23.9.19

Štěpán Kment: Porovnání stavby zahraničních vzdělávacích programů (podkladová studie k revizi RVP)

Cílem této studie je analyzovat vzdělávací programy vybraných zemí z pohledu jejich stavby a návaznosti a popsat nedávné změny, kterými prošly. Studie je sepsána v souvislosti s revizí rámcových vzdělávacích programů, již připravuje Národní ústav pro vzdělávání, a má podpořit její proces poukázáním na zahraniční „best practices“ čili přístupy, které mohou být inspirací pro tvorbu vzdělávací politiky. Úvodem je třeba poznamenat, že ačkoliv globálním trendem je srovnávání vzdělávacích systémů mezi zeměmi a přebírání politik ze zahraničí v zájmu zlepšení výkonu systému vlastního, jednotlivé vzdělávací systémy a jejich výsledky vždy existují v kontextu historie, kultury a společenské situace dané země navzdory jejich zdánlivému sbližování. Proto studie kromě analýzy architektur kurikul nabízí i popis školských systémů a zasazení do kontextu.

Žádné komentáře:

Okomentovat