotaz o asistentech pedagoga ve speciální MŠ otci žáka s PAS

Na dopis Petra Kučery, učitele základní školy v Lounech a zároveň otce žáka speciální mateřské školy, odpověděl náměstek ministra školství Václav Pícl. Novela vyhlášky číslo 27/2016 Sb. v podstatě provoz speciální mateřské školy zcela destruuje a náměstek ministra školství odpovídá, že to tak má být...

Nejprve dopis Petra Kučery:

Dobrý den pane ministře,

jsem vyučujícím na druhém stupni ZŠ v Lounech a zároveň otec syna s diagnózou PAS, navštěvujícího speciální MŠ u nás ve městě.

Chtěl bych se na Vás obrátit s obrovským problémem, který ve speciálních MŠ v celé republice způsobí novela vyhlášky č.27/2016 školského zákona. Obracím se na Vás, jelikož se domnívám, že tato novela v sobě skrývá mnohá zákoutí a rád bych Vás i tímto způsobem informoval o konkrétních dopadech, které jsou bohužel nevyhnutelné a které, předpokládám, úředníci ministerstva museli před Vámi tajit.

Ministerstvo líbivě argumentuje přínosy této novely stylem, že chce ochránit dynamiku sociálních procesů edukačního prostoru školní třídy (což mi samo osobě přijde jako velmi zvláštní termín, který si nejsem jist jestli má oporu v jakékoliv sociologické studii) a to tím, že chce ze třídy vyházet dospělé osoby (jak přišli zrovna na číslo 3 je kapitola sama pro sebe). Jak= tedy budou konkrétní dopady této novely na činnost speciálních MŠ? Po naběhnutí této novely 1.1.2020 dojde konkrétně třeba v lounské školce ke krizové situaci, která hraničí s likvidací tohoto speciálního vzdělávání. Pokud byste měl čas, byl bych Vám neskonale vděčný, pokud byste si následující řádky pročetl.

Úvodem zkusím zjednodušit celý problém, v druhé části se již rozepíši.

Problém je tento:

Současný stav v MŠ

Celkem 4 třídy. Dohromady 54 dětí(viz příloha DRUHY POSTIŽENÍ). 19 dětí má doporučení SPC pro asistenta pedagoga. Každý z nich vzhledem k oficiální diagnóze disponuje určitým počtem úvazku pro AP. Školka má nárok na 14. Po organizační úpravě využívá 10 AP. Žádost o finance posílá na krajský úřad, který na základě vyjádření Školského poradenského zařízení posílá finance na plat těchto AP.

Podle počtu odučených hodin, počtu tříd a počtu dětí dostává od ministerstva školka peníze na 9 úvazků učitelů. Ve školce je 8 aktivních pedagogů - jeden je v dlouhodobé pracovní neschopnosti. Školka disponuje 2 zdravotními sestrami, jejichž plat hradí zřizovatel - jsou evidováni jako provozní zaměstnanci.

Stav od 1.1.2020

Asistenty bude platit "na stálo" již přímo ministerstvo a to výpočtem podle počtu tříd. Po tomto výpočtu obdrží školka peníze na plat 4 stálých AP, který není vázán na konkrétní dítě. Každý s úvazkem 36 h/týdně (školka má otevřeno od 7 do 16, což je 45 h/týdně (pokud má dítě psaného asistenta, je povinností školky ho zajistit. Pokud rodiče trvají na tom že dítě bude ve školce od 7 do 16, je mimo možnost školky dodržet zákon).

Po dotazech přímo na ministerstvu, kde sehnat peníze na dalšího AP, dostala školka odpověď, že z vlastních zdrojů s doporučením obrátit se na zřizovatele (město). Cena AP na školní rok je 500-600 tisíc. Po upraveném výpočtu počtu pedagogů dojde k poklesu z 9 na 8. Zdravotní sestry by měly zůstat.

Zde je popsán problém, který standardní cestou nemá řešení. Zde se asi již trochu rozepíšu. Ministerstvo tento krok skrývá za líbivá slova jak ulehčí školám administrativu a všichni budou mít své jisté. Viz příloha METODICKÝ POKYN. Je to alibismus, jelikož administrativa nebyla nic složitého, jediným problémem samozřejmě byla fluktuace asistentů po odchodu dětí, kteří je měli napsané. Ovšem na druhou stranu, zde si školka nechávala rezervu 4 úvazků, takže k ní nedocházelo. Jediným důvodem tohoto kroku tedy samozřejmě je, aby mělo ministerstvo jednodušší financování, které bude stálé a oni budou moci dopředu odhadovat náklady (což ,vzhledem k tomu, že toto nařízení absolutně neakcentuje počet a druh postižení dětí ve třídě, se podaří). Tím neposledním důvodem je samozřejmě ušetření obrovského množství financí. Nevidím zde jediný plusový dopad pro pedagogický proces a pro samotné děti.
Přijde mi však naprosto šílené a sprosté, že i když ředitelka školky může jasně zdokumentovat, že potřebuje další asistenty, je odkázána na milost zřizovatele, který však od ministerstva či kraje neobdrží žádné peníze navíc a pro menší města jsou 3 miliony ročně(v případě této lounské školky) těžko sehnatelná částka.

Na struktuře, kterou posílám v příloze je patrný naprosto fatální dopad tohoto "Nového způsobu financování regionálního školství". Zde budu trošku konkrétní. Ve druhé třídě je i můj syn - nízkofunkční autista se středně těžkou mentální retardací,nemluvící, společně s holčičkou, jejíž diagnóza byla při nástupu do školky poruchy chování, v průběhu roku se upravila na nízkofunkční autismus s prakticky nekončícími afekty. Oba jsou bez nepřetržitého dohledu nebezpeční sobě i okolí a především nelze u nich bez pomoci asistenta provádět pedagogickou činnost, což je povinnost školky. Třetí chlapeček s poruchou chování celý den, pokud není v přímém kontaktu s dospělým člověkem, pouze utíká, v momentě kdy se nezamkne okamžitě uteče a běží ze schodů. Do toho je ve třídě dalších 11 postižených dětí. V momentě kdy přijde tato skupina o dva asistenty nevidím cestu jakou by mohla školka plnit svou výchovně-vzdělávací povinnost. Což je ale ze zákona povinna plnit. Stejně tak je její povinnost zajistit bezpečí a ochranu zdraví všech zúčastněných. Moment kdy se půjde ven na vycházku už si ani nechci představovat. A to je jen jedna skupina. V příloze STRUKTURA-DĚTI s ASISTENTEM je vidět, že složení ostatních tříd nenabízí nějaké proházení personálu. Zde stojí za povšimnutí 1. třída, kde by měl výchovně vzdělávací proces pro 14 postižených dětí, z toho 4 autistů, dvou s Downovým syndromem a dítěti s cukrovkou, zajišťovat personál složený ze 2 učitelek a jednoho asistenta - i laik musí uznat, že to je nemožné.

Předpokládám, že v minulosti po jednání s odbornou veřejností, bylo do vyhlášky č.27/2016 školského zákona vložena informace, že asistent pedagoga nesmí mít v péči více jak 4 děti. Už tento počet hraničil s reálnou možností kvalitně těmto dětem pomoci ve výchovně vzdělávacím procesu. Novelizace této vyhlášky k 1.1. 2020 všechny zmínky o tomto omezení vyškrtává. Což předpokládám nemůže mít oporu v žádné studii či odborném stanovisku.

Školka se dostává do pasti, ze které nemá šanci se dostat. Nemá právo děti vyloučit, u předškolních dětí má povinnost je přijmout. Pokud tento systém naběhne uvažuje velká část personálu, že podá výpověď, protože by vlastně byla každý den jednou nohou v kriminále.

I kdyby toto dokázala školka zázrakem přežít, musí přistoupit k tzv. STOP-stavu. Do školy by mělo odejít cca 7 dětí a pokud nepřijde přímo nový předškolák, školka s omezeným personálem nemůže přijímat další děti. Jelikož není spádová, bude odkazovat postižené děti na klasické školky, kterých se toto opatření ještě netýká a ty budou moci požádat o asistenta krajský úřad. To však pouze dva roky, poté tento systém naběhne i u nich. Do té doby ale stejně tento krok naprosto znehodnotí výchovně vzdělávací proces v klasických školkách, jejichž personál většinou netvoří speciální pedagogové.

Je mi jasné, že jakékoliv řešení s ministerstvem je na dlouhou dobu a nevyřeší to problém, který bude mít školka od 1.1. 2020, pokud by se Vám ale podařilo toto téma otevřít v patřičných odborech Ministerstva školství budu Vám já a všichni rodiče dětí s různou formou postižení neskonale vděční.

Děkuji moc za Váš čas. Věřím, že tento konkrétní dopad novely Vám nebyl znám, ostatně vzhledem k zoufalé situaci která nastane, nevylučujeme (mluvím za výraznou část ředitelek speciálních MŠ, se kterými jsem v kontaktu, platformu Naděje pro autismus, pedagogickou komoru apod.), že budeme muset tento problém medializovat. Chtěl bych Vás však ujistit, že tato medializace nebude mířena proti Vám, svět není černobílý a i když Váš podpis pod novelou je, vím, že byla uvařena v konkrétních odborech MŠMT, že se nejedná o politický čin ministra.

Moc děkuji

Mgr. Petr Kučera

Louny

Odpověď Václava Pícla:

Vážený pane magistře,

na úvod vyjádření k Vašemu dopisu musím zdůraznit, že mezi hlavní pozitiva reformy financování patří snížení závislosti objemu finančních prostředků státního rozpočtu poskytnutých škole na počtu dětí a žáků, a to ve škole běžné i speciální. To v praxi dává školám prostor pro zvýšení kvality vzdělávání v důsledku možnosti menšího počtu dětí a žáků ve třídě bez negativního dopadu do financování.

Předškolní vzdělávání v mateřské škole probíhá na principu individualizace a snižování počtu dětí ve třídě je mj. i jedno z opatření Dlouhodobého záměru vzdělávání na období 2019 - 2023. Tento cíl je změnou systému financování ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) dostatečně podpořen. Stát financuje ve třídě mateřské školy pedagogickou práci dvou učitelů s překryvem 2,5 hodiny denně. Financování asistenta pedagoga v běžné třídě je realizováno na základě podpůrných opatření doporučených školským poradenským zařízením konkrétním dětem. Tento pedagogický pracovník poskytuje podporu učiteli při vzdělávání a v souladu se zkušenostmi vyspělých zahraničních inkluzívních systémů směřuje jeho podpora nikoliv na jednotlivce, ale na skupinu třídy. To znamená, že je žádoucí využívat personální podporu sdíleného asistenta pedagoga. Může samozřejmě dojít k situacím, kdy je působení tří pedagogických pracovníků ve třídě (v době hlavních vzdělávacích činností) přesto náročné na organizaci z důvodu konkrétních speciálních vzdělávacích potřeb dětí. V tomto případě je možné využít financování personální podpory školního asistenta či speciálního pedagoga prostřednictvím Evropských strukturálních fondů (ESF) - aktuálně Šablony zjednodušeného vykazování MŠ, ZŠ a zajistit bezpečné inkluzívní prostředí pro předškolní vzdělávání.

Potřeba individuálního přístupu je ještě více opodstatněna ve třídě mateřské školy zřízené podle § 16 odst. 9 zákona (16/9). Tato třída není dle platné legislativy povinně „jednodruhová", což znamená, že v jedné takové třídě jsou vzdělávány děti bez ohledu na druh zdravotního postižení. Nejčastěji jsou tyto třídy i věkově smíšené. Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, v § 25 odst. 1 stanoví, že „Třída, oddělení a studijní skupina zřízená podle 16/9 má nejméně 6 a nejvíce 14 žáků s přihlédnutím k věku a speciálním vzdělávacím potřebám žáků." Při vzdělávání dětí s druhy zdravotního postižení náročných na péči, např. děti s poruchou autistického spektra (PAS), je nanejvýš vhodné z rozmezí 6 - 14 využít nejnižší počet dětí na třídu 16/9. V takové třídě stát plně zafinancuje pedagogickou činnost dvou učitelů s překryvem 3,5 hodiny denně, jeden úvazek asistenta pedagoga i nepedagogickou práci a maximálně tak finančně podpoří kvalitu poskytovaného předškolního vzdělávání. Právě děti s PAS potřebují speciálně pedagogický přístup v menším kolektivu vrstevníků, a ne přítomnost většího počtu osob v jedné třídě. Škola zřízená podle 16/9 navíc neplní povinnosti školy ,,spádové", takže ředitel takové školy naplňuje třídu právě dle druhu a náročnosti zdravotního znevýhodnění jednotlivých dětí.

Při vytváření standardu financování asistenta pedagoga ve třídách 16/9 ministerstvo vycházelo z aktuálního stavu a praxe jednotlivých škol. Ve speciální třídě byl nejčastěji doporučovaný úvazek asistenta pedagoga 0,75 a průměrný úvazek 0,881. K 1. 1. 2020 bude tedy mírně nad rámec těchto statistických údajů financován asistent pedagoga ve výši úvazku 1,0. Při stanovení PHmax v mateřských školách počítá reforma financování se spojováním tříd v okrajových částech dne. Taková organizace vzdělávání nejen umožní rozložení přímé pedagogické činnosti asistentů pedagoga tak, aby pokryla převážnou část délky provozu konkrétní mateřské školy, ale současně dojde i k posilování sociálních a občanských kompetencí dětí a naplňování jednoho z primárních vzdělávacích cílů uvedených v Rámcovém vzdělávacím programu předškolního vzdělávání.

Dle statistických výkazů k 30. 9. 2018 bylo zjištěno, že ve městě Louny je zřízeno 10 mateřských škol s celkovou kapacitou 785 míst, která byla naplněna na 94 %, přičemž z toho 13 % kapacity naplňovaly děti mladší tří let. Ve speciální mateřské škole byla kapacita 56 míst naplněna, ale tato místa byla z 11 % obsazena dětmi mladšími tří let. V tomto případě ředitel školy dostatečně nezohlednil speciální vzdělávací potřeby přijatých dětí a neuváženým přijímáním dětí mladších tří let se vystavil současným problémům. 

Reformu financování regionálního školství, její principy, dopady do praxe, systém vykazování a další specifika MŠMT komunikovalo na všech úrovních intenzívně více než rok, stejně jako změnu vyhlášky č. 27/2016 Sb. Ředitelé škol tak měli dostatek času změnit organizaci vzdělávání či dopředu jednat se zřizovatelem a krajským úřadem o situaci v konkrétním městě/obci v souladu s aktuálními potřebami rodin s dětmi. Ve všech třídách zřízených podle 16/9 končí k 31. 12. 2019 ex lege platnost doporučení podpůrných opatření asistent pedagoga. To v praxi znamená, že nárokovost financování asistenta pedagoga z podpůrných opatření nelze od 1. 1. 2020 uplatňovat ze strany školy ani zákonných zástupců. 

Vážený pane magistře, Vaši konkrétní situaci lze řešit zejména tím, že budou i v dalších mateřských školách ve městě Louny zřizovány třídy podle 16/9 v souladu s demografickým vývojem a potřebami regionu. Je třeba vytvářet podmínky pro vzdělávání Vašich dětí plánovitě, s předstihem, a ne ex post. MŠMT je připraveno kvalitní vzdělávání zafinancovat v nejlepším zájmu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami i těch dalších, a to se zákonným nárokem na předškolní vzdělávání od tří let. Nemůže však nahrazovat potřebné aktivity rezortu sociálních věcí či zdravotnictví ani zřizovatelů jednotlivých druhů škol.

S pozdravem

Pícl

Komentář Petra Kučery k odpovědi:

Argument p. Pícla, že ředitelka má moc dětí ve třídách je zcestný, protože dosud to fungovalo dobře a ředitelka čerpáním peněz na asistenty zvládala postarat se kvalitně o všechny děti. Nevidím důvod proč by je nepřijala, když to fungovalo. To, že se situace rázem změnila na konci srpna, kdy byla ředitelka informována o těchto změnách, nemohlo vedení školky předpokládat a nyní s tím ani nic udělat nemůže.

8 komentářů:

Eva Adamová řekl(a)...

"To znamená, že je žádoucí využívat personální podporu sdíleného asistenta pedagoga. Může samozřejmě dojít k situacím, kdy je působení tří pedagogických pracovníků ve třídě (v době hlavních vzdělávacích činností) přesto náročné na organizaci z důvodu konkrétních speciálních vzdělávacích potřeb dětí. V tomto případě je možné využít financování personální podpory školního asistenta či speciálního pedagoga prostřednictvím Evropských strukturálních fondů (ESF) - aktuálně Šablony zjednodušeného vykazování MŠ, ZŠ a zajistit bezpečné inkluzívní prostředí pro předškolní vzdělávání."

A až skončí šablony, tak bude to Píclovo "bezpečné inkluzivní prostředí" školka vytvářet jak?

"Dle statistických výkazů k 30. 9. 2018 bylo zjištěno, že ve městě Louny je zřízeno 10 mateřských škol s celkovou kapacitou 785 míst, která byla naplněna na 94 %, přičemž z toho 13 % kapacity naplňovaly děti mladší tří let. Ve speciální mateřské škole byla kapacita 56 míst naplněna, ale tato místa byla z 11 % obsazena dětmi mladšími tří let. V tomto případě ředitel školy dostatečně nezohlednil speciální vzdělávací potřeby přijatých dětí a neuváženým přijímáním dětí mladších tří let se vystavil současným problémům."

Ach pane Pícle, to nemyslíte vážně že ne?

1. 11 % z 56 je šest dětí, tzn., že by ve třídách nebylo 14 dětí, ale 12 nebo 13, což problém vůbec neřeší

2. ředitele do problémů nedostalo ani tak neuvážené přijímání tříletých dětí, ale neuvážená změna legislativy, protože původní vyhláška zajištění bezpečného inkluzivního prostředí evidentně jakž takž umožňovala

Naše zázračná inkluze nemá hlavu ani patu. A díky snaze ušetřit už z ní koukají i střeva. Připadá mi skoro až nenožné, že na Karmelitské nikoho nenapadne následující:

1. na lehčí případy SVP přidělovat školám asistenty podle počtu těchto žáků u běžných škol a podle počtu tříd u speciálních škol
2. u těžších případů přidělovat asistenty nadále přímo dětem, protože ani v běžné škole není možné řešit situaci dítěte s těžší formou PAS sdíleným asistentem, který má na starosti ještě další tři děti např. s ADHD či těžkou dyslexií.

Viděli vůbec někdy Pícl a ostatní na Karmelitské středně mentálně postižené dítě a navíc s PAS? Ale tak hlavně, že se ušetří a že každý důchodce bude mít ty svoje dvě stovky navíc nebo se párkrát projede busem zadarmo, že Babiši? Ty hnusný populisto!!!

Nicka Pytlik řekl(a)...

neuváženým přijímáním dětí mladších tří let se vystavil současným problémům

Uváženým nepřijímáním dětí mladších tří let by se vystavil osobním problémům a mnohonásobně větším!!!

Unknown řekl(a)...

Inkluze ovlivnila složení dětí ve speciálních třídách, zůstaly děti, které nezvládají počty velkých běžných tříd. Děti, které nemohou být integrovány. Děti s těžkými kombinovanými vadami, s mentální retardací a autismem. Normativní metoda financování,která byla užívána dosud, vedla ředitele k ekonomickému provozu: aby zaplatil speciální pedagogy -naplnil třídy do počtu maximálního a využil k zabezpečení provozu asistenta s normovanou finanční náročností. Maximální počet byl místo minimálního počtu šesti, maximální 9, v logopedických třídách, které většinou integrují děti s PAS i 14 dětí.
- Novela nabízí minimální počty dětí v těchto třídách - což je zajisté přínosem ( je zvláštní, že dosud byl ředitel nucen třídy naplňovat do max. počtu, aby získal dostatečné prostředky na platy pedagogů v speciálních třídách.
- Zásadní problém je v tom, že novela nabíhá během školního roku. Pokud MŠMT skutečně plánuje změny, je třeba, aby je řešilo plánovitě. Vyhláška měla obsahovat přechodné období, případně nabýt platnosti až v dalším školním roce.
- Z dopisu vyplývá, že ředitel neměl zapisovat nové děti -potažmo žáky ( zápisy ve školách probíhaly v květnu, ve školách ještě dříve) a měl již propouštět asistenty k 1.9.2019, což měl tušit, neboť se o novele mluvilo. Tím, že by měl zapsán nižší počet dětí a žáků, by zároveň musel propustit i učitele 1.9.2019, protože dosud se financuje normativně.
-Vše vyšlo ve sbírkách zákonů během srpna a září. Ředitel musí se řídit platnými zákony, ne tím, co si myslí nebo očekává. Co se "komunikuje"

Jana Karvaiová řekl(a)...

Teď jsem Unknown neporozuměla,co tím vaším komentem chtěl básník říci. Asi jsem už dnes unavená.
Pokud vím tak:
- ředitelé specek se chovali ekonomicky, právě proto,aby bylo na platy, když podle inkluze nebyl nárok skoro na žádná PO
-novela vyhlášky byla sice avizována, ale jen jako opět údajně "TECHNICKÁ". Hovořilo se veřejně jen o větším sdílení asistentů. V platnost vstoupila v říjnu, tedy až po začátku školního roku a poté,co ze škol odešla hlášení k 30.9.02019.
-Phmax je něco, co zatím nikdo nedokáže odhadnout, jak bude fungovat. dát cosi od 1.9.2019 je blbina. Dát zbytek od fiskálního roku je blbina taky.Mě to přijde jako další krok k postupné nenápadné likvidaci specek. zakázat je plošně bylo politicky nerozdejchatelné. Nadělat jim problémy a tím je dostat do pasti, ze které pomalu nejde zdrhnout je šalamounsky vymyšlený krok. prvním průserem byl od roku cca 2014 nepsaný šeptaný tlak na PPP,aby nezařazovaly do specek nebo aby to hodně omezily. poté následovaly obstrukce ohledně přidělování PO. Ačkoli v žádném zákoně ani vyhlášce nebylo vysloveno, že tato PO specky mít nesmí, byly vydávány dodatečné "metodické" pokyny, aby tomu tak bylo. A teď změny ve financování. A to jsem se ještě nezmínila o vzdělávání nových speciálních pedagogů, to je další šílenost. Podtrženo a sečteno - likvidace v přímém přenosu s úsměvem na rtech.

Unknown řekl(a)...

Souhlasím ve všem, co uvádíte, a děkuji, mluvíte mi z duše. S pozdravem spec.ped.MŠ

srsnlu řekl(a)...

Setkání na ministerstvu ohledně nového financování proběhlo v přípravném týdnu, tuším 26.8.? Zápisy proběhly čtvrt roku předtím, ředitelé snad fasuji vestecke koule? Není nic lepšího, když ještě 4 dny před začátkem školního roku nevíte,kolika AP máte prodlouzit smlouvu a jak zvládnete péči o všechny děti, když vám budou chybět ruce. Je to všechno nekoncepcni!

Unknown řekl(a)...

Připojuji dopis jedné z maminek, se kterou naše škola spolupracuje. Čeká na volné místo u nás. Je zděšena. Cituji:
„Po prostudování dokumentů je mi hodně smutno. Odůvodnění opatření .... = snížení počtu dětí ve speciálních třídách? Proč? Kdo potom volal? Proč měníme něco, co je funkční? Neslyšela jsem nikdy a od nikoho ve svém okolí ze skupiny rodičů dětí s hendikepem, že by si stěžoval na to, že ve speciálních třídách je moc dětí a že to speciální pedagogové a asistenti nezvládají a kvalita je nedostatečná - v žádném případě !!Navíc jak víme ve školkách nejsou vždy přítomné všechny děti najednou. Pracovníci, byť mají nepředstavitelně těžkou práci, jsou plní energie, trpělivosti, zápalu a chuti s těmito náročnými dětmi pracovat a skutečně to všichni umí a posouvají je obrovsky dopředu. Za takové lidi jsme my jako rodiče a naše děti neskutečně vděční, protože lidí, kteří to chtějí a umí dělat je opravdu málo a je myslím více než jasné, že pro peníze to tedy určitě nedělají. Je třeba jim pomáhat, podporovat je a živit jejich motivaci a ne jim házet klacky pod nohy, komplikovat život, situaci a tu chuť a motivaci jim naopak brát. Na mě to skutečně působí tak, že je záměrem a v souladu s myšlenkou inkluze v podstatě skutečně zlikvidovat nebo minimálně výrazně zeštíhlit speciální školky a tím, že děti nebudou mít kam být umístěny, přimět normální spádové školky k otevření speciálních tříd. Myšlenka zajistit speciální vzdělávací třídy ve spádových oblastech by byla zajímavá, protože je pravdou, že rodiče postižených dětí musí své děti často za kvalitní péčí vozit do desítky kilometrů vzdálených zařízení. Bohužel ale koncepčně není vůbec takovýto přechod vyřešen a nedokážu si reálně představit, jak relativně malá mateřská škola třeba se třemi třídami vytvoří speciální třídu třeba pro 7 dětí s hendikepem - bez předchozích zkušeností, pomoci někoho, kdo za sebou má letité praktické zkušenosti atd. Pokud se sníží počet pracovníků ve speciálních školách, odejdou zkušení a schopní lidé, uplatní se jinde, budou naštvaní a znechucení a těžko se pak budou chtít vracet zpět, až někdo zjistí že je to potřeba. Fatální dopad bude mít současný legislativní stav na všechny zainteresované skupiny. Z mého pohledu navazující krok zmršené inkluze, který ji dovádí k naprosté absurditě a krizi.
Vzdělávání dětí s PAS, mentální retardací, kombinovanými vadami, nemluvící, se záchvatovými stavy, s vážným onemocněním, s potřebou alternativní komunikace atd. je neskutečně náročné a vyžaduje skutečně zkušenosti a znalosti.
Vřazení takovýchto dětí do běžné třídy reálné není.
Změny od ledna způsobí, že nebude možné zafinancovat a realizovat vzdělávání všech dětí ve speciálních třídách a není je kam jinam umístit. Speciálních tříd se skutečně zkušenými speciálními pedagogy je rozhodně velký nedostatek. Školky budou muset snížit počty dětí. Budou schopny zařadit mnohem méně dětí v dalším školním roce, pokud vůbec nějaké.

Hana Seifertová řekl(a)...

Hana Seifertová
Cituji: "Vážený pane magistře, Vaši konkrétní situaci lze řešit zejména tím, že budou i v dalších mateřských školách ve městě Louny zřizovány třídy podle 16/9 v souladu s demografickým vývojem a potřebami regionu. Je třeba vytvářet podmínky pro vzdělávání Vašich dětí plánovitě, s předstihem, a ne ex post."
Pojďme počítat: MŠ Louny si tedy nechá 28 dětí ve 4 třídách po 7 dětech. V dalších lounských školkách se zřídí další 4 třídy pro zbylých 26 dětí (v jedné bude 6-7 dětí). 4 AP budou pracovat v nových třídách, 2 AP holt bude muset školka propustit. Ale - do těch 4 nových tříd bude potřeba 8 speciálních pedagogů. Takže MŠMT sice ušetří 2 AP ale bude muset zaplatit 8 nových speciálních pedagogů navíc . Otázka je , kde školky seberou speciální pedagogy... Nikdo nic neušetří, ba právě naopak a zničí se to, co doteď fungovalo..
Jsem v podobné situaci, mám 4 běžné třídy a jednu speciální se 12 dětmi - mám tam také 2 AP, které prostě na 4 přítomné autisty potřebuji. Dopadne to tak, že nikdo nebude tyto děti se složitějšími diagnózami přijímat, protože na ně nebude mít sílu. Kdo to nezažil, neuvěří...

Okomentovat