11.10.19

Dopis školských odborů ředitelům škol a školským zařízením

Z dopisu předsedy ČMOS PŠ Františka Dobšíka vybíráme: "Na dnešním jednání Předsednictva ČMOS PŠ bylo vedení svazu zmocněno k vyhlášení stávky v případě, že naše stanovisko k novele nařízení vlády č.341/2017 Sb., resp. k tarifní tabulce pedagogických pracovníků, nebude zohledněno. Požadujeme stanovit stupnici platových tarifů tak, že se zvýší o 10 %. Naše stanovisko vychází z podkladů MŠMT ČR, z vyjádření a nesystémových kroků ministra Plagy, ze kterých vyplývá, že financování reformy regionálního školství není dostatečně zajištěno. Prostředky určené pro nadtarifní složky platu mají být využity k jiným účelům."

V Praze 11. 10. 2019

Vážená paní ředitelko,
Vážený pane řediteli,

na dnešním jednání Předsednictva ČMOS PŠ bylo vedení svazu zmocněno k vyhlášení stávky v případě, že naše stanovisko k novele nařízení vlády č.341/2017 Sb., resp. k tarifní tabulce pedagogických pracovníků, nebude zohledněno. Požadujeme stanovit stupnici platových tarifů tak, že se zvýší o 10 %.

Naše stanovisko vychází z podkladů MŠMT ČR, z vyjádření a nesystémových kroků ministra Plagy, ze kterých vyplývá, že financování reformy regionálního školství není dostatečně zajištěno. Prostředky určené pro nadtarifní složky platu mají být využity k jiným účelům.

Den stávky se bude odvíjet od data vypořádání připomínkového řízení k novele nařízení vlády s respektem k právním aspektům stávky.

Žádáme Vás proto o konstruktivní přístup a o předání „Výzvy k zakládání stávkových výborů“ (viz. příloha) Vašim zaměstnancům.

O výsledcích dalších jednání Vás budeme průběžně informovat a zveřejňovat je na našich webových stránkách www.skolskeodbory.cz.

Věříme, že společným postupem máme šanci dosáhnout nápravy a zlepšení podmínek pro práci ve školství.

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem

Mgr. František Dobšík

předseda ČMOS PŠŽádné komentáře:

Okomentovat