18.9.19

School My Project: Nový výzkum společností School My Project a Idea Sense představuje čtyři skupiny českých rodičů dle jejich očekávání od základních škol

Čerstvý výzkum společnosti IdeaSense vypracovaný pro vzdělávací společnost School My Project ukazuje, že očekávání a potřeby českých rodičů směrem ke školám jsou velmi různorodá a mají více rovin a úhlů pohledu. Z výzkumu vyplývá, že rodiče lze dle jejich přístupu ke školám rozdělit do čtyř skupin. Ty jsou rovnoměrně rozvrstvené v rámci populace i území celé republiky.

„Prostřednictvím výzkumu jsme chtěli zachytit potřeby současných rodičů od základních škol a následně je rozdělit do několika skupin s určitými společnými znaky. Právě tyto informace nyní využívá čerstvě vzniklá webová stránka rodicovskatypologie.cz. Věříme, že bude v budoucnu užitečná nejen pro české rodiče, ale také pro ředitele a zřizovatele škol,” představuje základní cíle výzkumu jeden z jeho autorů Ondřej Kácha ze společnosti IdeaSense.

Autoři výzkumu pracovali s výroky, které jsou součástí jednoho z nástrojů, s nímž dlouhodobě pracuje vzdělávací společnost School My Project. „Jde o takzvanou Q-sort analýzu. Nabízíme ji k využití školám, které s námi spolupracují, aby mohly prostřednictvím vyjádření rodičů k sadě výroků zjišťovat, zda výchovné přístupy a očekávání rodičů od školy jsou či nejsou v souladu s těmi, které jsou pro danou školu důležité. Analýzu mohou využívat i rodiče, kteří nás osloví, při hledání vhodného typu školy pro své dítě,“ vysvětluje Andrea Vedralová ze společnosti School My Project.

Výzkum přinesl několik zajímavých zjištění, která nabourávají opakovanou představu, že čeští rodiče jsou se zdejším školstvím převážně spokojeni a nechtěli by na něm nic měnit.

Autoři výzkumu rozdělili respondenty do čtyř rodičovských segmentů se společnými rysy:

  1. ANGAŽOVANÍ s jasnou představou 22 procent v populaci
  2. SPOŘÁDANÍ s potřebou kontroly 28 procent v populaci
  3. KOMUNITNÍ s důrazem na vztahy 26 procent v populaci
  4. NENÁROČNÍ bez zvláštních očekávání 24 procent v populaci

„Při interpretaci výsledků výzkumu je důležité zmínit dvě věci. Příjemným zjištěním je to, že jednotlivé rodičovské typy jsou vcelku rovnoměrně zastoupeny v rámci populace České republiky, regionálně i mezi velkými městy a venkovem,” komentuje výsledky Ondřej Kácha. „Nicméně, důležitější je fakt, že většina rodičů nebude ryze jedním převažujícím typem, ale budou se u nich v různém poměru setkávat i znaky ze dvou či více skupin,” dodává.

K vybraným dvanácti výrokům z celkové sady se může od dnešního dne kdokoli sám vyjádřit na webové stránce www.rodicovskatypologie.cz a může si tak sám ověřit, k jaké z uvedených skupin rodičů má nejblíže. „Jde o bezplatnou ukázku on-line nástroje, který během několika měsíců doplníme o rozšířenou, již zpoplatněnou verzi. Ta již bude obsahovat plnou sadu výroků a rodičům, ředitelům i zřizovatelům tak přinese mnohem podrobnější informace,“ vysvětluje Andrea Vedralová ze společnosti School My Project.

S výsledky výzkumu bude pracovat i Nadační fond Eduzměna, který v tuto chvíli připravuje model podpory vzdělávání pro region, jenž bude vybrán na konci letošního roku. „Pětiletý pilotní projekt by měl umožnit kvalitní vzdělávání všem dětem v regionu a napomoci snižování rozdílů mezi školami. Do budoucna počítáme s tím, že by byl přenositelný i do dalších částí republiky. I proto jsou pro nás data získaná ve výzkumu společnosti IdeaSense cenná, pracujeme především s daty z regionů,“ říká Zdeněk Slejška, ředitel Nadačního fondu Eduzměna.

1 komentář:

Radek Sárközi řekl(a)...

Takto se rozdělují temperamenty lidí podle MBTI...

Okomentovat