17.10.19

Spolek Pedagogická komora upozorňuje na zavádějící údaje v dopise provozovatelů dětských skupin premiérovi

Vedení spolku Pedagogická komora, považuje reakci Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí za neadekvátní, protože ředitelky mateřských škol ve svém otevřeném dopise nekritizují dětské skupiny, jejich provozovatele ani Ministerstvo práce a sociálních věcí. Pouze upozorňují na skutečnost, že mateřské školy v současnosti navštěvuje 45000 dětí do tří let a že podmínky pro tyto děti neodpovídají podmínkám, které byly nastaveny pro dětské skupiny.

Daniela Celerýnová, předsedkyně Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí, z. s., zaslala 14. 10. 2019 premiérovi a poslancům dopis, v němž reaguje na Otevřený dopis ředitelek mateřských škol k situaci v předškolním vzdělávání ze dne 30. 9. 2019, který podepsalo více než 500 ředitelek samostatných mateřských škol.

Vedení spolku Pedagogická komora, považuje tuto reakci za neadekvátní, protože ředitelky mateřských škol ve svém otevřeném dopise nikterak nekritizují dětské skupiny, jejich provozovatele ani Ministerstvo práce a sociálních věcí. Pouze upozorňují na skutečnost, že mateřské školy v současnosti navštěvuje 45 000 dětí do tří let a že podmínky pro tyto děti neodpovídají podmínkám, které byly nastaveny pro dětské skupiny. Ředitelky mateřských škol rozhodně neusilují o to, aby se podmínky v dětských skupinách zhoršily, ale naopak navrhují, aby se zlepšily podmínky pro dvouleté děti v mateřských školách.

„Považuji reakci paní předsedkyně Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí za přinejmenším nešťastnou,“ říká Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora, „myslím si, že nepochopila, o co ředitelkám mateřských škol ve skutečnosti jde.“

Pedagogická komora již před rokem oslovila ministra školství Roberta Plagu, předsedu vlády Andreje Babiše a ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou, aby bylo předškolní vzdělávání pojato koncepčně a komplexně.

„Navrhli jsme při osobních jednáních s ministry a předsedou vlády, aby byla zřízena meziresortní pracovní skupina, v níž by zasedli k jednomu stolu zástupci sekce mateřských škol v Pedagogické komoře, zřizovatelů dětských skupin i dalších organizací, které se věnují předškolnímu vzdělávání a péči o nejmladší děti,“ upozorňuje Janek Wagner, viceprezident Pedagogické komory, „bohužel se tak doposud nestalo, což přináší řadu problémů, na které upozorňují ředitelky mateřinek ve svém dopise premiérovi.“

Pro děti stejného věku je třeba zajistit stejné podmínky. Nemělo by hrát roli, který druh zařízení navštěvují. Ať už je to dětská skupina, nebo mateřská škola, je nutné, aby v nich bylo o děti kvalitně postaráno, aby jejich pracovníci nebyli přetěžováni a aby všichni byli spokojení (rodiče, učitelky, ředitelky, chůvy i další zaměstnanci, a především děti).

Jelikož dopis předsedkyně Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí Daniely Celerýnové obsahuje řadu nepřesností, uvádíme je na pravou míru, aby nebyli politici, novináři ani široká veřejnost uvedeni v omyl. Vedení Pedagogické komory by ocenilo, kdyby debata pokračovala věcně a byla založena na ověřených faktech. Reakci provozovatelů dětských skupin považujeme za zbytečně vyhrocenou.

Komentář k jednotlivým bodům reakce Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí
Žádné komentáře:

Okomentovat