24.9.19

Petr Pečenka: Dopis ředitelům a ředitelkám škol ohledně stávkové pohotovosti vyhlášené školskými odbory

Předseda školských odborů František Dobšík a předseda RV profesní sekce vedoucích pracovníků a pracovníků přímo řízených organizací Petr Pečenka rozeslali v úterý odpoledne ředitelům a ředitelkám škol e-mail s dopisem, že kterého vybíráme: "Pokud vůbec nadtarifní složky do škol doputují, jsme mnohdy postaveni před nutnost použít část z nich na zabezpečení jiných, nedostatečně zafinancovaných nárokových záležitostí. Jedinou platovou jistotou tak pro učitele bude jeho tarifní plat! Jako ředitelé škol se také potýkáme sborovnách. A tento problém se bude do budoucna nadále prohlubovat. Příslib virtuálních nenárokových složek nám sborovny nenaplní!"


E-mail Františka Dobšíka:

Vážená paní ředitelko,

Vážený pane řediteli,

po dnešním jednání Poradního týmu RHSD ČR pro vzdělávání a lidské zdroje nebylo dosaženo shody na úpravě platů pro pedagogické pracovníky v roce 2020. Ministr R. Plaga prosazuje zvýšení tarifní tabulky pro pedagogické pracovníky plošně cca o 5 %, zástupci odborů a zaměstnavatelů trvají na 10 % zvýšení tarifních platů ve všech platových stupních a třídách. Dnes ČMOS PŠ vyhlásil na podporu našich požadavků stávkovou pohotovost.

V příloze si Vám dovoluji zaslat dopis vašeho kolegy, předsedy Republikového výboru profesní sekce vedoucích pracovníků ČMOS PŠ.

S pozdravem,

Mgr. František Dobšík

předseda ČMOS PŠ

+420 602 121 284


Dopis Petra Pečenky:

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

rád bych Vás informoval o skutečnostech vedoucích Českomoravský odborový svaz pracovníků školství k vyhlášení stávkové pohotovosti.

Školství je vládní prioritou opět pouze na papíře!

Při vyjednávání o zvýšení objemu finančních prostředků na platy pro rok 2020 prosazuje ministr školství navýšení ve výši 10 %, z toho pouze 5 % do tarifu. Jeho opakujícím se argumentem je plnění programového prohlášení vlády a splnění cíle pro učitele: dosažení průměrného platu ve výši cca 45 000 Kč na konci roku 2021.

Je opravdu školství prioritou pro tuto vládu?

Průměrné platy se zvyšují jak v platové sféře, tak i u zaměstnanců ve mzdové sféře. Předpokládané dosažení cíle průměrného platu u učitelů stanoveného ve vládním prohlášení tak rozhodně nevyjadřuje prioritu podpory školství. Požadavek ČMOS PŠ vyhlášený v kampani #KonecLevnýchUčitelů, požadující pro všechny pedagogy průměrný výdělek ve výši 130 % celostátní průměrné mzdy, je prozatím stále v nedohlednu.

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství vyhlašuje stávkovou pohotovost! 

Vyjednávání stále nevedou k dosažení našeho požadavku, kterým je zvýšení objemu platových prostředků pro rok 2020 o 15 %, a z toho minimálně 10 % do navýšení platových tarifů. Věříme, že jako statutární zástupci školy si společně s námi uvědomujete, že pouze zvýšení platových tarifů přinese školám nezpochybnitelné finanční prostředky pro zvýšení platů. Pokud vůbec nadtarifní složky do škol doputují, jsme mnohdy postaveni před nutnost použít část z nich na zabezpečení jiných, nedostatečně zafinancovaných nárokových záležitostí. Jedinou platovou jistotou tak pro učitele bude jeho tarifní plat! Jako ředitelé škol se také potýkáme sborovnách. A tento problém se bude do budoucna nadále prohlubovat. Příslib virtuálních nenárokových složek nám sborovny nenaplní!

Sliby vlády a realita ve školách se stále rozchází. Chtěli bychom Vás proto požádat: podpořte požadavky ČMOS PŠ a připojte se k vyhlášení stávkové pohotovosti! Prosazujme společně zlepšení platových podmínek pedagogů. Přestože jsme si vědomi, že nelze zúžit problematiku zlepšení kvality školství pouze na důstojné platové ohodnocení, považujeme tuto problematiku za zásadní a dlouhodobě opomíjenou.

Postavme se společně na stranu svých zaměstnanců – zaměstnanců ve školství!

S pozdravem od

Mgr. Petr Pečenka

předseda RV profesní sekce vedoucích pracovníků a pracovníků přímo řízených organizací


Žádné komentáře:

Okomentovat