13.9.19

Kristián Šujan: Na školách v Ústeckém kraji vládne nejistota. Kvůli reformě financování

Školní rok začal a spolu s ním vyvstaly i obavy ředitelů škol. Od 1. ledna 2020 totiž startuje reforma financování regionálního školství, kdy školy nebudou dostávat peníze pouze podle počtu žáků, ale rozhodující bude rozsah výuky a počet odučených hodin.

Z článku v Deník.cz vybíráme:

Podle místopředsedy Asociace ředitelů gymnázií ČR a ředitele Gymnázia Jateční v Ústí nad Labem Alfréda Dytrta reforma nemotivuje školy k efektivitě, natož k úsporám. „Obrazně řečeno, ze škol, jejichž zřizovatelé často i nepopulárně zavedli úsporná systémová opatření, budou prostředky přesunuty do těch, kde například potřebné slučování kapacit neprobíhalo. A to navzdory tvrzení vrcholných představitelů MŠMT, že se nemáme obávat jánošíkovské metody, tedy bohatým brát, chudým dávat. Slovo 'bohatý' má samozřejmě ve školství trochu jiný obsah,“ tvrdí Dytrt.

Na konci února 2019 poslalo ministerstvo školství pro každou školu výpočet parametrů nového financování. Jde o tzv. PHmax, tedy maximální počet hodin výuky financovaných po reformě ze státního rozpočtu, dále PHškoly, tedy stávající počet hodin výuky a k nim odpovídající počet úvazků učitelů. „O počtu učitelů rozhoduje ředitel školy, jediným omezením je PHmax. Tato čísla vycházela z údajů školního roku 2018/2019 a sloužila ředitelům pro představu, zda správně vyplnili výkazy a také aby věděli, jaký dopad by na jejich školu měla reforma financování. U škol, kde vyšlo PH školy vyšší než PHmax, tedy že by škola nedostala peníze na tarifní platy pedagogů v plné požadované výši, pak MŠMT školy kontaktovalo a řešilo s nimi případné nesrovnalosti ve výkaznictví. Nepřesnosti se vysvětlily,“ popisuje postup resortu Lednová.(...)

Oslovení ředitelé hledí na reformu s rozpaky. „Nejsem zcela přesvědčen, že reforma ušetří finanční prostředky státu, ale jsem stoprocentně přesvědčen, že zkomplikuje situaci všem ředitelům, zástupcům a ekonomům na všech školách. Rozhodně zkomplikuje situaci při pohybu počtu žáků jak směrem nahoru, tak směrem dolů v průběhu roku. Nechci se zde ani zmiňovat o tom, že naplnit školu novými pedagogy podle výpočtu PHmax je nemožné, protože žádní učitele na trhu práce nejsou,“ říká ředitel SLŠ a SOŠ Šluknov Rudolf Sochor.


2 komentáře:

Eva Adamová řekl(a)...

"...kdy školy nebudou dostávat peníze pouze podle počtu žáků, ale rozhodující bude rozsah výuky a počet odučených hodin."

A rozsah výuky a počet odučených hodin bude záviset na počtu žáků. Nepřipadá vám to trochu jako Hlava XXII?

Vít Tomis řekl(a)...

Samozřejmě se nejedná o zlepšení, "jen" zkomplikování a "znepřehlednění" financování.

Okomentovat