1.9.19

Ministr školství Robert Plaga k novému školnímu roku

Prázdniny jsou u konce a žáci a studenti se začínají vracet do školních lavic. Přinášíme vám vzkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy směrem k žákům a studentům, ale stejně tak učitelům a dalším pracovníkům ve školství.


Vážené paní učitelky, páni učitelé, milé žákyně, milí žáci, studentky, studenti, pracovnice a pracovníci ve školství,

již podruhé mám tu čest s Vámi zahajovat nový školní rok. Doufám, že se těšíte nejen na své, spolužáky, kolegy a kamarády. V úvodu bych chtěl přivítat všechny prvňáčky, pro které je tento den velkým přelomem a zároveň změnou v jejich životech. Začíná Vám dlouhá cesta plná nových informací, zkušeností a zážitků. Přeji, aby se Vám ve škole líbilo, aby Vás většina věcí bavila a abyste zde získali vše potřebné pro další život.

Letošní rok bude ve znamení změn, které věřím, že přispějí k lepším pracovním i studijním podmínkám pro Vás všechny. Dobrou zprávu mám pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol, a totiž, že se nám podařilo vyjednat další zvýšení platů na dva roky dopředu. Vláda tedy splní slib, ke kterému se zavázala v programovém prohlášení, že platy pedagogů budou v roce 2021 na úrovni 150 % jejich výše z roku 2017. Jedná se o jedno z nejvyšších navýšení v rámci veřejného sektoru vůbec a pevně věřím, že již nikdo nepochybuje o tom, že školství a vzdělávání je pro současnou vládu opravdovou prioritou.

Co se dále týká financí, tak od ledna 2020 spouštíme nový systém financování regionálního školství. Školy už nebudou dostávat peníze podle počtu žáků, ale naopak podle rozsahu výuky a odučených hodin. Od této změny si slibujeme mnohem spravedlivější systém rozdělování peněz, který bude lépe zohledňovat individuální potřeby jednotlivých škol. Chtěli bychom školám umožnit vyšší míru dělení tříd na menší skupiny, častější využití tandemové výuky a postupné snižování počtu žáků ve třídě, a tedy i přínos pro kvalitu výuky.

Aktuálním krokem, který možná potěší mnohé středoškoláky, je, že jsem se rozhodl zrušit povinnou maturitní zkoušku z matematiky. Nadále by měl být zachován model volby mezi cizím jazykem a matematikou. K tomuto závěru jsem dospěl po pečlivé úvaze opřené o statistická data. Ač osobně považuji matematiku za velmi důležitý předmět, musíme nejprve změnit její výuku na školách a až poté je možné uvažovat o povinnosti ji zavést do maturitní zkoušky.

Vážení kolegové, milí žáci a studenti, ať už jste na jakémkoliv stupni vzdělávání, přeji Vám, aby se následující školní rok nesl ve znamení inspirace, vzájemné spolupráce, respektu a pochopení. Vyjít si vstříc, být k sobě milí a vytvářet společně příjemné pracovní prostředí je důležité vždy a všude. Ve škole, která připravuje mladé lidi na budoucí život, by to měla být samozřejmost.

Děkuji Vám.

Ing. Robert Plaga, Ph.D.

ministr školství, mládeže a tělovýchovy

10 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Co se dále týká financí, tak... spouštíme nový systém

K této jazykově unikátní formulaci píejčdý ministr jistě dospěl po neméně
'pečlivé úvaze opřené o statistická data'.
Tomu by se dalo říkat poletování na varp pohon. Lépe středně kvadraticky odchýlený.
O statistická data opřeno lze v obdobném duchu učinit závěr, že každý středoškolák, který nemá maturitu z matematiky nezvládá matematiku středoškolské úrovně ani dostatečně. A tak nechť to zůstane na vječné čase, a nikdy jinak!
'Co se dále týká myšlení politiků, tak... setrváváme v latrinální retrospektivě'

Nicka Pytlik řekl(a)...

platy pedagogů budou v roce 2021 na úrovni 150 % jejich výše z roku 2017

Určitě platy pedagogů?
Nejedná se čistě náhodou o celkový objem mzdových prostředků?

Josef Soukal řekl(a)...

Kopíruji svůj příspěvek z FB:

Ministr školství Robert Plaga k novému školnímu roku

1) Vítejte, prvňáčci! Přeji, aby se Vám ve škole líbilo, aby Vás většina věcí bavila. Matematika Vás bavit nebude, tu nikdo neumí učit.
2) Radostně oznamuji, že mohu slíbit, že splníme to, co stále dokola slíbujeme.
3) Ředitelé a učitelé, novým systémem financování bychom Vám chtěli umožnit zlepšit podmínky pro výuku. Ale když někde přidáme, jinde samosebou zase ubereme, takže nula od nuly pojde.
4) Ruším zavedení povinné maturity z matematiky, a to po pečlivé analýze dat, která ukázala, že by se ukázalo, že na střední školy přijímáme řadu žáků, kteří nezvládnou ani matematiku základoškolskou. Nechci, abychom se blamovali jasným důkazem nezodpovědnosti tohoto experimentu. Povinně bude maturita z matematiky zavedena na svatého Dyndy.
5) Ačkoli jsem letos několikrát předvedl příkladnou ignoraci argumentů a odborných názorů, které mi nevoní, mj. názoru učitelů, a nejvíc dám na rady těch, kteří nenesou žádnou zodpovědnost za stav školství a vzdělávání, ale o to víc do nich mluví, přičemž v tom zjevně hodlám pokračovat, přeji Vám, aby se následující školní rok nesl ve znamení vzájemné spolupráce, respektu a pochopení. Vyjít si vstříc, být k sobě milí a vytvářet společně příjemné pracovní prostředí je důležité vždy a všude. V oblasti, která je pro vládu opravdovou prioritou, by to měla být samozřejmost.

Verze s nevyloženým smyslem zde:
https://www.pedagogicke.info/2019/09/ministr-skolstvi-robert-plaga-k-novemu.html

Eva Adamová řekl(a)...

Přesně, pane Soukale. Místo, abychom studentům vštěpovali, že učení se matematice je o schopnosti skutečně se soustředit, o ochotě zapojit mozek, a ne jen o čekání odkud pochopení matematického problému přiletí, a o soustavné práci, vykládáme jim, že matematika se je vyučována špatně, abychom jim rovnou přihráli výmluvu, proč vlastně ji nezvládají a abychom je ujistili, že problém není rozhodně v nich samotných.

Ivo Mádr řekl(a)...

Eva Adamová

"Vy vůbec nechápete, že novodobým základem matematiky jsou referáty, diskuze, prezentace,.... Neznalost %, úměry, zlomků, trojčlenky,... přece není důležitá. V životě vám přece stačí "čip" zašitý mezi prsty na ruce napojený na bankovní konto, který za vás všechno vyřeší".

Máte samozřejmě pravdu, destrukce výuky matematiky bude i nadále pokračovat.

Eva Adamová řekl(a)...

"destrukce výuky matematiky"

Destrukce výuky matematiky na ZŠ a učňácích s maturitou souvisí:

1. s aprobovaností
Silně pochybuji, že by zrovna aprobovaní matikáři byli nejdslabšími články učitelských sborů. Moje zkušenosti vypovídají spíše o opaku. Jenže bohužel neaprobovanost výuky matematiky na těchto školách nebezpečně vzrostla.

2. s poklesem úrovně žáků přijímaných na maturitní obory v jejich plné šíři
Se slabšími populačními ročníky došlo k tomu, že i na gymnázia jsou přijímáni slabší řáci než dříve a o učňících s maturitou snad ani nemusím mluvit.

3. se zavedením RVP
A to se týká i 1. stuoně a gymnázií.
Páťáci díky RVP přicházejí na druhé stupně desetinnými čísly a geometrií nepolíbení. Deváťáci přicházejí na SŠ s minimální schopností upravovat výrazy a o goniometrických fcích v životě neslyšeli. A na VŠ míří žáci bez znalosti základů diferenciálního počtu, na kterých vysokoškolská matematika staví.

4. s klesajícím úsilím žáků a s jejich čím dál tím menší schopností postavit se čelem jakýmkoliv problémům

Ivo Mádr řekl(a)...

Je evidentně vidět, že nejméně 4 politické strany si zrušením povinné maturitní zkoušky honí volební hlasy mladých. To bude u mladých středoškoláků nadšení. Vtip je v tom, že jim nedostatečné a neupevněné znalosti matematiky budou chybět na VŠ nebo v praxi.

Nicka Pytlik řekl(a)...

nedostatečné a neupevněné znalosti matematiky budou chybět

Nebudou.
Jakože internet, spredšíty a tak nějak podobně.
Kdyby někomu nějaké znalosti či dovednosti chyběly, už dávno by se domáhal náhrady škody. Klidně i u evropského soudu.

Nicka Pytlik řekl(a)...

být k sobě milí a vytvářet společně příjemné pracovní prostředí je důležité

Až na tu holotu matikářskou. Ta by zasloužila, jen co je pravda. Učit to neumí...

krtek řekl(a)...

… a jenom držkujou.
No jo, ale když von nás furt nejde nikdo vystřídat.
---
Hlavně děkuji panu Soukalovi za překlad, já už jsem se v tom newspeaku ztrácel a nechápal smysl.

Okomentovat