1.10.19

Bořivoj Brdička: Horizonty podle CoSN

Letošní přehled největších výzev, urychlovačů a technologických spouštěčů, které budou ovlivňovat školství v blízké budoucnosti, jak je v režii CoSN odhalila skupina špičkových světových odborníků.

Již v dubnu, když jsem psal o 5 největších výzvách školství podle CoSN, bylo jasné, že se k aktivitě konsorcia CoSN zkoumající budoucnost vzdělávacích technologií budeme muset vrátit. V letošním roce se CoSN rozhodlo, že dědictví Horizon Reportu pro oblast základního a středního školství, které vloni převzalo, poněkud upraví. A tak letos pod společným názvem Driving K-12 Innovation vydalo hned 3 zprávy o budoucím vývoji školství. Výzvami (Hurdles) se zabývala ta první, druhá zkoumá urychlovače (Accelerators) a třetí technologické spouštěče (Tech Enablers).

Systém zavedený v minulých letech Horizon Reportem byl zachován. Více jak stovka špičkových odborníků nejprve ve všech kategoriích vybírá témata, která by se do přehledu hodila, a pak se hlasuje. Výsledkem je následující tabulka, v níž je prvních 5 položek v každé kategorii seřazeno podle významnosti či časové vzdálenosti (u spouštěčů) vzestupně. U výzev to znamená, že nejdůležitějším problémem, který musí školy řešit, je podpora inovačních procesů. Urychlit je přitom lze nejvíce, podaří-li se dovést žáky až na nejvyšší úroveň Bloomovy taxonomie kognitivních cílů – k vlastní tvůrčí činnosti. Z pohledu budoucího vývoje technologií samotných jsou tím nejrychleji dostupným nástrojem pro řešení výzev a využití urychlovačů mobilní digitální zařízení. Analytické a adaptivní technologie mají sice obrovský potenciál, ale zatím zůstávají na nejvzdálenějším horizontu. [1]

1. Výzvy 2. Urychlovače 3. Tech. spouštěče
1.1 Technologie a budoucnost práce 2.1 Budování kapacit vedoucích pracovníků 3.1 Mobilní zařízení
1.2 Další vzdělávání učitelů 2.2. Tvořivé myšlení 3.2 Blended Learning
1.3 Propast mezi technologiemi a pedagogikou 2.3 Personalizace 3.3 Cloudová infrastruktura
1.4 Digitální rovnost 2.4 Daty řízená praxe 3.4 Rozšířená realita
1.5 Nastavování a udržení inovací 2.5 Žáci jako tvůrci 3.5 Analytické a adaptivní technologie
Alespoň ve stručnosti se podívejme, co jednotlivé položky znamenají.

1. Výzvy

1.1 Technologie a budoucnost práce
Umělá inteligence, robotika a hluboké učení jsou technologiemi, které mají významný vliv na myšlení lidí i na to, jak se učí, žijí a pracují. V důsledku toho musí vzdělavatelé přehodnotit své představy o tom, jaký budou mít v příštích letech technologie vliv na výuku i samotné učení. Digitální gramotnost se ukazuje být kritickou podmínkou kvalifikace na pracovním trhu. Digitální občanství je též důležité. Žáci musí umět se v digitálním světě chovat eticky a žít zodpovědně.

1.2 Další vzdělávání učitelů
Klíčovou podmínkou úspěšných inovací s využitím technologií je příprava učitelů. Ukazuje se, že tradiční postupy (zavádění shora dolů, stejný postup pro všechny, sedět a poslouchat) mají velmi malý dopad. Jedině personalizované metody propojené s praxí mohou učitelům pomoci na jejich cestě k celoživotnímu učení a soustavnému zvyšování odborných schopností.

1.3 Propast mezi technologiemi a pedagogikou
Rychlý rozvoj technologií vyvolává tlak na pedagogy, aby modifikovali svůj přístup k výuce. Jsou-li digitální nástroje zaváděny bez zohlednění dialektického vztahu mezi výzkumem a pedagogikou, nebo bez správně načasované přípravy učitelů, může to být jen ztrátou času, úsilí i investic a zmařená možnost pro žáky učit se v digitálním světě.

1.4 Digitální rovnost
Rovný přístup k vysokorychlostnímu internetu, digitálním nástrojům, výukovým materiálům a inovativním postupům, to vše je předmětem stále většího zájmu vzdělávací politiky. Příležitost učit se v digitálním světě může být ovlivněna socio-ekonomickým statusem, bydlištěm, rasou, pohlavím či nějakým hendikepem. Případné nerovnosti je třeba vyrovnávat.

1.5 Nastavování a udržení inovací
Na mnoha místech chybí zájem, vlastní vize i potřeba přenášet inovativní využití technologií z několika málo tříd k plošnému nasazení v rámci celé školy, obvodu, státu. Institucionalizace inovačních postupů vyžaduje systematický přístup, soustavnost a průběžnou identifikaci efektivity pro potřeby řízení a udržitelnosti.

Celý článek na spomocnik.rvp.cz.

Žádné komentáře:

Okomentovat