5.11.19

Josef Soukal: Stávka aneb Školství není StarDance

Jako učitel, kterého už pro těch pár zbylých let žádný tarif nevytrhne, chci říci jasně:

STÁVKA BUDIŽ POCHVÁLENA!

Přes všechna „ale“ a „proti“ totiž považuji za nejdůležitější nenechat si dále nadělat na hlavu.


Pro toho, pro koho je při pondělku stávka učitelů jen jedním z konverzačních témat vedle např. vyřazení sympaťáka Xindla X ze StarDance či (ne)ambicí premiéra stát se prezidentem, je situace kolem ní zřejmě poněkud nepřehledná a leckdo se asi diví, jak je možné, že učitelé stávkují v čase, kdy se jim mzda skutečně reálně zvyšuje – a to ještě za pouhé přerozdělení slíbené částky. Pokusím se shrnout skutečnosti osvětlující vyhlášení stávky a také uvést spektrum postojů k ní. Vynechávám jenom názory typu „co by chtěli, berou dobré peníze za málo práce a spoustu volna“ – považuji je za výraz neznalosti a nepochopení učitelské práce, někdy za výraz osobní frustrace vyvěrající z úplně jiných příčin. (Pokud by vše bylo takhle jednoduché, netrhla by se ve školách klika se zájemci o práci a nehovořilo by se o nedostatku učitelů a hrozbě jeho hrozivého stupňování.)

PROČ stávkovat:

Protože vláda, zejména její předseda, velmi často a velmi dobře mediálně prodává zvyšování platů učitelů, ale skutky se za sliby opožďují, a když už se něco s odbory a dalšími sdruženími relevantními pro oblast školství dojedná, vzápětí je to jinak. Pro letošek bylo slíbeno patnáctiprocentní navýšení, nakonec z toho vyšlo procent 10; odboráři na to v průběhu jednání vstřícně kývli, s tím, že téměř vše připadne na zvýšení tarifů (neboť navýšení nadtarifních složek se na cestě do učitelských výplat mnohdy „ztratí“). Nakonec ovšem neplatil ani další dojednaný kompromis. Píší o tom odboráři v dopise vládě z 1. 11. i třeba Unie školských asociací – CZESHA ve Stanovisku k vyhlášení stávky ve školách z 3. 11. Ze Stanoviska: „Z jednání s panem premiérem jsme odcházeli se závěrem, že uvedených 11 miliard Kč bude rozděleno poměrem 75% na tarifní navýšení a 25% na navýšení do nadtarifní složky, což jsme považovali za rozumný kompromis. (…) Prohlášení pana premiéra ze dne 30. 10. 2019, které potvrzuje také ministr školství o navýšení všech PS v PT o 8% a navýšení nadtarifních složek o 2% je z našeho pohledu ještě horší varianta než původní návrh ministra o plošném navýšení PS o 2700 Kč a zásadně neodpovídá dohodnutému postoji, tedy 75% navýšení v tarifních platech a 25% navýšení v nadtarifních složkách (při celkovém růstu objemu prostředků na platy o 11 miliard Kč).“

K financování školství se vyjádřil i spolek Pedagogická komora: „‚Stávkový požadavek školských odborů považujeme za naprosto minimalistický, původní slib zněl, že se pedagogickým pracovníkům zvýší platy o 15 procent, nyní to má být jen 8 procent do tarifů a další virtuální 2 procenta do nadtarifní části platu,‘ vysvětluje viceprezident Pedagogické komory Janek Wagner, ‚oslovili jsme proto poslance, aby finance pro školství dodatečně navýšili formou pozměňovacích návrhů k zákonu o státním rozpočtu na rok 2020.‘

Platy českých učitelů tvoří jen 64 % průměrné mzdy vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců, což je nejméně ze států OECD a EU. V sousedním Německu je to 100 %, v Polsku 80 %. Abychom dosáhli německé úrovně, musela by vláda zvýšit učitelské platy minimálně o polovinu. V roce 2003 činily platy učitelů 105 % průměrné mzdy v ČR, nyní je to 110 %. Příslib 130 % zazněl poprvé již před 16 lety. K tomuto slibu se na konci roku 2017 oficiálně přihlásila Poslanecká sněmovna ve svém usnesení. Česká republika dává na školství o čtvrtinu méně, než je průměr vyspělých států světa. To je deficit ve výši 50 miliard korun ročně.

‚Platy učitelů sice vzrostly od roku 2013 o 31 procent, ovšem průměrná mzda v České republice stoupla ve stejném období o 27 procent,‘ doplňuje Radek Sárközi, ‚rozhodně tudíž nelze hovořit o masivním zvyšování, jak tvrdí premiér, jedná se spíše o valorizaci.‘“


Expresivnější učitelskou reakci na premiérovy tanečky kolem učitelů a jejich platu představuje např. tento blog Dáši Stárkové. K dalším aspektům nynější situace se pak v komentáři vyslovil anonymní, ale velmi respektovaný přispěvatel do diskusí na webech Česká škola a pedagogicke.info píšící pod nickem poste.restante. V reakci na názory zpochybňující stávku, zejména vyjádření Ondřeje Šteffla (známého ze společnosti Scio podnikající v oblasti vzdělávání), mj. uvedl:

„Už jsem opakovaně psal, že mediální prezentaci důvodů stávky odbory nezvládají.

V podporu společnosti nedoufám ani náhodou.

Podporovala snad veřejnost lékaře či strojvůdce?

Podporovala snad zemědělce, když blokovali dopravu?
‚Veřejnost‘ vidí pouze a toliko:

- prázdniny

- spoustu dalšího volna

- pracovní dobu 22/21 x 45 minut

- to, že ‚učitelům se poslední dobou přidává pořád, tak co by ještě chtěli
Úspěch?

Co to je?

Co mohou učitelé získat?

Těch pár stovek navíc?A co mohou ztratit?

Že jim vláda nepřidá ani podle posledního ministrova návrhu?

Tak jen ať to zkusí.

Že se na ně pan premiér bude ‚zlobit‘?

Že vláda v příštích letech nebude přidávat podle svého vlastního vládního prohlášení?

Copak si po téhle šaškárně mohou ještě učitelé myslet, že vláda své sliby reálně splní?

I ti největší naivkové už tomu nyní nemohou věřit.

A většina tomu nevěřila nikdy.Ne, pane Šteffle, tohle není stávka ‚za něco‘.

Tohle je ‚stávka z nahromaděné frustrace‘.

Prostě už v části učitelů ‚bouchly saze‘.A kdyby Plaga nebyl odtržený od reality, věděl by to.

Měl šanci stát se ministrem, který učitelům zvedá platy, jak jen to rozpočet dovolí.

Místo toho se možná stane ministrem, proti kterému se stávkovalo, ačkoliv na platy přidával.“


Učitele tentokrát potěšila bývalá ministryně školství Kateřina Valachová (jinak ovšem dost neoblíbená, zejména kvůli spuštění nepřipravené inkluze) vystoupením v Interview 24 ČT, když hovořila o „zpackaném vyjednávání“ s odbory a mj. se jasně distancovala od Plagova velmi nekorektního vyjádření, že razantní postup učitelů se může obrátit proti nim samým.

Stávkové ALE či PROTI:

Už výše uvedené citace naznačují, že stávkou učitelé určitě nezabodují u části společnosti. Ostatně měl to na paměti i předseda ČMOSu František Dobšík, když dnes na úvod dnešní tiskovky ke stávce řekl: „Chtěli bychom se omluvit veřejnosti, rodičům i zřizovatelům, že jim zkomplikujeme život.“

Že na to mnozí nebudou slyšet, naznačuje dřívější vyjádření Sdružení místních samospráv ČR. Příznačná je „empatie“ ve vztahu k požadavkům učitelů a k právu na stávku vůbec: podle SMS ČR by se stávkující učitelé měli alespoň podílet na hlídání dětí v družinách (sic!).

Na jinou „osvědčenou“ strunu zahrál premiér Andrej Babiš, resp. pisatel jeho příspěvků na premiérově facebookovém profilu:

„Jo a mimochodem, skoro 2 miliardy jdou na církevní školy a každoročně i 7,3 miliardy na soukromé školy, což je pro některé super byznys.

A pak jsou tady další peníze, které investujeme, a o kterých odboráři buď schválně nemluví nebo na ně zapomínají. Inkluze. Od jejího zahájení v roce 2016 do konce roku 2020 nás bude stát přes 20 miliard. Z toho 6 miliard letos a 6 miliard další rok.“


Tady se ovšem úplně zapomíná na společenskou úroveň, o niž se snažíme v tanečních, natož noblesu StarDance, a naopak se předvádějí tanečky velmi pokleslé, laciné, odvádějící pozornost od problému k tématům (pro některé) chytlavým. Místo waltzu šlapák, čert to vem – k čemu se ohlížet na hodnocení odborné poroty, hlavně když zabodujeme u veřejnosti a přibudou preferenční SMS. Dnes pak premiér ještě přitvrdil. A vláda pak definitivně rozhodla.

Pochybnosti týkající se postupu odborářů se objevují třeba v komentáři Petra Honzejka Stávka? Teď? Školské odbory mají 4 minus za taktiku (na iHNED.cz) či v tomto učitelském blogu.

Podle učitele Vojtěcha Hály ze spolku Učitelská platforma je stávka „vyhlášená naprosto nevhodně, takticky i obsahově“. Hála pak navazuje: „Až se bude stávkovat za platy učitelů ve výši 130 % průměrné mzdy nebo za 6 % HDP do školství nebo za odpolitizování školství jako ve Finsku nebo za odvolání VKml ze všech funkcí ovlivňujících školství, já ruším výuku a jdu v čele průvodu.“

Tady už vykukuje čertík politických antipatií – nebo naopak sympatií k nynějšímu ministru školství. Ve stanovisku Učitelské platformy čteme:

„Učitelská platforma se ke středeční stávce nepřipojuje. Deklarované téma nespokojenosti s postojem vlády k financování školství je jedním z důležitých faktorů ovlivňujících současný stav českého školství, nikoli však jediným či nejzásadnějším. ‚Načasování stávky se jeví jako nešťastné v situaci, kdy je současný ministr školství Robert Plaga většinově kladně hodnocen, kdy se daří s rozmyslem revidovat některá dříve učiněná rozhodnutí a jsou nastavovány procesy s výhledem na budoucí koncepční změny,‘ sděluje předsedkyně Učitelské platformy Petra Mazancová.“

Že ministr např. „s rozmyslem reviduje“ – rozuměj destruuje, a to bez účasti odborné veřejnosti a bez ohledu na argumenty – státní maturitu, je v tomto případě zřejmě omluvitelné; bližší košile než kabát, hlavně když nám hlásí volenku.

Kudlu do zad stávce rovnou vrazila Asociace ředitelů základních škol. Obavu z toho, aby slíbené peníze učitelé skutečně dostali, absurdně vykládá jako aktivitu namířenou proti ředitelům:

„Asociace ředitelů základních škol stávku vyhlášenou ČMOS PŠ na středu 6. listopadu 2019 nepodporuje. Deklarovaným požadavkem stávky není zvýšení platů učitelů, ale přesun části finančních prostředků určených na platy učitelů z nenárokových složek do složky tarifní. Cíl stávky tedy chápeme jako snahu o omezení pravomocí ředitelů v oblasti odměňování pracovníků.

AŘZŠ dlouhodobě prosazuje navýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků, neboť to je jeden z motivačních a hodnotících nástrojů kvality pedagogické práce. Deklarované cíle stávky jsou tedy v rozporu s cíli asociace. AŘZŠ konstatuje, že navýšení platů pedagogických pracovníků od 1.1. 2020 o 10% je nedostatečné vzhledem k náročnosti práce vysokoškolsky vzdělaných učitelů a vzhledem k průměrné mzdě v profesích podobně náročných na práci a vzdělání. Za dostatečné považujeme navýšení platů o 15%.“


Povšimněme si konstatování o podpoře výraznějšího navýšení platů. Tenhle argument, s dovětkem, že nynější stávka se vede za nedůležitou nebo nesprávnou věc, se objevuje prakticky ve všech vyjádřeních učitelských – jak to říct jinak než stávkokazů? –, přičemž ovšem nikdo z dotyčných hlasitě neprotestoval, když byl původní vládní slib zrušen, a zjevně ani teď jinou, tu správnou stávku nepřipravuje.

Jsou tací, kteří ministra Plagu litují. Ovšem školská politika opravdu není jako účast ve StarDance, kde je každý soutěžící zodpovědný pouze sám za sebe a kde jde především o zábavu, byť velmi kultivovanou. Již zmíněný Xindl X si podle vtipného komentáře jednoho z porotců vystačil pro všechny tance s jedním krokem; ovšem přes tento „minimalismus“ si potlesk určitě zasloužil, neboť soutěžil navzdory zdravotnímu handicapu, dokázal uplatnit talent v jiné oblasti a hlavně nic nepředstíral. Naproti tomu hrátky s čísly a s fakty spolu s přešlapovanou na jednom místě nejsou zábavné ani trochu a už vůbec se nehodí k zodpovědnosti, jež s sebou nese vládnutí.

Převzato z autorova blogu na Aktuálně.cz.

47 komentářů:

L.snirch řekl(a)...

Už jsem myslel pane Soukale, že do argumentů o stávce nepřimícháte své oblíbené téma podpory jednotné (tedy nesmyslné) maturity - přimíchal.
Pejsek s kočičkou jsou šťastni. Svět se točí správně, vše je na svém místě. :-)

L.snirch řekl(a)...

Tato stávka by hlavně neměla nechat zapomenout na nečinnost školských odborů v letech 2013-2017, kdy nejenže skoro nerostly platy, ale odbory podporovaly nekoncepční nápady ministryně Valachové.
Proč nekonaly? Jsou se socdem natolik propojené, že spíše hájí zájmy socdem než učitelů.
Když předseda Dobšík za socdem v roce 2018 kandidoval do Senátu a na svou funkci dopředu nerezignoval, byl to již vrchol ledovce.
I tuto stávku odbory svým zmatečným chováním mediálně prokaučovaly. Mělo se stávkovat za slíbených 15 v září, ne za 10+0 místo 8+2 v listopadu.
Rozhodně odbory nepřispěly k tomu, aby nás veřejnost když ne podpořila, tak aspoň pochopila.
Pro spoustu učitelů je důvodem nejít do stávky jen to, že nechtějí jít do stávky pod těmito odbory.
Což výborně pojmenovali :
http://www.pedagogicke.info/2019/11/vyjadreni-zs-ms-kpt-otakara-jarose.html
Jsem zvědav, zda si to učitelé, až emoce po stávce vychladnou, uvědomí.
Potřebujeme akceschopné a mediálně způsobile odbory, které nejsou politicky svázané s jednou stranou. Bez toho pořádný úspěch ani v budoucnu nebude.


Nicka Pytlik řekl(a)...

až emoce po stávce vychladnou

Emoce? Někdo tříská do stolu třídnicí?
Jak to tak pytlici sledují, největší nervíky mají odpůrci stávky.
Když se vedle sebe postaví Plaga s Dobšíkem...
Pořádný úspěch se dostaví, až přestanou asociační ředitelé škol panáčkovat.

L.snirch řekl(a)...

Pytlíku, třídnice jsou už dávno virtuální, zkuste s nimi třískat. :-)
Doporučují článek na straně 11 dnešních Lidovek.
Přesně pojmenované.
Analyticky, věcně. O tom jsem mimochodem jinými slovy psal výše.
Pořádný úspěch se dostaví, až budeme mít pořádné odbory. Zatím je nemáme.
Bohužel = emoce :-(

Jiří Lukáš řekl(a)...

jak to říct jinak než stávkokazů

Takovéhle výkřiky jsou, jemně řečeno, neuvážlivé, méně jemně – hloupě konfrontační.

Nebývalá míra absurdity vyhlášené stávky výrazně ztěžuje úspěšnost nějaké případné smysluplné stávky budoucí. V tomto smyslu by se dalo konstatovat, že stávkokazy nejsou ti, kdo teď nestávkují. Skutečnými stávkokazy jsou ti stávkující. No, jsou to ale někdy paradoxy!

Závěrem: Přimlouval bych se, aby se slovo stávkokaz v souvislosti s touto pokaženou stávkou nepoužívalo.

Josef Soukal řekl(a)...

Jemně řečeno, absurdní komentář.

Josef Soukal řekl(a)...

Pane Šnirchu,

podpora UP ministerským návrhům je známá, tudíž moje poznámka v blogu má své oprávnění.

L.snirch řekl(a)...

Pane Soukale
slovo stávkokaz je bolševický přístup k Listině práv a svobod.'
U učitele mě to fascinuje. Slušnost a respekt by Vás ani v emocích neměla opouštět.
Místo věcných argumentů urážky.

Odbory zpackaly tu stávku jak jen se dalo.
A nejen v přítomnosti, ale bude i závažím pro příští smysluplnou stávku. Nikdy mi tolik obyčejných lidí nenadávalo, jak poslední dny za to, že jsem učitel. A to i když nestávkuji, schytávám to za profesi.
Že profese 150 000 vysokoškolských lidí neumí připravit argumentačně stávku, mediálně ji vykomunikovat, získat si podporu, to je paradox doby.
Jediná aktivní je Valachová, čemuž se říká danajský dar.
Čímž se kruh uzavřel. Za ní se mělo stávkovat.
Jenže s ní odbory byli bratři a sestry v triku. Doslova. A spolu stihli napáchat.

Respektují každého, kdo stávkuje.
Respektují každého, kdo nestávkuje.
Jediný smysluplný závěr.
Ale je mi opravdu smutno.

Josef Soukal řekl(a)...

Respektuji rozhodnutí nestávkovat, odmítám jen výmluvy. Výmluva na neschopnost odborů je stejná jako výmluva na to, že se má stávkovat za jiné požadavky. Proč jste tedy už dávno neorganizoval stávku tak, jak se zorganizovat má? Čiré pokrytectví.
Co se týče nadávek, podívejte se na diskusi pod mým blogem (a to tam aktivně zasahuji, abych vyvažoval nesmysly a hulvátství); dnes je to "standard". Proč tomu tak je, toho jsem se dotkl i ve svém blogu.

Josef Soukal řekl(a)...

Z FB:

Jiří Plocek:

Toto sdílel můj kamarád, dle mého příkladný učitel a zástupce ředitele ZŠ Bánov Vlastimil Ondra s níže uvedeným komentářem. Někdo hraje "rozumné hry", drží se při zdi. Vlastík, který dlouhá léta dává školství to nejlepší, co může, nikdy nijak nepolitikařil, a má (spolu s kolegy) skvělé výsledky, je upřímný. A já mu držím palce! Chtěl bych samé takové učitele. A kdo víte, jak Vlastík Ondra funguje, tak mi snad dáte za pravdu.

PROČ JDU DO STÁVKY
Sedmnáctiletá dcera mi řekla, že stávkovat je stejně zbytečné, že to k ničemu nebude. Vysvětlil jsem jí, že po dvaceti letech ve školství naplněných vládními sliby, při jejichž plnění stát použil vždy nakonec metodu chytré horákyně, jsem se rozhodl využít své ústavní právo. Lituji jediného, že až teď.
Ze všeho nejvíc mi vadí, že nejsem součástí parádního školství, které vidí něco smysluplného před sebou a k tomu kráčí sebevědomě po perfektně naplánovaných krocích.
To přešlapování na místě a ze všech stran ozývající se hlasy: To naše školství je špatné, rakousko-uherské, zastaralé, nudné, frontální, k ničemu, ve mně vzbuzuje vztek. Ač jsem své profesi dal vše, veškerou pozornost a nasazení, tak hrozí, pokud to tak bude pokračovat, že do důchodu odejdu s pocitem, že můj profesní život byl k ničemu. Nechápu, jak stát nevyužil a nevyužívá potenciál už několikáté generace zapálených kantorů.
Proto jdu ve středu do stávky.
Ale všimne si toho někdo?


ZŠ Bánov
21 hod
Stávka zaměstnanců Základní školy Josefa Bublíka, Bánov.

Vážení rodiče,
ve středu 6. 11. 2019 bude vaše škola ve stávce.
V tento den bude budova školy uzavřena a nebude v provozu školní družina, školní klub a jídelna.

Nejdeme do stávky kvůli handrkování se o nějaké 2%. Stávkou chceme vyjádřit naši dlouhodobou narůstající nespokojenost a frustraci z chování vlád a části společnosti k nám, lidem pracujícím ve školství:
- chybí nám jasná a ucelená vize a koncepce našeho školství (ad hoc změny…)
- vadí nám nesplněné sliby jednotlivých vlád (předvolební sliby žádná vláda nedovedla do konce v plné míře – navýšení platů, snižování byrokratické zátěže…)
- jsme nespokojení s dlouhodobou situací ve školství a s ne dobrým postavení učitelů ve společnosti
- obaváme se, že nad tarifové finanční zdroje se do školy nemusí vůbec dostat (jak jsme se o tom už několikrát přesvědčili)
- vadí nám nedostatečné podmínky pro zavedení inkluze (chybí asistenti pedagoga, ti, kteří jsou, často nemají patřičné vzdělání, nedostatečné finanční podmínky pro učitele ve třídách s integrovanými žáky, nedostatečná pomoc odborníků, problémy s hodnocením integrovaných žáků).

Děkujeme za pochopení.
Omlouváme se vám za vzniklé potíže.
ZŠ Bánov 4. 11. 2019

Vladimír Stanzel řekl(a)...

Pane Šnirchu,

SSČ ani SSJČ slovo stávkokaz nehodnotí jako citově či jinak příznakové. Navíc toto slovo je užito v jistém kontextu: "přičemž ovšem nikdo z dotyčných hlasitě neprotestoval, když byl původní vládní slib zrušen, a zjevně ani teď jinou, tu správnou stávku nepřipravuje." Nejde tedy o paušalizaci.

A formulace "slovo stávkokaz je bolševický přístup k Listině práv a svobod" zcela jistě není ukázkou respektu k oponentovi (pominu-li její nevydařenost).

L.snirch řekl(a)...

"S dovětkem, že nynější stávka se vede za nedůležitou nebo nesprávnou věc, se objevuje prakticky ve všech vyjádřeních učitelských – jak to říct jinak než stávkokazů? "

Respekt si vykládáte zvláštně, ale to je Vaše věc.
Věc Vaši morálky, věc Vašeho svědomí.

Eva Adamová řekl(a)...

"Nikdy mi tolik obyčejných lidí nenadávalo, jak poslední dny za to, že jsem učitel."

No to nemáte moc velký respekt. Mohu Vás ujistit, že ke mně si nikdy nikdo nic takého nedovolil.

Vladimír Stanzel řekl(a)...

Tak ještě jednou - po lopatě: Z článku Josefa Soukala je jasné, že mu vadí postoj pouze jisté skupiny těch, kdo se ke stávce nepřipojují, a pavě pro ně - s váháním - použil slovo stávkokazi. Váš komentář tento fakt pominul, na což jsem upozornil.

O respektu jste psal Vy, já jsem ocitoval Váš výrok, který zrovna respektem nepřekypuje, což je v určitém protikladu k tomu, čeho se dovoláváte. Moji morálku a svědomí do toho netahejte.

L.snirch řekl(a)...

To bylo, jak jste jistě pochopil, na pana Soukala, ne Vas pane Stanzeli (jeho odpověd byla výše) a citát byl jeho, ne váš. O Vás jsem nic nepsal.
Já jsem - s váhaním - použil označení toho, co on s váhaním pojmenoval. Na nerespekt ke kolegům jsem použil nerespekt k němu. Spokojen?

Paní Adamová - já nemám respekt u obyčejných lidí na chodníku, kteří vědí, že jsem učitel, a nadávají na učitele, ne na mě? To jste mě pobavila. Divná definice uvažování. :-)

Nicka Pytlik řekl(a)...

...respekt...

Do pytliků se včera opřel jeden jejich známý. Asi měl nějaký absťák, či co.
Tak mu pytlici sdělili, že kdyby on jako ósvéčé řádně platil daně, nemuseli by si pytlici brát nebohé žáky jako rukojmí pro uspokojení svých nezřízených požitků. Už jen ta představa, že dítka celou středu propláčí, protože po téměř týdnu volna už zase nesmějí do školy...

L.snirch řekl(a)...

Jediný "stávkokaz" této stávky jsou odbory, protože tak neprofesionálně medializovat a argumentovat stávku, to se fakt nevidí.
Na tom se myslím shodneme i s těmi, co stávkovat budou.

Jiří Lukáš řekl(a)...

Vladimír Stanzel: „Z článku Josefa Soukala je jasné, že mu vadí postoj pouze jisté skupiny těch, kdo se ke stávce nepřipojují, a právě pro ně - s váháním - použil slovo stávkokazi.“

Označení (onálepkování) té jisté skupiny nestávkujících výrazem stávkokazi, to je ojedinělý exces váhajícího, nebo je to způsob myšlení stávkujících učitelů?

Vít Tomis řekl(a)...

kdyby on jako ósvéčé řádně platil daně,
Tak by stát vyhodil ještě více peněz na různé rozkrádací projekty a dotace.

L.snirch řekl(a)...

Přesně pojmenované.
Nejlepší analytické zhodnocení akce "stávka".

https://www.respekt.cz/komentare/ucitelska-stavka-je-piar-za-vsechny-prachy

Přesně toto brání skupině učitelů stávkovat.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Tak feřteci jako školitelé úspěšných stávek?
To je tedy bombááááá!
Z čeho odborníci na vzdělání, konzultanti a auditoří mají doopravdy hrůzu, jsou odbojní učitelé.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Stávka bude!!!

Josef Soukal řekl(a)...

K výčtu výmluv, proč někteří - od nichž jsme předtím o stávce neslyšeli půl slova - nestávkují, přidávám další: Uráží je slovo stávkokazi.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Pytlici stávkují především za kvalitní výuku matematiky!
...
A proti pytlikům z plastu.

Jiří Lukáš řekl(a)...

K výčtu výmluv, proč někteří - od nichž jsme předtím o stávce neslyšeli půl slova - nestávkují, přidávám další: Uráží je slovo stávkokazi.

A to označení (onálepkování) té jisté skupiny nestávkujících výrazem stávkokazi, to je ojedinělý exces váhajícího, nebo je to způsob myšlení stávkujících učitelů?

Petr řekl(a)...

Způsob myšlení bafuňářů z ASČ nepochybně :-)

Eva Adamová řekl(a)...

Pane Šnirchu, nechci se s Vámi dohadovat, ale myslím si, že respekt se v tomto případě neváže jen k povolání, ale i ke konkrétní osobě, která ho vykonává.

U mně nemají respekt především lidé, ať už učitelé nebo neučitelé, kteří se o situaci nezajímali, vůbec netuší jak se vyjednávání vyvíjelo a do stávky se nezapojili anebo ji kritizují, protože vnímají jen poslední informaci, že jde o 8+2 nebo 10, a tom postavili svůj "názor na stávku".

Josef Soukal řekl(a)...

Pane Lukáši,

jste schopen doložit, že jste se před vyhlášením stávky někde veřejně vyslovil pro tuhle formu protestu proti neplnění slibů ze strany vlády?

Josef Soukal řekl(a)...

"Tak feřteci jako školitelé úspěšných stávek?"

Šířím na sociálních sítích.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

Feřtka nemám rád, ale něco na tom je. S panem Šnirchem v mnohém nesouhlasím, ale v pohledu na tuto stávku bych se s ním shodl.

Jiří Lukáš řekl(a)...

Pane Lukáši, jste schopen doložit, že jste se před vyhlášením stávky někde veřejně vyslovil pro tuhle formu protestu proti neplnění slibů ze strany vlády?

Přidávám ještě jednu otázku: Patří ke způsobu myšlení stávkujících učitelů kádrovat ty nestávkující? Nebo je to další ojedinělý exces?

Josef Soukal řekl(a)...

Pane Lukáši,

mělo by být jasné, jakou motivaci pro svůj trolling máte. Takže jediná vaše veřejná vystoupení na téma stávka zřejmě představovaly razantní odsuzující komentáře po jejím vyhlášení.
Jinak SSJČ říká:
stávkokaz, -a m. (mn. 1. -i, -ové) (stávkokazka, -y ž.) kdo ruší, kazí stávku tím, že pracuje

Jiří Lukáš řekl(a)...

Rozběhl se mně v hlavě proud vzpomínek.
Taky se tak vyptával – můžete doložit, že…; mělo by být jasné, jakou motivaci máte… – major to myslím byl.

Velmi jsem pak rozuměl tomu, když byl v roce 1993 schválen Zákon o protiprávnosti komunistického režimu.

xxx

Otázky zůstávají:

Vnímají stávkující učitelé nějakou část nestávkujících učitelů (případně všechny) jako stávkokaze?

Patří k myšlení stávkujících učitelů kádrovat ty nestávkující?

Vladimír Stanzel řekl(a)...

Bafuňáři? A není to málo? Ještě přidejte ztroskotance, samozvance a jiné. Poslužte si, co hrdlo či klávesnice ráčí. Sice neposkytujeme teraputické služby, ale když to vašemu problému, Péťo, pomůže, jen do toho. Jste chlapák!

Nicka Pytlik řekl(a)...

Pytlici by docela uvítali, kdyby se rozhoupali i důchodci a začali stávkovat za vyšší důchody.

L.snirch řekl(a)...

p. Soukale:
Neuráží to myslím nikoho, to jste si vymyslel. Psal jsem o nerespektu.
Mě nemůže nálepkováním urazit ani prezident, proč by měl urazit stejně nálepkující občan Soukal? Jen to vypovídá o Vaši morální úrovni, to je Váš problém, Vaše odpovědnost. Já to beru jen na vědomí. A označují to tak, jak jsem označil: bolševickým přístupem k lidským právům jiných. "Každý má právo uvažovat stejně jako pan Soukal, jinak uvidí."
Pane Soukale, mezi povinnosti učitele dosud nebylo organizovat stávky, formulovat požadavky na stávku, to se očekává podle zákonů od profesionálních odborů. Mají na to půl zákoníku práce paragrafů. Takže brečíte hezky, ale fakt na blbém hrobě.

Paní Adamová, Vaše právo respektovat lidi podle Vašeho výběru plně podporuji. Stejně jako nepochybně Vy plně podporuje mé právo si vybírat, koho respektuji.
Jsme v 100 % shodě. A šlo to hladce bez dohadování.


Josef Soukal řekl(a)...

Tak urputný obhájce cenzorství normalizačního stylu se ohání dobou minulou? Líbilo se mu už tehdy kojzarovské stavění skutečnosti na hlavu?

Jiří Lukáš řekl(a)...

Zdá se (na základě nejrůznějších prohlášení aktérů stávky), že Soukalův nálepkovací a kádrovací styl myšlení bude mezi stávkujícími výrazně minoritní. Není proto třeba věnovat mu větší pozornost, lze ho ignorovat.

Připojuju se k panu Šnirchovi: „Respektuji každého, kdo stávkuje. Respektuji každého, kdo nestávkuje.“
Zároveň si myslím, že tou dnešní stávkou si učitelé (jako celek) v očích veřejnosti velmi škodí.

L.snirch řekl(a)...

Pokud povede ke kompletní změně vedení školských odborů, může stávka zaznamenat úspěch.
Ještě bych ten úspěch stávky pane Lukáši nevzdával. Naděje umírá poslední.
Jinak každá diletantsky provedená stávka škodí, to jistě. Nyní i do budoucna, což je nejhorší.
Ta stávka politicky nezískala podporu ani jedné opoziční strany, jen ODS vyjádřila pochopení (což není totéž co podpora).Jediný politik, který stávku významně podporuje, je Valachová. To jsou paradoxy, jak napsal jistý světově uznávaný dramatik.
Po mediálně stránce úplně pohořela, nepodařilo se (a ani nemohlo takto komplikovaně) vysvětlit důvody stávky. Načasování je úplně nesmyslné.
Ale nahromaděná frustrace přesto do stávky některé učitelé vyslala. I přes výše uvedené. Snad to veřejnost pochopí, velmi bych si to přál.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Učitelé jasně deklarují ve stovkách příspěvků na netu:
PROTESTUJEME PROTI CELKOVÉMU STAVU VE ŠKOLSTVÍ.

Kdo to vidět nechce, je jasné.

L.snirch řekl(a)...

Což není totéž, co cíle stávky formulované odbory.
Na to jsme vzdělaní dost, bychom pochopili rozdíl.

Josef Soukal řekl(a)...

Díky za diskusi, pane Lukáši, a teď už se jdu věnovat dalším neumětelským počinům a manipulacím Vašeho oblíbeného ministra.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Škola se žákům omluvila za nestávkování

Někdy míra neomalenosti vůči dětem dosáhne takové míry, že žádná omluva nepomůže.

Josef Soukal řekl(a)...

Antonín Kolář dnes na FB:

Proč jsem se rozhodl aktivně stávkovat?

V prostoru mezi vládní Babišovou Skyllou a odborářskou Charybdou v debatě o problémech českého školství cítím nejen velmi stísněný pocit, ale i určitou fyzickou psychosomatickou nevolnost. Proplout touto společenskou úžinou znamená vyjádřit se ke způsobu a směru plavby, pokud tuto úžinu nechceme alibisticky minout. Momentální stávkové požadavky odborů se mi zdají směšné, ba skoro marginální. Současného ministra školství Plagu rozhodně za dobu, co aktivně učím, nepovažuji za nejhoršího ministra, ba naopak se domnívám, že je věcný, koncepční, s učitelskou veřejností vede dialog. Přesto jsem se rozhodl, že dnes nepůjdu do práce a podpořím stávku pedagogů, jakkoli mi není příjemné šikovat se ve falangách vedených odborářským vůdcem Dobšíkem. Co mě k tomuto postoji vede?

Předně se domnívám, že ve vztahu k dlouhodobě neřešeným problémům pedagogické profese je lepší kdykoli aktivně udělat cokoli pro změnu stavu, s nímž dlouhodobě nesouhlasím, než nedělat nic a „takticky“, případně pokrytecky vyčkávat. Nyní je tu příležitost v nastalém konfliktu vyjasnit si své pozice a svojí nepřítomností v práci společně s ostatními konflikt zviditelnit. Konflikt ustavuje soudržnost skupiny a posiluje její identitu. A stejně tak je to i s přesvědčením a myšlením jednotlivce. Základní motiv, který rozhodl o mém postoji, je vyjádřit profesní sounáležitost ve věci dlouhodobě neřešených, případně špatně řešených problémů, které se dotýkají školství obecně, nikoli pouze osobně mě, kdo si momentálně hoví v přátelské, liberální škole s vybranými a studijně motivovanými studenty a s platem, který byl nad obvyklé poměry štědře dotován z pražského rozpočtu. Domnívám se, že ve stávce nejde jen o hodnotu 2% tarifního navýšení, ale především o hodnotu, kterou společnost vzdělání dlouhodobě připisuje a jak ji projevuje. Domnívám se také, že protest by měl směřovat především proti příčinám, nikoli proti projevům tohoto problému. Stávka je nedostatečně připravená, urychlená, má dobrý důvod, ale malicherný.

Hodnota vzdělání, vyučování se špatně tržně vyčísluje, vyučovací hodina a její výsledný produkt se nedá zobchodovat na burze, vyjádřit tržní cenou. Učitel není dostihový kůň, jehož cena by se řídila nabídkou a poptávkou. Možná, že pro společnost, pro niž je základním koeficientem prospěchu index HDP, bude hodnota vzdělání a vědění zcela jiná než pro společnost, která míru svého prospěchu odvozuje od indexu HNŠ ( Hrubé domácí štěstí). Jak si vysvětlit viditelný rozpor mezi dlouhodobě proklamovanou podporou a společenskou potřebou kvalitního vzdělání a nelichotivým umístěním České republiky, která v roce 2018 mezi zeměmi OECD zaujímá poslední místo v oceňování práce pedagogů, kteří v tomto roce nedosáhli ani na dvě třetiny průměrného platu vysokoškoláků? Jak si vysvětlit, že vláda Bhútánu přijala 5. června tohoto roku rozhodnutí, aby učitelé byli nejlépe placenou profesí v zemi? Je evidentní, že záleží předně na tom, jaký společenský diskurz se k potřebě vzdělání vede a jak se tato potřeba konkrétně realizuje.

L.snirch řekl(a)...

To byl vtip školy, docela dobrý, asi nepochopený. Do titulku se smajlík nedostal. :-)

Josef Soukal řekl(a)...

Pokračování textu A. Koláře:

"V dlouhodobém záměru vzdělávání a jeho rozvoje do roku 2023 se počítá s tím, že se platy učitelů dostanou na 130 procent průměrné mzdy v roce 2025, tento slib dostali pedagogové již od mininistryně školství Petry Buzkové, která již v roce 2003 slibovala 130 procentní hranici překonat do dvou až tří let. To, že se tak nestalo dodnes, je důkazem, že proklamace o důležitosti vzdělání pro vytváření moderní demokratické společnosti jsou pouze líbivými slovy, za nimiž činy a praktická realizace pokulhávají. Leccos se změnilo, smutným faktem však stále je, že platy českých učitelů v relaci k ostatním vysokoškolsky vzdělaným pracovníkům patří dlouhodobě k nejnižším mezi ekonomicky nejvyspělejšími zeměmi. Jsem v nesouladu s tímto stavem. Jsem v nesouladu se stavem, kdy cítím, že státní zaměstnanec je rukojmím státu.

Budu dnes doma, budu si číst. Na stole mi leží kniha Waltera Lippmanna Veřejné mínění. V kapitole 11 americký filozof píše:
„ To, co nevidíme, nás moc nezajímá a také moc nedojme. Málokdo z nás vidí víc než zlomek z veřejných záležitostí. Jsou proto nudné a nezáživné, dokud je někdo nepřevede do dynamického obrazu. Kompenzuje se tak abstrakce, kterou našim znalostem reality vnucují hranice našich znalostí a předsudky. Protože nejsme všudypřítomní a vševědoucí, nemůžeme být svědky většiny záležitostí, o nichž máme hovořit a přemýšlet. Jsme z masa a krve a nechceme se živit slovy, jmény ani šedou teorií. Protože máme svého druhu umělecké založení, převádíme abstrakce do obrazů, dramat a karikatur.“

Uvidíme, jaké obrazy, dramata a karikatury stavu pedagogické profese se v souvislosti se stávkou vyjeví, já vám mohu za každý váš like odpovědět jedním argumentem ze světa, který vás třeba moc nezajímá ani nedojme. Obraz dnešní roztříštěné pedagogické společnosti možná bude vytvořen tahy laxnosti, možná strachu, možná odrazem toho, že odbory a jejich malicherné chování nestojí za stávku, možná obrazem neschopnosti pedagogů hájit a obhájit svůj profesní zájem bez politických konotací. Určitě ale obrazem toho, že přidaný peníz není podmínkou pro zvýšení prestiže učitelské profese, jak mnozí pedagogický nepokoj interpretují. Zůstávám dnes doma, abych neposílil mylný dojem, že se nic neděje a o nic nejde.

Když jsem si dnes dělal excerpci argumentů zobrazujících stav českého školství, objevil jsem pěknou citaci z knihy Lewise Carrolla: „To je mi nějaká loudavá země!,“ řekla Královna. „Jak vidíš, tady musíš běžet ze všech sil, abys setrvala na jednom místě. Chceš-li se dostat někam jinam, musíš běžet dvakrát tak rychle.“ Proto dnes zůstávám doma, abych si za pár let, až se budu chystat do důchodu, nepřipadal jako Alenka v říši divů, totiž s pocitem, že i když člověk utíká ze všech sil, přesto se nemůže hnout z místa."

Nicka Pytlik řekl(a)...

Někdy míra neomalenosti vůči dětem dosáhne takové míry...

'To byl sarkasmus pytliků, docela dobrý, asi nepochopený.'

Okomentovat