1.11.19

František Dobšík: Dopis vládě

Z dopisu Františka Dobšíka, předsedy ČMOS PŠ vybíráme: "Ze srovnání návrhu ministra školství a představy o zvýšení tarifů o 8 % vyplývá, že toto zvýšení o 8 % by bylo přínosné pro velmi malou část pedagogických pracovníků (reálně pouze u 7 tarifních sazeb ze 70). Aby výsledkem jednání na této úrovni bylo nakonec zhoršení výchozího stavu, je naprosto neobvyklé, zarážející a vyvolávající otázku, v čem že tedy spočívá priorita školství. Přitom prostor pro řešení a nalezení kompromisu existoval a existuje. ČMOS PŠ je připraven jednat o zvýšení platových tarifů o 9 %."

Vážená paní ministryně,
vážený pane ministře,

na tiskové konferenci 30. 10. 2019 k výsledkům jednání vlády oznámil premiér A. Babiš také záměr navýšit platy pedagogických pracovníků v tabulce platových tarifů o 8 % a zbylá 2 % ponechat v nadtarifní složce platu. Na jednání vlády má být následně předložena ministryní práce a sociálních věcí J. Maláčovou tarifní tabulka podle tohoto zadání.

Pokud uvedené vyjádření pana premiéra znamená, že se stávající platové tarify pedagogů mají zvýšit ve všech platových třídách a stupních o 8 %, jde o překvapivé řešení zcela negující dosavadní průběh jednání zástupců vlády a sociálních partnerů a očekávání školských odborů i ředitelů škol. Původní návrh ministra školství R. Plagy zvýšit jednotně všechny platové tarify o 2 700 Kč byl označen odbory i zástupci zaměstnavatelů za nepřijatelný. Stanovisko ČMOS PŠ k tomuto návrhu přikládám.

Ze srovnání návrhu ministra školství a představy o zvýšení tarifů o 8 % vyplývá, že toto zvýšení o 8 % by bylo přínosné pro velmi malou část pedagogických pracovníků (reálně pouze u 7 tarifních sazeb ze 70). Aby výsledkem jednání na této úrovni bylo nakonec zhoršení výchozího stavu, je naprosto neobvyklé, zarážející a vyvolávající otázku, v čem že tedy spočívá priorita školství. Přitom prostor pro řešení a nalezení kompromisu existoval a existuje. ČMOS PŠ je připraven jednat o zvýšení platových tarifů o 9 %.

Ovšem vyjádření předsedy vlády jde interpretovat i tak, že objem finančních prostředků, které jsou rozpočtovány pro zvýšení platů pedagogů o 10 % bude
rozdělen v poměru 8 ku 2, tedy 80 % objemu do zvýšení tarifů a 20 % objemu do zvýšení nadtarifních složek. V tomto smyslu se vyjadřoval na jednání s odbory a řediteli škol i předseda vláda – kde mluvil o dělení 75 % tarify a 25 % nadtarifní složky.

Vážená paní ministryně, vážený pane ministře, nepochybuji o tom, že cílem vlády je podpořit rozvoj školství. Vytvoření dobrého platového systému pro pedagogy je nedílnou součástí takového úsilí. Očekávám, že před svým rozhodnutím pečlivě a objektivně zvážíte všechny argumenty a předložená fakta.

S pozdravem

Mgr. František Dobšík

předseda


Žádné komentáře:

Okomentovat