1.10.19

Pedagogická komora: Školy by neměly přistoupit na sčítání romských žáků pro MŠMT

Ministerstvo školství chce od ředitelů škol, aby vykázali počet romských žáků k 30. září 2019. Vedení Pedagogické komory, z.s., nesouhlasí s metodikou MŠMT a doporučuje všem školám, aby uváděly vždy nulu.

„Jedná se o čistě formální úkon, protože ministerstvo na základě vykázaného počtu romských žáků škole žádnou cílenou podporu neposkytuje,“ upozorňuje prezident Pedagogické komory Radek Sárközi, „pouze tyto údaje přeposílá Výboru ministrů Rady Evropy, to je vše.“

Náměstek MŠMT Václav Pícl žádá prostřednictvím dopisu ředitele mateřských, základních a středních škol, aby „kvalifikovaně odhadli počet romských žáků“. Za tímto účelem zformulovali ministerští úředníci následující definici:

„...za Roma je označen takový jedinec, který se za něj sám považuje, aniž by se nutně k této příslušnosti za všech okolností hlásil, a/nebo je za něj považován významnou částí svého okolí na základě skutečných či domnělých (antropologických, kulturních nebo sociálních) indikátorů.

„Třídní učitelé nemají právo ptát se přímo dětí, zda se považují za Romy,“ říká speciální pedagožka Jana Karvaiová, „první polovina ministerské metodiky je tudíž nepoužitelná, myslím si, že je dokonce v rozporu s GDPR, protože by k tomu musel dát souhlas zákonný zástupce žáka.“ Druhá část definice romského žáka zase působí až rasisticky.


Ministerstvo školství reagovalo na prohraný soud ve známé kauze „D. H. a ostatní proti České republice“, která se týkala neoprávněného zařazení několika romských žáků (v době soudního řízení již dospělých osob) do zvláštní školy, čistě formálně. V roce 2016 byla nařízením ministryně školství Kateřiny Valachové zrušena příloha rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, podle které byli vzděláváni žáci s lehkým mentálním postižením ve speciálních školách a třídách. Kvůli této změně přišli tito žáci o zvýšený počet hodin pracovního vyučování. Na druhém stupni ZŠ byl rámcový učební plán zredukován z 20 hodin na 3 hodiny, což je pouze jedna hodina týdně v průběhu tří let (namísto původních pěti hodin týdně po dobu čtyř let). Na prvním stupni ZŠ došlo u pracovního vyučování ke snížení z 15 hodin na pouhých 5 hodin. Všichni žáci bez rozdílu se nyní formálně učí podle jednotného RVP ZV, ale ve skutečnosti mají některé děti redukovány povinné očekávané výstupy, výjimečně je jim odpuštěn druhý cizí jazyk.

Kateřina Valachová prosadila novelu školského zákona, která školám vnutila podobu inkluze, na kterou většina učitelů nebyla (a stále není) připravena. Speciální školy a třídy jsou od té doby nově označovány jako školy a třídy zřízené podle §16 odst. 9 školského zákona“. Zároveň podepsala vyhlášku o společném vzdělávání, která se v praxi neosvědčila a musela být několikrát novelizována.

„Další novela inkluzivní vyhlášky je připravena, ale její účinnost byla současným ministrem školství Robertem Plagou opakovaně odložena kvůli stížnostem Nadace OSF a ombudsmanky k evropským orgánům,“ říká Radek Sárközi, „není tudíž jasné, kdy, v jaké podobě a zda vůbec vstoupí v platnost.“ Novela vyhlášky č. 27/2016 měla být původně účinná od 1. října 2019. Pedagogická komora se na přípravě změn podílela v rámci pracovní skupiny ministerstva školství, ta ale byla svolána naposledy na jaře roku 2018.

„Novela prošla oficiálním připomínkovým řízením i vládou, ale od té doby nemáme žádné informace z ministerstva školství, jaký bude její další osud,“ dodává Radek Sárközi, „na základě žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím jsme alespoň získali texty stížností k Výboru ministrů Rady Evropy na některé pasáže této vyhlášky, a to včetně reakce ministra Plagy.“ Obdržené informace byly zveřejněny na internetových stránkách www.pedagogicka-komora.cz.

Důsledkem špatně nastavené inkluze je, že postupně zanikají speciální třídy i celé speciální školy. Žáky se závažnými diagnózami nevzdělávají speciální pedagogové v málopočetných třídách, ale jsou zařazováni do běžných tříd, kde je na 30 žáků jen jeden učitel (většinou bez vzdělání v oblasti speciální pedagogiky). Učiteli má pomáhat asistent pedagoga, který ovšem obvykle nemá vysokoškolské vzdělání. Dochází tak k deprofesionalizaci výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a k výraznému snížení kvality vzdělávání v celé třídě.


„Tato opatření romským žákům nijak nepomohla, protože jsou čistě formální,“ myslí si viceprezident Pedagogické komory Janek Wagner, „naopak poškozují kvalitu vzdělávání jako celku a vedou k přetěžování učitelů novými povinnostmi, které jsou nad jejich síly.“ Za tuto práci navíc nedostávají učitelé nic zaplaceno. Školy i poradenská pracoviště naopak zavalilo ministerstvo školství novou administrativou spojenou s přiznáváním tzv. podpůrných opatření.

Předpokládalo se, že náklady na společné vzdělávání budou činit jednu až dvě miliardy korun ročně, v roce 2019 ale dosáhnou sedmi miliard. Jedná se o finance na podpůrná opatření, v nichž nejsou zahrnuty další miliardy korun z evropských fondů. Tyto prostředky investované do nefunkčního systému jsou ovšem vynakládány naprosto neefektivně.

„Pedagogická komora usiluje o novelizaci školského zákona,“ dodává Jana Karvaiová, „ale když se kosmetické změny v jedné vyhlášce táhnou skoro dva roky, obávám se, že napravit chyby v nastavení společného vzdělávání bude běh na velmi dlouhou trať.“


Zdroje informací:

41 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Pytlici citují:
"Sortýrovat děti podle domnělých znaků je prasárna nejhrubšího zrna! Luděk Blaha"

Pytlici na vlastní oči viděli v jakémsi televizním zpravodajství, jak jakási odbornice patrně na etnika před kamerou posuzovala zastoupení domnělých romčat v kolektivu podle fotografie třídy!!! Slovem prasárna...
Už padla žaloba?

Ivo Mádr řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Ivo Mádr řekl(a)...

Sčítání kohokoliv (bílý, žlutý, černý, oranžový,..) je evidentně za hranou. Takto lidi třídit nelze. Jakékoliv seznamy jsou "prasárna" na n-tou. Naposledy se takto třídilo v Protektorátu Čechy a Morava a všichni víme, jak to nakonec dopadlo

Nicka Pytlik řekl(a)...

Jakékoliv seznamy

Jmenovité seznamy se nevykazují. To by tak ještě chybělo!
Tím se také ti "ochránci" lidských práv zaštiťují.
Že ale požadují, aby byly děti rozlišovány podle jakýchsi domnělých znaků, tedy vzhledu především, jim kupodivu nevadí. Pokrytectví vpravdě bezbřehé. Fůůůůůj!

Petr řekl(a)...

Reakce jako obvykle zcela mimo realitu, ale co by taky mohl člověk čekat od spolků typu Pedagogická komora.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Reakce pane Petře zcela adekvátní.
1/ani omylem nechci na tuhle hru přistoupit. pokud chce někdo něco takového zjistit, pak má oslovit přímo aktéry . tedy rodiče a zákonné zástupce daných dětí. To by pak bylo jiné kafe.
2/metodu kvalifikovaných odhadů odsuzují i organizace jako AI nebo OSF, nebo ji považují za nejméně vhodnou
3/kvalifikované odhady jsou stále jen odhady. Bohužel, tato čísla se pak posílají Výboru ministrů Rady Evropy a ti z toho vyvozují důsledky vůči ČR. A to je průser.
5/kde kdo ví (a určitě třeba bývalý ministr Štech), že třeba Franci nejenže nevzdělává romskděti dost kvalitně (nemají tam sice zvláštní školy, ale státní školy plné imigrantů jsou super:() , oni tam ve velkém procentu ani do školy vůbec nechodí. Ž e to nikomu nevadí je mi totální záhadou.
A teď vy Petře.

Eva Adamová řekl(a)...

Co to melete.

Jediná nepodpásová cesta zařazení žáka do škatulky Rom je dotaz směřovaný k jeho rodičům, protože ptát se žáka, zda se považuje za Roma, je úplná zhovadilost. No a, aby nedocházelo k diskriminaci měl by tento dotaz směřovat úplně ke všem rodičům. Vždyť on nakonec ředitel také nemůže znát všechny rodiče. A co kdyby nedejbože nějaké Romátko, které jako Romátko nevypadá, vynechal, že? Dovedete si ale představit to pozdvižení na vsi, kdyby ředitel tuto jedinou možnou nepodpásovou cestu skutečně použil?

Ať ministerstvo i se svou metodikou do pyhele.

Petr řekl(a)...

To, co navrhujete, nedává smysl z jednoduchého důvodu: takhle přece skupinové předsudky nefungují. Pokud jsou romští žáci diskriminováni ve vzdělávacím systému (nebo Romové obecně i v dalších oblastech života), tak pravděpodobně ne proto, že se za Romy samy považují. Diskriminaci čelí proto, že je za Romy považuje někdo vnější na základě nějakých konvenčních znaků. Viz známé případy, kdy paní shání podnájem a všechno jde skvěle až do chvíle, než se ukáže, že se jmenuje Horváthová, nebo nejpozději až přijde podepsat smlouvu. Jestli se cítí jako Romka, nebo ne, je v tu chvíli irelevantní. Každý ředitel i učitel samozřejmě umí docela dobře odhadnout, kolik má ve škole/třídě dětí, které by mohly být považovány za Romy. Ano, je to nepřesné, ale o 100% přesnost tady přece nejde - není to proboha žádné sčítání jednotlivců, ale celkové odhady za školu, nic víc. Jen vymýšlíte pohodlné výmluvy, proč by se o to stát neměl zajímat. Ale stát se o to holt zajímat má.

Petr řekl(a)...

Jak se Francie potýká se svými etnickými a sociálními problémy, není nezajímavé, ale situaci u nás to nijak vyřešit nepomůže. Tady přece nejde o nějaký rozsudek, ale o to, jak bude vypadat tahle společnost za 10, 20, 30 let. Zavíráním očí před problémy většina problémů nejen že nezmizí, ale některé mají občas tendenci přerůst do obludných rozměrů.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Jo jasně. jak bude vypadat tahle společnost. Takže my jim pomůžeme tím, že je budeme odhadovat. Aha. To je skoro na nobelovku.
A co když bylo i pro ty romské děti lepší být ve zvláštní než nikde?¨
A co když je pro některé lepší učit se podle minimálních výstupů?
Co nám řeknou výstupy kvalifikovaných odhadů? Tedy kromě nějakých nic neříkajících čísel. Že to vzdělání je dneska lepší nebo horší? Jak se to z čísla pozná? Protože asi o tu kvalitu jde nejvíc ne?

Petr řekl(a)...

No, konečně jste to napsala na rovinu. Vám nevadí to sčítání, to vám je ve skutečnosti nejspíš úplně jedno a všechny ty blbé kecy o protektorátu a důstojnosti jsou opravdu jen kecy. Vám vadí, že by někdo s těmi odhady mohl třeba přispět do úvah o speciálních školách. A o speciálním školství se nesmí přece debatovat, protože to je naše rodinné stříbro, na které se jezdí dívat celý svět. A krom toho vás živí. Tak jo.

E.Kocourek řekl(a)...

Ano, je to nepřesné, ale o 100% přesnost tady přece nejde

Nejde-li o přesnost, pak je zcela správné doporučení komorníků - vykázat nulu. Pokud se to vrchnosti nelíbí, ať si cikány spočítá sama. ////

Pokud by měla být dosažena jakási takási "přesnost" nebo alespoň přezkoumatelnost vykázaných hausnumer, samozřejmě by se musely dělat jmenné seznamy. ////

A o co tedy jde, když ne o přesnost? Přece o obvyklou ministerskou buzeraci. ////

E.Kocourek řekl(a)...

Viz známé případy, kdy paní shání podnájem

Chápu-li správně pana Petra, jmenuje-li se paní Horváthová, měla by z toho titulu rovnou mít nárok získat jakýkoli podnájem si bude přát. A nejspíš i cokoli jiného. ////

Zdeněk Bělecký řekl(a)...

"...na základě skutečných či domnělých (antropologických, kulturních nebo sociálních) indikátorů..."

Prosím autory a zastánce tohoto vykazování o ty indikátory (aspoň tři z každé skupiny), děkuji.

E.Kocourek řekl(a)...

za Roma je označen takový jedinec, který (...) je za něj považován významnou částí svého okolí

Má český učitel povinnost vědět, kdo z jeho žáků koho považuje za Roma? A pokud to náhodou ví, má povinnost to sdělovat někomu jinému? ////

Opět mi z toho vychází, že nulové doporučení komorníků je správné. ////

Petr řekl(a)...

Prosím vás, přihlaste se všichni, kdo chcete tvrdit, že když jdete po ulici a potkáte cikána, tak ho nejen jako cikána nerozpoznáte a navíc by vás to ani nenapadlo, protože i při zběžném kontaktu každého posuzujete striktně jako individuum a ani podvědomě ho nepřiřazujete do žádné skupiny. Dělat ze sebe úplně blbý vám teda nejde.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Ne Petře, mě speciální školství již 3 roky neživí. A i kdyby nebylo, tak stále budu mít dost práce.
Vaše průhledná manipulace s mými slovy je trapná. Mě jde a vždy šlo o děti. Sčítání mi vadí. Protože bych se nechtěla dočkat toho, že se budou mezi zaměstnanci dělat kvalifikované odhady levičáků nebo příznivců Zemana.
Speciální školství je velice přínosná věc. o tom bez diskuze. Ať si vy o tom myslíte,co chcete.Vy o to, asi víte houby.

Jana Karvaiová řekl(a)...

No Peťane, když už jsme u těch odhadů: před lety, když tohle divadélko začínalo, jsme museli vykázat počty. A pak cca za dva měsíce se k nám vydala kohorta ministerská s tím, že máme okamžitě vypadnout ze tříd a oni si to po nás přepočítají. Víte, že to nakonec byla sranda? Tak např. započítali chlapce, co právě prožíval "emo" období. Obarven na ryzí černou. zato rezatou Romku nepoznali. No prostě kvalifikovaní odborníci na slovo vzatí.
jsme se fakt bavili.

Petr řekl(a)...

Děkuji velice za dovysvětlení, je to opravdu přesvědčivé.

Mimochodem, o té "rezavé Romce" jste na škole věděli, že je Romka, na základě oficiálního prohlášení jejích zákonných zástupců? Možná teda jste hloupější, než vypadáte.

E.Kocourek řekl(a)...

Na rozdíl od pana Petra vnímám jakýsi rozdíl mezi mým ryze osobním rozpoznáváním osob a vyplňováním ministerských výkazů. ////

Dělat děsně chytrýho jde panu Petrovi dobře ... ////

Jana Karvaiová řekl(a)...

Mýlíte se, já jsem úplně,ale úplně blbá. ještě víc než vypadám.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Ona Romka vlastně ani nebyla Romka. Ona o své rodině mluvila jako o ciganech. zpívali cigánský písně a tačili cigánský tance,- Taky vařili cigánský jídla, jako třeba goji.

Petr řekl(a)...

No, myslím, že další debata není nutná. Závěr o validitě "argumentů", že ve škole neexistuje lokální znalost o tom, kdo je a kdo není Rom/cikán, ať si udělá každý sám.

Zdeněk Bělecký řekl(a)...

MŠMT ve svém oficiálním návodu odkazuje na antropologické, kulturní a sociální indikátory, které pravděpodobně neexistují. Slušně a věcně jsem poprosil o uvedení příkladů a předem jsem za ně poděkoval, ovšem odpovědi jsem se nedočkal, a to nejen v této debatě, ale nikdy. Na sprosté výlevy zvědavý opravdu nejsem.

Eva Adamová řekl(a)...

"Diskriminaci čelí proto, že je za Romy považuje někdo vnější na základě nějakých konvenčních znaků." píše Petr

"Za Roma považujeme takového jedince, který ... a/nebo je za Roma považován významnou částí svého okolí na základě skutečných či domnělých (antropologických, kulturních nebo sociálních) indikátorů ." se píše v metodice

Tak to je fakt komedie. Možná by pane Petře bylo dobré, kdybyste někdy popřemýšlel nad tím, co vlastně píšete.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Takže pitoreskní příběh o tom, kterak rasisti bojují proti diskriminaci.
Je až úsměvné, jak se lehkoživní bojovníci za práva snaží tuhle prasárnu vokecat, seč jim jejich omezenost dovolí.

poste.restante řekl(a)...

Obvinit nepřímo člověka, který se vzděláváním Romů i neromů, hendikepovaných jak mentálně, tak třeba "jen" sociálně, z upřednostňování vlastních zájmů a z latentního rasismu je opravdu hodně, hodně hloupé a hodně trapné, pane Petře.
Vy asi opravdu o práci učitelů ve speckách a o jejich pracovních a třeba i platových podmínkách moc nevíte.
Hlavně že víte, že započítání například potomků kubánských imigrantů mezi Romy, Romům opravdu velice pomůže.

L.snirch řekl(a)...

Skromný dotaz, protože váhám a jsem na rozpacích.
Je prosím výše uvedená metodika použitelná i na identifikaci rasistů, tedy zda definice
"„...rasistou je označen takový jedinec, který se za něj sám považuje, aniž by se nutně k této příslušnosti za všech okolností hlásil, a/nebo je za něj považován významnou částí svého okolí na základě skutečných či domnělých indikátorů.“ je platná?
Pochopitelně nejde o jmenovité seznamy, jen o odhady. Vidím pak v této obecné definici obrovské možnosti společenského využití.

Radek Sárközi řekl(a)...

Přečtete si prosím dobře tu tiskovou zprávu Pedagogické komory. Kritizuje se v ní, že přestože MŠMT sbírá data o počtu romských žáků, nevyužívá je k tomu, aby daným školám pomohlo a poskytlo jim cílenou podporu. Jen ta data shromažďuje a přeposílá je evropským orgánům. Nic víc. Takže údaje o počtu romských žáků ve školách se sbírají úplně zbytečně...

Petr řekl(a)...

Zbytečné debaty. Podstata sporu je jednoduchá: vy tvrdíte, že v situaci, kdy přetrvává riziko diskriminace na základě domnělé příslušnosti žáků k romskému etniku, má stát strčit hlavu do písku a dělat že problém není. Protože není možné stanovit přesnou definici toho, kdo je Rom.

Já tvrdím, že odpovědně se chovající stát by se měl snažit aspoň odhadnout, jak velký ten problém může být, a snažit se ho řešit. A že žádnou přesnou definici k tomu nepotřebuje, protože ani diskriminace se neděje na základě přesné definice, ale na základě toho, že vás jako Roma někdo vyhodnotí podle typických vnějších znaků, na kterých v našem kulturním okruhu panuje základní shoda (tmavá pleť, uhlově černé vlasy, temperamentní povaha, hrubší hlas, hovoří směsicí češtiny a romětiny, hudební talent atd.).

Petr řekl(a)...

Že by ministerstvo mohlo na základě odhadů poskytovat školám cílenou podporu, je zajímavá myšlenka (bez ironie), ale asi by to potřebovalo hodně domyslet. Mimochodem, pokud vím, ministerstvo něco takového dělávalo prostřednictvím zvláštních rozvojových programů, upřímně netuším, zda ještě fungují, nebo byly nějak transformovány.

I když na ty odhady nejsou vázané žádné zvláštní podpůrné nástroje, neznamená to přece, že nemají žádný smysl. Indikují přinejmenším, jak se situace pod vlivem nějakých opatření mění (nebo zůstává stejná). Stát sbírá tisíce údajů o různých věcech, aniž by všechny z nich nutně využíval k přímé intervenci. To přece ani nejde...

Nicka Pytlik řekl(a)...

přetrvává riziko diskriminace na základě domnělé příslušnosti žáků k romskému etniku

V které škole konkrétně a jakou formou k té diskriminaci dochází?
Existuje obdobné riziko i směrem k nějakému jinému etniku?

poste.restante řekl(a)...

Já tvrdím, že odpovědně se chovající stát by se měl snažit aspoň odhadnout, jak velký ten problém může být, a snažit se ho řešit.
Jste tak naivní, nebo to jen hrajete?
Vy si snad myslíte, že údaje o počtu domnělých Romů chce stát využívat k "odhadu velikosti problému"?
Kde jste byl posledních 20 let?
Jediný důvod, proč jsou tyto informace "odhadovány" je ten, abychom mohli "nahoru" nahlásit, jak "úspěšně řešíme" "diskriminaci Romů v přístupu ke vzdělání".
Protože pár vychytralců se rozhodlo vysoudit na svém státu nějaké odškodné a protože pár tisícovek "lehkoživků" si z prefabrikace tohoto "problému" učinilo živnost.

A že žádnou přesnou definici k tomu nepotřebuje, protože ani diskriminace se neděje na základě přesné definice, ale na základě toho, že vás jako Roma někdo vyhodnotí podle typických vnějších znaků, ...
To si ale pletete problematiku, nebo server. Tady se bavíme nikoliv o dozajista existující osobní diskriminaci či antipatii, či přímo rasismu jednotlivců, ale o školství.
A o naprosto hovadském počítání lidí podle nějakých kritérií, či "metodiky".
Smíme takto počítat také židy? Muslimy? Ukrajince? Mongoly?
Dozajista by přece i v jejich případě bylo dobré "odhadnout, jak velký může být problém třeba s integrací dětí přistěhovalců", nebo snad ne?
Tak jak to, že to neděláme?


Že by ministerstvo mohlo na základě odhadů poskytovat školám cílenou podporu, je zajímavá myšlenka (bez ironie), ale asi by to potřebovalo hodně domyslet.
Vskutku "zajímavá myšlenka".
A nemělo by se tedy ministerstvo primárně zaměřit na tuto myšlenku?
Když tedy, podle Vás, chce "řešit problém"?

I když na ty odhady nejsou vázané žádné zvláštní podpůrné nástroje, neznamená to přece, že nemají žádný smysl.
Nemají. Kromě toho, který už jsem uvedl.
Pokud víte o jiném, napište ho sem, anebo se už konečně probuďte.

Indikují přinejmenším, jak se situace pod vlivem nějakých opatření mění (nebo zůstává stejná).
Jaká situace? V čem? Jakých opatření? Vy o nich víte, nebo jen sníte?
Jediné, co se "zjišťuje" jsou "odhadnuté počty".
Jo a taky se odhaduje třeba procento negramotných v populaci.
A víte co? Navzdory "opatřením" a "aktivitám" procento negramotných roste.

Stát sbírá tisíce údajů o různých věcech, aniž by všechny z nich nutně využíval k přímé intervenci. To přece ani nejde...
No když myslíte, že je to tak v pořádku...
Otravovat lidi a plýtvat jejich časem k zjišťování údajů, které pak ani nikdo nevyužije...
Určitě Vám pak ale nebude vadit, kdybyste mohl tedy uvést několik základních údajů o sobě?
Věk, délka praxe ve školství, dosažené vzdělání, IQ, výšku, hmotnost, velikost bot, sexuální orientaci a věk partnera?
A pokud je nesdělíte, nebude Vám vadit, když tyto údaje odhadnu na základě "domnělých indikátorů"?
Nebojte, slibuji, že nijak intervenovat nebudu.
Jde mi jen o to, abych si udělal představu o velikosti problému.
Proto údaje o Vás a dalších diskutujících chci jen sumarizovat a teprve potom navrhnu nějakou tu strategii.

Jana Karvaiová řekl(a)...

….že vás jako Roma někdo vyhodnotí podle typických vnějších znaků, na kterých v našem kulturním okruhu panuje základní shoda (tmavá pleť, uhlově černé vlasy, temperamentní povaha, hrubší hlas, hovoří směsicí češtiny a romětiny, hudební talent atd.). …
Právě jste předvedl tak neskutečnou neznalost romského etnika, až to práská dveřmi.

Celá ta ministerská opičárna je devotní chování vůči rozsudku DH.Data se jen zneužívají, nevyužívají. Data např. kladná - tedy, zda se nějak posunul vzdělávací potenciál romských žáků - to se nezjišťuje (myšleno jestli se zvýšily počty maturujících nebo vysokoškolsky vzdělaných). Metodika by mohla být asi stejná. Takže stále tu visí ta stejná otázka - k čemu dobrému!!! to slouží?. K ničemu. Tečka

Můžeme mít tisíce rozvojových programů, které budou jen programy, pokud se do nich nezapojí romská populace dobrovolně a s chutí. ze zkušenosti vím, že i když má dítě PO v podobě doučování, které rodiče podepsali a souhlasili s ním, tak dítě nechodí. A není boha, jak to změnit.Třeba loni, žák vycházel z osmičky. Dotaz na rodiče: nechcete ho nechat chodit i do devítky? Ne. Tečka.

Teď budete argumentovat, jak jsme poznali, že šlo o romské žáky. Sami o sobě tak mluví. Nic víc za tím nehledejte.Ale vykazovat je nebudeme.je to totiž proti našemu svědomí a přesvědčení.

Petr řekl(a)...

No, zpětně je vidět, že ve Štrasburku rozhodli správně.

Země, která si místo přiznání problému a snahy s ním něco dělat, radši bude lhát do kapsy, si nic jiného nezaslouží.

Ygrain řekl(a)...

Epic fail, Petře. Diskutující netvrdí, že problém neexistuje, ale že toto není řešení, a že nálepkování žáků bez jejich vědomí (a bez vědomí a souhlasu jejich zákonných zástupců) je nemorální.

Pokud by se měl problém skutečně řešit, pak ne na základě odhadovaného romství, ale tvrdých dat - kolik má škola dětí ze sociálně vyloučeného prostředí, jejichž vzdělání tím trpí. Na základě toho pak školu podpořit financemi, sociálními pracovníky, zvláštními pedagogy, psychology atd.

Datel řekl(a)...

A to jako proč správně? Prostudoval jste si rozsudek? Co o tom přesně víte?

Radek Sárközi řekl(a)...

Rozsudek toto vůbec neřeší, doporučuji všem lidem z neziskovek, ať si ho přečtou...

poste.restante řekl(a)...

Diskutující netvrdí, že problém neexistuje, ale že toto není řešení, a že nálepkování žáků bez jejich vědomí (a bez vědomí a souhlasu jejich zákonných zástupců) je nemorální.
AMEN
A díky, Ygrain

Jana Karvaiová řekl(a)...

https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/DISKRIMINACE/aktuality/Rozsudek-ESLP.pdf
Zde rozsudek.

Ivo Mádr řekl(a)...

Ygrain

Souhlas. V sociálně vyloučených lokalitách nežijí jen Romové. Pan Petr tedy má přímou povinnost hájit všechny! Tedy ty bílé, fialové, černé, žluté,...Jinak to zavání rasismem naruby.
V současnosti vůbec neregistruji ve škole, na ulici,.. jinou rasu. Pane Petře, člověk jako člověk, nebo snad ne?

Okomentovat