14.10.19

Edhance.eu: Informatika I aneb Šmejdi opět útočí

Ve svodce jsem narazil na článek Vzdělání v technologickém věku. Český startup Edhance pro školy vytváří inovativní výukové programy. Využil jsem možnosti vyzkoušet si přístup k prvním lekcím produktu společnosti Edhance Informatika I. Tato diletantsky připravená online aplikace obsahuje řadu závažných věcných chyb a je proto pro výuku naprosto nevhodná. Obchodní podmínky pak připomínají praktiky tzv. šmejdů...

Ocitujme nejprve z barnumské tiskové zprávy:

Výukový materiál zábavnou a srozumitelnou formou vzdělává školáky v předmětu Informatika, který je podle zakladatelů startupu na mnohých školách zanedbávaný nebo zaměřený na nesprávná témata, což naznačuje i připravovaná kurikulární reforma ministerstva školství. Řešení Edhance školám nabízí informace využitelné pro život v 21. století, a to v plném souladu s rámcovými vzdělávacími programy. Vybraných 150 základních škol získá první rok licenci za výhodných podmínek, navíc s nadstandardní podporou zkušeného lektora z Edhance a s úvodním workshopem, kde se kantoři naučí s materiály pracovat. Přihlášky je možné podávat už nyní na www.edhance.cz

“Ačkoliv žijeme v digitální době a mobilní telefon vlastní skoro každé malé dítě, vzdělávání v oblasti informatiky je na mnoha českých školách stále nedostačující. Spíše, než učit celý rok práci s Wordem a Excelem, je pro dnešní děti zapotřebí vědět, jak mohou například efektivně vyhledávat informace na Googlu, učit je přitom kriticky myslet nebo a umět rozpoznat, které informace jsou na internetu pravdivé,” vysvětluje důvody vzniku programu Lukáš Rejchrt, zakladatel a CCO Edhance.


Realita je však jiná, v aplikaci je řada věcných chyb, které autory usvědčují z naprostého diletantismu. Vyberme několik příkladů:


Toto je ukázka z "testu" (zřejmě i pro interaktivní tabuli):A další jednoduchý test:Didakticky chybné jsou i primitivní animace:Součástí prvních tří lekcí je i stručná online učebnice, první tři lekce mají dohromady zhruba 25 normostran textu.

Nejvážnějším prohřeškem nabídky Edhance jsou ale obchodní podmínky, kde následující body připomínají praktiky takzvaných šmejdů:

"Poskytovatel neodpovídá nabyvateli za to, že dílo nebude odpovídat požadavkům nabyvatele, a ani za to, že dílo bude bezchybné, tj. poskytovatel zejména neodpovídá za to, zda bude dílo kdykoli dostupné, zda bude jeho provoz dostatečně rychlý, nepřerušovaný a bez jakýchkoliv dalších chyb. S těmito skutečnostmi je nabyvatel plně srozuměn a za těchto skutečností nabývá licenci k dílu."(...)

"Nabyvatel se uzavřením licenční smlouvy vzdává svých práv z vadného plnění, která by mu jinak jako nabyvateli licence náležela."


Celé obchodní podmínky stojí opravdu za prostudování a jak komentoval kolega Pátek: "Nalezení této či podobné formulace v obchodních podmínkách či smlouvě = automaticky nebrat, ať je to co je to. A nabízejícímu se vyhýbat širokým obloukem."Úsměvná je i reakce na kritiku na sociální síti Facebook:Pane Wagnere, Vaše subjektivní kvalitativní hodnocení je ve své negaci velmi mírně řečeno ojedinělé, a (především) postrádá věcné a konkrétní argumenty. Sice bych Vás rád osobně poznal, ale začínám nabývat dojmu, že naše pohledy jsou velmi rozdílné od těch, které spolu s pedagogickou komorou uznáváte Vy. Také zřejmě nemáte příliš ponětí o ekonomice takového projektu, soudě dle Vašeho komentáře o “nemalém ročním licenčním poplatku”. Cena 5 000 Kč na školu / školní rok pokrývá pouze nezbytné výdaje a v porovnání s jinými konkurenčními materiály je spíše pod průměrem. Naše smluvní podmínky jsou zcela standardní podobným platformám a mile rádi o jejich důvodech s Vámi budeme konstruktivně diskutovat.Opravdu bychom se chtěli vyhranit vůči výrazům jako šmejdské podmínky apod., které vnímáme jako velice urážlivé. Pokud se Vám ale zdají opravdu tak nestandartní, možná si před spaním přečtěte Terms of Service Facebooku, to budete mít teprve divoké sny. Nicméně stále platí, že Vám rád odpovím na všechny Vaše dotazy a jsme připraveni reflektovat Vaše věcné připomínky, jen si nemyslím, že to vhodné řešit zde v komentářích. Pokud máte opravdu zájem pomoci zlepšit české vzdělávání, potkejme se, případně nám pošlete návrhy změn na emailovou adresu pavel.popluhar@edhance.cz, nebo se o ně podělte prosím na našem FB profilu “Začněte učit jinak s Edhance”, který jsme nyní nově založili právě pro aktivní spolupráci s učiteli a odbornými garanty. Zde sbíráme doporuční a s radostí všechny zapracujeme právě i včetně zjištěných možných chyb. Pevně věřím, že oběma nám jde o stejnou věc - tedy o zlepšení úrovně výuky v českých školách.

Na kritiku reagující Pavel Popluhar, CEO a spolumajitel Edhance, má s problematickými projekty pro školy zkušenosti, pět let šéfoval kontroverzní společnosti ŠIK CZ s.r.o., na jejíž pochybné praktiky upozornila před čtyřmi lety Transparency International a projekt ŠIK negativně hodnotilo i MŠMT:

Svým charakterem však nelze projekt považovat za efektivní primární prevenci tak, jak je definována klíčovými dokumenty MŠMT pro oblast primární prevence, a to zejména Strategií primární prevence pro děti a mládež v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy a schválenými Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování.

Projekt ŠIK CZ se po změně majitelů transformoval do nového produktu ÁMOS vision. Ale to je téma na další samostatný článek...2 komentáře:

Nicka Pytlik řekl(a)...

A pořád to zkoušejí. Pořád. Nejlépe tlakem typu:
"Pokud si náš produkt nekoupíte ještě tento týden, nemáte zájem zlepšit české vzdělávání!"

Mintaka řekl(a)...

Faktické chyby v materiálech, nevýhodná smlouva a "šmejdské" smluvní podmínky, to mi připadá jako dostatečně věcné a konkrétní argumenty.

Okomentovat