26.11.19

11.12.: Vzdělávací program Rozvíjíme nadání i mimo soutěže

Obsahem setkání bude komplexní představení systému podpory nadání na konkrétním státním gymnáziu. Tento model je však do jisté míry přenositelný i na jiné typy škol. V úvodním příspěvku bude v rámci různých podstatných kontextů představen model jako celek z pozice ředitelky gymnázia. Následovat budou příklady jednotlivých aktivit, pravidelně realizovaných na gymnáziu - ve smyslu příkladů dobré praxe (Studentský parlament, Studentské projektové fórum, Active Citizens, IVP umožňující souběžné studium na SŠ a účast ve vědeckém projektu na VŠ). Tyto aktivity představí studenti, kteří se jich v minulosti sami zúčastnili (případně se jich stále zúčastňují). Smyslem setkání je ukázat, že nadání je možné rozvíjet i prostřednictvím důrazu na osobnostní rozvoj žáka, nikoli pouze prostřednictvím účasti žáků v různých (zvláště individuálních) soutěžích. Podpora soutěží a podpora osobnostního rozvoje se ostatně mohou v rámci jedné školy vhodně doplňovat.


Kdy: 11. prosince 2019 od 15.30 do 17.30

Kde: Gymnázium Na Zatlance

Registrace online.

Jednotlivé body programu:

Jitka Kmentová: Systém podpory nadání na Gymnáziu Na Zatlance

Úvodní slovo ředitelky školy. Komplexní představení systému podpory nadání na gymnáziu.

Radek Aubrecht: Studentské projektové fórum

Studentské projektové fórum Zatlanka je nesoutěžní přehlídka studentských individuálních a skupinových prací a projektů, kterou naše škola pořádá od roku 2010. Cílem této meziškolní akce je vzájemná inspirace, rozvoj nadaných studentů, rozvoj prezentačních dovedností a snaha poskytnout studentům kvalitní zpětnou vazbu k jejich práci. Odborná porota hodnotí nejen obsah projektu, ale také způsob, jakým byl odprezentován.

Veronika Deketová: Podpora studentů na škole

Jakým způsobem přistupovat ke studentům a podporovat je v jejich aktivitách bývá často diskutovaným tématem, ale málokdy jsou k diskusi přizváni přímo studenti. V rámci mezinárodního dotazníkového šetření jsme se pokusili studentů zeptat, co jim na současném systému podpory chybí, jakou formu podpory by uvítali nebo co se jim na škole naopak osvědčilo. Ráda bych tak kromě svých zkušeností z mezinárodních organizací připojila osobní zkušenosti s GNZ, kdy mi možnost individualizace výuky, ochota školy a větší zodpovědnost za své vlastní vzdělání umožnila dostat se až do mezinárodního kola fyzikální soutěže.

Jan Hanousek: Studentský parlament jako škola ve škole

Když jsem před třemi lety stál u zrodu našeho parlamentu, netušil jsem, co všechno se díky němu budu moct naučit. Základní myšlenka demokratického a otevřeného prostoru pro sdílení nápadů na zlepšení školy se stala základem pro vytvoření inspirujícího prostředí, kde chyby jsou povoleny a které je poháněno čistou vnitřní motivací všech jednotlivých členů. A právě takové prostředí se stalo základem pro získávání zkušeností a dovedností, které dávaly mému studiu na GNZ velmi významnou přidanou hodnotu a díky kterým jsem se posunul ještě mnohem dál, než jsem si při zakládání na š eho parlamentu dokázal představit.

Karolína Berenová: Active Citizens

V Active Citizens jsem již druhým rokem a uvědomuji si jak mě to v každodenním životě ovlivňuje a formuje. Úplně poprvé jsem se začala zabývat klimatickou krizí a přemýšlet nad tím, jak k ní přispívám na konci deváté třídy. Cítím, že od té doby jsem se velmi posunula. Stanovuji si své hodnoty a utvářím si názory za kterými si následně stojím, učím se vyjadřovat své myšlenky, postřehy a sdílet je s ostatními. Snažím se vzdělávat i mimo zdi školy. Zároveň zjišťuji, že environmentální studia by v budoucnu mohla být mým oborem. Tímto vším mě doprovází komunita skvělých lidí, které trápí stejné věci, jsou motivováni a angažují se.

Doporučeno: ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení Lektor: Lektoři NIDV


Žádné komentáře:

Okomentovat