8.10.19

Ústav pro českou literaturu AV ČR: Přepisovat a šířit výslovně zakázáno! Český literární samizdat 1949–1989

Na osmnácti výstavních panelech se mohou zájemci obeznámit s počátky českého samizdatu, s okolnostmi jeho vydávání, mohou nahlédnout do specifických společenských prostředí, v nichž se strojopisná literatura šířila, a podrobněji se seznámit s nejzajímavějšími edicemi a časopisy vycházejícími nejen v Praze či v Brně, ale i mimo obvyklá kulturní centra naší republiky. Výstavní panely jsou k dispozici ke stažení!

Edice Literatura ke stažení se obrací zejména ke školám, knihovnám, muzeím a dalším kulturním, vzdělávacím či paměťovým institucím. Nabízí jim tematické výstavy sloužící k obohacení výuky nebo aktivizaci čtenářů a návštěvníků. K vybraným výstavám přináší edice také doprovodné výukové materiály (didaktické materiály, testy a kvízy korespondující s rámcovými vzdělávacími programy jednotlivých typů škol).

Výstavu si můžete k výše uvedeným účelům bezplatně stáhnout (standardně ve formátu PDF) a instalovat podle svého uvážení, například s doplňkem vlastních trojrozměrných exponátů. Jedinou podmínkou použití výstavy je předání informace o místě a termínu její instalace. O instalaci výstavy nás prosím informujte na e-mailu: vystava@ucl.cas.cz.

V případě zájmu lze objednat sadu digitálně vytištěných panelů za režijní cenu: apostol-plasova@ucl.cas.cz. Podmínky jsou uvedeny individuálně u jednotlivých výstav.

Autorky: Alena Přibáňová a Andrea Vítová

Grafické zpracování:
Stará škola

Ke stažení:

Žádné komentáře:

Okomentovat