11.10.19

Školské odbory: Výzva k zakládání stávkových výborů

Publikujeme výzvu Českomoravského odborového svazu pracovníků ve školství k zakládání stávkových výborů. Na dnešním jednání Předsednictva Českomoravského odborového svazu pracovníků ve školství bylo vedení svazu zmocněno k vyhlášení stávky v případě, že stanovisko školských odborů k novele nařízení vlády č.341/2017 Sb., resp. k tarifní tabulce pedagogických pracovníků, nebude zohledněno. Požaduje tedy stanovit stupnici platových tarifů tak, že se zvýší o 10 %.


Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

na dnešním jednání Předsednictva ČMOS PŠ bylo vedení svazu zmocněno k vyhlášení stávky v případě, že naše stanovisko k novele nařízení vlády č.341/2017 Sb., resp. k tarifní tabulce pedagogických pracovníků, nebude zohledněno. Požadujeme stanovit stupnici platových tarifů tak, že se zvýší o 10 %.

Naše stanovisko vychází z podkladů MŠMT ČR, z vyjádření a nesystémových kroků ministra Plagy, ze kterých vyplývá, že financování reformy regionálního školství není dostatečně zajištěno. Prostředky určené pro nadtarifní složky platu mají být využity k jiným účelům.

Den stávky se bude odvíjet od data vypořádání připomínkového řízení k novele nařízení vlády s respektem k právním aspektům stávky. O výsledcích dalších jednání Vás budeme průběžně informovat a zveřejňovat je na našich webových stránkách www.skolskeodbory.cz.

POSTUP PŘI ORGANIZACI STÁVKY

Doporučujeme dodržet následující postup:
 • pokud u zaměstnavatele působí základní odborová organizace, svolat členskou schůzi s možnou účastí všech zaměstnanců (ne jen členů odborového svazu) a projednat zapojení školy (školského zařízení) do stávky,
 • pokud u zaměstnavatele nepůsobí odborová organizace, svolá iniciátor stávky shromáždění všech zaměstnanců, kde bude projednáno zapojení do stávky,
 • ustanovit stávkový výbor (tuto funkci může plnit výbor ZOOS) nebo kontaktní osobu; ti budou m. j. podávat potřebné informace zaměstnavateli i účastníkům stávky,
 • oznámit písemně alespoň 3 dny předem zaměstnavateli tyto údaje
  • kdy bude stávka zahájena a dobu jejího předpokládaného trvání,
  • důvody a cíle stávky,
  • jména zástupců stávkového výboru nebo kontaktní osoby, kteří jsou oprávnění zastupovat účastníky stávky,
  • oznámit počet zaměstnanců, kteří se zúčastní stávky,
 • předat zaměstnavateli alespoň den předem jmenný seznam zaměstnanců, kteří se do stávky zapojí,
 • předat zaměstnavateli pro účely řádné výplaty platu jmenný seznam zaměstnanců, kteří se zúčastnili stávky,
 • oznámit písemně bez zbytečného odkladu zaměstnavateli ukončení stávky.
Zaměstnanec se může stávky zúčastnit i v případě, že v dostatečném časovém předstihu svou účast neoznámí.

V případě vyhlášení stávky bude „vzor oznámení zaměstnavateli“ ke stažení na www.skolskeodbory.cz .

Další informace ke stávce naleznete v právním výkladu, který je dostupný na stránkách ČMOS PŠ (https://skolskeodbory.cz/soubory-ke-stazeni/6).

Vedení ČMOS PŠ

V Praze 11. 10. 2019

Žádné komentáře:

Okomentovat