27.11.19

Daniel Prokop: Víceletá gymnázia se vymkla kontrole. Místo 5 % nadaných dnes nabírají i 20 % dětí

Pokud chybí tahouni, i nadprůměrné děti ztrácí už na základkách aspiraci jít na vysokou. Přitom jedinou přidanou hodnotou víceletých gymnázií je to, že tam nikdo nebrzdí, říká sociolog.
Z doprovodného článku na webu Českého rozhlasu vybíráme:

„Asi to nejde řešit zakázáním víceletých gymnázií. Protože odpovídají na poptávku části společnosti a na to, že ten druhý stupeň není úplně optimální. Ale je nutné pracovat na tom, aby ta poptávka nebyla. Udělat ty základní školy inovativnější.“

„Řada těch víceletých gymnázií totiž nejsou žádné inovativní pracoviště. To jsou prostě školy, kde se drtí přehlcené osnovy. Ale drtí se v prostředí, kde nikdo nebrzdí. Takže to jde efektivněji. Ale podle výzkumu Jany Strakové ta přidaná pedagogická hodnota na řadě škol není.“

Podle Prokopa bychom se měli inspirovat v zahraničí, kde třeba podporují kvalitní učitele, pokud zůstanou v nějakém problematickém kraji. „Měli bychom investovat třeba do Karlovarského kraje,“ navrhuje.

4 komentáře:

Nicka Pytlik řekl(a)...

U nás jsou na druhém stupni přehlcené osnovy. Na tom se všichni shodují.
To jsou prostě školy (gymnázia pozn. pytlici, kde se drtí přehlcené osnovy.


Sociolog Prokop je, zdá se, posedlý představou 'drcení přehlcených osnov'.
Snad že pytlikům něco uniklo, ale měli za to, že v rámci současné kurikulární reformy něco jako osnovy neexistuje. V rámcových vzdělávacích programech se pojednává o očekávaných výstupech. A o učivu tak nějak rámcově.
Na ukázku třeba vzdělávací oblast informačních a komunikačních texhnologií. Na základních školách plánovaná nejméně jedna vyučovací hodina na celý druhý stupeň.

VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE
Očekávané výstupy žák
- ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost
Učivo
- vývojové trendy informačních technologií
- hodnota a relevance informací a informačních zdrojů, metody a nástroje jejich ověřování
- internet

ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ
Očekávané výstupy žák
- ovládá práci s textovými a grafickými editory i tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací
- uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem
- pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví
- používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji
- zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě
Učivo
- počítačová grafika, rastrové a vektorové programy
- tabulkový editor, vytváření tabulek, porovnávání dat, jednoduché vzorce
- prezentace informací (webové stránky, prezentační programy, multimédia)
- ochrana práv k duševnímu vlastnictví, copyright, informační etika

Takže sedm tématických bloků. Z plánovaných 35ti hodin se realizují v lepším případě tak čtyři pětiny. To jest v průměru čtyři hodiny na téma.
Třeba taková 'prezentace informací (webové stránky, prezentační programy, multimédia)' se hravě sfoukne za dvě hoďky, jen to hvízdne. Což platí o každém jiném tématu. Grafika, sprešít... cokoli.
Tak jaképak přehlcené osnovy! Což kdyby sociologové pobyli v nějaké škole pár měsíců na stáži? Mohli by sebou vzít i další odborníky na vzdělání a konzultanty. Auditory ať nechají doma. Ty mají svých starostí dost. Třeba kde sehnat malé triko s velkým výstřihem.

Radek Sárközi řekl(a)...

Kontrole se vymkli především "experti" na vzdělávání...

E.Kocourek řekl(a)...

Udělat ty základní školy inovativnější

Těm blbečkům nikdo nevysvětlí, že v první řadě rozhodně nejde o nějakou "inovativnost". Jde pouze o slušné prostředí k učení. Vždyť to v tom textu i píše - "prostředí, kde nikdo nebrzdí". ////

Nebo jak to je? Musí si drmolit tu svoji inovativní mantru, i když sám dobře ví, jak je zbytečná? ////

Jiri Janecek řekl(a)...

No, vysoke skoly se vymkly kontrole jeste o chlup vic...

Okomentovat