18.10.19

Interpelace Lukáše Bartoně na nepřítomného ministra školství ve věci odhadu počtu romských žáků

Poslanec Lukáš Bartoň záznam interpelace v Poslanecké Sněmovně Parlamentu České republiky okomentoval na sociální síti Facebook definicí: „...za Roma je označen takový jedinec, který se za něj sám považuje, aniž by se nutně k této příslušnosti za všech okolností hlásil, a/nebo je za něj považován významnou částí svého okolí na základě skutečných či domnělých (antropologických, kulturních nebo sociálních) indikátorů.“
Celý komentář:

Ministerstvo zaslalo ředitelům mateřských, základních a středních škol žádost o kvalifikovaný odhad počtu romských žáků v souvislosti s vykazováním žáků k 30. září 2019. Za tímto účelem byla v rámci dopisu ředitelům rovněž přiložena definice jak Roma poznat:

„...za Roma je označen takový jedinec, který se za něj sám považuje, aniž by se nutně k této příslušnosti za všech okolností hlásil, a/nebo je za něj považován významnou částí svého okolí na základě skutečných či domnělých (antropologických, kulturních nebo sociálních) indikátorů.“


Z diskuse vybíráme:

Martin Úlovec odpovídá Lukáši Lančovi: ta otřesná definice je prý dokonce převzata od pana Gabala z roku 2006, kdy působil na MPSV. O tom, že tu definici používala v minulosti ČŠI víme, stejně tak víme o tom, že se vůči této definici silně vymezovala například Asociace speciálních pedagogů v čele a tehdejším předsedou, panem Pilařem. O to je bizarnější, že přes to všechno MŠMT jede stejnou linku.

Stenozáznam:

Vážený pane ministře, chtěl jsem vás interpelovat na požadavek Ministerstva školství na sčítání Romů ve školách. Byl jsem předběhnut paní poslankyní Zuzanou Majerovou Zahradníkovou, která zde již onu vaši bizarní definici, kdo je to Rom, přečetla. Mimo jiné je to, že Rom je ten, kdo je za něj považován významnou částí svého okolí na základě skutečných čí domnělých indikátorů. Pokud bych to vztáhl na vaši vládu, pane ministře, pokud vás většina ve vládě označí za Roma, tak budete sečten a reportován na ministerstvo.

Pane ministře, nedomníváte se, že takový postup ministerstva je nevhodný a rovněž nedůstojný? Tuším, že toto sčítání mělo nějaký bohulibý účel, nicméně nemělo by se ministerstvo v této souvislosti primárně soustředit na integraci a podporu sociálně znevýhodněných žáků bez ohledu na jejich etnickou příslušnost?

Ministerstvo každoročně vyhlašuje výzvy. Nicméně i dle informací z ministerstva právě v některých výzvách se potýká s vysokými finančními vratkami. Má ministerstvo nějaké plány na zvýšení efektivity vyhlašovaných výzev a posílení podpory sociálně znevýhodněných žáků? Dodám, žáků sociálně znevýhodněných bez ohledu na jejich etnickou příslušnost. Děkuji za písemnou odpověď.

1 komentář:

Jana Karvaiová řekl(a)...

Přesně.
Přečtěte si kdejaký článek o inkluzi, kde najdete stále a pořád opakující se slovo "nálepkování". Ve vztahu k zdravotně postiženým to údajně vadí. Ve vztahu k práci se sociálně zanedbanými nebo slabými žáky to je asi přínos.

Stále dokola opakuji. Tato data slouží jen k tomu, abychom jako stát něco bonzovali do Rady Evropy (viz můj článek v Učitelských novinách). Nikoli k tomu, abychom zjišťovali data veškerá - tedy negativní i pozitivní.
Proto považuji kvalifikované odhady za diskriminační a dokonce rasistické.

Okomentovat