2.10.19

Nenech to být ve spolupráci se Scio bojuje proti šikaně, sexuálnímu obtěžování a vylučování z kolektivu

Z každoročního dotazníkového šetření společnosti Scio vyplývá, že vysoká míra šikany na českých školách je dlouhodobě neměnná. Na základě tohoto zjištění zahájilo Scio spolupráci s projektem Nenech to být (NNTB) s cílem společně školám v boji se šikanou pomáhat.

Naprostá většina školáků má zkušenost s nějakou formou ubližování. S posmíváním se setkává 85 % dětí na prvním i druhém stupni základní školy. S fyzickým ubližováním pak na prvním stupni přišlo do kontaktu přes 70 % dětí, na druhém stupni okolo 60 %. Celých 2 480 dětí, tedy něco přes 15% dotázaných, v průzkumu jednoznačně uvedlo, že bylo obětí šikany.

Tato čísla bohužel přibližně kopírují výsledky z minulého roku. „Nepozorujeme statisticky významné zlepšení,“ uvádí Jon Šotola ze společnosti Scio.

Neméně alarmující je i fakt, že celá polovina děti netuší, na koho se ve škole obrátit, pokud nějaký problém související se šikanou řeší. „V rámci šetření jsme se zároveň ptali, zda alespoň učitelé vědí o někom v pedagogickém sboru, kdo problémy mezi dětmi umí dobře řešit,“ pokračuje Šotola. „Bohužel 31 % učitelů odpovědělo, že o nikom takovém neví.“

„Že je téma šikany vysoce aktuální a zároveň stále opomíjené téma, dokazuje i fakt, že online anonymní schránkou Nenech to být prošlo za více než 2 roky fungování projektu přes 4 500 upozornění odkazující na šikanu, fyzické napadání, ale i sexuální obtěžování, sebepoškozování nebo i sebevražedné myšlenky,“ říká David Špunar, spoluzakladatel Nenech to být.

Proto Scio s projektem Nenech to být navázalo spolupráci. „Už jsme nechtěli o šikaně jen psát a mapovat ji, ale také školám s jejím řešením pomoct,“ říká Eliška Sovová, která má projekt ve Scio na starosti.

NNTB a Scio nyní spouští rozšířenou verzi online schránky důvěry NNTB, která školám nabízí metodickou a odbornou telefonickou podporu, přehlednou webovou administraci upozornění, rychlou diagnostiku třídy, přehledné srovnání nabídky preventivních programů a mnohé další podpůrné nástroje. Rozšířená verze mimo jiné získala i záštitu MŠMT a podporu řady odborníků.

„Věřím, že jsme společně se Scio rozšířili Nenech to být o služby, které školám skutečně pomohou nejen s odhalováním, ale i s řešením šikany,“ říká jeden ze zakladatelů NNTB Jan Sláma.

Podrobné informace o rozšířené verzi Nenech to být naleznete na stránkách projektu www.nntb.cz.

11 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...

vysoká míra šikany na českých školách je dlouhodobě neměnná

Už to někdo sdělil i ministrovi školství?

Jana Karvaiová řekl(a)...

Jsme zapojeni.

E.Kocourek řekl(a)...

bojuje proti (...) vylučování z kolektivu

To bude druhá etapa inkluze. Každý má právo patřit do kteréhokoli kolektivu, jaký si zamane. ////

Eva Adamová řekl(a)...

Takže SCIO už bude vydělávat i na šikaně, tak to je pomoc školám jako noha.
Prošmátrala jsem webové stránky NNTB a zjistila jsem, že tzv. základní verze v podstatě nic moc neposkytuje a plní jen reklamní účely. Rozšířená verze je pro naši školu bratru za 7 500 Kč.

A já nebohá si zpočátku myslela, že SCIO chce konečně dělat něco jiného než jen tahat ze škol peníze, že snad chce něco zasponzorovat, a ono kulové.

Eva Adamová řekl(a)...

A v souvislosti s tím se znovu ptám pana Wagnera, zda SCIO nějakým způsobem sponzoruje pedagogicke.info. Protože nejprve se zde objeví několik článků o tom, že SCIO zjistilo nárůst šikany na školách a vzápětí se objeví článek, který v podstatě není ničím jiným než reklamou na placené služby poskytované NNTB.

Vít Tomis řekl(a)...

Rozšířená verze mimo jiné získala i záštitu MŠMT a podporu řady odborníků.

Tahle věta mi stačí k tomu, abych uvedený program ignoroval.

Eva Adamová řekl(a)...

MŠMT školám nedává peníze ani na plnění minimálního preventivního programu a žáci si musí preventivní programy platit sami, anebo je platí rodičovská sdružení, jejichž hlavním příjmem jsou příspěvky od rodičů, takže to vyjde nastejno. Takže nějaká záštita může být školám ukradená.

Nicka Pytlik řekl(a)...

A helemese, tak scio bojuje proti šikaně...
Tak to nejspíš ve scio školách žádná taková nebude, že?

Jana Karvaiová řekl(a)...

Mě se ten program jeví jako fajn. Teda asi by mohl být levnější, vzhledem ke skutečnosti, že Scio musí tušit míru "chudoby" škol.

Nicka Pytlik řekl(a)...

A nepřišlo by levněji, kdyby scio školy prozradily, jak se s negativními jevy vypořádaly ony?

Charlie řekl(a)...

Jednoduše, nabraly děti pouze ze sociálně podnětného prostředí, které se primárně soustředí na vzdělávání a ne jak někoho zmlátit, bitku si natočit a vyvěsit na sociální sítě.

Všimli jste si, kolik stovek až tisíců lajků je pod některými videi tohoto druhu. Zajímavé, že u oficiálních stránek škol jich zdaleka tolik nebývá. Už jsme o tom s kolegou tělocvikářem přemýšleli. Asi koupíme síť a budeme pořádat zápasy MMA mezi pedagogy. Kolegyně by pak mohly zápasit v bikinách v blátě. Žáci by se zabavili.

Okomentovat