27.9.19

Pavel Bartošek: Psychiatři chybí. Děti míří na lůžka

Když dítě začne trpět psychickou nemocí, je to pro rodiče rána. Další martyrium je však čeká, když začnou hledat odbornou pomoc. V současnosti je totiž v celém Česku jenom 70 ambulantních ordinací dětských psychiatrů, které poskytují nemocným dětem péči hrazenou pojišťovnami. Čekací lhůty jsou v nich od dvou měsíců až do půl roku.


Z článku v Lidových novinách vybíráme:

Řešením ovšem podle Matýse nemůže být nově spuštěná reforma psychiatrické péče, která slibuje přenést péči z psychiatrických nemocnic k pacientovi domů. „Představa, že reforma psychiatrické péče znamená rušení dětských lůžek, je zcestná a řekl bych deviantní, protože některé věci nemůžeme léčit v ambulantních podmínkách,“uvedl.

Cestu vidí spíše v legislativních změnách. První by se měla týkat pedagogicko-psychologických poraden. V současné době totiž není žádná instituce, o kterou by se děti s depresemi, schizofrenií či obsedantně-kompulzivní poruchou mohly opřít. „V běžné pedagogicko-psychologické poradně mají ze zákona vývojové poruchy chování. Ten termín ale nemá žádný obsah. Už když se tam starají o dítě s ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou – pozn. red.), tak porušují zákon, protože je to duševní porucha,“řekl. Jenže ministerstvo školství se to podle něj bojí novelizovat, protože by se musel překopat celý systém poradenských center. Druhá změna se pak týká prosazení nového povolání terapeut neurovývojových vad. „Tato novela by měla nahradit jednostranný zákon o aplikovaném behaviorálním (ABA) terapeutovi, který nemá v zákoně stanovenou povinnost vzdělat se v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví a nemá stanovenou povinnost, že ve zdravotnickém systému podléhá lékařům,“prohlásil.

Snahu vytlačit z tuzemského trhu mezinárodně certifikované terapeuty a nahradit je povoláním, které nikde na světě neexistuje, podporují jak další odborné společnosti, tak i soukromé firmy, jako je třeba Národní ústav pro autismus, ve kterém se za terapii autismu platí měsíčně až 20 tisíc korun. ABA terapie je sice metoda postavená na vědecky ověřitelných důkazech, zároveň je to ale novinka, která přichází z Ameriky a teprve se snaží v Česku uchytit. Naráží však na semknutý odpor zavedených struktur.

1 komentář:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Čekací lhůty jsou v nich od dvou měsíců až do půl roku.

a. Snížil se počet psychiatrů?
b. Zvýšil se počet nemocných dětí?
c. Zvýšila se potřeba problém odborně řešit?
d. Ve všech třech případech PROČ?

Okomentovat