8.11.19

Ministr školství Robert Plaga představil hlavní cíle Strategie 2030+

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga představil spolu s expertní skupinou hlavní cíle připravované Strategie vzdělávací politiky do roku 2030+. Přípravu klíčového dokumentu Hlavní směry vzdělávací politiky, který definuje priority ve vzdělávání v příštích více než deseti letech a bude podkladem pro strategii, zadalo MŠMT nezávislým odborníkům na vzdělávání začátkem tohoto roku. Čtvrteční konferencí byla zahájena druhá fáze projektu, kdy se budou plánovat konkrétní kroky vedoucí ke změnám ve vzdělávání.


„Více peněz do systému a výrazně větší podpora učitelů a ředitelů jsou samozřejmě pro změnu ve vzdělávání nezbytné. Za klíčové nicméně považuji, aby na tom, kam se má vzdělávání ubírat v příštích deseti letech, panovala široká shoda napříč učiteli, rodiči a politiky. Nechci také, aby zůstalo jen u obecných proklamací, proto bude připravovaná strategie obsahovat i konkrétní termíny a způsob plnění jednotlivých opatření,“ uvedl ministr Plaga.

Jedním z hlavních cílů vzdělávání pro následující roky by mělo být větší zaměření na znalosti a dovednosti potřebné pro život. Žáci by neměli být přehlceni množstvím informací a poznatků, namísto toho by měli být vedeni ke klíčovým kompetencím a gramotnostem, které pro ně budou potřebné v budoucnu při adaptaci na rychle se měnící technologický a společenský vývoj. Objem učiva ve školních vzdělávacích programech by se mohl snížit až o polovinu. Kromě vytyčení těchto klíčových kompetencí bude nutné také upravit systém tak, aby dokázal tyto dovednosti měřit a hodnotit.

Druhým cílem má být vytvoření rovných podmínek pro všechny žáky bez ohledu na jejich rodinné zázemí či typ školy. V rámci toho by se měla zlepšit kvalita vzdělávání v zaostávajících regionech, zvýšit podpora žáků ze sociálně slabých rodin, ale také podpora velmi talentovaných dětí. Dále by se měl zvýšit podíl dětí docházejících do mateřských škol a posílit možnosti celoživotního vzdělávání.

Dokument Hlavní směry vzdělávací politiky vznikl pod vedením profesora Arnošta Veselého z Univerzity Karlovy. Dílčí závěry jsou projednávány s pedagogy i širokou veřejností v rámci seminářů, debat a výjezdů do krajů.

Informace o přípravě strategie a aktuální dokumenty.

31 komentářů:

mirek vaněk řekl(a)...

"Nechci také, aby zůstalo jen u obecných proklamací, proto bude připravovaná strategie obsahovat i konkrétní termíny a způsob plnění jednotlivých opatření,“

To je ten průšvih. Z tzv. konkrétníchb způsobů plnění čiší neznalost reality a ideologie aktivistů. Obecné proklamace se těžko rozporují.

Když pekař prohlásí, že do deseti let chce otevřít filiálku na Měsíci, tak se to těžko vyvrací, jen si všichni klepají na čelo. Když vyhlásí, že do 5 let postaví rakety a do deseti zřídí linku Země Měsíc a požádá místního řidiče autobusu, který se zajímá o létání, aby připravil know-how, to jsou ty tzv. konkrétní ministerské způsoby.
Ale kde vezme peníze a lidi to už nneřeší.

Možná by nebylo od věci opravdu vybrat ty cíle, které jsou aspoň trochu reálné a mají smysl. Zvážit zdroje a zjednodušit dokument na několik málo stran, které budou schopni i poslanci s porozuměním přečíst.

Josef Soukal řekl(a)...

A já se bojím i toho, že některé konkrétní věci se stanou závazné.

Eva Adamová řekl(a)...

Tvorbě strategie by měla předcházet pořádná odborná analýza výchozího stavu, nic takového však neexistuje, takže se vychází z dojmů a nikam to nepovede.

Petr řekl(a)...

"A já se bojím i toho, že některé konkrétní věci se stanou závazné."

A já v to doufám. Začít je třeba u neuralgických bodů v systému: přijímací zkoušky na maturitní obory, státní maturita, RVP. Prostě u všeho, co by pan Soukal měnit nechtěl.Eva Adamová řekl(a)...

Fakt nevím, jestli si neděláte plané naděje, protože ve strategii je kladen důraz spíš na zvýšenou kontrolu vzdělávání, než že by se od ní upouštělo. Oni tomu sice stratégové říkají testování pro život důležitých dovedností a znalostí, ale po více než třiceti letech ve školství si dovedu docela živě představit, co se za tím skrývá. Jenom, aby nám těch neuralgických bodů ještě nepřibylo.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Pytlikům tam vyloženě chybí ta kvalita očního kontaktu a pohybu průvodce po třídě.

Josef Soukal řekl(a)...

I pan K. Gargulák, který čerstvě přešel z MŠMT do EDUinu a který opatří k nejnadšenějším propagátorům přeloženého materiálu, napsal v komentáři na FB, že pasáže věnované maturitě a přijímačkám představují nejslabší část Strategie a že Strategie má silnější a slabší místa. "Nejslabší" si je třeba přeložit jako "naprosto zoufalá". Protože p. Garguláka na rozdíl do Vás považuji za člověka, se kterým je možné a dobré diskutovat, budu sledovat, co k jednotlivým částem napíše (napíší, asi se Š. Kmentem).
Pokud má někdo brát Strategii vážně, nesmí výsledný dokument obsahovat
pasáže vágní, napasovatelné na cokoli,
pasáže nepodložené fundovanými analýzami
a už vůbec ne pasáže, které jsou v naprostém rozporu s realitou.
Nelze psát strategický materiál a nemít k dispozici analýzy stavu dnešního středního školství, funkčnosti společné a školní části maturity.

Miloslav Novotný řekl(a)...

Já se v tom nevyznám, já se v tom neorientuju, ale není pan Petr nějaký ministerský bafuňář? Jako kdyby si hrál na mluvčího.

P. Vršecký řekl(a)...

Pane Novotný, "Petr" je s největší pravděpodobností soudruh Pavlík z ČSSD. Ke stejnému závěru došel i pan Týř na České škole. Pokud je to tak, vůbec se nedivím, že tady vystupuje jen pod nick name. Má totiž na dnešním stavu nezanedbatelný podíl.

Petr řekl(a)...

Docela se bavím, jak strašně si potřebujete dosadit za můj nick nějaké jméno, abyste se nemuseli zabývat věcnými argumenty. Jestli vás baví spekulovat o tom, kdo jsem, váš problém.

"Strategie má silnější a slabší místa"

- žádná Strategie 2030 zatím neexistuje, podkladový materiál připravil na ministerstvu nezávislý expertní tým, stejně jako se to děje všude v civilizovaných zemích; materiál nepochybně obsahuje silnější a slabší místa, lze mu ledacos vyčítat (za mě např. poměrně zbytečný rozsah, místy hodně smělé a místy hodně nesmělé nápady, značně technicistní jazyk).

- tvrdit, že podkladový materiál je nedoložen fundovanými analýzami je prachobyčejná lež; materiál má už teď skoro 80 stran, proto pokládám za normální, že přímo v textu jsou shrnuty jen hlavní zjištění z nejrůznějších šetření a výzkumů, příslušná literatura je citována na str. 73 - 78 a obsahuje úctyhodný počet nejnovějších publikací k tématu, žádné 20 let staré plky.

- předpokládám, že stejně jako všude ve vyspělých zemích o tom materiálu proběhne nějaká debata a na základě toho všeho pak ministerstvo připraví už skutečnou strategii, kde v mnoha věcech asi na Hlavní směry naváže a v jiných částech to bude vidět jinak.
Nicka Pytlik řekl(a)...

podkladový materiál připravil na ministerstvu nezávislý expertní tým

Tedy teď se baví pytlici.
A že je, kromě vlastního vtipu, jen tak něco nerozesměje... Díky

Petr řekl(a)...

Výborně, v čem přesně je podle vás ten tým na ministerstvu závislý? Jistě máte k dispozici nějaké argumenty... nebo možná zase jen plácáte o věcech, kterým nerozumíte.

Josef Soukal řekl(a)...

Nevím, co chtěl Petr říct svým komentářem. K plkům, spíš zoufalostem, jež jsem na PI citoval, nic věcného nepadlo. Konkrétní analýzy, které by je dokládaly, neuvedl, takže jako by nebyly; a ony samozřejmě nejsou (protože nepravdivá tvrzení doložit nelze), i když jinak je seznam úctyhodný.
Podkladový materiál jsem už minimálně jednou (jako jeden ze stovek dalších) připomínkoval, výsledek je ale nakonec takový, jaký je. Pokud neproběhne diskuse na skutečně odborné úrovni, kdy budou sumarizovány kritické poznámky a argumenty vypořádány bod po bodu, nelze o nějaké vyspělosti nebo civilizovanosti mluvit, stejně jako v případě novely školského zákona.

Petr řekl(a)...

Úplně nerozumím tomu, co jste připomínkoval. Mám za to, že dokument "Hlavní směry..." je první ucelený výstup z činnosti pracovní skupiny, který vznikl zejména na základě expertízy členů, ale bral v úvahu také podněty z kulatých stolů a dalších zdrojů. Netuším, kolik podnětů a jaké povahy se expertnímu týmu sešlo, předpokládal bych ale, že ve fázi přípravy to byly stovky naprosto různorodých názorů, které někdo řekl na kulatých stolech, napsal na facebook nebo zaslal mailem. Často to budou jen výkřiky mimo téma, nedoložitelná tvrzení nebo úplné marginálie. Předpokládám (ale nevím), že standardní připomínkové řízení proběhne buď k materiálu Hlavní směry nebo nejpozději k návrhu strategie zpracované ministerstvem. Beru to ale tak, že Hlavní směry vyjadřují názor expertní skupiny, nemusejí se líbit všem a nemusejí nutně hledat široký konsenzus mezi aktéry. Není to strategie, je to v zásadě report pro ministerstvo/vládu, o které se má diskutovat. V UK to takhle běžně funguje, nevím, proč by to mělo být u nás jinak.

Ivo Mádr řekl(a)...

Pan Petr se evidentně bojí zveřejnit své jméno, stydí se snad za své názory před ostatními ve svém okolí? Pro jeho názory je to silný handicap. Anonym je holt anonym.

Petr řekl(a)...

Děkuji za podnětnou myšlenku, máte naprostou pravdu.
Pro názory opravdu je důležité, jestli jste předseda asociace češtinářů, učitel s významnou praxí mimo školství, rodič nebo třeba kominík.

Validitu argumentů lze hodnotit bez ohledu na to, kdo je říká.

Subjektivní názory mě zajímají jen velmi málo.

Petr řekl(a)...

A ještě dodatek: pokud chcete příklad, jak vypadá rozumný proces přípravy veřejných strategií, doporučuji z poslední doby třeba letošní "Post-18 review of education and funding: independent panel report" (tzv. Augur report), který se věnoval vysoce citlivým otázkám financování vysokoškolského studia v Anglii. Pro místní debatu není tak důležité, co přesně se tam píše, ale ten postup: vláda jmenuje panel odborníků, který pro dané téma shrne dostupnou literaturu, udělá vlastní analýzy, vede nějaké konzultace a nakonec napíše report s doporučeními pro vládu. Když to vyjde, je to ve všechn novinách, některým se v zásadě líbí, jiní jsou k tomu kritičtí atd. Vláda si některá doporučení osvojí, jiná ne, po čase udělá třeba vlastní white paper na dané téma, nebo připraví návrhy zákonů, které projdou standardním připomínkováním.

Nechápu, co je na tom nesrozumitelného a proč by to u nás mělo být jinak. Můžeme být rádi, že vládu občas napadne nespoléhat se jen na vlastní úředníky, lobbistické šíbry a hlas lidu a pověří skupinu odborníků vypracováním pozičního dokumentu na dané téma. Samo o sobě to samozřejmě lepší vládnutí nezajistí, ale šance, že se omezí nahodilé a nepromyšlené zásahy vlády, se tím podstatně zvětšují.Petr řekl(a)...

* Augar report

Ondřej Šteffl řekl(a)...

Já nevím, kdo je "Petr" a je mi to celkem jedno. Ale vím, co je zač Petr Pavlík, a kovaný neomarxista by rozhodně nic podobného, jako píše Petr, neuměl dát dohromady ;-).

P. Vršecký řekl(a)...

Fakt by to neuměl kovaný neomarxista ani někde opsat? Opsat třeba diplomku (nebo to byla dizertačka?) uměl i komunistická mlátička Ondráček. Jinak mne pobavil - ostatní mají subjektivní názory, ale on, pánko velkomožný, má argumenty! Z toho fakt politické papalášství smrdí zdaleka :-)

Josef Soukal řekl(a)...

Vyjadřoval jsem se (zatím) k plkům věnovaným přijímacím a maturitním zkouškám, v uplynulých dnech, a vzhledem k tomu, jak pozorně zde sledujete diskuse, nemohlo vám to ujít.
"Často to budou jen výkřiky mimo téma, nedoložitelná tvrzení nebo úplné marginálie."
Argumenty jsou stále stejné, jen je prostě někdo ignoruje a místo toho si píše ničím nepodložené bláboly. Nechápu, co je na tom nesrozumitelného.
Konkrétních odkazů na studie k tomu, o čem jsem psal, jsem se nedočkal.
Problémem skupiny připravující Strategii není to, že jsou v ní lidé, kteří by v ní nemohli být, ale to, že v ní nejsou lidé, kteří by v ní určitě měli být - třeba Dominik Dvořák. Kolik z členů komise má hlubší praktické zkušenosti s výukou na základní a střední škole? A proč v předkládaném dokumentu téměř chybí téma vysokoškolského vzdělávání?
Místo další diskuse doporučuji k četbě např. toto:
https://dvorak-blog.eduin.cz/2012/10/23/o-interpunkci-a-svedomitosti/

Petr řekl(a)...

"Podkladový materiál jsem už minimálně jednou (jako jeden ze stovek dalších) připomínkoval, výsledek je ale nakonec takový, jaký je."

"Vyjadřoval jsem se (zatím) k plkům věnovaným přijímacím a maturitním zkouškám, v uplynulých dnech, a vzhledem k tomu, jak pozorně zde sledujete diskuse, nemohlo vám to ujít."

Stále mi uniká, jak mohly vaše připomínky a vyjádření z uplynulých dnů ovlivnit znění dokumentu, který byl uzavřen na konci října. Pokud si dáte tu práci a rozklikáte si zápisy z konferencí a kulatých stolů, objevíte na české poměry nebývalou věc: jsou zaznamenány aspoň heslovitě všechny názory v diskuzích, shrnuty jsou i ex post zaslané podněty. V kolika českých debatách na téma veřejného zájmu si dal někdo takovou práci s veřejnou konzultací? Já vím, vy budete nejspíš kňourat, že za vámi nikdo nepřišel pro rozumy. No, nepřišel, přijít jste mohl vy a vykašlal jste se na to (zoufat nemusíte, asi ještě budete mít příležitost). Každopádně mi to připadá celé asi tak tisíckrát transparentnější, než když se váš spolek snaží pokoutně ovládnout státní maturity.

"Konkrétních odkazů na studie k tomu, o čem jsem psal, jsem se nedočkal."

Asi to bude tím, že klást otázky na PI nebo jiných podobných fórech a čekat, že vám zde bude expertní tým odpovídat je... hloupé.

"Kolik z členů komise má hlubší praktické zkušenosti s výukou na základní a střední škole?"

Radko Sáblík, předpokládám. Nemyslím, že zrovna hluboká zkušenost s výukou je nezbytnou kvalifikací v této fázi přípravy strategie (pokládal bych ale za důležité v momentě, až ministerstvo začne vymýšlet, jak to uvést v život).

"A proč v předkládaném dokumentu téměř chybí téma vysokoškolského vzdělávání?"

Dokument tvrdí, že je to proto, že souběžně ministerstvo připravuje na toto téma zvláštní dokument. Ministerstvo má navíc jen velmi málo nástrojů k řízení vysokých škol, které jsou nadány docela vysokým stupněm autonomie. Stát reálně může trochu ovlivnit počty studentů (prostřednictvím financování) a to je tak zhruba všechno, zbytek mohou být jen doporučení. To, že v hlavních směrech je vysokým školám věnována jen okrajová pozornost, chápu tak, že stát žádnou revoluci v přístupu k vysokoškolskému vzdělávání nechystá. Osobně by se mi líbilo, kdyby obě ty debaty byly lépe propojené.

Oldřich Botlík řekl(a)...

Josef Soukal: Problémem skupiny připravující Strategii není to, že jsou v ní lidé, kteří by v ní nemohli být, ale to, že v ní nejsou lidé, kteří by v ní určitě měli být - třeba Dominik Dvořák.

Tomu se říká polibek smrti Dominiku Dvořákovi od Josefa Soukala.

Josef Soukal řekl(a)...

"Stále mi uniká, jak mohly vaše připomínky a vyjádření z uplynulých dnů ovlivnit znění dokumentu, který byl uzavřen na konci října. Pokud si dáte tu práci a rozklikáte si zápisy z konferencí a kulatých stolů, objevíte na české poměry nebývalou věc: jsou zaznamenány aspoň heslovitě všechny názory v diskuzích, shrnuty jsou i ex post zaslané podněty. V kolika českých debatách na téma veřejného zájmu si dal někdo takovou práci s veřejnou konzultací? Já vím, vy budete nejspíš kňourat, že za vámi nikdo nepřišel pro rozumy. No, nepřišel, přijít jste mohl vy a vykašlal jste se na to (zoufat nemusíte, asi ještě budete mít příležitost). Každopádně mi to připadá celé asi tak tisíckrát transparentnější, než když se váš spolek snaží pokoutně ovládnout státní maturity."

Měl jsem na mysli dotazníková vyjádření k jednotlivým problémům, přesněji by to uvedli - aspoň myslím - z přítomných třeba představitelé PK. Pokud si to alespoň vybavuji, viděl jsem pak porůznu "na internetech" kritiku formulací některých otázek podsouvajících odpověď. A stejně si nejasně vybavuji, že stávající podoba maturitních a přijímačkových testů nebyla zahrnuta mezi zvlášť závažné problémy. Přesněji to z paměti vytáhnout nemohu, protože jsem to stále považoval jen za prvotní sběr materiálu, který má pomoci vytyčit či poopravit výchozí teze.
Co se týče R. Sáblíka, žádným odborníkem na zpracovávané téma není, přesto mu byla svěřena daná oblast. A rozhodně nelze učitelský - v tomhle případě ředitelský - hlas redukovat na názory jedné osoby.
Konkrétní odkazy jsem chtěl od vás, vy jste psal o tom, jak je materiál podložený.
Co se týče vysokoškolského vzdělávání, nelze alespoň nepojmenovat jeho problémy a nenaznačit jejich řešení, jinak je vzdělávací stavba neúplná.

"Každopádně mi to připadá celé asi tak tisíckrát transparentnější, než když se váš spolek snaží pokoutně ovládnout státní maturity."
Chcete-li si hrát na diskusi, prosím. Nicméně jste mi sám ukázal, proč bych neměl dál ztrácet čas debatou s někým, s kým to nemá smysl.Petr řekl(a)...

Občas tu sleduji diskuze, případně debatuji z jediného důvodu. Mám nějakou představu o školství, pro jednoduchost ji klidně pojmenuju "liberální" nebo "progresivní". Většina lidí v mém okolí je podobného smýšlení a mě prostě nebaví debaty, kde si všichni jen přikyvují.
Chodím sem s nadějí, že občas zazní argument, který mi nějak nabourá moje vlastní stanovisko a donutí mě změnit názor nebo aspoň nově promyslet argumentaci. Sem tam tu nějaký zajímavý argument z protilehlé části názorového spektra zazní a jsem za to rád. Ale je třeba připustit, že mnohem častěji než na argumenty tu narážím na učitelské mýty o sobě samých i o světě, kádrování a automatickou dehonestaci všech, kteří nesdílejí perspektivy místních hardlinerů (nijak se mě nedotýkají silná slova na adresu expertů, ministerských úředníků a dalších outsiderů, ale způsob, jakým tu učitelé kádrují, urážejí a zesměšňují jiné učitele mi připadá na pováženou), infantilní úšklebky, lži a manupilace, dokonce i na výhrůžky trestními oznámeními ze strany různých rádoby vzdělaných primitivů.
Až mě to přestane bavit, najdu si jiný koníček.

Oldřich Botlík řekl(a)...

Chodím sem s nadějí, že občas zazní argument, který mi nějak nabourá moje vlastní stanovisko a donutí mě změnit názor nebo aspoň nově promyslet argumentaci.

Já to tedy v týdnu zkusím, i když raději asi na ČŠ. Mám nějakou představu, kde by se daly vzít peníze na radikální zvýšení učitelských platů. Ovšem samozřejmě ne všech. Napíšu o tom nějaký krátký text a budu se těšit na vaše připomínky. Zatím je čtu opravdu rád, Petře.

Petr řekl(a)...

Po další úvaze mi nezbývá než zcela souhlasit s panem Soukalem v tom, že vysoké školství v tom dokumentu opravdu velmi nepříjemně chybí a nelze se z toho alibisticky vyvlíknout tvrzením, že k tomu existuje jiná debata. V situaci, kdy do vysokého školství směřuje tolik lidí, se stát prostě nemůže tvářit, že to je svébytná část vzdělávacího systému, která se zbytkem nesouvisí. Ta debata by byla strašně náročná, protože vysoké školy nejsou zvyklé se zbytkem bavit jako rovný s rovným, ale to u dokumentu těchto ambicí není validní argument pro vynechání tak zásadního tématu.

Petr řekl(a)...

"Napíšu o tom nějaký krátký text a budu se těšit na vaše připomínky."

Taktéž se těším, myslím, že je načase o tom přemýšlet out of the box, jinak to skončí jako vždycky: konzervativní valorizací učitelských platů výměnou za to, že požadavky na kvalitu "školských služeb" zůstanou plus mínus stejné.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Chodím sem s nadějí, že občas zazní argument, který mi nějak nabourá moje vlastní stanovisko a donutí mě změnit názor nebo aspoň nově promyslet argumentaci.

Tedy pytlici za ty roky ve školství už notně okorali, ale tohle je fakt dojalo!
Sebestředný demagog si mezi nanicovatě zpackané učitýlky chodí pro veřejné nabourání svojí helvétské víry ve vlastní neomylnost. Normálně obrácení Ferdyše Pištory.
Pytlici se budou pod duchnou převalovat ještě ve tři ráno. Prý, chodím sem s nadějí...

Vladimír Stanzel řekl(a)...

Výrobce klaunských čepiček, který několikrát veřejně proklamoval, že zásadně nečte příspěvky některých lidí v diskusích (mj. právě JS), najednou cituje právě jeho diskusní příspěvek? A jaký hluboký postřeh přinesl, jakou brilantní argumentaci! Nu, je to člověk vždy pravdomluvný, muž pevných zásad. Zkrátka příkladný zakulevěšeč.

P. Vršecký řekl(a)...

Mám nějakou představu, kde by se daly vzít peníze na radikální zvýšení učitelských platů. Ovšem samozřejmě ne všech.


To by byl objev na Nobelovu cenu. IMHO se na radikální zvýšení učitelských platů nenajdou peníze nikdy. stát bude prostřednictvím těch, kteří jsou právě u koryt, raději krmit z peněz ukradnutých lidem a firmám raději pobírače sociálních dávek a realizátory všemožných zbytečných a předražených projektů. Navíc na kvalitním školství v Kotlince není ani vyšší zájem. Současné směřování školství přímou cestou do řiti naprosto vyhovuje těm, kteří ze země dělají jednu velkou montovnu, do níž dovážejí odpadní kanonenfutr z Východu.

Okomentovat