23.10.19

Dopis Unie školských asociací CZESHA premiérovi Andreji Babišovi

Dopis Unie školských asociací CZESHA, který byl předám panu premiérovi Andreji Babišovi na odborné konferenci Školství 2020 pořádané Unií zaměstnavatelských svazů dne 15. října 2019.

Vážený pane premiére,

v souvislosti s dohady kolem navýšení platů pracovníků ve školství, pedagogů i nepedagogů, které se podobají spíše smlouvání na trhu než jednání politických špiček, si dovolujeme ostře vyjádřit naši nespokojenost. Předpokládali jsme, že zlepšení platů přinese do školství více klidu a kvality, protože musíme kromě zajištění výuky řešit řadu dalších systémových změn (modernizace RVP, změny úvazků vedoucích pracovníků, strategie vzdělávání apod.), ale ono je tomu naopak.

Vláda před časem přislíbila navýšení platů pedagogů ve třech letech za sebou po 15 %. Z prvních patnácti procent jsme zaznamenali pouze deset, a to pouze v tarifních platech, zbytek peněz do škol dosud nedoputoval. V současné době se stáváme diváky diskusí o každé stovce, která by měla nebo neměla přijít do kapsy učitele. U nepedagogů je situace podobně nepřijatelná.

Chápeme, že naše profese je vnímána jako poslání. Ale musíme z něčeho žít. Noví pracovníci se do školství nehrnou kvůli nízkým platům – to je vidět především u pracovníků provozních. Nemáme školníky, kuchařky, uklízečky – protože kdekoli jinde dostanou násobně větší plat než ve školství. Mladí učitelé nedostanou hypotéky, protože nemají dostatečný příjem. Ti starší se obávají, z čeho jim stát bude vypočítávat důchod. Je ostudou, když učitelé musí shánět vedlejší pracovní poměry, aby si zajistili slušnou životní úroveň.

Požadujeme rovné jednání. Požadujeme, aby vláda splnila svůj slib. Požadujeme dořešení reformy financování s dostatečným finančním základem. Požadujeme navýšení platů na slibovanou úroveň – pro pedagogy i pro nepedagogy.

Vážený pane premiére, věříme, že s Vaší pomocí naplní vláda svoje slovo a dojde k navýšení platů pedagogů i nepadagogů pomocí tarifů ve slibované výši.

V Praze 15. října 2019

Za Unii CZESHA:

Ing. Jiří Zajíček, předseda Národní rady a předseda Asociace Středních průmyslových škol ČR, v.r.

Mgr. Jan Mareš, místopředseda Národní rady a předseda Asociace energetického a elektrotechnického vzdělávání, v.r.

Mgr. Jiří Nekuda, člen předsednictva Národní rady a předseda Asociace ředitelů hotelových škol, v.r.

Karel Dvořák, člen Národní rady a předseda Sdružení učňovských zařízení, v.r.

Žádné komentáře:

Okomentovat