12.10.19

Radko Sáblík: České školství: Komenský už na všechno odpověděl

Fotbalu a školství rozumí každý, říká se. Nejsem si jistý jedním ani druhým. Faktem však je, že české školství má na co navazovat. Zatímco dnes se obdivně koukáme přes hranice a hledáme inspiraci, byl to jeden z českých velikánů, který již bezmála před čtyřmi sty roky položil základy k modernímu školství. Zatímco my později jeho ideje trochu opustili ve stylu habsburské akurátnosti, jinde na světě má stále následovníky.


Z článku v MF DNES vybíráme:

* „Všeliké kvaltování toliko pro hovada dobré jest.“

Různé výzkumy prokazují, že tři roky po maturitě si jedinec pamatuje pouze dva až pět procent informací, které mu vyučující poskytli a které ho pod hrozbou sankcí donutili se krátkodobě našprtat. Kvaltujeme, abychom naplnili Rámcové vzdělávací programy, které jsme většinově nepochopili a ve Školních vzdělávacích programech ještě více zaplevelili nepodstatnými informacemi předávanými bez souvislostí, vytrženými z kontextu a které tedy jsou i obtížně srozumitelné a pochopitelné.

Přitom jiné výzkumy nám zase říkají, že pokud nepracujeme s nějakou informací minimálně šestkrát, uloží se jen do krátkodobé paměti a po čase vymizí jak pára nad hrncem.

* „Jediným učitelem hodným toho jména jest ten, který vzbuzuje ducha svobodného přemýšlení a vyvinuje cit osobní odpovědnosti.“

Skvělá definice učitele, která by měla být vytesána do kamene nad každým průčelím školy a v podobě poutače stát na každé katedře, aby všem pedagogům stále připomínala smysl jejich práce.

Poslání školství se dá shrnout do jednoho souvětí: Naučme žáky a studenty se učit a naučme je myslet. Vše další je podružné. Nebo by mělo být podpůrným prostředkem k dosažení hlavního cíle. Já svým studentům na naší škole neustále opakuji, že musí převzít zodpovědnost za své vzdělávání. Rovněž se jim snažím dávat důvěru, ale spolu s tím jim dávám zodpovědnost, například když zastupují školu v jednání se sociálními partnery, vedou pracovní týmy či organizují různé školní akce.

1 komentář:

Nicka Pytlik řekl(a)...

svým studentům na naší škole neustále opakuji, že musí převzít zodpovědnost za své vzdělávání

Tedy pytlici tak nějak nepobírají, proč by žáci měli přebírat něco, co mají od jaktěživa?
A od koho by tu odpovědnost měli převzít? Od pošťáka? Jako balík na dobírku? Nebo, že by si tu odpovědnost vyzvedli třeba v Alza boxu na ministerstvem školství zaslaný kód?

Okomentovat