2.11.19

Asociace ředitelů základních škol vyhlášenou stávku rozhodně nepodporuje, protože jejím cílem není navýšení mzdových prostředků, ale pouze omezení pravomoci ředitelů.

Asociace ředitelů základních škol stávku vyhlášenou ČMOS PŠ na středu 6. listopadu 2019 nepodporuje. Deklarovaným požadavkem stávky není zvýšení platů učitelů, ale přesun části finančních prostředků určených na platy učitelů z nenárokových složek do složky tarifní. Cíl stávky tedy chápeme jako snahu o omezení pravomocí ředitelů v oblasti odměňování pracovníků.


AŘZŠ dlouhodobě prosazuje navýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků, neboť to je jeden z motivačních a hodnotících nástrojů kvality pedagogické práce. Deklarované cíle stávky jsou tedy v rozporu s cíli asociace. AŘZŠ konstatuje, že navýšení platů pedagogických pracovníků od 1.1. 2020 o 10% je nedostatečné vzhledem k náročnosti práce vysokoškolsky vzdělaných učitelů a vzhledem k průměrné mzdě v profesích podobně náročných na práci a vzdělání. Za dostatečné považujeme navýšení platů o 15%.

PaedDr. Michal Černý - prezident AŘZŠ
Ing. Jaroslav Jirásko, MBA - viceprezident AŘZŠ

7 komentářů:

Eva Adamová řekl(a)...

Tak to už je úplná hysterie a schizofrenie.

Unknown řekl(a)...

Nevím, kolik ředitelů základních škol je AŘZŠ, ale patrně to jsou pedagogičtí pracovníci jiného biologického druhu než ostatní kantoři. Jejich potřeba odměňovat učitele podle svých vlastních kritérií a nikoli podle vládního nařízení, je sice pochopitelná, leč přesto úsměvná.

Vít Tomis řekl(a)...

Vláda ví určitě líp než ředitel, kdo ve škole dělá něco navíc...
Kdo má ve třídě 20 nebo 30 děti, kolik z nich je s "papírem"...
Kdo připravuje žáky na olympiády, kdo vede sportovní týmy ve škole, kdo je v inventarizační a likvidační komisi,...
Atd. Příkladů je spousta.

Jiri Janecek řekl(a)...

Tak pravomoce by měli snad furt stejné, akorát by jim na realizace jedné z nich nepřidali narok víc peněz... Stalo by se tolik, kdyby se jim letos slíbilo, že se jim o to víc přidá napřesrok? (A klidně slib obnovovat třeba deset let...)

Stejně si furt stežujou, kolik mají práce a že to nikdo nechce dělat. Není na osobní, o starost míň...

Radek Sárközi řekl(a)...

Asociace ředitelů ZŠ má přibližně 200 členů - ředitelů a zástupců. V ČR je skoro 4000 základek...

Radek Sárközi řekl(a)...

Takže ředitelé základek budou stávkovat, ale s požadavkem 15 procent navc? Nebo je to jen alibistické prohlášení?

Nicka Pytlik řekl(a)...

potřeba odměňovat učitele podle svých vlastních kritérií

Možná je už načase, po těch letech kurikulární reformy a soustavného odměňování skutečně dobrých učitelů, aby zvláště pak sdružení ředitelé vydali nějaký ten profesní standard kvality učitele. A nebo už se ví, kdo to je? Jaká jsou kritéria pro jejich věrohodné posouzení?

Okomentovat