4.10.19

Jaroslav Mašek: Digitální stopa učitele – díl 3.: Wikipedie

Seriál se zaměřuje na různé sféry online světa a ukazuje, kde, jak a proč je dobré vytvářet digitální stopy. Třetí díl se věnuje Wikipedii.

Člověk v životě nepotká mnoho učitelů, kteří zásadně změní jeho život. Já takového potkal na Univerzitě Karlově, Fakultě informačních technologií a technické výchovy ke konci svého studia. Stal se pro mě vším, čím má učitel pro studenta být: vzorem, rádcem, mentorem, inspirátorem. Mnohokrát mi pomohl a nasměroval mě k tomu, co dnes dělám, i jak to dělám.

V prosinci 2016 jsem o něm napsal článek na Wikipedii. Důvody byly jiné než ty výše popsané. Tím hlavním byla skutečnost, že je, mimo jiné, jednou z největších osobností v oblasti vzdělávání u nás.

Článek o Bořivoji Brdičkovi na Wikipedii

Mluvíme-li o digitálních stopách učitelů, nemusí to být vždy jen ty, které vytvoří sami učitelé. Mohou to být i stopy, které o nich vytvoří jiní, například jejich žáci nebo kolegové. A kde jinde o učitelích takovou digitální stopu vytvořit než právě na Wikipedii?

Na konci minulého dílu našeho seriálu o digitálních stopách učitelů jsem zmínil, že měřítkem profesní kvality učitele by mohla být kvalita jeho profilu na LinkedInu. Vedle profesní kvality však záleží také na osobnosti daného učitele. A právě Wikipedie by mohla být měřítkem těchto osobnostních kvalit.

Jinak řečeno, je-li učitel opravdovou vzdělávací celebritou, vlivem a dopadem sahající za hranice své školy, města, regionu, či dokonce státu, pak o něm má existovat encyklopedické heslo na Wikipedii, stejně jako existuje o významných osobnostech z jiných profesí. Čím větší osobností je, tím větší encyklopedickou významnost článek o něm má.

O učitelích často nemluvíme jako o celebritách, přestože si to nejednou zaslouží. Wikipedie i v tomto může pomoci. Může ukázat na učitele, kteří celebritami jsou, a inspirovat další, aby se jimi stali také.

Digitální stopa zanechaná o nás v dnes již posledním objektivním, nezávislém a věrohodném zdroji v internetu je dalším významným otiskem, který tady o nás může zůstat. A v případě Wikipedie jde o stopu zaslouženou.

Učitelé na Wikipedii

Článků o učitelích najdeme na Wikipedii stovky. Níže jsem vybral několik kategorií, v nichž je možné je najít. Jak už to ale bývá, je-li učitel osobností, často není jen učitelem, a právě učitelství pak odsouvá ve svém portfoliu či seznamu profesí dozadu. Proto ti učitelé, kteří jsou současně spisovateli, malíři, herci, hudebníky, doktory apod., nemusí být v daných kategoriích zařazeni. Spolehlivě je ovšem najdete podle jejich jména.

Česká Wikipedie

Anglická Wikipedie

Zamyšlení na závěr

Podívejte se na chvíli kolem sebe. Kteří vaši kolegové a kolegyně, případně jiní čeští či zahraniční učitelé, by si zasloužili mít článek na Wikipedii? Možná jste to právě vy, kdo vylepší jejich digitální stopu.

Převzato z RVP.CZ pod licencí Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 Česká republika (CC BY-NC-ND 3.0 CZ).

MAŠEK, Jaroslav. Digitální stopa učitele – díl 3.: Wikipedie. Metodický portál: Články [online]. 02. 10. 2019, [cit. 2019-10-04]. Dostupný z WWW: https://spomocnik.rvp.cz/clanek/22249/DIGITALNI-STOPA-UCITELE---DIL-3-WIKIPEDIE.html. ISSN 1802-4785.

Žádné komentáře:

Okomentovat