3.10.19

Otevřený dopis ředitelek mateřských škol premiérovi k situaci v předškolním vzdělávání

Z otevřeného dopisu vybíráme: "Vážený pane premiére, oslovujeme přímo Vás, neboť výše popsané problémy se netýkají pouze ministerstva školství, ale rovněž ministerstva práce a sociálních věcí nebo ministerstva financí. Měla by je řešit vláda jako celek. Velmi bychom ocenily, kdybyste si našel čas a osobně se s námi setkal, abychom mohli společně prodiskutovat možnosti, jak výše uvedené problémy vyřešit a v jakém časovém horizontu by bylo možné prosadit jednotlivé pozitivní změny v předškolním vzdělávání. Děláme to především pro děti."


Podpisový formulář, otevřený dopis online.

Ing. Andrej Babiš
(předseda vlády České republiky)
premier@vlada.cz

Úřad vlády České republiky
nábřeží Edvarda Beneše 4
Praha 1 - Malá Strana
PSČ 118 01
posta@vlada.cz

Otevřený dopis ředitelek mateřských škol k situaci v předškolním vzdělávání

Vážený pane premiére,

jsme ředitelky mateřských škol. Řídíme školy tak, aby v nich vše dobře fungovalo a aby byly spokojené děti i jejich rodiče. Máme svou práci rády a snažíme se zvládnout všechny povinnosti a nároky, které jsou na nás kladeny. Přesto se skoro denně musíme potýkat s problémy, jejichž příčinou je špatné systémové nastavení ze strany státu. Očekávaly jsme, že vláda tyto závažné problémy začne řešit, ale ke zlepšení situace v oblasti předškolního vzdělávání bohužel nedochází. Proto jsme se rozhodly zaslat Vám tento otevřený dopis, jehož prostřednictvím chceme upozornit na největší problémy mateřských škol. Předškolní vzdělávání je bohužel na okraji zájmu politiků, i když je předškolní věk podle výzkumů klíčovým obdobím pro kvalitu dalšího života člověka. Myslíme si, že by se postavení mateřských škol a jejich pracovníků mělo výrazně zlepšit. Toto pojmenování hlavních problémů považujeme za první impuls. Následovat ovšem musí konkrétní kroky vlády, které podmínky v mateřských školách posunou pozitivním směrem.

Úvodem bychom chtěly poděkovat všem politikům, kteří se podíleli na schválení novely školského zákona ohledně zrušení garance míst pro všechny dvouleté děti v mateřských školách. Tato změna umožnila zachování existence mikrojeslí a dětských skupin, které již navštěvuje více než 14 000 dětí, i jejich další rozvoj. Zároveň je ale nutné nastavit adekvátní podmínky pro dvouleté děti v mateřských školách, které navštěvuje 45 000 dětí do tří let. V dětských skupinách, které jsou financovány ministerstvem práce a sociálních věcí prostřednictvím evropských fondů, je nejvýše 12 dětí na jednu chůvu a maximální počet činí 24 dětí (mohou o ně pečovat až 3 osoby). Oproti tomu v mateřských školách, které jsou financovány ministerstvem školství ze státního rozpočtu, je až 28 dětí ve třídě na jednu učitelku (dvě učitelky se překrývají pouze na 2,5 hodiny denně). MPSV navíc předložilo novelu příslušného zákona, podle níž může být v dětské skupině (jeslích) maximálně 8 dětí na jednu pečující osobu, což je výrazný rozdíl v neprospěch mateřských škol. Navrhujeme, aby vláda nastavila pro všechny děti v předškolních zařízeních stejné podmínky, ať navštěvují dětskou skupinu, nebo mateřskou školu, a to podle současných pravidel pro dětské skupiny (tedy minimálně 2 dospělé osoby od 12 dětí ve třídě, a to po celou provozní dobu organizace).

Česká republika se může inspirovat na Slovensku, kde je zákonem stanoveno, že nejvyšší počet dětí ve třídě mateřské školy pro tří až čtyřleté děti činí 20. Tamější vyhláška dále určuje, že ve třídě může být maximálně 10 dětí do tří let.

Zrušením garance pro všechny dvouleté děti v mateřských školách stát ušetřil miliardy korun. Tyto prostředky by měly být investovány do předškolního vzdělání, které je u nás oproti ostatním státům Evropské unie nejvíce podfinancované ze všech stupňů vzdělávání. Bohužel se tak nestalo a na mateřských školách se stále šetří. Například platy učitelek mateřských škol jsou výrazně nižší, než je průměrná mzda v České republice (tarifní část platu začínající učitelky v mateřské škole činí v 8. platové třídě pouhých 21 840 Kč hrubého měsíčně).

Dalším závažným problémem je nedocenění náročné práce ředitelek samostatných mateřských škol, kterých je více než 2 500. Zatímco ředitelé základních škol jsou obvykle zařazeni do 13. platové třídy, většina ředitelek MŠ pobírá pouze 10. platovou třídu. Na rozdíl od ředitelů ZŠ nemáme zpravidla k ruce administrativního pracovníka a kromě vedení školy musíme učit až 20 hodin týdně. Oproti řadovým učitelkám MŠ, jejichž přímá pedagogická činnost s dětmi ve třídách činí 31 hodin týdně, máme tudíž jen třetinu pracovní doby na všechny činnosti, které vyžaduje řízení mateřské školy. Důsledkem je, že se těmto činnostem musíme věnovat o víkendech nebo v době, kdy oficiálně čerpáme dovolenou. Z nedávného šetření vyplývá, že je řada pracovníků mateřských škol ohrožena syndromem vyhoření. Je to hlavně důsledkem soustavného pracovního přetížení.

Ministerstvo práce a sociálních věcí upozornilo, že již od roku 2010 umožňuje příslušné nařízení vlády zařazovat ředitelky samostatných mateřských škol do 12. platové třídy. Bohužel ministerstvo školství se nyní snaží tento nárok zpochybnit zavádějícím výkladem, který je v rozporu s textem nařízením vlády, a to přestože ministerstva nemají oprávnění závazně vykládat právní předpisy (mohou nanejvýš podávat nezávazná stanoviska k legislativě). MŠMT dokonce zpracovalo novelu nařízení vlády, podle níž by menší mateřské školy do tří tříd nemohly mít funkci zástupce ředitele se sníženou mírou přímé pedagogické činnosti na 25 hodin týdně. Tento návrh sice nakonec neprošel (díky intervenci Pedagogické komory, z. s.) a vláda schválila příslušnou novelu bez této změny, ale musíme konstatovat, že nás velmi rozčarovalo, když namísto snahy o zlepšení podmínek v mateřských školách vznikají podobné pokusy o jejich zhoršení. Jedná se opět o snahu ušetřit finance na nepravém místě, což by v důsledku vedlo ke snížení kvality předškolního vzdělávání. Ta je v České republice přes všechny problémy stále špičková. Ovšem jen díky obrovskému pracovnímu nasazení všech zaměstnanců mateřských škol.

V současné době mohou mateřské školy vybírat od zákonných zástupců úplatu za předškolní vzdělávání až do výše poloviny provozních nákladů. Od této úplaty jsou osvobozeny děti v povinném předškolním vzdělávání a rovněž děti ze sociálně slabých rodin. Bohužel stát mateřským školám nijak nekompenzuje tento výpadek příjmů. Proto bychom chtěly navrhnout, aby stát danou částku hradil za rodiče. Případně by mohl být zrušen současný složitý systém, kdy mateřská škola vybírá od zákonných zástupců dětí úplatu, kterou si zpětně může jeden z rodičů nechat odečíst z daní až do výše minimální mzdy (to ovšem rodiny s nižšími příjmy nemohou plně využít, čímž vlastně dochází k jejich diskriminaci). Kdyby vláda o danou částku navýšila finanční prostředky pro mateřské školy, nemuseli by rodiče přímo mateřské škole už nic platit. Tato systémová změna by nám ulehčila i v oblasti administrativy, která neustále narůstá.

Rovněž bychom chtěly požádat o snížení byrokratické zátěže, která je spojena s inkluzivním vzděláváním, povinným předškolním vzděláváním od 5 let, čerpáním evropských dotací nebo různými rozvojovými programy MŠMT. Chceme se věnovat především dětem, nikoliv papírům.

Vážený pane premiére, oslovujeme přímo Vás, neboť výše popsané problémy se netýkají pouze ministerstva školství, ale rovněž ministerstva práce a sociálních věcí nebo ministerstva financí. Měla by je řešit vláda jako celek. Velmi bychom ocenily, kdybyste si našel čas a osobně se s námi setkal, abychom mohli společně prodiskutovat možnosti, jak výše uvedené problémy vyřešit a v jakém časovém horizontu by bylo možné prosadit jednotlivé pozitivní změny v předškolním vzdělávání. Děláme to především pro děti.

V Praze dne 30. září 2019

dopis@skolsky-portal.cz


Signatářky a signatáři tohoto otevřeného dopisu (v abecedním pořadí):

 1. Alena Benáková, MŠ Ratměřice, Ratměřice 72, Jankov, okres Benešov
 2. Alena Deylová, MŠ E. Destinové, Ústí nad Labem
 3. Alena Jindrová, MŠ Rumburk, Sukova 1047/4, 408 01
 4. Alena Koutná, Dis., MŠ Biskupice, okres Svitavy, Biskupice 144, příspěvková organizace
 5. Alena Lechnýřová, MŠ Horšovský Týn, příspěvková organizace, okres Domažlice
 6. Alena Poláčková, MŠ Rohoznice, okres Jičín
 7. Alena Špicarová, MŠ Holčovice, okres Bruntál
 8. Alena Špíglová, 2. MŠ, Nová Paka, Školní 1257
 9. Alena Vávrová, MŠ Zásada, okres Jablonec nad Nisou
 10. Alena Vytasilová, Dis., MŠ Tis, příspěvková organizace, Tis 112, 582 43
 11. Andrea Gahurová, MŠ Primátora Hájka, Uherský Brod
 12. Anna Burešová, MŠ Neurazy
 13. Anna Kimlová, MŠ DUHA, Brno, Kachlíkova 21
 14. Anna Nevřelová, MŠ Rohov, příspěvková organizace
 15. Anna Šajnerová, MŠ Ruda, Rakovnická 194,
 16. Aranka Jarošová MŠ Libina, okres Šumperk, Libina 211
 17. Bc. Alena Irholcová, MŠ U Pramene 13, České Budějovice
 18. Bc. Andrea Illešová, MŠ Duchcov, Osecká ul. 1314
 19. Bc. Barbora Pelclová, MŠ Milíčův dům, Praha 3
 20. Bc. Dagmar Semerádová, MŠ Pluhův Žďár, okres Jindřichův Hradec, Pluhův Žďár 66, 378 21 Kardašova Řečice
 21. Bc. Dana Dvořáková, MŠ Podzámčí, Hradec Králové, Svatojánská 680/15
 22. Bc. Dana Reifová, MŠ Bystřice pod Hostýnem, Sokolská 802
 23. Bc. Dana Uhrová, MŠ Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 1900
 24. Bc. Deborah Musilová, MŠ Kochánky, Středočeský kraj
 25. Bc. Eva Čevelová, MŠ Břeclav, Osvobození 1
 26. Bc. Eva Divoká, MŠ Olšava, Uherský Brod
 27. Bc. Eva Duffková, MŠ Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí 786/2
 28. Bc. Eva Chládková, MŠ Luštěnice, příspěvková organizace, Školní 9 Luštěnice
 29. Bc. Eva Svobodová, MŠ Parmská 389, Praha 10
 30. Bc. Eva Toušová, MŠ Týnec nad Sázavou, Komenského 278, 257 41 Týnec nad Sázavou
 31. Bc. Eva Tuhá, MŠ Josefa Hory 31, Jablonec nad Nisou, 466 04
 32. Bc. Gabriela Lacková, MŠ Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace, Smetanova 520, Hradec nad Moravicí 747 41
 33. Bc. Gabriela Melounová, DiS., MŠ Val, Val 14, Dobruška 518 01
 34. Bc. Gabriela Navrátilová, MŠ Prusinovice, okres Kroměříž, Zámčisko 170, 768 42 Prusinovice
 35. Bc. Gabriela Sacherová, MŠ Březová, Smetanova 218, okres Sokolov
 36. Bc. Gabriela Smudová, MŠ, Ostrava - Poruba, Dvorní 763
 37. Bc. Hana Bartošová, MŠ Svatoslav, okr. Brno-venkov, přísp.org., Svatoslav 113, Tišnov, 666 01
 38. Bc. Hana Fafílková, MŠ Kunčina, okres Svitavy
 39. Bc. Hana Kűfhaberová, MŠ Duha Oslavany, okres Brno - venkov, příspěvková organizace
 40. Bc. Hana Lepičová, MŠ Brňany, okres Litoměřice
 41. Bc. Hana Mandlíková, Waldorfská MŠ, Praha 3
 42. Bc. Hana Palyzová, MŠ Jezdkovice, p.o., Jezdkovice 51
 43. Bc. Hana Petříková, MŠ Heřmaničky, okres Benešov, Číšťovice 18, 257 89 Heřmaničky
 44. Bc. Hana Pröschlová, MŠ Slovenská 3660, příspěvková organizace 760 01 Zlín
 45. Bc. Hana Veselá, MŠ Drobovice 76, 28601 Čáslav
 46. Bc. Helena Kloudová, DiS., MŠ Pohořelice, p.o., Hybešova 955, Pohořelice 69123
 47. Bc. Helena Petříčková, MŠ Sbíhava, Praha 6
 48. Bc. Helena Turkova Kubátová, MŠ Prachatice, Krumlovská 223
 49. Bc. Irena Homolková, MŠ Pampeliška Mladá Boleslav
 50. Bc. Iva Nováková, MŠ Návojná, okres Zlín, příspěvková organizace, 763 32 Návojná 157
 51. Bc. Iva Štikarová, MŠ Nížkov, Nížkov 140
 52. Bc. Iva Vávrová MŠ Ústí nad Orlicí, Pod Lesem 290
 53. Bc. Ivana Fojtů, MŠ Střelná, okres Vsetín
 54. Bc. Ivana Hájková, Mateřská škola Buk, příspěvková organizace, Buk 21, 751 21 Prosenice u Přerova
 55. Bc. Ivana Jandová, MŠ Sluníčko, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1005
 56. Bc. Ivana Morávková, DiS., MŠ Starý Bydžov, Starý Bydžov 13
 57. Bc. Ivana Sáblíková, MŠ Valašské Klobouky, okres Zlín
 58. Bc. Ivana Švajková, MŠ Skalnička, Ústí nad Labem, Peškova 526, příspěvková organizace
 59. Bc. Iveta Burešová, 91. MŠ Plzeň, Jesenická 11, příspěvková organizace
 60. Bc. Ivona Pisková, MŠ Zábřeh, Zahradní 182/20
 61. Bc. Ivona Struhařová, MŠ Kampanova 1488, Hradec Králové 500 02
 62. Bc. Jana Bartošová, MŠ Čeladenská beruška, Čeladná
 63. Bc. Jana Dufková, MŠ A. B. Svojsíka 892, Strakonice 386 01
 64. Bc. Jana Kleinová, MŠ Vražkov, okres Litoměřice
 65. Bc. Jana Křížová, MŠ Sosnová, Sosnová 49, 470 01, Česká Lípa
 66. Bc. Jana Matulová, MŠ Čučice, okres Brno venkov, 664 91
 67. Bc. Jana Michnová, MŠ Přítluky, Horní 125, 69104 Přítluky
 68. Bc. Jana Nosková,MŠ Sluníčko, Nový Bydžov, U Plovárny 1380
 69. Bc. Jana Ševců, MŠ Na Lánech 22, Praha 4- Michle
 70. Bc. Jana Vízková, MŠ Olgy Havlové Kadaň, ul. Kpt. Jaroše 581, příspěvková organizace
 71. Bc. Jana Vyoralová, MŠ Pastelka, Miroslav, Husova 55/32, Miroslav 671 72
 72. Bc. Jaroslav Ptáčník, DiS., MŠ Letců, Praha 9-Kbely
 73. Bc. Jindřiška Pejchalová, MŠ Mírov, 789 53 Mírov 47
 74. Bc. Jitka Černá, MŠ Na Paloučku Horažďovice
 75. Bc. Jitka Dušková, MŠ Jeřice
 76. Bc. Jitka Kuchařová, MŠ Obláček, Šebelova 874, Praha 9
 77. Bc. Jitka Němcová, MŠ Moravské Budějovice, Fišerova 1340
 78. Bc. Jitřenka Zvelebilová, MŠ Úpice, Plickova 781, 542 32 Úpice
 79. Bc. Kateřina Deutschová, MŠ Čakov, Čakov 19, Dubné 373 84
 80. Bc. Kateřina Krejčová, DiS., MŠ Olbramkostel, okres Znojmo
 81. Bc. Kateřina Nétková, MŠ Bludov, příspěvková organizace, Polní 502, 789 61 Bludov
 82. Bc. Kateřina Nováková, MŠ Klíček, Hradec Králové, Urxova 342
 83. Bc. Kateřina Sýkorová, MŠ Jablonec nad Nisou, Lovecká 11
 84. Bc. Kristina Novotná, MŠ Velké Poříčí
 85. Bc. Lenka Hájková, MŠ Ořech, Karlštejnská 162, 252 25 Ořech
 86. Bc. Lenka Kalousová, MŠ Kytička, Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 313/3b
 87. Bc. Lenka Košlerová, MŠ Blíževedly, okr. Česká Lípa
 88. Bc. Lenka Neubauerová, MŠ Zlín, Potoky 4224, příspěvková organizace,
 89. Bc. Lenka Pernicová, MŠ Na Zahradách, Rožnov p. R., okr. Vsetín 756 61
 90. Bc. Lenka Přadková, Mateřská škola Osíčko, okres Kroměříž, příspěvková organizace, Osíčko 74
 91. Bc. Lenka Šlapáková, MŠ Kostelec nad Orlicí, Krupkova 1411
 92. Bc. Lenka Tomášová, MŠ Domeček Velké Chvojno, příspěvková organizace
 93. Bc. Lenka Vondráková, MŠ Větrov, Jičín
 94. Bc. Lucie Plchová Sikorová, MŠ Kaštánek Rantířov,
 95. Bc. Lucie Školová, 2. MŠ Horní Bříza, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace, Lesní 500, Horní Bříza 330 12
 96. Bc. Marcela Doležalová, MŠ Kožichovice, příspěvková organizace, Kožichovice 155, 674 01 Třebíč
 97. Bc. Marcela Hanousková, MŠ Tymákov, Tymákov 203 332 01
 98. Bc. Marcela Žitvaiová, MŠ Ostrava-Mariánské Hory
 99. Bc. Marie Jelínková, MŠ Brno, Novoměstská 1, příspěvková organizace, Brno, 621 00
 100. Bc. Marie Petrošová, MŠ Krnov, Mikulášská 8, okres Bruntál, příspěvková organizace
 101. Bc. Marie Poláková, MŠ Praha 5 - Smíchov, U Železničního mostu 2629
 102. Bc. Marie Rumpíková, DiS, MŠ
 103. Bc. Marie Šokalová, MŠ Horní Domaslavice, příspěvková org.
 104. Bc. Marta Stejskalová, MŠ Tuchoraz, Tuchoraz 106
 105. Bc. Martina Knapová, MŠ Hořice, Husova 2166, 508 01 Hořice
 106. Bc. Martina Přindová, 7. MŠ Plzeň, Kralovická 35, příspěvková organizace
 107. Bc. Martina Štolbová, MŠ Karla IV., Ústí nad Labem
 108. Bc. Michala Najmanová, MŠ Žižkovo Pole, okres Havlíčkův Brod
 109. Bc. Milada Pazderová, MŠ Sochorova, Vyškov, příspěvková organizace
 110. Bc. Miluše Habánová, MŠ Vidonín
 111. Bc. Monika Mothejzíková, MŠ Kytlická 757, Praha 9
 112. Bc. Monika Štiková, MŠ Boršov nad Vltavou
 113. Bc. Naděžda Bacíková, MŠ POHÁDKA Zbůch, U Školy 150, 330 22
 114. Bc. Paločková Vladimíra, MŠ Mariánské Lázně, Hlavní 440, příspěvková organizace
 115. Bc. Pavla Marková, MŠ Záboří nad Labem
 116. Bc. Pavla Muchková, MŠ Albrechtická, Praha 9
 117. Bc. Pavlína Hannigová, MŠ Vápenná,
 118. Bc. Pavlína Pánková,MŠ Hellichova, Praha 1
 119. Bc. Petra Mináriková, MŠ, Nové Město nad Metují, Rašínova 600
 120. Bc. Petra Tichá Márová, MŠ
 121. Bc. Petra Zakouřilová, MŠ Kostelec nad Orlicí, Mánesova 987
 122. Bc. Radka Komárková, MŠ
 123. Bc. Radka Martínková, MŠ Křivsoudov, Křivsoudov 172, okr. Benešov
 124. Bc. Radka Stehlíková, MŠ Újezdeček, Rohová 191, okr. Teplice
 125. Bc. Radka Vanková, MŠ Paseka, příspěvková organizace, Paseka č.p. 143, 783 97 Paseka, okres Olomouc
 126. Bc. Renata Nesázalová, MŠ Obchodní, Uherský Brod
 127. Bc. Romana Hlubučková, MŠ Převýšov, Převýšov 67, Chlumec nad Cidlinou 503 51, příspěvková organizace
 128. Bc. Roxana Janovská, MŠ Stružnice, okres Česká Lípa, přísp.org., Stružnice 69, 47108 Jezvé
 129. Bc. Růžena Bucharová, MŠ Třebestovice, příspěvková organizace
 130. Bc. Simona Sedmíková, MŠ Kejžlice, okres Pelhřimov
 131. Bc. Soňa Polepilová, MŠ Nový Přerov, příspěvková organizace, Nový Přerov 2, 691 81, p. Březí u Mikulova
 132. Bc. Soňa Růžičková, MŠ Sluníčko, p. o., Milovice - Mladá
 133. Bc. Stanislava Romanová, MŠ Jiráskova 799, Jeseník
 134. Bc. Šárka Škrabalová, MŠ Čtyřlístek, Pod Vrchem 2995, Mělník, příspěvková organizace
 135. Bc. Štěpánka Havlíčková, MŠ Svaté Pole, Svaté Pole 14, 263 01 Dobříš
 136. Bc. Taťána Kramerová, MŠ Horní Kalná, Královéhradecký kraj
 137. Bc. Vendula Beránková, DiS., MŠ Ostrůvek Seč, okres Chrudim, Pardubický kraj
 138. Bc. Vendula Marvanová, MŠ Prostřední Poříčí
 139. Bc. Věra Klímová, MŠ, Praha 8, Bojasova 1
 140. Bc. Věra Melicharová, MŠ Kryry, okres Louny
 141. Bc. Věra Tomášková, MŠ Čížkov, okres Plzeň-jih, p.o.
 142. Bc. Věra Turková, MŠ Červená Řečice 306
 143. Bc. Veronika Dittrichová, MŠ Lužná, okres Vsetín, Lužná 252, 756 11 Valašská Polanka
 144. Bc. Veronika Havlíčková, DiS, MŠ Daňkovice, Daňkovice 59, 592 03 Sněžné
 145. Bc. Veronika Kučerová, MŠ Radovesice, příspěvková organizace
 146. Bc. Zdeňka Kadlecová, MŠ Starovice, okres Břeclav, příspěvková organizace, Starovice 36, 693 01
 147. Bc. Zdeňka Sípalová, MŠ Nové domky Kaplice
 148. Bc. Zdeňka Vojáčková, MŠ Trobelice
 149. Bc. Zuzana Štochlová, MŠ Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, p. o.
 150. Blanka Hejčová, MŠ Vysočany 178
 151. Blanka Pelikánová, MŠ SLUNÍČKO, Brno, Štouračova 23
 152. Bohumila Nováková, MŠ Louňovice, Na Hořičkách 1632
 153. Božena Jarošová, MŠ Rýmařov, Jelínkova 3, příspěvková org., okr. Bruntál
 154. Dagmar Dubnická, MŠ Horní Lideč, okres Vsetín
 155. Dagmar Kroutilová, MŠ Cyrila Boudy 284, 274 01 Slaný
 156. Dagmar Vadkertiová, MŠ Chabařovice, okres Ústí nad Labem
 157. Dana Baláková, MŠ Police nad Metují
 158. Dana Horáková, MŠ Bojanov, Bojanov 61 okres Chrudim
 159. Dana Chalupová, MŠ Kokonín, Jablonec nad Nisou
 160. Dana Vraná, MŠ Martiněves, okres Litoměřice
 161. Dana Zimolová, MŠ Nové Dvory kraj Vysočina
 162. Dana Zlámalová, MŠ Postřelmůvek, okres Šumperk, příspěvková organizace
 163. Daniela Marešová, MŠ Letohrad, U Dvora, Pardubický kraj
 164. Edita Brnková, MŠ Na Paloučku, Tišnov
 165. Elena Danková, MŠ Cvrčovice, okr. Brno-venkov
 166. Eva Nevolová, MŠ Choltice
 167. Eva Pařilová, MŠ Letovice, Komenského 671/11, 679 61 Letovice
 168. Eva Rambousková, MŠ Travčice, 155, Litoměřice
 169. Eva Swigoňová, MŠ Česká Ves, Holanova 53
 170. Eva Šperková, MŠ, Mazourova 2, Brno 636 00
 171. Eva Tichá, MŠ “Sluníčko” Liberec, Bezová 274/1, 460 01 Liberec
 172. Eva Žilková, MŠ Opolany, Opolany 40, Libice nad Cidlinou, 289 07
 173. Gabriela Halodová, MŠ Mikulovice, okres Jeseník
 174. Hana Beránková, MŠ Hostomice, okres Beroun
 175. Hana Häuslerová, MŠ Ždánice, okres Hodonín, U Hřbitova 788, Ždánice
 176. Hana Jenčová, MŠ Račetice, příspěvková organizace, Žatec
 177. Hana Jiránková, MŠ Chrustenice, okres Beroun, 26712 Loděnice
 178. Hana Kellnerová, MŠ Hostěradice, Hostěradice 81, 671 71
 179. Hana Mikulíková, MŠ Radost, Bystřice pod Hostýnem
 180. Hana Nekulová MŠ Jamolice ,okres Znojmo
 181. Hana Pešková, MŠ Sluníčko Dobřichov
 182. Hana Petlánová, MŠ Blatná Šilhova
 183. Hana Sadílková, MŠ Uhy, Uhy 1, 273 24 Velvary
 184. Hana Sekerová, MŠ Lobkovicova, Praha 3
 185. Hana Steinbachová, 81. MŠ Plzeň, příspěvková organizace
 186. Hana Továrková, MŠ Konice
 187. Helena Marunová, DiS, MŠ U Stadionu, Pardubický kraj, Chrudim
 188. Helena Moudrá, MŠ Koloveč, okres Domažlice, příspěvková organizace, Sportovní 306, 345 43 Koloveč
 189. Ilona Řezníčková, DiS., MŠ Nasavrky, okres Chrudim
 190. Ing. Bc. Ladislava Pěchová, MŠ Bílina Maxe Švabinského 664, příspěvková organizace
 191. Ing. Jarmila Charvátová, MŠ Ostrava-Nová Bělá
 192. Ing. Jitka Braunová, MŠ Náměšť nad Oslavou Husova,p.o. Husova 580, 675 71
 193. Ingrid Kysucká, MŠ Havířov, A.S.Puškina 7a/908, Havířov
 194. Irena Bartoníčková, MŠ Vinohrady Rakovník
 195. Irena Blektová, MŠ Gemerská, přísp. org., Gemerská 506, 784 01 Litovel
 196. Irena Greško, MŠ Kněžnice, Kněžnice 95
 197. Irena Cholinská, 38. MŠ Plzeň, Spojovací 14, příspěvková org.
 198. Irena Sehnalová, MŠ Velký Týnec, příspěvková organizace
 199. Iva Mikulecká, MŠ Sloupnice, okres Svitavy, příspěvková organizace
 200. Iva Širůčková, MŠ Čapkova, Letovice
 201. Ivana Březinová, MŠ Sluníčko, Kolín - Sendražice
 202. Ivana Čampulová, MŠ Sluníčko Vladislava Vančury, Beroun
 203. Ivana Hrbková, MŠ Slunečnice, Všestary, Pankrácká 73, 251 63 Všestary
 204. Ivana Kokšová, MŠ Bílá, okres Frýdek - Místek, příspěvková org.
 205. Ivana Konyariková, MŠ Javorník, Míru 356 - příspěvková organizace
 206. Ivana Korejčíková, MŠ Ústí, okres Vsetín, příspěvková organizace
 207. Ivana Machálková, MŠ Vozová, Praha 3
 208. Ivana Mottlová, MŠ Jámy, okres Žďár nad Sázavou
 209. Ivana Radová MŠ Louny, Dykova, Louny 10
 210. Ivana Suchá, MŠ Sudice 115
 211. Ivana Šindelková, MŠ Horní Újezd, příspěvková organizace, Horní Újezd č. 100, 753 53
 212. Ivana Žáková, MŠ Senožaty, okres Pelhřimov 263, 394 56 Senožaty
 213. Ivanka Janačíková, DiS., MŠ Omice, Brněnská 81, okr. Brno-venkov, přísp.organizace
 214. Iveta Kudrnová, MŠ Čakovice II, Praha 9
 215. Iveta Kývalová, MŠ Valašské Meziřīčí, Štěpánov 658, okres Vsetín, příspěvková organizace
 216. Ivona Mašínová, MŠ Brno, Slavíčkova 1
 217. Jana Báňová, MŠ Krumvíř
 218. Jana Bartyzalová, MŠ Kaplice, Nové Domovy
 219. Jana Beránková, MŠ Jakobiho, Praha 10
 220. Jana Bitvarová, MŠ Roudnice
 221. Jana Hrušíková, MŠ Hrušovany u Chomutova, č.p.15, příspěvková organizace,
 222. Jana Janouchová, MŠ Volanice, Volanice 130, 50703 Vysoké Veselí
 223. Jana Konečná, MŠ Sluníčko, Tišnov, příspěvková organizace, Na Rybníčku 1700, Tišnov, 666 01
 224. Jana Krčová, MŠ Břidličná, Hřbitovní 439, okres Bruntál, příspěvková organizace
 225. Jana Madecká, Firemní školka města Ostravy, příspěvková organizace, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Moravská Ostrava
 226. Jana Malíková, MŠ Nevojice, Nevojice 67, 685 01 Bučovice, okres Vyškov
 227. Jana Mokrejšová, DiS, MŠ Sebranice, okres Svitavy, Sebranice 40, 569 62 Sebranice
 228. Jana Nedvědová, MŠ Jedomělice, okres Kladno, Jedomělice 20
 229. Jana Papaková, MŠ Skotnice, příspěvková organizace, Skotnice 176, 742 59 Skotnice
 230. Jana Pekařová, MŠ Rychnov na Moravě, okres Svitavy
 231. Jana Popelková MŠ Komárov
 232. Jana Ptáčková, MŠ Sokolovská, Praha 8
 233. Jana Slámová, MŠ Vémyslice
 234. Jana Staňková, MŠ Brno, Nádvorní 3
 235. Jana Šalková, Rozsypalová, MŠ Lety, okres Praha - západ
 236. Jana Šmídlová, 2. MŠ Horní Bříza, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace, Lesní 500, Horní Bříza 330 12
 237. Jana Václavíková, MŠ Huslenky, okres Vsetín
 238. Jana Vališová, MŠ Cheb, Do Zátiší 3
 239. Jana Voglová, MŠ Raková u Konice
 240. Jana Vybíralová, MŠ Roštění, okres Kroměříž
 241. Jarmila Děrkasová, MŠ Seifertova 160, Valašské Meziříčí 757 01
 242. Jarmila Hladilová, MŠ Chromeč, okres Šumperk
 243. Jarmila Kadlecová, MŠ Puclice, okres Domažlice, příspěvková organizace
 244. Jarmila Kořená, MŠ Litultovice, přísp. org., Litultovice 204, 747 55
 245. Jarmila Kubičková, MŠ Slavětín, příspěvková organizace
 246. Jaroslava Chládová, MŠ Světlá nad Sázavou, Lánecká 698, příspěvková organizace
 247. Jaroslava Marková, MŠ Štěchovice, Hlavní 325, okres Praha - západ
 248. Jaroslava Weberová, MŠ Chotěšov 332
 249. Jindřiška Svatoňová, MŠ Těchlovice 120, Lhota pod Libčany 503 27
 250. Jiřina Horáková Kizmanová, 37. MŠ Plzeň, Barvínkova 18, příspěvková organizace
 251. Jitka Čadilová, MŠ Vlkava, okres Mladá Boleslav, Za Školou 87 Vlkava
 252. Jitka Jírová, MŠ Na Vápence 766, Železný Brod
 253. Jitka Pelcová, MŠ Křižná 768, Valašské Meziříčí, okres Vsetín, příspěvková organizace
 254. Jitka Poláková, MŠ Mrákov, okres Domažlice
 255. Jitka Rozová, MŠ Ledce u Mladé Boleslavi
 256. Jitka Šafářová, MŠ Dobré Pole, příspěvková organizace, Dobré Pole 94, 691 81
 257. Jitka Šteflová, MŠ MIskovice , 147
 258. Jitka Tihelková DiS, MŠ Víceměřice, příspěvková organizace
 259. Julie Gutová, MŠ Modletice okres Praha - východ, Modletice 19, 251 01 Říčany
 260. Kamila Kostková, MŠ Brušperk, Sportovní 520, Brušperk, příspěvková organizace, 739 44 Brušperk
 261. Kamila Vlachová, MŠ Kytička Rychnov nad Kněžnou
 262. Karolína Rynešová, MŠ Netolice, Tyršova 523, Netolice
 263. Kateřina Bogdanová, MŠ Malé Výkleky, okres Pardubice
 264. Kateřina Jemelková, MŠ Bezuchov, okr. Přerov, přísp.org. 753 54 Soběchleby
 265. Kateřina Sejpalová, DiS., MŠ Dolany 78, okres Pardubice 533 45
 266. Kateřina Škopková, MŠ Tři Dvory, Tři Dvory 259, 28002
 267. Kateřina Volšičková, MŠ Šikulka, Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
 268. Kočová Jitka, MŠ pod Lipou, Pod lipou 1773, Hořice
 269. Krpelanová Jaroslava, MŠ Vlčice, příspěvková organizace, Vlčice 93, 79067
 270. Květa Smejkalová, MŠ Výprachtice 390, 561 34
 271. Lenka Radová, MŠ
 272. Lenka Filová, MŠ Rozvadov 159, 348 06 Přimda
 273. Lenka Hřibová, MŠ Hradčovice
 274. Lenka Laštůvková, MŠ, Třinec, Slezská 778, příspěvková organizace
 275. Lenka Nováková, MŠ Letovice, Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace
 276. Lenka Radová, MŠ Opava, 17. listopadu, příspěvková organizace
 277. Lenka Simajchlová, MŠ Rozseč nad Kunštátem, okres Blansko
 278. Leona Kaiprová, MŠ Kostelní Lhota, Kostelní Lhota 28, 289 12 Sadská
 279. Libuše Veselá, MŠ Luby, okres Cheb, příspěvková organizace
 280. Lucie Sedláková, DiS., MŠ Holice, Staroholická, okres Pardubice
 281. Ludmila Pechancová, MŠ U Stadionu 602, 560 02 Česká Třebová
 282. Ludmila Vlčková, MŠ, Hlinsko, Budovatelů
 283. Ludmila Zákoutská, MŠ Lomnice nad Popelkou, J. Kábrta 209, Lomnice nad Popelkou
 284. Marcela Drobná, MŠ Žlunice 145, 507 34 Žlunice, příspěvková organizace
 285. Marcela Hanáková MŠ Brno, Skořepka 5
 286. Marcela Hanulíková, MŠ Trnava,okres Zlín, Trnava 326, 763 18 Trnava
 287. Marcela Hlobilová, MŠ Bystřice pod Hostýnem, Bělidla 1168
 288. Marcela Jelínková, MŠ Klíček, Rychnov nad Kněžnou
 289. Marie Kohoutková, DiS., Rohovládova Bělá 58, okres Pardubice 533 43
 290. Marie Těthalová, MŠ Máslovice
 291. Marie Vlčková, MŠ Lačnov, okres Vsetín
 292. Marie Zbíralová, MŠ Borotice, okres Příbram
 293. Markéta Mlčáková, MŠ Medlovice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
 294. Markéta Paťhová, MŠ Paraplíčko Želiv 251, okr. Pelhřimov
 295. Marta Lattnerová, MŠ Hodonice, U Kostela 196, 671 25 Hodonice
 296. Martina Romaňáková, MŠ Mlázovice
 297. Martina Svatošová, MŠ Ledňáček Hýskov, okres Beroun, Družstevní 204, 26706 Hýskov
 298. Mgr. Alena Dušánková, MŠ, Náchod, Komenského 301
 299. Mgr. Alena Egrtová, MŠ Markvartice, Královéhradecký kraj, příspěvková organizace
 300. Mgr. Alena Kořínková, MŠ Štětí, příspěvková organizace, Stračenská 561, Štětí
 301. Mgr. Alena Kuželová, MŠ Sedmikráska Olomouc, Škrétova 2, příspěvková organizace
 302. Mgr. Alena Matějovská, MŠ Velíšská Vlašim, okr. Benešov
 303. Mgr. Alena Pilnáčková, MŠ Vodochody, Školská 59, Vodochody 250 69
 304. Mgr. Alena Poláková, MŠ Žabka, Brno, příspěvková organizace č.28 Drdy 25, 641 00 Brno
 305. Mgr. Alena Sedláčková, MŠ Pavlov, 23. dubna 10, 692 01 Pavlov
 306. Mgr. Alena Stránská, MŠ Káraný, Polní 324, Káraný, Praha-východ
 307. Mgr. Andrea Benešová, MŠ Paculova 1115, Praha 9
 308. Mgr. Andrea Exlerová, MŠ Hnátnice
 309. Mgr. Aneta Drvotová, DiS, MŠ Kurandové 669, Praha 5
 310. Mgr. Bc. Andrea Jurůjová, DiS, MŠ Sedmikráska, Brno, Zengrova 3
 311. Mgr. Bc. Barbora Mrázková, MŠ Ronov nad Doubravou, okres Chrudim
 312. Mgr. Bc. Lenka Jantačová, MŠ Horní Cerekev
 313. Mgr. Bc. Zdeňka Tichá, 1. MŠ Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace, Komenského 7, Karlovy Vary 360 07
 314. Mgr. Beata Dundová, MŠ Levínská Olešnice, příspěvková organizace, okres Semily
 315. Mgr. Blanka Helešicová, MŠ Kobylí, Školní 722, 69110 Kobylí, okres Břeclav
 316. Mgr. Blanka Moravcová, MŠ Třesovice
 317. Mgr. Blanka Nešporová, MŠ Hustopeče, Školní 25, okres Břeclav
 318. Mgr. Blanka Sáčková, MŠ Brno, Škrétova 2, příspěvková organizace, Brno 621 00
 319. Mgr. Bohdana Musilová, MŠ Ořechov
 320. Mgr. Dana Albrechtová, MŠ Stráž nad Ohří, okres Karlovy Vary
 321. Mgr. Dana Kousalová, MŠ Hostěnice 95, 664 04, Brno - venkov
 322. Mgr. Dana Slámová, MŠ Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, příspěvková organizace
 323. Mgr. Edita Siudová, MŠ Rychvald, Mírová 1744, okres Karviná, příspěvková organizace
 324. Mgr. Eliška Skácelová, MŠ Šumvald, okres Olomouc, p. o.
 325. Mgr. et Bc. Denisa Zapletalová, MŠ Výkleky, okres Přerov, přísp. org.
 326. Mgr. et Bc. Gabriela Mikišková, MŠ Bobrová
 327. Mgr. et Bc. Lucie Dudová, MŠ Zlín, tř. Svobody 835, příspěvková organizace
 328. Mgr. et Mgr. Petra Pincová, MŠ Valkeřice 273, 40724
 329. Mgr. Eva Březinová, MŠ Jahůdka v Praze 12
 330. Mgr. Eva Derynková, MŠ Oáza v Praze 12, Čechtická 758/6, Praha 4 - Kamýk
 331. Mgr. Eva Chvátalová, MŠ Třešť, okres Jihlava
 332. Mgr. Eva Jurásková, MŠ Zvídálek, Slavkov u Brna, příspěvková organizace
 333. Mgr. Eva Krupková, MŠ Josefa Ressla 1697, Teplice
 334. Mgr. Eva Musilová, MS Borohrádek, Královéhradecký kraj
 335. Mgr. Eva Pavličíková, MŠ Vidnava
 336. Mgr. Eva Tomišková, MŠ Slatiňany okres Chrudim, Švermova 693
 337. Mgr. Faltusová Lenka, MŠ Vamberk, Tyršova 280
 338. Mgr. Gabriela Synková Groeslová, MŠ Letkov, Plzeňský kraj
 339. Mgr. Hana Kosejková , MŠ Valy, okres Pardubice
 340. Mgr. Hana Kretková, MŠ Olomouc, Žižkovo nám. 3, příspěvková organizace
 341. Mgr. Hana Kůřilová, MŠ Za Stadionem, sídliště Za Stadionem 1224/27, Kyjov
 342. Mgr. Hana Lashinová, MŠ G. Preissové 8, Brno
 343. Mgr. Hana Michová, MŠ Lutopecny, okres Kroměříž
 344. Mgr. Hana Seifertová, MŠ Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 917, Praha 9
 345. Mgr. Hana Švecová, MŠ Libiš, Školní 192, Neratovice
 346. Mgr. Ilona Louženská, MŠ Čepřovice, Čepřovice 56, 387 56 Čepřovice, příspěvková organizace
 347. Mgr. Irena Benešová, MŠ Ve Stínu 10, Praha 10
 348. Mgr. Irena Floriánová, MŠ Tetčice, příspěvková organizace, Tyršova 304
 349. Mgr. Irena Kolaříková, MŠ Těchlovice, Těchlovice 37, 405 02 Děčín
 350. Mgr. Irena Vodehnalová, MŠ Jarošov, okres Svitavy
 351. Mgr. Iva Kráčmarová, MŠ Nádražní 1302/7, 785 01 Šternberk
 352. Mgr. Iva Sovová, MŠ Jeseniova 98, Praha 3
 353. Mgr. Ivana Koppová, MŠ Motýlek Pardubice, Josefa Ressla 1992, 530 02 Pardubice
 354. Mgr. Ivana Krčmařová, MŠ Kojetín, přísp. org., Hanusíkova 10, 752 01 Kojetín
 355. Mgr. Ivana Michálková, MŠ Hvězdička v Praze 12, příspěvková organizace
 356. Mgr. Ivana Průšová, MŠ Štolmířská 602, Praha 9
 357. Mgr. Iveta Polášková, MŠ Rastislavova 1800, Staré Město, 68603
 358. Mgr. Iveta Svobodová, MŠ Horní Slavkov, Dlouhá 620/1, příspěvková organizace
 359. Mgr. Ivona Urbišová, MŠ Hlušovice
 360. Mgr. Jana Meserlová, MŠ Mokrá 356
 361. Mgr. Jana Boumová, MŠ Sokoleč, příspěvková organizace
 362. Mgr. Jana Hirková, ZŠ a MŠ Hovorčovice, p.o.
 363. Mgr. Jana Kovářová, MŠ V Lukách Rakovník
 364. Mgr. Jana Šindelářová, MŠ Jizerka, Husova 72, Liberec
 365. Mgr. Jarmila Dujková, MŠ Lípová 15 Havířov
 366. Mgr. Jarmila Petrošová, MŠ Pasková
 367. Mgr. Jaroslava Barková Hešíková, MŠ Roztokům, Praha - Suchdol
 368. Mgr. Jaroslava Váchová, MŠ se speciálními třídami Kamenic nad Lipou, Na Besídce 632, okres Pelhřimov
 369. Mgr. Jaroslava Zelenková, 1. MŠ Březnice, 9. května 510, 262 72 Březnice
 370. Mgr. Jitka Adamová, MŠ Štěnovice, okres Plzeň - jih
 371. Mgr. Jitka Kocábová, MŠ Břeclav, Hřbitovní 8
 372. Mgr. Jitka Kučerová, MŠ Jedovnice, příspěvková organizace, Zahradní 632, 679 06 Jedovnice
 373. Mgr. Jitka Pichlíková, MŠ Na Podlesí, Kadaň
 374. Mgr. Jitka Slaninová, MŠ Lobendava, příspěvková organizace, Lobendava čp. 302
 375. Mgr. Jitka Sobotková, MŠ Hošťálková, Zlínský kraj
 376. Mgr. Kamila Koutná, MŠ Šebetov, příspěvková organizace
 377. Mgr. Karla Benediktová, MŠ Markušova 1556, Praha 4
 378. Mgr. Kateřina Boková, MŠ Hlučín, Severní, p.o., Severní 1261/19, 74801 Hlučín
 379. Mgr. Kateřina Buršíková, MŠ Sluníčko Mladá Boleslav, Havlíčkova 1153, Mladá Boleslav
 380. Mgr. Kateřina Dudová, MŠ Nelahozeves, okres Mělník, Školní 10, 277 51 Nelahozeves
 381. Mgr. Kateřina Tomášová, MŠ Petrovice
 382. Mgr. Kateřina Žůrková, MŠ Čtyřlístek Odry, příspěvková organizace, Pohořská 988/23, Odry
 383. Mgr. Krejčí Zuzana, MŠ
 384. Mgr. Kristýna Hausnerová, MŠ Lužice, okres Olomouc, příspěvková organizace
 385. Mgr. Kubalová Hana,MŠ Opočno, Jana Pitry 654, 517 73 Opočno
 386. Mgr. Květoslava Matysová, MŠ Netřebice, okr. Nymburk, Netřebice 80, přísp. org.
 387. Mgr. Lada Hronková, MŠ se školní jídelnou Doloplazy, okres Prostějov
 388. Mgr. Lada Zátopková, MŠ Bruntál, Smetanova 21
 389. Mgr. Lenka Backertová, MŠ Duchcov, Husova ul. 99/23,
 390. Mgr. Lenka Bizoňová, MŠ Křížkovského 1217 /2, Jeseník
 391. Mgr. Lenka Dékány , MŠ Turnov 28. října 757, příspěvková organizace
 392. Mgr. Lenka Hejduková, MŠ Zámrsk, 565 43 Zámrsk
 393. Mgr. Lenka Němčáková, MŠ Pohádka, Palackého 1542, Hranice 753 01
 394. Mgr. Lenka Nováčková, MŠ nám. Republiky 15, Znojmo
 395. Mgr. Lenka Nováková, MŠ Znojmo, nám. Republiky 15, příspěvková organizace
 396. Mgr. Lenka Novotná, MŠ Kuřim,Zborovská 887,okres Brno-venkov, organizace
 397. Mgr. Lenka Olšánová, MŠ Banín, Pardubický kraj, Svitavy
 398. Mgr. Lenka Pekárová, MŠ Poběžovice, Drahotínská 86, 345 22
 399. Mgr. Libuše Pluháčková, MŠ Herrmannova 1, Olomouc
 400. Mgr. Lucie Kopecká, MŠ Nový Hrozenkov 736, okres Vsetín
 401. Mgr. Lucie Kušková, MŠ Valentýnka Hřebeč
 402. Mgr. Ludmila Mašková, MŠ se spec. tř. DUHA, Praha 5
 403. Mgr. Magdalena Cuřínová, MŠ Chlum u Třeboně
 404. Mgr. Marie Křemenáková, MŠ Manětín
 405. Mgr. Martina Janotková, MŠ Kaštánek, Teplice
 406. Mgr. Martina Pilná, MŠ Pohádka, Hradební 66, Příbram
 407. Mgr. Michaela Kučerová, MŠ Strachotín, Osvobození 83, Strachotín 639 01
 408. Mgr. Milena Moravcová, MŠ Šikulka, Vyškov, příspěvková organizace
 409. Mgr. Milena Mottlová, MŠ Čtyřlístek Benešov Středočeský kraj
 410. Mgr. Miloslava Charvátová, MŠ Blansko, Údolní 8, příspěvková organizace
 411. Mgr. Miroslava Krčová, MŠ Brandýs n. L. - Stará Boleslav, Dr. Beneše 260
 412. Mgr. Miroslava Sedláková, MŠ Cetkovice, okres Blansko
 413. Mgr. Miroslava Zumrová, MŠ MAŠINKA Pečky, Tř. Jana Švermy 825, 289 11
 414. Mgr. Monika Bursová, MŠ Jenišovice, příspěvková organizace, 468 33 Jenišovice 67, okres Jablonec nad Nisou
 415. Mgr. Monika Králová, MŠ Jilemnice
 416. Mgr. Monika Sklářová, MŠ Lysice, okr. Blansko, Zámecká 444
 417. Mgr. Natália Toflová, MŠ Anenská, Frýdek - Místek
 418. Mgr. Nikol Minářová, MŠ Brno, Vídeňská 39a, příspěvková organizace, Vídeňská 39a, 639 00 Brno
 419. Mgr. Olga Taichová, MŠ Veselí, okres Pardubice
 420. Mgr. Patka Leoš, MŠ TREPERKA SEMILY, p.o., Pod Vartou 609, Semily
 421. Mgr. Pavla Kubišová, MŠ Červený Kostelec, Větrník 999, okres Náchod
 422. Mgr. Pavla Macháčková, MŠ Tichá 19, Jablonec nad Nisou
 423. Mgr. Pavlína Pokorná, MŠ Skuteč, Osady Ležáků 767, okres Chrudim
 424. Mgr. Petra Čábelková, MŠ Čtyřlístek, Mnich, okr. Pelhřimov
 425. Mgr. Petra Černá, MŠ Mníšek pod Brdy, Nová 499, okr. Praha-západ
 426. Mgr. Petra Dvořáková, MŠ Šestajovice, 250 92 Šestajovice
 427. Mgr. Petra Fiklíková, MŠ Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1, příspěvková organizace
 428. Mgr. Petra Gregorová, MŠ Srubec, Na Chalupy 44, Srubec
 429. Mgr. Petra Kuglerová, MŠ Siřejovice, Siřejovice 61, 410 02 Lovosice
 430. Mgr. Radka Saugspírová, MŠ Šťáhlavy, příspěvková organizace, Smetanova 53
 431. Mgr. Radka Štáhlová, MŠ Perníková chaloupka Příbram
 432. Mgr. Radka Valášková, MŠ Ohnišťany
 433. Mgr. Renata Pleskačová, MŠ Sluníčko, Tišnov, příspěvková organizace, Na Rybníčku 1700, Tišnov, 666 01
 434. Mgr. Romana Kračmerová, MŠ Brno, Kárníkova 4, p.o., Brno 621 00
 435. Mgr. Silvie Adámková, MŠ Tvořihráz 148, 67134 Horní Dunajovice
 436. Mgr. Soňa Bystroňová, MŠ Pohádka, Frýdek-Místek, Třanovského 404
 437. Mgr. Soňa Lánská, MŠ na Habru, Hořice
 438. Mgr. Stanislav Zelený, MŠ Gagarinova, Praha Suchdol
 439. Mgr. Stanislava Vodičková, MŠ Stašov
 440. Mgr. Stanislava Vodičková, MŠ Stašov, příspěvková organizace, Stašov 157, 267 51 Zdice.
 441. Mgr. Šárka Čechová, Mateřská škola Jaroměř, Lužická 321, Lužická 321, 551 01 Jaroměř
 442. Mgr. Šárka Hanušová, MŠ Náchodská, Červený Kostelec
 443. Mgr. Věra Havlišová, MŠ Lavičky, Lavičky 91,594 01 Velké Meziříčí
 444. Mgr. Věra Miklušová, MŠ Ostrava - Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace
 445. Mgr. Věra Uvírová, MŠ Staré Heřminovy, okres Bruntál, příspěvková organizace
 446. Mgr. Věra Valtová, MŠ Střekov, Ústí nad Labem, Sukova 1174/1, příspěvková organizace
 447. Mgr. Vít Sumerauer, MŠ Borovany, Lazna 430 Borovany 373 12
 448. Mgr. Vítězslava Borovičková, III. MŠ, Lidická 1056, Litomyšl
 449. Mgr. Vladimíra Dobrovolná, MŠ Hrotovice
 450. Mgr. Vladimíra Kašová, MŠ V Zápolí 1249/19, Praha 4 - Michle
 451. Mgr. Vladimíra Nytrová, MŠ Pražmo, příspěvková organizace, okres Frýdek - Místek, Pražmo 10, 739 04 Pražmo
 452. Mgr. Vladislava Stuchlíková, MŠ Brandýs n. L. - Stará Boleslav, Riegrova 1621
 453. Mgr. Vlaďka Dobrovolná, MŠ Hrotovice
 454. Mgr. Yvona Dluhošová, MŠ Na Vyhlídce 1143, Orlová, okr. Karviná
 455. Mgr. Yvona Hrstková, MŠ Křeslice
 456. Mgr. Zdena Šindelářová, MŠ Dubá, Luční 28, 47141
 457. Mgr. Zdeněk Švec, MŠ Třebechovická 837, Hradec Králové
 458. Mgr. Zdeňka Lederová, MŠ Brno, Amerlingova 4,p.o.
 459. Mgr. Zdeňka Rybová, MŠ Velká Kraš
 460. Mgr. Zlatuše Kynčlová, MŠ U Kina, Jičín, Královéhradecký kraj
 461. Mgr. Zuzana Kljapová, MŠ Březová, okres Beroun
 462. Mgr. Zuzana Knápková, MŠ Dlouhoňovice, Školská 71, 564 01 Dlouhoňovice
 463. Mgr. Žaneta Kudlíková, MŠ Bulhary, okres Břeclav, příspěvková organizace, Bulhary 163, 691 89
 464. Michaela Půlkrábková, MŠ Větrníček v Praze 12, příspěvková organizace
 465. Michaela Žáčková, MŠ Žďár, okres Blansko, příspěvková organizace, Žďár 78
 466. Milada Holinková, MŠ Krnov, Žižkova 34, okres Bruntál, p.o.
 467. Milena Spejchalová, MŠ Dobřenice, 503 25
 468. Milena Valešová, MŠ Kynšperk nad Ohří, U Pivovaru 367
 469. Milena Vylíčilová, MŠ Žulová, okr. Jeseník
 470. Miloslava Benešová, MŠ Morašice, okres Svitavy
 471. Miloslava Suková, MŠ Nové Město pod Smrkem, okres Liberec, příspěvková organizace
 472. Miroslava Hrabáková, MŠ Zelená-Málkov, okres Chomutov
 473. Miroslava Hrubá, MŠ Ostrava- Petřkovice, U Kaple 670, příspěvková organizace
 474. Miroslava Kheková, MŠ Berušky, Táborská 350, 256 01
 475. Miroslava Šmiřáková, MŠ Fryčovice 451, příspěvková organizace, 739 45
 476. Miroslava Štěrbová, MŠ Albrechtice 131, Lanškroun 563 01
 477. Miroslava Vaculíková, MŠ F. Palackého 1241, Nový Bydžov, okr. Hradec Králové
 478. Monika Jirková, MŠ Velichovky, okres Náchod
 479. Monika Vitvarová, MŠ Jičín, J. Š. Kubína 465
 480. Olga Bláhová, MŠ Vraný okr. Kladno
 481. Otakar Kolář, MŠ Synkova 24, Brno
 482. PaedDr. Alena Prouzová, MŠ Palánek, Čtvrtníčkova 251/14, Vyškov
 483. PaedDr. Věra Bártová, MŠ Volavkova, Praha 6
 484. Pavel Novák, MŠ Janov, okres Svitavy
 485. Pavla Hasprová, MŠ Velké Březno, Alej sportovců 286, Velké Březno 403 23
 486. Pavlína Juráňová, MŠ Mariánské Údolí, okr. Olomouc
 487. Pavlína Medvedíková, MŠ Pastelka, Praha 6 - Řepy
 488. Pavlína Píchová, MŠ Kaliště
 489. Pavlína Tvrzová, MŠ Kladruby, příspěvková organizace
 490. Petra Jindráčková, MŠ Šluknovská, Praha 9
 491. Petra Nosková, MŠ Tuchoměřice okres Praha-západ, K Poště 327, 252 67 Tuchoměřice
 492. Petra Solarová Prylová, MŠ “Slunéčko” Praha 5Bc.
 493. Radka Němcová, MŠ Vážany nad Litavou, Vážany nad Litavou 98, 684 01
 494. Radka Paličková, MŠ Jiřetín pod Jedlovou, okres Děčín
 495. Radka Rýcová, MŠ Bartošovice, příspěvková organizace, okr. Nový Jičín
 496. Renata Dohnalová, MŠ Brno, Proškovo nám. 6,
 497. Renata Kovandová, MŠ Dolní Kounice, okres Brno - venkov, příspěvková organizace
 498. Renáta Šustrová, MŠ Vrčeň, Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň
 499. Renata Trnková, MŠ Bělá nad Svitavou, okres Svitavy
 500. Romana Plecitá, MŠ Příbram VIII, Školní 131, 26101
 501. Sekerová Hana, MŠ Lobkovicova, Praha 3
 502. Silvie Makovská Menoušková, MŠ Lovčičky - příspěvková organizace, Lovčičky 65
 503. Silvie Zjavková, MŠ Sluníčko, Evaldova 25, Šumperk
 504. Svatava Šlaisová, MŠ Starý Smolivec, okres Plzeň, přísp. organizace
 505. Světlana Salačová, MŠ Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa, p.o., Noviny pod Ralskem 116, Mimoň
 506. Šárka Malá Aujeská, MŠ Skřivánek, Brnolíkova19
 507. Šárka Vlasáková, MŠ Šikulka Nová Role, příspěvková organizace
 508. Taťána Mastná, MŠ Benešov u Prahy
 509. Tereza Matyášová, MŠ Staré Hradiště
 510. Tereza Štýbnarová, DiS., MŠ Hnojice, okr. Olomouc, p. o.
 511. Věra Ptáčková, MŠ Rozsochy, 59257
 512. Věra Pácová, MŠ pod Svatou Horou, Příbram
 513. Věra Veselá, MŠ Krásná 280
 514. Veronika Nagyová, MŠ Žehušice
 515. Veronika Ptáčková, MŠ Božanov, Božanov 105, příspěvková organizace
 516. Veronika Vápeníková, MŠ V Zátiší, Dobříň
 517. Vladimíra Svobodová, MŠ Plav, příspěvková organizace, České Budějovice
 518. Vladislava Šuláková MŠ Krhová, U Školky 445, 756 63 Krhová
 519. Vlasta Hillebrandová, MŠ Montessori Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, příspěvková organizace
 520. Yvona Kašpárková, MŠ Komárov, Napajedla
 521. Zdeňka Langová, MŠ Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, příspěvková organizace
 522. Zdeňka Müllerová, MŠ Petrovice, okres Znojmo
 523. Zdeňka Nesnídalová, MŠ Brandýs n, L. - Stará Boleslav, Pražská 297
 524. Zdeňka Plíšková, MŠ Milčice, okres Nymburk
 525. Zdeňka Slavíčková, MŠ Pohádka, Kutná Hora, U Školky 340
 526. Zdeňka Zaviačičová, MŠ Kostelec u Holešova, okres Kroměříž
 527. Zuzana Jašková, MŠ Srdíčko Opava, Zborovská - po, 74601 Opava, Zborovská 2
 528. Zuzana Šteflová MŠ, Praha 8, U SluncovéŽádné komentáře:

Okomentovat