4.11.19

Dáša Stárková: Tak se to Babišovi podařilo. Nesplnil slib, podvedl učitele a postavil lidi proti sobě

Pedagog – slovo řeckého původu, dříve otrok, doprovázející děti za vzděláním. Vzdělávání je jedna součástí procesu, kterému se říká výchova. Výchova je komplex činností připravující dítě na zaměstnání a život dospělého vůbec.


Z výše uvedeného vyplývá, že škola a učitelé nejsou a necítí se nadřazení rodičům, ale považují, či rádi by měli, rodiče za partnery na společné cestě, kterou je výchova dětí. Dětí svých, svých kolegů, ale především děti lidí, kteří vykonávají jiná, neméně důležitá povolání. Chci tím říci, že učitelé se nijak nevyvyšují nad ostatní povolání, nikterak nezveličují své poslání.

Nezveličují, ale ani není správné, aby bylo shazováno.

Byl to Andrej Babiš, který ve svém předvolebním programu vyzdvihl úlohu učitelů a vzdělávání pro budoucnost dětí, a potažmo vize budoucí republiky, kterou přirovnal k (předpokládám, že správně fungující) firmě.

Byl to Andrej Babiš, který předložil jasnou vizi procentuálního růstu platů učitelů a který, když se to nepodařilo napoprvé, slíbil napravit v 2020 (nikoliv 2021 a dále). Opakovaně.

Byl to Andrej Babiš, který nadnesl, jak podhodnocené jsou stávající platy učitelů vůči ostatním zemím, jak podhodnocený je pohled na učitelský stav, jakou vážnost by měli učitelé mít.

A byl to Andrej Babiš, který před dvěma dny prohlásil, že takhle to bude a basta, a cože ti učitelé chtějí, když jim přeci už přidal. Že méně, než slíbil a že je tím podvedl, to už zmínit zapomněl. A proč taky. On je přeci Andrej Babiš, z vůle většiny premiér.

Je to Andrej Babiš, který svým rozhodnutím a postojem hodil vidle mezi právem rozhořčené učitele a jejich spoluobčany. Je to Andrej Babiš, který teď učitele postavil do patové situace a udělal z učitelů fackovacího panáka.

Když se neozvou a nepokusí se jeho rozhodnutí zvrátit a nedají průchod svému spravedlivému rozhořčení, uberou tím na vážnosti svého učitelského stavu, dají za pravdu těm, kteří učitelské povolání znevažují, kteří mají pocit, že toho učitel dělá málo za dostatek peněz a dlouhé prázdniny.

Když se ozvou, a tak prokáží dostatečnou sebeúctu, postaví si proti sobě rodiče dětí, kterým tím způsobí nemalý problém a ty, kteří učitele nemají rádi či jim (bůhvíproč a bůhvíco) závidí

Andrej Babiš velice dobře ví, co dělá. Staví národ proti sobě, a to ke svému vlastnímu prospěchu.

Jen tak mimochodem. Škola nepíská a nenutí rodiče nikterak poskakovat (jak mi kdosi pod minulým blogem napsal). Škola, potažmo učitel, touží mít rodiče jednotlivých dětí za rovnocenné partnery. Učitel má, abych popřela známý vtip, děti rád. Má rád děti (všechny bez rozdílu) a má rád učení a má rád celý ten proces vzdělávání. Každý den se dětem dává cele všanc, snaží se předat co nejlépe to nejvíc, co v sobě má. Je nadšený, když se děti naladí na jeho vlnu a zapáleně přijímají to, co jim učitel předkládá. Je mu odměnou, kdy potká děti, které školu už opustily a ony se k němu hlásí jako k někomu blízkému, kdo je hodně naučil. Těší ho, kdy se k němu hlásí rodiče dětí, které mu prochází či prošly lavicemi, a potažmo i srdcem. Kdyby to vše rád neměl, nebyl by schopen tuhle práci vykonávat. Povolání učitele patří na špičku profesí, ohrožených syndromem vyhoření (burnout syndrome). Míra hluku, stresu, tlaku, odpovědnosti a neustálého napětí je jedna z nejvyšších a neutuchající. Čas na uspokojení základních lidských potřeb (rozumějte jídlo, pití, WC) je během školního dne minimální, pokud vůbec nějaký. Peníze, které učitel pobírá, nejsou jen za čas odučený, ale i za čas strávený přípravou dalších hodin, vyhledáváním, množením a zpracováváním materiálů pro žáky, za čas strávený opravou úkolů a testů, za čas strávený doučováním dětí, které látku nepochopily, komunikací s rodiči žáků, vyplňováním obrovského kvanta papírů, mj i těch spojených s inkluzí. Během prázdnin, které učitelům běžný smrtelník závidí, učitel dohání resty (mj. i ve vlastní domácnosti s vlastními dětmi), na které prostě ve školním roce není čas. Během prázdnin se spousta učitelů dovzdělává, připravuje anebo věnuje jiným dětem v rámci různých táborů a kroužků. Dovolenou si učitel může vybírat jen během prázdnin, tedy během špičky cenové, klimatické, populační.

Prosím, nezáviďte učitelům, není jich tak moc. Není tak moc lidí, kteří by tuto práci vykonávat chtěli a kteří mají odpovídající vzdělání a kteří by to zvládli a vydrželi. Nezáviďte učitelům, snažte se je pochopit a podpořte je.

Protože příště těmi, které Andrej Babiš zneužije a použije pro své populistické pletichy a politikaření a pak předhodí davům k rozsápání, můžete být vy, ať patříte či cítíte se být součástí kterékoliv sociální skupiny.

P.S. omlouvám se, včera jsem z vlastní vůle předcházející blog smazala. Znelíbily se mi jeho formulace, nabyla jsem dojmu, že přesně nevystihoval mé pocity a postoje.

Převzato z autorčina blogu na iDNES.cz.

Žádné komentáře:

Okomentovat