8.9.19

Milena Štráfeldová: Škola jest místo posvátné, navštěvuj ji pilně!

Ukazovátko i rákoska a až osmdesát dětí v jedné třídě. I tak vypadala škola v minulosti. Jak se lišila od té, do které v Česku nastoupily děti po letošních prázdninách? A v čem zůstala stejná? O tom si povídala Milena Štráfeldová s Magdalenou Šustovou z Národního pedagogického muzea v Praze na Radiu Praha.
Z rozhovoru na webu Radio Prague International vybíráme:

Jenom pro shrnutí: jak moc se lišila škola v 19. století od školy století jednadvacátého?

"Určitě se od dětí vyžadovala mnohem větší kázeň. Nicméně je pravda, že už na začátku 20. století se začaly objevovat názory, že výchova založená na drilu rozhodně není správná. Řada učitelů se začala věnovat mnohem uvolněnější výuce. Je to vlastně doba, kdy začínají směry, kterým dnes říkáme alternativní pedagogika, jako byla například Marie Montessori a řada dalších. Takže už za první republiky vidíme, že školní prostředí se začíná víc přizpůsobovat dětskému naturelu. To je asi ten největší rozdíl. Je pravda, že po roce 1948 tady nastala poměrně velká ideologizace výuky a opět velmi striktní režim, leckdy o to složitější, že děti věděly, že něco jiného se říká ve škole a něco jiného doma. Na druhou stranu některé věci zůstaly poměrně stejné. Víceméně se učí stále stejné předměty, jako je matematika, fyzika a řada dalších. Leckdy děti chodí do stále stejné školní budovy jako v 19. století, jenom to prostředí je dnes vlídnější a méně striktní."
Žádné komentáře:

Okomentovat